Защо е важно информационните LED дисплеи да бъдат калибрирани?

Осигуряване на изцяло унифицирана картина, която задържа вниманието на клиентите

С развитието на технологиите, информационните LED дисплеи се утвърдиха като по-достъпно и практично решение. Безрамковите дисплеи, които възпроизвеждат ярки и контрастни изображения, бързо станаха стандарт за много търговски приложения. Информационните екрани стават все по-ярки, по големи и по-персонализируеми. Въпреки първоначалната инсталация и настройка, дългият живот на LED дисплеите обуславя нуждата от подмяна на модули, изискващи калибриране, за да бъде осигурена изцяло унифицирана, ангажираща вниманието на потребителите картина.

Какво представлява Samsung Color Expert LED?

Водеща в индустрията технология за калибриране на информационни LED дисплеи

Samsung Color Expert LED е решение, което гарантира, че LED дисплеите винаги поддържат оригиналното качество на картината. Фабрично калибрираните пиксели осигуряват еднакъв цвят и яркост. Всеки дисплей има вграден LED ACM, осигуряващ прецизно калибриране с 18-битова обработка на цветовете. Color Expert LED е критичната финална стъпка за фина настройка на цветовете и други функции при инсталиране и поддръжка на информационните дисплеи.

Технология Samsung Color Expert LED

Решението Color Expert LED Cinema за LED дисплеи Onyx включва подробно фабрично калибриране в три стъпки, така че всички дисплеи Onyx да отговарят на изискванията за DCI сертифициране и да възпроизвеждат прецизно унифицирано изображение, още щом напуснат поточната лента във фабриката. Color Expert LED Cinema предлага калибриране на място, включително баланс на бялото и корекция на изображението по ръбовете на дисплея (edge correction).

Color Expert LED Cinema фабричен процес на калибриране

Софтуер Samsung Color Expert LED

Color Expert LED е софтуерно приложение, което позволява на потребителите да настройват прецизно Samsung LED дисплеи, за да осигурят оптимално зрително изживяване на своите клиенти. Освен това, нашето приложение може да изравнява яркостта и цветовете по цялата площ на екрана. За да обслужва по-добре бизнеса в съвременната динамична среда, приложението Samsung Expert LED Mobile помага на потребителите да регулират безпроблемно и в движение своите LED дисплеи. Налице са три ключови предимства.

Процес на калибриране

Стъпка 1: Свържи информационния LED дисплей към компютъра

Стъпка 2: Инсталирай Color Expert LED и LSM на компютъра

За оторизация на системата, се свържи се с твоя акаунт мениджър от Samsung

Стъпка 3: Свържи колориметър или DSLR камера към компютъра посредством USB кабел

Стъпка 4: Увери се, че информационният LED дисплей разполага с най-новия фърмуер. Ако е необходимо, го актуализирай.

Стъпка 5: Избери и измери данните на модула, който си избрал да бъде калибриран

Стъпка 6: Избери вече калибриран модул като референтен или въведи данни за настройките.

Стъпка 7: Започни калибрирането

Ако използваш DSLR камера, качи резултатите от калибрирането в LED дисплея чрез LSM

Процес на калибриране

Стъпка 1: Свържете мобилния телефон към информационния LED дисплей

Стъпка 2: Инсталирайте Color Expert LED Mobile на мобилния телефон

За оторизация на системата, се свържете с вашия акаунт мениджър на Samsung

Стъпка 3: Уверете се, че информационният LED дисплей разполага с най-новия фърмуер. Ако е необходимо, го актуализирайте

Стъпка 4. Изберете модула, който искате да калибрирате и друг, вече калибриран модул, който да послужи за еталон

Стъпка 5: Започнете калибрирането

Сравни софтуерите за калибриране

Сравни софтуерите за калибриране

Color Expert LED

· Color Expert LED 

· (мобилна версия)

LED Signage Manager

Тип технология

· Компютърен софтуер 

· Калибриране с професионални устройства

· Мобилно приложение 

· Калибриране с мобилна камера

Софтуер за персонален компютър

Ползи

По-прецизно калибриране и персонализирани настройки

Бързо и удобно калибриране без нужда от професионални устройства

Управлявай оформлението на дисплея и настройките за първоначално инсталиране

Функция за калибриране

· Баланс на бялото 

· Разпределение на гамата

· Температура на цветовете

· Хомогенност на пикселно ниво

· Баланс на бялото 

· Хомогенност на ниво екран/модул

· Баланс на бялото 

· Корекция по ръбовете на дисплея

Как да калибрирам

Програмата уеднаквява цветовете и яркостта на калибрираната зона с целевите данни или референтната зона

Програмата използва снимка на референтната област от мобилно устройство за автоматично калибриране на целевата област

Ръчно въведете желаните стойности в софтуерната програма

Кога да го използвам

· Необходимo e персонализирано възпроизвеждане на цветовете 

· Необходимо е калибриране на пикселно ниво

· Бързи корекции 

· След поддръжка или подмяна на модул

· Първоначална инсталация 

· Коригиране по границите между дисплеите, ако е необходимо

Съвместимост на калибратора

Съвместимост на калибратора

Konica Minolta

Canon

Model

· CA210

· CA310

7D

Ресурси