PRIVACY

ОСНОВНИ МОМЕНТИ В ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА SAMSUNG

Samsung Electronics знае колко е важна поверителността за нашите клиенти. Ние искаме да сме сигурни, че сте наясно как събираме и използваме Вашите лични данни чрез всички наши устройства и услуги на Samsung, от мобилни телефони и таблети до телевизори, битови уреди, онлайн услуги и др.

Доколкото тези Правила за поверителност се отнасят за всички наши услуги, предоставяме и допълнителна информация относно поверителността във връзка с конкретни услуги, където това е необходимо.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние събираме лични данни, които ни предоставяте директно, информация за начина на използване на услугите ни от Ваша страна и информация от източници – трети страни. Ние използваме тази информация, за да Ви предоставяме услуги, да разберем начина, по който използвате услугите ни, с цел да подобряваме и персонализираме начина Ви на работа и да разработваме най-подходящите приложения, технологии и съдържание за нашите клиенти. Ние използваме лични данни и за да предоставяме персонализирани реклами, съобразени с интересите Ви.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Възможно е да споделяме Вашите лични данни с филиали на Samsung Electronics, както и с дружества, които предоставят услуги от името на Samsung Electronics. Възможно е също да споделяме Вашите лични данни с доверени партниращи дружества, като доставчици на мобилни услуги или застрахователни дружества, които Ви предоставят поискани от Вас продукти и услуги и информация за продукти и услуги, които вероятно Ви интересуват. Ние споделяме лични данни с правоохранителни органи, когато това се изисква от законодателството или за защита на Samsung Electronics и неговите потребители.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА SAMSUNG – ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА SMART TV

Услугата Samsung Smart TV предлага набор от функции за предоставяне на разширено видео съдържание, персонализирано използване на телевизора, филми, връзки с услуги за социални мрежи, както и възможност за управление и взаимодействие с Вашия Smart TV чрез гласови команди. Ние събираме, използваме, споделяме и съхраняваме информация чрез Вашия Smart TV и свързаните към Smart TV устройства по начините, описани в Правилата за поверителност на Samsung. Допълнението предоставя допълнителни подробности относно практиките за поверителност за някои функции на Smart TV.


За телевизионните програми на живо ние определяме кое съдържание да бъде достъпно за Вас, отчасти въз основа на пощенския Ви код. Освен това, Smart TV Ви помага да намирате и използвате друго съдържание от Smart TV, което е по-подходящо за Вас, чрез маркиране на програми и съдържание, които има вероятност да са Ви интересни, или чрез предоставяне на допълнителни услуги, подобряващи зрителското Ви изживяване. Ние базираме тези препоръки и допълнителни услуги на:
•информацията за съдържанието, което сте преглеждали, закупували, изтегляли или гледали чрез стрийминг в приложенията на Samsung на Вашия Smart TV или други устройства (за информацията за гледане на телевизия вж. раздела „Услуги по информация за гледане“ по-долу);
• информацията за приложенията, които сте отваряли чрез Smart TV;
• информацията за Вашите кликвания върху „Харесвам“, „Не харесвам“, „Гледайте сега“ и други бутони на Вашия Smart TV;
• думите за търсене, които въвеждате във функциите за търсене на Smart TV, включително когато търсите конкретно видео съдържание;
• друга информация за използването на Smart TV и за устройството, включително, но без да се ограничава до IP адрес, лог данни, информация, която идентифицира конфигурацията на Вашия хардуер или софтуер, информация за браузъра и страниците, които разглеждате.


Услуги по информация за гледане
Това известие за поверителност следва да се чете съвместно с Правилата за поверителност на Samsung, които важат също за получаването на персонализирано гледане на Smart TV и се намират на адрес  https://account.samsung.com/membership/pp.
За да Ви доставим специално и персонализирано удоволствие със Smart TV, някои от нашите функции и услуги ще разчитат на Вашата хронология на гледане на телевизия и информация за използването на Smart TV.
Хронологията на гледане на телевизия съдържа информация за посетените мрежи, канали и уеб сайтове и за гледаните програми на Вашия Smart TV, както и продължителността на гледането им.
Ние може да използваме автоматично разпознаване на съдържание (ACR) и други технологии, за да събираме тази информация. Вашият Smart TV предава видео откъси или данни от телевизионния тунер, за да се определят гледаните програми.
Вие можете по всяко време да промените избора си за поверителност, като отидете в менюто за настройки и деактивирате изцяло по Ваше усмотрение определена функция или услуга, в който случай ще бъде прекратено събирането на Вашата хронология на гледане на телевизия за конкретната деактивирана функция или услуга.


[Само за пребиваващи в Европейското икономическо пространство (ЕИП)]


Вашето използване на нашите Услуги ще включва предаване, съхранение и обработване на Ваши лични данни извън държавата, в която се намира постоянният Ви адрес, към Южна Корея, в съответствие с тези правила. В допълнение, използването от Ваша страна на Услугите може да обхваща също предаване, съхранение и обработване на Ваши лични данни в други държави. Тези държави, без ограничаване до, може да бъдат държави в Европейското икономическо пространство, Съединените американски щати и Канада. Имайте предвид, че законите за защита на данните, както и другите закони в страните извън Европейското икономическо пространство, в които може да бъде предадена информация за Вас, може да не са толкова стриктни, колкото законите във Вашата страна. Ние ще предприемаме необходимите мерки, съобразно действащото законодателство, да осигурим защитата на Вашите лични данни. Такива мерки включват използването на стандартни договорни клаузи за защита на прехвърлянето на данни извън ЕИП. За повече информация или за получаване на копие от действащите договорни споразумения се свързвайте с нас на нашата Страница за поддръжка на личните данни (https://www.samsung.com/request-desk).
Имайте предвид, че Вашият избор за поверителност може да повлияе на достъпността или качеството на конкретната услуга, базирана на информация за гледане.


Услуги за реклами въз основа на интереси
Услугите за реклами въз основа на интереси („Услуги IBA“) са създадени, за да дават възможност за получаване и преглед на полезни, интерактивни и създадени въз основа на интереси реклами за продукти и услуги, предлагани от Samsung и трети страни на Вашия Samsung Smart TV или на различни платформи или устройства на Samsung и трети страни, включително по търговски канали, в интернет, на мобилни устройства и таблети.


За да бъдат рекламите във Вашите устройства по-уместни за Вас, Услугите IBA ще се базират на Вашата хронология на гледането на телевизия (включително информация за посетените мрежи, канали и уеб сайтове и за гледаните програми на Вашия Samsung Smart TV и времето, през което ги гледате), информацията за използването на Samsung Smart TV и други статистически данни, получени от надеждни източници на данни – трети страни. Може да използваме автоматично разпознаване на съдържание (ACR) и други технологии, за да поддържаме Вашата хронология на гледане на телевизия.


Въз основа на горната информация ние създаваме групи от притежатели на Samsung Smart TV със сходни интереси и използваме тези групи за Услугите IBA. Информацията по-горе се използва за определяне на групите, в които се включва Вашият Samsung Smart TV, и по този начин за рекламите, които Вашите устройства ще получават.


Във всеки един момент можете да деактивирате Услугите IBA, като отворите менюто „Настройки“ на Вашия Samsung Smart TV.


Имайте предвид, че Вашият избор на поверителност по отношение на Услугите IBA няма да повлияе на получаването или предлагането на други видове реклами и маркетингово съдържание, които не са специално въз основа на хронологията на гледане на телевизия или информацията за използването на Samsung Smart TV. Тези други видове реклами и маркетингово съдържание ще се базират на друга информация, например обобщено местоположение и друга изчислена или предположена информация. Възможно е те да са по-малко подходящи, защото не са въз основа на Вашите интереси.


За по-подробна информация относно Услугите IBA вж. Известието за поверителност на Услугите IBA най-долу в това Допълнение.


PSID
Хронологията на гледане и информацията за използването на Вашия Smart TV, събрани за целите на предоставянето на реклами въз основа на интереси, ще бъдат свързани със случаен, непостоянен и нулиращ се идентификатор на устройство, наречен „Идентификатор за персонализирани услуги“ или „PSID“.Във всеки един момент можете да нулирате своя PSID, като отидете в менюто „Настройки“ на Smart TV, а след нулирането хронологията на гледане на Smart TV и информацията за използването на Smart TV, на които се базират рекламите въз основа на интереси, повече няма да са свързани с предишния PSID. Имайте предвид, че ако нулирате своя PSID, персонализираните реклами и рекламите въз основа на интереси може да не са така добре съобразени с Вашите предпочитания.

Гласово разпознаване
Можете да управлявате своя Smart TV и да използвате много от функциите му чрез гласови команди.
Ако активирате Гласово разпознаване, ще можете да взаимодействате с Вашия Smart TV с гласа си. С цел предоставяне на функцията за гласово разпознаване, Вашите гласови команди може да се предават (заедно с информация за устройството Ви, включително идентификатори на устройството) към нас, а ние ще преобразуваме Вашите гласови команди в текст, за да предоставяме функциите за гласово разпознаване. Освен това Samsung може да събира гласовите команди и съответния текст, за да можем да оценяваме и усъвършенстваме функциите. Samsung ще събира Вашите гласови команди, когато направите конкретна заявка към Smart TV, като кликнете върху бутона за активиране на дистанционното управление или на екрана или с произнасяне на дума за събуждане (например „Hi, Bixby“) и говорите в микрофона на дистанционното управление или на Smart TV.
Ако не активирате Гласово разпознаване, няма да можете да използвате функциите за гласово разпознаване.Можете да деактивирате Гласово разпознаване по всяко време, като влезете в менюто „Настройки“. След това обаче няма да можете да използвате функциите за гласово разпознаване.

За по-подробна информация относно Гласово разпознаване вж. Известието за поверителност най-долу в това Допълнение.


Трети страни
Имайте предвид, че когато гледате видео или отваряте приложения или съдържание, предоставяни от трета страна, този доставчик може да събира или да получава информация за Вашия Smart TV (например неговия IP адрес и идентификатори на устройство), заявената транзакция (например Вашата заявка за закупуване или вземане под наем на видео) и използването от Ваша страна на приложението или услугата. Samsung не поема отговорност за практиките за поверителност или защита на тези доставчици. Бъдете внимателни и преглеждайте декларациите за поверителност за уеб сайтовете и услугите на трети страни, които използвате.


Специфични за страната функции
Имайте предвид, че една или повече от функциите, описани в това Допълнение за Smart TV, може да не са налични за Вашето устройство, в зависимост от мястото, където живеете.

 


ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА УСЛУГАТА ЗА ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ


Дата на влизане в сила: 4 юни 2019 г.


Samsung Electronics и нейните свързани дружества уважават Вашата загриженост относно поверителността на информацията. Настоящото Известие за поверителност се отнася за личната информация, която събираме чрез услугата Гласово разпознаване („Гласовата услуга“).


Гласовата услуга е услуга, която дава възможност на потребителите да намират и гледат съдържание, както и да управляват обкръжението си от продукти на Samsung с помощта само на гласа си. Нейната функционалност включва обработване на естествен език при търсене на съдържание и управление на Samsung Smart TV, интернет, времето и други услуги, които потребителите очакват от своите Samsung Smart TV.

В зависимост от избрания от Вас език, можете да използвате и да се възползвате от разширената функция за разпознаване на глас Bixby. Когато е активирана Bixby, ще можете да я познаете по иконите, банерите и други знаци на екрана на Samsung Smart TV.

Настоящото Известие за поверителност предоставя допълнително специална информация относно начина, по който се използват Вашите лични данни във връзка с Гласовата услуга, и следва да се чете съвместно с Правилата за поверителност на Samsung, които важат и за получаването на Гласовата услуга и могат да бъдат намерени на адрес  https://account.samsung.com/membership/pp.


В това Известие за поверителност описваме видовете информация, събирани чрез Гласовата услуга, начина, по който може да използваме информацията и предоставения за Вас избор по отношение на нашето използване на информацията. Samsung е администраторът на лични  данни по отношение на обработването на лични данни.


КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?
Чрез Гласовата услуга ние може да получаваме информация за Вас по различни начини. Видовете лична информация, която получаваме, включват:


• Samsung акаунт информация (по избор). Когато влезете в Samsung акаунта на Вашия Smart TV, ние може да събираме информацията, свързана с Вашия Samsung акаунт, използван за достъп до Гласовата услуга, като например Вашите име, имейл адрес и идентификационен номер на Samsung акаунта.


• Взаимодействия с Гласовата услуга. Ние може да събираме информацията, която обменяте с Гласовата услуга чрез взаимодействията си с Услугите, включително записите на гласовите Ви команди (като например Вашите въпроси, заявки и инструкции), Вашите снимки, взаимодействия с докосване и други въвеждания, както и информацията, която получавате от Услугите (като например реакции, отговори и съдържание). Ние също така можем да получаваме друга информация, свързана с използването на Гласовата услуга от Ваша страна (като например информация, свързана с приложенията, които използвате, уеб сайтовете, които посещавате, и списъците Ви с контакти, снимките, музиката, записите в календара, отметките, бележките, будилника, както и съдържанието и данните от други приложения, уеб сайтове и услуги на Samsung и трети страни), която получаваме от приложения и услуги на Samsung и трети страни, до които е осъществен достъп или са използвани от Гласовата услуга за предоставяне на Услугите към Вас (като например стрийминг на музика и прогноза за времето).

• Данни за геолокация. Можем да получаваме точната геолокация на устройството Ви и друга информация, свързана с Вашето местоположение, чрез съхранените в телевизора данни за пощенския код, които можем да получим чрез IP адреса Ви, или директно въведени от Вас, за конкретни цели, например за да Ви предоставяме Услугите.


• Информация за приложения и устройства. Ние може да събираме информация чрез автоматични средства относно Вашите устройства, на които сте разрешили Гласовата услуга, като например модели на устройствата, версии на операционна система, конфигурации и настройки на устройствата, IP адреси и идентификатори на устройствата, както и други уникални идентификатори. В допълнение, можем да получаваме информация относно това как, кога и за колко време използвате своите устройства, на които сте разрешили Гласовата услуга, включително Вашето използване на Гласовата услуга и приложения и услуги на Samsung и на трети страни на устройствата Ви (като например списък на приложенията на устройствата Ви, музика, пускана на устройствата Ви, уеб сайтове, които посещавате, и търсения, които извършвате).


КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС?
Може да използваме информацията, която получаваме чрез Гласовата услуга:


• за да Ви предоставяме Услугите, като например да отговаряме на Ваши заявки, въпроси и инструкции, които задавате чрез Гласовата услуга;
• за да Ви идентифицираме и да удостоверяваме самоличността Ви, така че да можете да използвате Гласовата услуга;
• за да подобряваме и персонализираме работата Ви с Гласовата услуга, например чрез предоставяне на съдържание и отговори, приспособени спрямо нашите потребители и начина, по който те си взаимодействат с Гласовата услуга;
• за да комуникираме с Вас (с Ваше отделно съгласие) относно нашите продукти и услуги, както и за да Ви предоставяме уведомления, съдържание, предупреждения, оферти, промоции, маркетингова информация, съобщения и реклами;
• за да отговаряме на Ваши заявки и запитвания;
• за да осъществяваме, оценяваме и подобряваме нашия бизнес (включително да разработваме нови продукти; да подобряваме и усъвършенстваме нашите продукти и услуги; да управляваме нашите комуникации; да анализираме нашите продукти, клиентската база и услугите; да провеждаме маркетингови проучвания; да извършваме анализи на данни, както и да осъществяваме счетоводни, одиторски и други вътрешни функции);
• за да Ви осигурим възможност да взаимодействате със и да използвате определени приложения и услуги на трети страни;
• за да осигурим защита срещу, да идентифицираме и да предотвратяваме измами и други престъпни дейности, искове и други отговорности; и
• за да се съобразяваме със и да прилагаме съответните нормативни изисквания, действащите отраслови стандарти и нашите политики, включително настоящото Известие за поверителност и Правилата за поверителност за Samsung акаунта.


Чрез Гласовата услуга можем да събираме лична информация за Вашите онлайн дейности чрез устройства, на които сте разрешили Гласовата услуга, както и в приложения, уеб сайтове и други онлайн услуги на трети страни. Можем да използваме аналитични услуги на трети страни в нашите Услуги. Доставчиците, които администрират тези аналитични услуги, ни помагат да анализираме Вашето използване на Услугите, както и да подобряваме нашите Услуги. Информацията, която получаваме, може да бъде разкривана на или събирана директно от тези доставчици или от други съответни трети страни, които използват информацията, например за да оценяват използването на Услугите, да подпомагат предоставянето на Услугите и да диагностицират технически проблеми.

Samsung обработва лични данни за целите, описани по-горе. Правните основания, въз основа на които Samsung обработва лични данни, включват обработване, което е: необходимо за изпълнението на договора между Вас и Samsung (например, за да Ви предоставяме Услугите и да Ви идентифицираме и да удостоверяваме самоличността Ви, за да можете да използвате определени Услуги); необходимо за осигуряването на съответствие със законови изисквания (например за спазване на приложимите счетоводни правила и за извършване на задължителни разкривания на информация към правоприлагащи органи); необходимо за целите на легитимните интереси на Samsung (например, за управление на нашите взаимоотношения с Вас и за подобряване на Услугите); и на базата на съгласие от страна на нашите клиенти (например, за да комуникираме с Вас относно наши продукти и услуги, както и за да Ви предоставяме маркетингова информация), което в последствие може да бъде оттеглено по всяко време чрез свързване с нас, както е указано в раздела „Как да се свържете с нас“ на Правилата за поверителност на Samsung, без да се засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

От Вас се изисква, като необходимо условие за сключване на договор, да ни предоставите лични данни за обработване, както е описано по-горе. Ако не ни предоставите личните данни, няма да можем да Ви предоставяме всички функции, налични чрез Гласовата услуга.

ВАШИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ
Можете да деактивирате Гласовата услуга по всяко време, като влезете в менюто „Настройки“, но това може да Ви попречи да ползвате Гласовата услуга.

Също така, ние Ви предлагаме определени избори, свързани с личната информация, която получаваме за Вас. За да актуализирате своите предпочитания, да ограничите съобщенията, които получавате от нас, или да подадете заявка, се свържете с нас, както е указано в раздела „Как да се свържете с нас“ на Правилата за поверителност на Samsung.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА НАШЕТО ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Това Известие за поверителност може да се актуализира периодично, за да отразява промени в нашите практики по отношение на личната информация във връзка с Услугите, както и промени в действащото законодателство. Ние ще публикуваме уведомление на нашия уеб сайт и/или на Вашето устройство, за да Ви информираме за всички съществени промени в нашето Известие за поверителност, както и ще посочим в началото на Известието кога е било актуализирано за последен път.

 


ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА УСЛУГАТА ЗА РЕКЛАМИ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНТЕРЕСИ


Дата на влизане в сила: 4 юни 2019 г.


Samsung Electronics и нейните свързани дружества уважават Вашата загриженост относно поверителността на информацията. Това Известие за поверителност се прилага за личната информация, която събираме чрез услугите за реклами въз основа на интереси („Услугата IBA“).


Това Известие за поверителност предоставя допълнително специална информация относно начина, по който се използват Вашите лични данни във връзка с Услугата IBA, и следва да се чете съвместно с Правилата за поверителност на Samsung, които важат и за получаването на Услугата IBA и могат да бъдат намерени на адрес https://account.samsung.com/membership/pp.


В това Известие за поверителност описваме видовете информация, използвана чрез реклами въз основа на интереси, как имаме право да използваме информацията и изборите, налични за Вас по отношение на нашето използване на информацията и упражняването на Вашите права. Samsung е администраторът на данни за обработка на лични данни.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА IBA?
Услугата IBA е предвидена да осигури възможността за получаване и гледане на полезни, интерактивни и базиращи се на интереси реклами на продукти и услуги, предлагани от Samsung и трети страни, на Вашия Samsung Smart TV или на различни платформи или устройства на Samsung и трети страни, включително линейни реклами, в интернет, на мобилни устройства и таблети.

За да бъдат рекламите във Вашите устройства по-подходящи за Вас, Услугата IBA ще разчита на Вашата хронология на гледането на телевизия (включително информация за посетените мрежи, канали и уеб сайтове и за гледаните програми на Вашия Samsung Smart TV и продължителността на времето, прекарано в гледането им), информацията за използването на Samsung Smart TV и други статистически данни, получени от надеждни източници на трети страни. Може да използваме автоматично разпознаване на съдържание (ACR) и други технологии, за да проследяваме Вашата хронология на гледане на телевизия.

Въз основа на горната информация ние създаваме групи от притежатели на Samsung Smart TV със сходни интереси и използваме тези групи за Услугата IBA. Информацията по-горе се използва за определяне на групите, в които се включва Вашият Samsung Smart TV, и по този начин на рекламите, които Вашите устройства ще получават.


PSIDИнформацията за използването на Вашето устройство, която се събира за целите на предоставяне на Услугата IBA, ще бъде свързана към рандомизиран, непостоянен и нулиращ се идентификатор на устройството, наречен PSID. Можете да нулирате своя PSID, както е описано в раздела „Вашите възможности“ в настоящото Известие за поверителност.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?
Чрез Услугата IBA получаваме информация за Вашите устройства по различни начини. Видовете информация, която получаваме, включват:
• Информация за устройството. Ние събираме информация, като модел на устройството, версии на операционни системи, конфигурация и настройки на устройството, IP адрес, идентификатори на устройства и други идентификатори.
• Информация за използване на устройства и лог информация. Ние събираме информация относно това как, кога и за колко време използвате своите устройства, включително Вашите взаимодействия с Услугата IBA и приложения и услуги на Samsung и трети страни на устройствата (например списък на приложенията в устройствата Ви).
• Информация за гледане. Събираме данни за Вашата хронология на гледане на телевизия. Вашата хронология на гледане включва информация за посетените мрежи, канали и уеб сайтове и за гледаните програми на Вашия Samsung Smart TV, както и продължителността на гледането им. Може да използваме автоматично разпознаване на съдържание (ACR) и други технологии, за да проследим тази хронология на гледане на телевизия.
• Статистическа информация. Ние може да използваме статистическа информация за Вас или Вашите устройства, например обобщено местоположение и преценка за възрастова група. Получаваме тази статистическа информация от търговско достъпни източници (доколкото е позволено по закон), като например нашите доставчици на услуги – трети страни. Работим само с доставчици на услуги – трети страни, които гарантират, че тази информация е получена в съответствие с действащото законодателство и може да ни бъде предоставена за използване и разкриване.


Сървърите на Samsung получават информация, когато си взаимодействате с Услугата IBA, като например информация за Вашето използване на Услугата IBA, Вашата геолокация и устройствата, които използвате за получаване на Услугата IBA.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС?
Използваме информацията, която събираме чрез Услугата IBA:


• за да Ви предоставяме Услугата IBA;
• за да подобряваме и персонализираме работата Ви с Услугата IBA;
• за да комуникираме с Вас (с отделно съгласие от Ваша страна) чрез имейли и мигновени съобщения относно продукти и услуги, предлагани от Samsung и трети страни, избрани специално за Вас според Вашите интереси;
•  за да отговаряме на Ваши заявки и запитвания;
•  за да осъществяваме, оценяваме и подобряваме нашия бизнес (включително да разработваме нови продукти; да подобряваме и усъвършенстваме нашите продукти и услуги; да управляваме нашите комуникации; да анализираме нашите продукти, клиентската база и услугите; да провеждаме маркетингови проучвания; да извършваме анализи на данни, както и да осъществяваме счетоводни, одиторски и други вътрешни функции);
•  за да осигурим защита срещу, да идентифицираме и да предотвратяваме измами и други престъпни дейности, искове и други отговорности; и
•  за да се съобразяваме със и да прилагаме съответните нормативни изисквания, действащите отраслови стандарти и нашите политики, включително настоящото Известие за поверителност и Правилата за поверителност за Samsung акаунта.


Samsung обработва лични данни за целите, описани по-горе. Правните основания, въз основа на които Samsung обработва лични данни, включват обработване, което е: необходимо за изпълнението на договора между Вас и Samsung (например, за да Ви предоставяме Услугата IBA и да Ви идентифицираме и удостоверяваме самоличността Ви); необходимо за осигуряването на съответствие със законови изисквания (например за спазване на приложимите счетоводни правила и за извършване на задължителни разкривания на информация към правоприлагащи органи); необходимо за целите на легитимните интереси на Samsung (например, за управление на нашите взаимоотношения с Вас и за подобряване на Услугата IBA); и на базата на съгласие от страна на нашите клиенти (например, за да комуникираме с Вас относно наши продукти и услуги, както и за да Ви предоставяме маркетингова информация), което впоследствие може да бъде оттеглено по всяко време чрез менюто „Настройки“, както е указано в раздела „Вашите избори“ на настоящото Известие за поверителност, без да се засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието преди оттеглянето му.


От Вас се изисква, като необходимо условие за получаване на Услугата IBA, да ни предоставите лични данни за обработване, както е описано по-горе. Ако не ни предоставите личните данни, няма да можем да Ви предоставяме всички функции, налични чрез Услугата IBA.


ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
Вие можете по всяко време да нулирате своя PSID, като отидете в менюто „Настройки“, и след нулирането му Вашата хронология на гледане на телевизия и информацията за използването на Smart TV вече няма да бъде свързана с предишния PSID. Имайте предвид, че ако нулирате своя PSID, това може да повлияе на качеството на Услугата IBA.

Освен това, във всеки един момент можете да деактивирате Услугата IBA, като отидете в менюто „Настройки“ на Вашия Samsung Smart TV.

Имайте предвид, че Вашият избор на поверителност по отношение на Услугата IBA няма да повлияе на получаването или предлагането на други видове реклами и маркетингово съдържание, които не са специално въз основа на хронологията на гледане на телевизия или информацията за използването на Samsung Smart TV. Тези други видове реклами и маркетингово съдържание ще се базират на друга информация, например обобщено местоположение и друга изчислена или предположена информация. Възможно е те да са по-малко подходящи, защото не се основават на Вашите интереси.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА НАШЕТО ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
Това Известие за поверителност може да се актуализира периодично, за да отразява промени в нашите практики по отношение на личните данни във връзка с Услугата IBA, както и промени в действащото законодателство. Ние ще публикуваме уведомление на нашия уеб сайт и/или на Вашето устройство, за да Ви информираме за всички съществени промени в нашето Известие за поверителност, както и ще посочим в началото на Известието кога е било актуализирано за последен път.