Поверителност

Image

Нашата отдаденост

Samsung Electronics Co. Ltd. и нашите филиали („Samsung“, „ние“, „нас“, „наши“) знаем колко е важна поверителността за нашите клиенти и се стремим да има яснота относно начина, по който събираме, използваме, предоставяме, прехвърляме и съхраняваме Вашите лични данни. 

Тези Правила за поверителност се отнасят за всяко устройство, уеб сайт, платформи за обслужване на клиенти или други онлайн приложения на Samsung , което се позовава на или свързва с Правилата (наричани общо нашите „Услуги”). Настоящите Правила за поверителност са в сила, без значение дали използвате компютър, мобилен телефон, таблет, телевизор, устройство в домашен уред или друго интелигентно устройство за достъп до нашите Услуги.

По-долу ще намерите резюме на най-важните съобщения, съдържащи се в нашите Правила за поверителност. За по-подробна информация относно как обработваме информацията Ви, моля, щракнете върху заглавията или продължете да четете по-надолу.

Информация, която събираме

Събираме различни видове информация във връзка с Услугите, включително:

• информация, която ни предоставяте директно;
• информация, която събираме за използването от Ваша страна на нашите Услуги; и
• информация, която получаваме от източници – трети лица.

Може също да поискаме отделно Вашето съгласие за събиране на информация или отделно да Ви уведомим за начина, по който събираме Ваши лични данни, ако той не е описан в настоящите Правила за поверителност, съобразно необходимото за определени допълнителни услуги. 

Използване и споделяне на информацията

Ние използване информацията, която събираме, също и:

• за да предоставяме заявените от Вас Услуги;
• за да разберем по какъв начин използвате Услугите, което ще ни позволи да подобрим работата Ви с тях;
• за да разберем по-добре клиентите си, за да можем да им предложим най-подходящите комуникации, услуги и начин на работа; и
• да предоставяме персонализирано съдържание и реклами с отделното Ви съгласие, където се налага.

Възможно е да споделяме информацията Ви със следните лица:

• Филиали – фирмите, които са притежавани или контролирани от Samsung Electronics Co., Ltd..
• Бизнес партньори – доверени фирми, които може да предоставят информация за продукти и услуги, които може да харесвате – ако сте дали отделно своето съгласие.
• Доставчици на услуги – фирми, които предоставят услуги на или от името на Samsung.
• Правоприлагащите органи – когато сме задължени да направим това или когато трябва да защитим Samsung и нашите потребители. 

Допълнителна информация за конкретни продукти и услуги

• Докато тези Правила за поверителност се отнасят за всички наши Услуги, ще Ви предоставяме и някои конкретни допълнения относно поверителността, съдържащи допълнителна информация за нашите практики във връзка с конкретни Услуги, където това е необходимо. Тези допълнения се прилагат към използването от ваша страна на Услугите, за които се отнасят.

Свържете се с нас

Samsung Electronics Co. Ltd.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Алтернативно, можете да се свържете с нас нашата страница за Поддръжка на личните данни.

 • ГЛОБАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА SAMSUNG

  В сила от: 25 май 2018 г.

  Samsung Electronics Co. Ltd. и нашите филиали („Samsung“, „ние“, „нас“, „наши“) знаем колко е важна поверителността за нашите клиенти и се стремим да има яснота относно начина, по който събираме, използваме, предоставяме, прехвърляме и съхраняваме Вашите лични данни. Правилата за поверителност разясняват нашите практики относно данните. Тези Правила за поверителност се отнасят за всички устройства, уеб сайтове, платформи за обслужване на клиенти или други онлайн приложения на Samsung, които се позовават на или свързват с Правилата (наричани общо нашите „Услуги”). Настоящите Правила за поверителност са в сила, без значение дали използвате компютър, мобилен телефон, таблет, телевизор, устройство в домашен уред или друго интелигентно устройство за достъп до нашите Услуги. Тези правила включват също поддръжката на клиенти за такива устройства, уеб сайтове или онлайн приложения.
  Докато тези Правила за поверителност се отнасят за всички наши Услуги, ще Ви предоставяме и някои конкретни допълнения относно поверителността, съдържащи допълнителна информация за нашите практики във връзка с конкретни Услуги, където това е необходимо. Тези допълнения се прилагат към използването от ваша страна на Услугите, за които се отнасят.
  Важно е да прочетете внимателно Правилата за поверителност и всички евентуално предоставени от нас допълнителни правила, тъй като всеки път, когато използвате нашите Услуги, тези документи дават информация относно начина на обработване на Вашите лични данни.

  Също така е важно да проверявате често за актуализации на Правилата за поверителност. В случай че актуализираме Правилата за поверителност, предварително ще Ви уведомим относно промените, които считаме за съществени, като поставим известие в съответните Услуги или Ви изпратим имейл, ако се налага. Най-новата версия на Правилата за поверителност ще бъде винаги достъпна тук. Можете да проверите датата на влизане в сила, посочена най-горе, за да разберете кога за последно са актуализирани Правилата за поверителност.

 • ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

  Информация, която предоставяте директно

  Някои Услуги Ви позволяват да ни предоставяте директно информация. Например:

  • Някои от нашите Услуги позволяват на потребителите да създават акаунти или профили. Във връзка с тези Услуги ще Ви помолим да предоставите определена информация за себе си, за да създадете акаунта или профила. Например, може да предоставите определена информация за себе си, като име, дата на раждане и имейл адрес, когато създавате акаунт за Samsung.
  • Ако поръчате продукт или платена услуга от нас, ще Ви попитаме за Вашето име, информация за контакт, адрес (адреси) за доставка и фактуриране и информация за кредитна карта, за да можем да обработим поръчката Ви.
  • Ако се свържете с нашия екип за услуги за клиенти, за да обсъдите продукт или услуга, да отправите запитване или направите рекламация, ние ще събираме информация от Вас по отношение на услугата, която поискате от Samsung. Така събраната информация ще включва Вашето име и, в зависимост от естеството на заявката Ви, може да включва също Вашия домашен адрес, телефонен номер, имейл адрес и идентификатор на устройството.
  • Някои от нашите Услуги Ви позволяват да комуникирате с други хора. Тези комуникации ще бъдат предавани чрез нашите системи.
  • Ако позволите споделянето с нас на информация за контакти, телефонните номера на хората от контактите ще се събират от нас, за да се улесни споделянето на файлове и изпращането на съобщения до хората от Вашите контакти. Можете да изключите това споделяне на файлове и функцията за съобщения или да ограничите обхвата на споделянето, като отидете в настройките на профила си.


  Информация за използването на Услугите от Ваша страна

  Освен информацията, която предоставяте, ще събираме информация за използването на Услугите ни от Ваша страна чрез софтуера на Вашето устройство или други средства. Ще събираме:

  • Информация за устройството - например Вашия хардуерен модел, информация за хардуера на устройството, IMEI номер и други уникални идентификатори на устройството, телефонен номер, сериен номер, код за продажби, записи на достъпа, текуща версия на софтуера, мобилен код на държава, мобилен код на мрежа, MAC адрес, IP адрес, бисквитки, пиксели, информация за абонамент, версии на операционната система и настройките на устройството, които използвате за достъп до Услугите.
  • Информация за влизането – диагностична и техническа информация, информация за грешки и използване, като часа и продължителността на употребата на Услугата от Ваша страна, термини в заявките за търсене, които въвеждате чрез Услугите, и информация, съхранявана в бисквитки, които поставяме в устройството Ви. Моля, посетете уеб сайта ( http://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-are-cookies-and-how-do-i-enable-or-disable-them-on-my-samsung-galaxy-device/), ако желаете да се запознаете по-подробно с бисквитките.
  • Данни за местоположението – например GPS сигнала от устройството Ви или информация за близките точки за достъп до Wi-Fi и антенни кули, които може да ни бъдат изпращани, когато използвате определени Услуги и активирате тази функция.
  • Гласова информация - като записи на Вашия глас, които ние правим (и съхраняваме на сървърите си), когато активирате тази функция и използвате гласови команди, за да управлявате Услуга, или когато се свързвате с нашия екип за обслужване на клиенти. (Имайте предвид, че ако работим с доставчик на услуги – трето лице, който предоставя от наше име услуги за превръщане на глас в текст, този доставчик може да получава и съхранява определени гласови команди в съответствие със сключения договор между нас и доверения ни доставчик на услуги – трето лице.)
  • Samsung Информация за клавиатура - думите, които пишете, когато използвате функцията „текст с предвиждане“. Тази функция може да бъде предложена във връзка с Вашия акаунт за Samsung, за да се синхронизират данните за използване на други Ваши Мобилни устройства Samsung. Можете да изчистите данните, като отидете в настройките за текст с предвиждане.
  • Друга информация относно Вашата употреба на Услугите, като приложенията, които използвате, уебсайтовете, които посещавате, и как взаимодействате със съдържание, предлагано чрез Услуга.


  Информация от източници – трети лица

  Възможно е да получаваме информация за Вас от източници, достъпни публично и с търговски средства (както е позволено по закон), която може да комбинираме с другата информация, която получаваме от или за Вас. Възможно е също да получаваме информация за Вас от услугите за социални мрежи на трети лица, когато избирате да се свързвате с тези услуги.


  Друга информация, която събираме

  Възможно е да събираме и друга информация за Вас, Вашето устройство или използването на услугите от Ваша страна по начините, за които сме Ви уведомили към момента на събирането ѝ или по друг начин, с отделно Ваше съгласие, където е необходимо.
  Можете да решите да не ни предоставяте определени видове информация (например информация, която сме поискали по време на регистрирането на акаунта за Samsung), но това може да се отрази на възможността да използвате някои Услуги. Ще Ви предоставяме необходимата информация по време на събирането, за да можете да направите информирано решение.

 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

  Ще използваме информацията, която събираме, за следните цели:

  • за да регистрираме Вас или устройството Ви за определена Услуга;
  • за да предоставяме заявена от Вас услуга или функция;
  • за да предоставяме персонализирано съдържание и персонализирани услуги въз основа на предишните Ви действия в нашите Услуги с отделното Ви съгласие, ако е необходимо;
  • с рекламна цел, например за предоставяне на персонализирани реклами, спонсорирано съдържание и изпращане на промоционални съобщения с отделното Ви съгласие, ако е необходимо;
  • за оценка и анализ на нашите пазари, клиенти, продукти, рекламни кампании и услуги, за да ни помогнете по-добре да научаваме, при необходимост посредством статистически процеси, повече за нашите клиенти, за да Ви предлагаме най-подходящи комуникации, услуги и начин на работа.
  • за да Ви запитваме за Вашето мнение относно нашите продукти и услуги и провеждане на анкети сред клиентите, с отделното Ви съгласие, ако е необходимо;
  • за да разберем по какъв начин хората използват Услугите ни, което ще ни позволи да ги подобряваме и да създаваме нови продукти и услуги;
  • за да предоставяме услуги за поддръжка за Вашето устройство;
  • за да улесним предоставянето на актуализации на софтуера;
  • за да провеждаме тегления на безплатни награди, състезания с награди или промоции, доколкото е позволено по закон; и
  • за други цели, с отделното Ви съгласие.

  Комбинираме информацията от Вас или за Вас, включително информацията от различни услуги или устройства, за цели, които са в съответствие с тези Правила за поверителност. Например, използваме данните за Вашия акаунт за Samsung от всички Услуги, които изискват акаунт за Samsung. Също така базираме нашите препоръки, персонализирано съдържание и персонализирани функции за подобряване на работата Ви с Услугите въз основа на информацията, която ни подавате директно чрез използване на Услугите, разглеждане на уеб сайта ни или чрез информацията, предоставена ни от нашите доверени трети лица с цел по-добро разбиране на нашите клиенти. Когато използваме нашите доверени трети лица за обогатяване на нашата база данни, ние осигуряваме наличие на правно приложим договор между нас и доставчика, явяващ се трето лице, за да гарантираме, че всички комбинирани данни са законно получени от Вас. В зависимост от причината, поради която комбинираме тези данни, и от изискванията на приложимите закони, ще Ви предоставяме определени контролни функции за това комбиниране, например в менютата с настройки на устройствата или приложенията или чрез посещаване на нашата уеб страница, която Ви дава възможността да упражните индивидуалните си права по законите за защита на данните. Моля посетете нашата страница за Поддръжка на личните данни


  Предлагаме различни възможности за избор относно начините, по които използваме информацията за Вас. Можете да избирате дали да получавате промоционални съобщения от нас, като се абонирате първоначално и, ако впоследствие решите друго, като следвате указанията за прекратяване на абонамент, включени в съобщението. Освен това, в повечето случаи можете да направите избор, като промените настройките си за конкретни Услуги, когато ви изпратим своевременно известие, или като посетите съответните уеб страници. Можете също да се свържете с нас, ако имате нужда от съдействие за своя избор.
  Samsung обработва личните данни за целите, описани по-горе. Правната база за обработката на лични данни от Samsung включва обработване, което е: необходимо за изпълнението на договора между Вас и Samsung (например, за да Ви предоставяме Услугите и да Ви идентифицираме и удостоверяваме самоличността Ви, за да можете да използвате определени Услуги); необходимо за съблюдаването на нормативни изисквания (например за спазване на приложимите счетоводни правила и за извършване на задължителни разкривания на информация към правоохранителни органи); необходимо за законните интереси на Samsung (например за управление на нашата връзка с Вас и за подобряване на нашите комуникации, начини на работа и обслужването на клиентите); и на базата на съгласие от страна на нашите клиенти (например, за да комуникираме с Вас относно наши продукти и услуги, както и за да Ви предоставяме маркетингова информация), което в последствие може да бъде оттеглено по всяко време чрез свързване с нас, както е указано в раздела „Свържете се с нас“ на настоящото Известие за поверителност, без да се засяга законосъобразността на обработването, извършено на база на съгласието преди оттеглянето му.

 • СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

  Ние може да разкриваме Вашите данни вътрешно в компанията на съответните екипи, например, но не само, на нашия екип за обслужване на клиенти, юридически отдел, финансов отдел, екип по продажбите и, ако сте избрали да получавате маркетингови съобщения, на маркетинговите отдели. Ние може също така да разкриваме Вашите данни на следните лица, само до степента, която е необходима за извършване на Услугите:

  • Партньори. Информацията за Вас може да бъде споделяна между филиалите на Samsung за целите, описани в тези Правила за поверителност. Терминът „филиали“ се отнася за дружествата, които са притежавани или контролирани от Samsung Electronics Co., Ltd.. Нашите филиали включват дружествата с името на Samsung Electronics. „Филиали“ може да включва и други притежавани или контролирани фирми, като например Samsung SDS CO., Ltd. В частност, Samsung SDS CO., Ltd оперира и поддържа, от името на Samsung Electronics Co., Ltd, множество услуги, включително но не само: Акаунт за Samsung, Samsung Health, Samsung Pay, „Намери моя телефон“ (FMM), Услуга за персонализиране, Galaxy Apps (Buyer), Samsung Pass, Облак на Samsung; Samsung Themes; Социален Samsung, Защитена папка, Имейл, Samsung Focus, Приятели в Samsung, Защитена Wi-Fi.
  • Бизнес партньори. Също така може да споделяме информацията за Вас с доверени бизнес партньори, включително, но не само, мобилни оператори, търговци на дребно и дистрибутори. Тези лица може да използват информацията за Вас, за да Ви предоставят услугите, които заявявате, да правят предвиждания за Вашите интереси и да могат да Ви предоставят промоционални, рекламни и други материали с отделно Ваше съгласие.
  • Доставчици на услуги. Също така може да предоставяме информацията за Вас на внимателно подбрани фирми, които предоставят услуги за нас или от наше име, например фирми, които ни помагат за ремонти, центрове за връзка с клиентите, дейности по обслужването на клиентите, реклама, провеждане на анкети за удовлетвореност на клиентите, таксуване или които изпращат имейли от наше име. Тези лица са ограничени чрез договорни клаузи във възможността да използват информацията за Вас за цели, различни от това да предоставят услуги за нас.
  • Други страни, когато това се изисква от закона или според необходимостта за защита на нашите Услуги. В някои случаи може да предоставяме информацията за Вас на други лица: за да изпълним изискванията по закон или в отговор на принудително съдебно производство (например заповед за обиск или съдебна заповед);
   за да проверим или да гарантираме съответствието с правилата, на които се подчиняват нашите Услуги; и
   за да защитим правата, собствеността или безопасността на Samsung или на съответните ни филиали, бизнес партньори или клиенти.
  • Други страни във връзка с корпоративни транзакции. Може да предоставим информацията за Вас на трето лице като част от сливане или прехвърляне, придобиване или продажба или в случай на фалит.
  • Други страни с Ваше съгласие или по Ваше указание. Освен предоставянето на информация в случаите, описани в тези Правила за поверителност, може да споделяме информацията за Вас с трети лица, когато отделно се съгласите или поискате такова споделяне.

 • ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

  Ние се отнасяме сериозно към защитата на Вашите данни и сме въвели подходящи физически и технически мерки за защита на информацията, която събираме във връзка с Услугите. Имайте предвид обаче, че въпреки адекватните стъпки за защита на информацията за Вас, няма уеб сайт, интернет връзка, компютърна система или безжична връзка, които да са напълно защитени.

  ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ЗАД ГРАНИЦА

  Използването от Ваша страна на нашите Услуги ще включва прехвърляне, съхраняване и обработка на Ваши лични данни извън Вашата страна на местоживеене към Корея в съответствие с тези Правила. В допълнение, използването от Ваша страна на нашите Услуги може да включва също прехвърляне, съхраняване и обработка на Ваши лични данни в други държави; тези държави обхващат, без ограничаване, държавите от Европейското икономическо пространство, САЩ и Канада. Имайте предвид, че законите за защита на данните, както и другите закони в страните извън Европейското икономическо пространство, в които може да бъде прехвърлена информацията за Вас, може да не са толкова стриктни, колкото законите във Вашата страна. Ние ще предприемаме необходимите мерки, съобразно действащите закони, да осигурим защитата на Вашите лични данни. Такива мерки включват използването на стандартни договорни клаузи за защита на прехвърлянето на данни извън ЕИП. Ако искате да се свържете с нас, за да упражните своите права, моля да посетите нашата страница за Поддръжка на личните данни.

 • Вашите права

  Имате право да поискате подробности за информацията, която събираме за Вас, и да изисквате от нас да коригираме евентуални неточности в тази информация, да откажете или да ограничите обработването, да поискате достъп, изтриване или преносимост на Вашите данни. По законите в някои юрисдикции може да откажем обработката на искания, които са необосновано повтарящи се, изискват непропорционални технически ресурси, застрашават поверителността на други лица, са крайно непрактични или за които не се изисква достъп по силата на местните закони. Ако искате да направите заявка за достъп до вашата информация, моля посетете нашата страница за Поддръжка на личните данни.
  Ако поискате изтриване на личните данни, Вие разбирате, че е възможно да нямате достъп до или да използвате Услугите и че може за известно време остатъчни лични данни да продължат да стоят в записите и архивите на Samsung, в съответствие с действащите закони, но Samsung няма да използва тези данни за търговски цели. Вие трябва да сте наясно, че въпреки искането Ви за изтриване, Samsung си запазва правото да запази Вашите лични данни или необходима част от тях, съобразно раздела „Съхранение на данните“ по-долу и действащите закони. Samsung може да спира, ограничава или преустановява достъпа Ви до уеб сайта за нарушаване на Условията за ползване от Samsung, когато това е необходимо за защита на правата, имуществото или сигурността на Samsung или на съответните ни филиали, бизнес партньори, служители или клиенти.

 • СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

  Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълго време, отколкото това е необходимо за целите, за които са събрани. Това означава, че данните ще бъдат унищожени или изтрити от нашите системи, когато вече не са необходими.
  Ние предприемаме подходящи действия за гарантиране, че информацията, която обработваме и събираме за Вас, се основава на следната логика:
  1. най-малко продължителността на използване е във връзка с предоставяне на услуга за Вас;
  2. съобразно изискванията на закон, договор или по отношение на наши договорни задължения; или
  3. само колкото е необходимо за целите, за които се събира, или по-дълго, ако това се изисква по договор, от приложимите закони или за статистически цели, в зависимост от подходящите предпазни мерки.

 • ВРЪЗКИ И ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА В НАШИТЕ УСЛУГИ

  Нашите Услуги може да свързват с уеб сайтове и услуги на трети лица, които са извън нашия контрол. Ние не носим отговорност за защитата или поверителността на информацията, събирана от такива уеб сайтове или други услуги. Бъдете внимателни и преглеждайте декларациите за поверителност на уеб сайтовете и услугите на трети лица, които използвате.
  Ние също така ще ви предоставяме определени продукти или услуги (например приложения, достъпни чрез Galaxy Apps или Apps), разработени от трети лица. Samsung не поема отговорност за тези продукти или услуги от трети лица.
  Трети лица, които предоставят съдържание, реклами или функционалност в нашите Услуги
  Част от съдържанието, рекламите и функционалността в нашите Услуги може да се предоставят от трети лица, които не са свързани с нас. При такива обстоятелства ние имаме договорни отношения с тези трети лица. Например:

  • даваме Ви възможност да гледате видео съдържание, предоставяно от доставчици на съдържание;
  • трети лица разработват приложения, които правим достъпни чрез Galaxy Apps или Apps;
  • някои трети лица може да предоставят реклами или да проследяват кои реклами се преглеждат от потребителите, колко често се преглеждат тези реклами и какво правят потребителите в отговор на тях; и
  • даваме ви възможност да споделяте определени материали в нашите Услуги с други хора чрез услуги за социални мрежи като Facebook, Twitter, Google + и LinkedIn.

  Тези трети лица може да събират или получават определена информация за начина, по който използвате Услугите, включително чрез използване на бисквитки, пиксели, маяци и подобни технологии, и тази информация може да бъде събирана периодично и комбинирана с информацията, събрана от различни уеб сайтове и онлайн услуги. Samsung не контролира прилаганите от тези фирми практики за събиране и използване на данни. Някои от тези фирми участват в разработени в отрасъла програми, предназначени да предоставят на потребителите възможности за избор дали да приемат целевите реклами. За да научите повече, посетете уеб сайтовете, поддържани от Network Advertising Initiative – http://networkadvertising.org и Digital Advertising Alliance – http://www.aboutads.info/. Бъдете внимателни и преглеждайте декларациите за поверителност за уеб сайтовете и услугите на трети лица, които използвате.
  Ако се свържете с услуга за социални мрежи, може да получим и съхраним информацията за удостоверяване от тази услуга, за да Ви осигурим възможност за влизане, както и друга информация, която ни разрешавате да получаваме, когато се свързвате с тези услуги.
  Също така имайте предвид, че ако решите да се свържете с услуга за социални мрежи от устройство, което се използва и от други освен вас, тези други потребители може да виждат информацията, съхранена или показвана във връзка с акаунта ви в услугата (услугите) за социални мрежи, с която се свързвате. Препоръчваме Ви да излезете от подобни сайтове и да споделяте информация само с хора, на които имате доверие.

 • БИСКВИТКИ, МАЯЦИ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ

  Ние, както и определени трети лица, които предоставят съдържание, реклами или друга функционалност в нашите Услуги, използваме бисквитки, пиксели, маяци и други технологии в определени области от нашите Услуги, както е обяснено по-подробно нататък.

  Бисквитки

  Бисквитките са малки файлове, които съхраняват информация във Вашия компютър, телевизор, мобилен телефон или друго устройство. Те позволяват на лицето, поставило бисквитката във Вашето устройство, да Ви разпознава в различните уеб сайтове, услуги, устройства и/или сесии на сърфиране в интернет. Бисквитките са полезни за много цели. Например:

  • Бисквитките могат да запомнят идентификационните Ви данни за влизане, за да не се налага да ги въвеждате при всяко влизане в дадена услуга.
  • Бисквитките помагат на нас и нашите външни партньори да разберем кои части от Услугите ни са най-популярни, тъй като ни позволяват да видим кои страници и функции използват потребителите и колко време прекарват на тези страници. Проучването на този вид информация ни позволява да адаптираме по-добре Услугите и да Ви осигурим по-добра работа с тях.
  • Бисквитките помагат на нас и нашите външни партньори да разберем кои реклами сте разгледали, за да не получавате една и съща реклама при всяко влизане в дадена Услуга.
  • Бисквитките помагат на нас и нашите външни партньори да Ви предоставяме подходящо съдържание и реклами, като събираме информация за използването от Ваша страна на нашите Услуги и на други уеб сайтове и приложения.
  Когато използвате уеб браузър за достъп до Услугите, можете да конфигурирате браузъра да приема всички бисквитки, да отхвърля всички бисквитки или да Ви уведомява, когато е изпратена бисквитка. Всеки браузър е различен, затова вижте менюто „Помощ“ на браузъра си, за да научите как да промените предпочитанията си относно бисквитките. Операционната система на Вашето устройство може да има допълнителни контроли за бисквитките..
  Имайте предвид обаче, че някои Услуги може да са проектирани да работят, използвайки бисквитки, и деактивирането на бисквитките може да се отрази на възможността да използвате тези Услуги или определени части от тях.

  В нашия уеб сайт използваме следните видове бисквитки:

  Основни бисквитки които Ви дават възможност да поръчвате продукти и да получавате услуги от нашия уеб сайт;

  Бисквитки за производителност които ни дават възможност да анализираме производителността и дизайна на нашия уеб сайт и да откриваме грешки. Например, този вид бисквитки ни позволяват да познаваме кога вече сте посещавали сайта ни и показва кои части от него са най-популярни, като ни позволява да виждаме кои страници са най-посещавани и колко време е разглеждана всяка от тях. Използваме, без ограничение, Google Analytics, Adobe и подобни аналитични бисквитки, за да постигнем това..
  Например, генерираната от бисквитките информация за използването на нашия сайт обикновено ще бъде съхранявана на сървър на Google в САЩ. Но ако се намирате в ЕС или в Европейското икономическо пространство, Вашият IP адрес ще бъде предварително скъсен от Google. Само в изключителни случаи пълният Ви адрес ще бъде предаван на сървър на Google в САЩ и скъсяван там. Google ще използва от наше име тази информация за целите на съставянето на отчети за активността в уеб сайта и за предоставяне на други услуги във връзка с активността в уеб сайта и ползването на интернет. IP адресът, предаван от Вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде свързван с други данни, поддържани от Google. Вие можете да спрете предаването на генерираните от бисквитките данни за употребата (включително Вашия IP адрес) към Google и обработката им там, ако изтеглите и инсталирате тази добавка за браузъра( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es).

  За повече информация за други доставчици на услуги, моля да се свържете нас, като посетите нашата страница за Поддръжка на личните данни.

  Функционални бисквитки които ни позволяват да предоставим по-добра работа за потребителите. Например, този вид бисквитки осигуряват показваната информация при следващото Ви посещение на нашия уеб сайт да отговаря на потребителските Ви предпочитания или на Вашия акаунт за Samsung, от който сте се свързали с уеб сайта, или на факта, че сте се свързали с нашия уеб сайт през имейл, изпратен Ви от Samsung, или след като някой от нашите доверени доставчици на услуги – трети лица се е свързал с Вас от наше име.

  Рекламни бисквитки които дават възможност на нас и на внимателно подбраните ни партньори да Ви доставяме реклами или да се свързваме директно с Вас, когато отделно сте се съгласили на такъв вид комуникация, които реклами да съответстват на интересите Ви, например чрез събиране на информация за разглежданите или поръчани продукти от нашия уеб сайт. Например, без ограничаване, ние използваме маркетингови етикети на Google, за да могат нашите партньори за продажби на дребно да рекламират продукти, каквито сте разглеждали в уеб сайта ни. За повече информация относно начина, по който работят маркетинговите етикети на Google, щракнете тук: http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.
  Нашият уеб сайт може също да показва съдържание от уеб сайт или услуга на трето лице, в резултат на което на твърдия Ви диск или в браузъра Ви може да бъдат съхранени бисквитки от трети лица. Ние не контролираме съхраняването на тези бисквитки и за повече информация трябва да се отнесете към правилата за поверителност на съответните трети лица.

  Друг вид локално съхранение

  Ние, както и определени трети лица, може да използваме и други видове технологии за локално съхранение, като например локално споделени обекти (LSO) (наричани още „Flash бисквитки“) и локално хранилище по технологията HTML5, във връзка с нашите Услуги. Тези технологии приличат на гореописаните бисквитки по това, че се съхраняват в устройството Ви и могат да се използват за съхраняване на определена информация за Вашите действия и предпочитания. Тези технологии обаче може да използват части от Вашето устройство, различни от използваните от стандартните бисквитки, така че може да не сте в състояние да ги контролирате чрез стандартните инструменти и настройки на браузъра. За информация относно деактивирането или изтриването на съдържащата се информация във Flash бисквитките щракнете тук „ http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html“.

  Маяци и/или пиксели

  Ние, както и някои трети лица, може да използваме също и технологии, наречени „маяци“ или „пиксели“, за предаване на информация от Вашето устройство към сървър. Маяците и пикселите могат да се вграждат в онлайн съдържание, видеоклипове и имейли и могат да позволят на сървър да чете определени видове информация от Вашето устройство, да разбира, когато сте прегледали определено съдържание или конкретно имейл съобщение, да определя часа и датата, на които сте прегледали маяка и пиксела, както и IP адреса на устройството Ви. Ние и определени трети лица използваме маяци и пиксели за различни цели, включително за да анализираме използването на нашите Услуги и (заедно с бисквитките) да предоставяме съдържание и реклами, които са по-подходящи за Вас.
  Когато получавате достъп и използвате нашите Услуги, с изключение на уеб сайта, осигурен от доставчик на услуги – трето лице, ще бъдете помолени да дадете отделното си съгласие за съхраняване от нас на бисквитки (което включва и други технологии за локално съхранение, маяци, пиксели и друга информация на Вашите устройства). Ще бъдете помолени също да дадете отделно съгласие за достъпа до такива бисквитки (което включва и други технологии за локално съхранение, маяци, пиксели и информация) от нас и от горепосочените трети лица. Вашето възприемане на уеб сайта/Услугите ни може да бъде повлияно, ако не приемете бисквитките, и ще Ви бъде предоставена допълнителна информация в момента, когато Ви помолим за такова допълнително съгласие.

 • ДОБАВКИ ЗА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

  Нашите Услуги използват добавки за социални мрежи („Добавки“). Когато използвате услуга, която съдържа Добавки, може да бъде прехвърляна информация директно от Вашето устройство към оператора на социалната мрежа. Ние нямаме контрол върху данните, събирани от Добавката. Ако сте влезли в социална мрежа, Вашето използване на нашата Услуга може да бъде препратено към акаунта Ви в социалната мрежа. Ако взаимодействате с Добавката, например като щракнете върху „Like“, „Follow“ или „Share“ или въведете коментар, информацията може автоматично да се покаже в профила ви в социалната мрежа. Дори да не сте влезли в акаунта си в социалната мрежа, възможно е Добавките да предадат Вашия IP адрес на операторите на социалната мрежа. Моля, имайте това предвид при използването на нашите Услуги.
  За информация относно операторите на социални мрежи за Добавките, използвани в нашите Услуги („Оператори“), вижте по-долу:

  Оператори на Добавки, използвани в нашите Услуги Ако сте член на една или повече от следващите социални мрежи и не искате Операторът да свързва данните, отнасящи се за Вашето използване на нашите Услуги, с вече съхранените от Оператора Ваши данни като член, излезте от социалната мрежа, преди да използвате нашите Услуги.

  Facebook Оператор на лични данни: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook“). За повече информация можете да посетите уеб сайта с правилата за поверителност на Facebook на адрес „ https://www.facebook.com/about/privacy/“.

  Google+ Оператор на лични данни: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). За повече информация можете да посетите уеб сайта с правилата за поверителност на Google на адрес „ https://www.google.com/privacy“.

  LinkedIn Оператор на лични данни: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland („LinkedIn“). За повече информация можете да посетите уеб сайта с правилата за поверителност на LinkedIn на адрес „ http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv“.

  Twitter Оператор на лични данни: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). За повече информация можете да посетите уеб сайта с правилата за поверителност на Twitter на адрес „ https://twitter.com/privacy“.

 • Свържете се с нас

  Ако имате конкретни въпроси, молим да се свързвате с нас (Администратор на данните за ЕС) на адрес:
  Длъжностно лице по защита на личните данни за Европа
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Ако искате да се свържете с нас, за да упражните своите права, моля да посетите нашата страница за Поддръжка на личните данни.

  Можете да подадете оплакване пред надзорния орган, осъществяващ контролни функции, ако считате, че нашето обработване на Вашите лични данни нарушава приложимото право. Данни за контакт за всички органи с контролни функции в ЕС можете да намерите тук ( http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 • Поддръжка във връзка с GDPR

  Ние от Samsung се грижим за поверителността на данните на нашите клиенти. Защото ни е грижа, ние предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всички наши продукти и услуги са създадени в съответствие с принципа за защита на личните данни на етапа на проектирането. Всички данни, които събираме, се използват, за да направим нашите продукти и услуги възможно най-добри. При това винаги гарантираме, че данните ви са защитени и се използват само там, където е необходимо за да ви предоставим услуга или продукт. Ние разбираме потока от данните ви, за да гарантираме, че е безопасен, защитен и в съответствие с необходимите правила за защита на данните.

  Приветстваме промените, които дойдоха като част от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Като част от нашата подготовка за GDPR, създадохме страницата за Поддръжка на личните данни. Тази страница е платформа, предназначена да направи възможно най-лесно нашите клиенти да упражняват някое от шестте права по GDPR. Моля използвайте линка долу, за да бъдете прехвърлени на страницата за Поддръжка на личните данни; всички заявления на тази страница ще бъдат разгледани от нашия Отдел за лични данни.

 • Допълнителна информация за конкретни продукти и услуги

  Известие за поверителност за Услугата за персонализиране

  Дата на влизане в сила: 25.05.2018 г.

  Samsung Electronics (UK) Limited („Samsung“ или „Ние“) и нейните свързани дружества уважават Вашата загриженост относно поверителността на личната Ви информация. Това Известие за поверителност се прилага за личната информация, която събираме чрез Услугата за персонализиране. То не се прилага за информация, събирана от други приложения, уеб сайтове или услуги, предоставяни от Samsung или нейни свързани юридически лица.

  Какво представлява Услугата за персонализиране?

  Устройствата, приложенията и услугите на Samsung (всяко наричано „Услуга“, a заедно – „Услугите“) са разработени, за да Ви предоставят персонализирани услуги, като обслужват желанията и нуждите Ви по гъвкав и интелигентен начин. Услугата за персонализиране на Samsung предоставя подобрено потребителско преживяване, включително персонализирано съдържание и препоръки, базирани на информацията, получена за Вас и Вашето използване на Услугите. Например Услугата за персонализиране може да подобри Вашето потребителско преживяване с Услугите, като Ви предлага полезни съвети и информация, персонализирана за Вас, когато използвате услугата за разпознаване на глас на Samsung, или като запомня музика, която сте слушали в дъждовни дни, и Ви я препоръчва по-късно. Допълнително, ако дадете команда „Напомни ми да купя бутилка вода, когато съм почти вкъщи“, Услугата за персонализиране може да запомни командата и да Ви напомни да закупите бутилка вода, когато сте почти вкъщи.

  За да използвате Услугата за персонализиране, първо трябва да разполагате със Samsung account. Нашата Политика за поверителност, налична на https://account.samsung.com/membership/pp („Политика за поверителност на Samsung“), ще се прилага за използването от Ваша страна на собствения Ви Samsung account и на Услугата за персонализиране. Това Известие за поверителност предоставя допълнително информация относно начина, по който се използват Вашите лични данни във връзка с Услугата за персонализиране, и следва да се чете във взаимообвързаност с Политиката за поверителност на Samsung, която ще Ви предостави повече информация относно начина, по който обработваме данните. В случай на някакво несъответствие или противоречие между условията на настоящото Известие за поверителност и тези на Политиката за поверителност на Samsung, преимущество ще имат условията на това Известие за поверителност.


  В това Известие за поверителност описваме типовете информация, събирани чрез Услугата за персонализиране, как имаме право да използваме информацията, колко дълго имаме право да пазим информацията, с кого имаме право да я споделяме, както и изборите, налични за Вас по отношение на нашето използване на информацията и упражняването на Вашите права. Също така описваме мерките, които предприемаме за защита на информацията, и Ви информираме как да се свързвате с нас относно нашите практики, свързани с поверителността. Samsung е администраторът на данни за обработването на лични данни.


  В това Известие за поверителност описваме типовете информация, събирани чрез Услугата за персонализиране, как имаме право да използваме информацията, колко дълго имаме право да пазим информацията, с кого имаме право да я споделяме, както и изборите, налични за Вас по отношение на нашето използване на информацията и упражняването на Вашите права. Също така описваме мерките, които предприемаме за защита на информацията, и Ви информираме как да се свързвате с нас относно нашите практики, свързани с поверителността. Samsung е администраторът на данни за обработването на лични данни.

  Щракнете върху някоя от връзките по-долу, за да прескочите към посочения раздел:

  Какво представлява Услугата за персонализиране?
  Информация, която получаваме
  Как използваме информацията, която получаваме
  Персонализирано рекламиране и директен маркетинг
  Споделяне на информация
  Международно предаване на данни
  Запазване на лични данни
  Как мога да изтрия информация, получена от Услугата за персонализиране?
  Какво се случва, ако изтрия информация, събрана от Услугата за персонализиране, или спра събирането на определена информация от Услугата за персонализиране?
  Вашите избори (включително как да оттеглите съгласието си за използване на Услугата за персонализиране)
  Вашите права
  Как защитаваме личната информация
  Актуализации на нашето Известие за поверителност
  Как да се свържете с нас

  Информация, която получаваме

  Колкото повече Услугата за персонализиране Ви разбира и опознава, толкова по-бързо и по-точно може да Ви предоставя персонализирано съдържание и информация. Услугата за персонализиране е предназначена да разбира интересите, предпочитанията и местоположението Ви, както и да събира и анализира информация за Вас по различни начини, включително:

  • Информация за устройството. Услугата за персонализиране ще събира уникална идентификационна информация за устройството Ви, информация за настройките (като например настройки на заключването и езика) и състоянието му (като например връзки с други устройства), както и друга информация за Вашите устройства. Услугата за персонализиране също така ще проверява приложенията, които са инсталирани или се изпълняват към момента на устройството Ви. В допълнение, Услугата за персонализиране може да събира информация относно това как, кога и за колко време използвате устройствата, свързани с Вашия Samsung account, включително Вашето използване на Услугите и приложения и услуги на трети лица на устройствата (като например списък на приложенията на устройствата Ви, музика, възпроизвеждана на устройствата Ви, уеб сайтовете, които посещавате, и търсенията, които извършвате).
  • Информация за Вашите снимки и музика. Услугата за персонализиране ще събира и анализира информация, като например заглавия, жанрове и изпълнители на възпроизведена преди или записана музика, както и информация за Вашите снимки, като например датите/часовете и местоположенията, на които са били заснети Вашите записани снимки.
  • Данни за контактите и комуникациите. Услугата за персонализиране ще осъществява достъп до списъка Ви с контакти и ще събира и анализира хронологията на Вашите входящи/изходящи обаждания и текстови съобщения, за да Ви предоставя услуги, като например да определя връзката Ви с други лица (например членове на семейството Ви и приятели), кои са най-важните Ви контакти, с кого се свързвате най-често, както и предпочитания Ви метод за контакт; да показва информация за най-важните Ви контакти (например пропуснати обаждания); и да намира контакти, които споменавате, докато използвате разпознаване на глас.
  • Информация за календара. Услугата за персонализиране ще осъществява достъп до календара на устройството Ви и ще събира и анализира данните от календара Ви, за да научи Вашите предпочитания, да записва специални поводи и да идентифицира местоположението Ви.
  • Хронология на сърфирането в интернет. Услугата за персонализиране ще осъществява достъп до, ще събира и ще анализира Вашата хронология на сърфиране в интернет (като например посетени уеб сайтове, ключови думи за търсене и показалци), за да научи Вашите интереси и предпочитания; да визуализира по-уместни резултати от търсене и да предоставя най-подходящата информация в различни контексти; и за да Ви предоставя други услуги, както е описано в това Известие за поверителност. Вашата хронология на търсенето от сърфиране в интернет, извършено в Таен режим (Инкогнито или Личен режим), няма да се събира.
  • Информация за местоположение. Услугата за персонализиране ще осъществява достъп до, ще събира и ще анализира точната геолокация на устройството Ви, както и друга информация, свързана с Вашето местоположение, редовно чрез GPS, Bluetooth и Wi-Fi сигнали, записи в календара и други технологии и данни, за конкретни цели, като например да предоставя уведомления, свързани с местоположение, или информация, която поискате. За да може Услугата за персонализиране да събира информация, свързана с геолокация, настройките за местоположение трябва да са разрешени на устройството Ви. Затова в някои случаи Услугата за персонализиране ще изисква да разрешите настройките за местоположение.
  • Данни за Samsung account, „Моят профил“ и Услугите на Samsung. Услугата за персонализиране ще събира и анализира информация, съхранена във или свързана с Вашия Samsung account (като например Вашия ИД на Samsung account, информация за контакт, име, дата на раждане и пол), и информация, регистрирана от Вас в „Моят профил“. Услугата за персонализиране също така ще събира и анализира информация, свързана с Вашето използване на Услугите, като например хронологията на Вашето използване на приложения на Samsung, Вашите гласови команди, подадени чрез услугата за разпознаване на глас, уведомленията, зададени в Reminder, както и данните за прогнозата за времето, предоставени за Вас.
  • Данни от „Услуги за клиенти“. Услугата за персонализиране ще осъществява достъп до, ще събира и ще анализира данните, получени чрез Вашите взаимодействия с отдела „Услуги за клиенти“ на Samsung, като например поправки и записи на клиентските взаимодействия с персонала на „Услуги за клиенти“, хронологията на Вашите покупки в магазините на Samsung и информация за промоции, в които сте участвали.
  • Информация относно услуги и приложения на трети лица. Чрез разрешаването на връзката с приложение или услуга на трето лице можете да позволите на Услугата за персонализиране да използва данните, свързани с Вашето използване на такива приложения и услуги на трети лица, и да Ви предоставя персонализирани функции.

  Чрез Услугата за персонализиране имаме право да събираме лична информация за Вашите онлайн дейности на устройства, на които периодично сте разрешили Услугата за персонализиране. Също така ще събираме информация, която е станала налична чрез приложения и платформи на трети лица (като например онлайн платформи на социални мрежи), чрез онлайн бази данни или директории или която е получена по друг законосъобразен начин. Тази информация ще се регулира от известието за поверителност, предоставено от третото лице към момента на събирането на информацията. Примерите за информация, която получаваме, включват: Вашата покупка и/или състоянието на използване (например активно/неактивно) на услугите на третите лица, както и начина, по който използвате тези услуги.


  Услугата за персонализиране Ви предоставя избори, свързани с начина, по който Услугата за персонализиране използва и анализира определени типове лична информация, като например Вашата хронология на обаждания и текстови съобщения, данни за геолокация или хронология на сърфиране в интернет.


  Как използваме информацията, която получаваме

  Услугата за персонализиране ще комбинира и анализира информацията, указана по-горе, и ще предоставя анализираните данни на Услугите и на приложения на трети лица, които сте разрешили, за следните цели:

  • за да Ви предоставяме персонализирано съдържание и информация;
  • за да анализираме методи, по които да Ви предоставяме по-добри Услуги;
  • за да подобряваме и разработваме Услугите;
  • за да визуализираме персонализирани реклами за продукти и услуги, които може да Ви заинтригуват; и
  • за да комуникираме с Вас (с отделно съгласие от Ваша страна) чрез имейли и насочени уведомления относно продукти и услуги, предлагани от Samsung и трети лица, избрани специално за Вас според Вашите интереси.

  • базирано на Вашето съгласие за използване на Услугата за персонализиране;
  • необходимо за легитимните интереси на Samsung (например, за да управляваме взаимоотношенията си с Вас и да подобряваме Услугите); и
  • базирано на получаване на отделно съгласие от Ваша страна (за да комуникираме с Вас относно наши продукти и услуги и да Ви предоставяме маркетингова информация).

  Персонализирано рекламиране и директен маркетинг

  Услугата за персонализиране ще събира, ще анализира и ще споделя информация за Вашето периодично използване на Услугите и онлайн дейностите Ви и през уеб сайтове и приложения на трети лица, както и на различни устройства, за да Ви предоставя реклами и съобщения за директен маркетинг (наричани заедно „Реклами“) за продукти и услуги, предлагани от Samsung и трети лица, избрани специално за Вас според Вашите интереси. Ние ще получим съгласието Ви за обработването на Вашата лична информация за целите на директния маркетинг. След като ни предоставите съгласието си, можете да се отпишете от използването на тази информация от страна на Услугата за персонализиране за целите на персонализираните Реклами чрез менюто Поверителност > Услуга за персонализиране > менюто „Управление на всички устройства“ във Вашия Samsung account, като изключите „Рекламиране с помощта на Услугата за персонализиране“.
  Обърнете внимание, че забраняването на тази опция може да не спре всички Реклами (включително персонализираните Реклами), предоставяни от Samsung. Можете да продължите да получавате Реклами от Samsung, ако сте се съгласили да ги получавате от други Услуги. Влезте в менюто „Настройки“ в приложимата Услуга за повече информация относно начина, по който можете да се отпишете от подобни Реклами от други Услуги.


  Samsung обработва личните данни за целите, описани по-горе. Правното основание на Samsung да обработва личните данни включва обработване, което е:

  Споделяне на информация

  Ние не разкриваме лична информация за Вас чрез Услугите, освен както е описано в настоящото Известие за поверителност. Ограничен брой лица от екипа на Услугата за персонализиране в Samsung имат право да осъществяват достъп до и да обработват по друг начин лични данни във връзка с техните служебни или договорни задължения. Ние споделяме личната Ви информация с нашите дъщерни дружества и свързани лица, както и с нашите доверени доставчици на услуги, които извършват Услуги за нас на база на правнообвързващи споразумения за защита на Вашата информация. Ние не упълномощаваме нашите доставчици на услуги да използват или разкриват информацията, освен ако е необходимо за извършване на Услугите от наше име или за спазване на нормативни изисквания.

  Международно предаване на данни

  Някои от тези членове на персонала, свързани лица и доставчици на услуги, явяващи се трети лица, са ситуирани извън Европейската икономическа зона, включително в държави, които може да не предоставят същото ниво на защита на данните като това в собствената държава на нашите клиенти, включително например, но не само, Република Корея, Съединените американски щати и Индия. Samsung предприема съответните стъпки, за да гарантира, че подобни получатели са обвързани от задължения за поверителност и че Samsung въвежда мерки, като например стандартни договорни клаузи за защита на данните, за да обезпечи всички прехвърлени лични данни да останат защитени и обезопасени. Копие на тези клаузи можете да получите, като се свържете с нас, както е указано в раздела Как да се свържете с нас на настоящото Известие за поверителност.

  Когато използвате Услугата за персонализиране за достъп до или взаимодействие с приложения и услуги на трети лица, ние имаме право да изпращаме определена лична информация на доставчиците на тези приложения и услуги на трети лица, за да Ви предоставим заявените от Вас Услуги. Тези трети лица също имат право да събират определена лична информация директно от устройствата Ви чрез Услугата за персонализиране. Samsung не носи отговорност за практиките по отношение на поверителността или сигурността на тези доставчици, явяващи се трети лица. Практиките за поверителност и сигурност на съответните доставчици, включително подробности за информацията, която получават от нас или събират за Вас, се подчиняват на декларациите за поверителност на тези лица, които настоятелно Ви препоръчваме да прегледате.

  Samsung, нашите дъщерни дружества и свързани лица, както и нашите доставчици на услуги, явяващи се трети лица, може също да разкриват информация за Вас: (1) ако са задължени да направят това по закон или по съдебен ред (като например съдебна заповед или призовка); (2) в отговор на искания на държавни институции, като например правоохранителни органи; (3) за установяване, упражняване или защита на нашите права по закон; (4) когато вярваме, че разкриването е необходимо или уместно, за да се предотврати физическа или друга вреда, или финансова загуба; (5) във връзка с разследване на подозирана или извършена нелегална дейност; (6) в случай че продадем или прехвърлим целия или част от нашия бизнес или нашите активи (включително при сливане, придобиване, продажба, прехвърляне, реорганизация, прекратяване или ликвидация); или (7) в други случаи с Ваше отделно съгласие.

  Запазване на лични данни

  Ние предприемаме съответните стъпки, за да гарантираме, че информацията за Вас се запазва само въз основа на следната логика:

  • поне за времетраенето, през което се използва информацията, за да Ви се предоставя Услугата;
  • както се изисква по закон, договор или във връзка с наши законоустановени задължения; или
  • само доколкото е необходимо за целта, за която е била събрана, се обработва или за по-дълго, ако се изисква по договор, от приложимия закон или за статистически цели, като се вземат предвид съответните защитни мерки.

  Как мога да изтрия информация, получена от Услугата за персонализиране?

  Информацията, събрана и анализирана от Услугата за персонализиране, ще се изтрие, след като изтриете своя Samsung account. Можете също да поискате изтриването на данни, които са били събрани и анализирани от Услугата за персонализиране, по всяко време, дори и преди да изтриете своя Samsung account, чрез менюто „Настройки за поверителност“ във Вашия Samsung account. Обърнете внимание, че в някои случаи може да изминат около 48 часа, преди информацията, записана на сървърите ни, да се изтрие напълно.


  Какво се случва, ако изтрия информация, събрана от Услугата за персонализиране, или спра събирането на определена информация от Услугата за персонализиране?

  Ако изтриете събраната информация, точността и/или качеството на персонализираното съдържание, което Ви се доставя от Услугата за персонализиране, може да спадне. Още повече, че някои функции за персонализиране може да изискват информация, която сте изтрили или до която сте отказали достъп на Услугата за персонализиране, и е възможно да възобновите получаването на тези функции само ако отново разрешите на Услугата за персонализиране да събира и използва съответната информация.


  Как защитаваме личната информация

  Поддържаме подходящи административни, технически и физически защитни средства, разработени да предпазват личната информация, която получаваме чрез Услугите, срещу инцидентно, незаконосъобразно или неразрешено унищожаване, вмешателство, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. Samsung също така поддържа подходящи процедури, които подпомагат гарантирането, че подобни данни са надеждни за използването им по предназначение, както и че са верни, пълни и актуални.


  Вашите избори (включително как да оттеглите съгласието си за използване на Услугата за персонализиране)

  Samsung уважава изборите, които правите, и се стреми да Ви предлага разнообразие от начини да контролирате информацията си. Можете по всяко време да забраните Услугата за персонализиране чрез опцията „Услуга за персонализиране“ в менюто „Настройки“ на Вашия Samsung account, в който случай Samsung ще преустанови временно предоставянето на персонализирано съдържание и информация, както и събирането, комбинирането и анализирането на Вашата информация от Услугата за персонализиране. В допълнение, ако промените настройките, описани в раздела „Персонализирано рекламиране и директен маркетинг“ по-горе, информацията, събрана и анализирана от Услугата за персонализиране, повече няма да се използва за целите на рекламирането.
  Допълнително можете да укажете категориите информация, които Услугата за персонализиране може да събира и анализира, както и поддръжката на Услугата за персонализиране за конкретни Услуги. Въпреки това обаче всички последващи решения няма да се отразят на информацията, която вече е събрана, комбинирана и анализирана от Услугата за персонализиране, и забраняването на Услугата за персонализиране няма да предизвика изтриване на информацията, която е събрана, комбинирана и анализирана до този момент от Услугата за персонализиране. Дори ако забраните Услугата за персонализиране, можете да продължите да използвате функциите по подразбиране, предоставяни от всяка от Услугите. Можете да изберете различни опции, изложени по-долу:


  • За да промените настройките на Услугата за персонализиране на всяко от устройствата, регистрирани към Вашия Samsung account, направете следното:
   - Смартфони/таблети: Настройки > Облак и акаунти > Акаунти > Samsung account > Поверителност > Услуга за персонализиране
   - Аксесоарни устройства: Настройки > Акаунт > Услуга за персонализиране
  • За да промените настройките на Услугата за персонализиране за всички устройства, регистрирани към Вашия Samsung account, направете следното:
   - Уеб сайт: https://account.samsung.com > Настройки за лична информация
   - Смартфони/таблети: Настройки > Облак и акаунти > Акаунти > Samsung account > Поверителност > Услуга за персонализиране > Управление на всички устройства

  Конкретните настройки по-горе може да се подлагат на промени при актуализирани или нови модели на устройства, поддържащи Услугата за персонализиране. Обърнете внимание, че персонализираното Ви потребителско преживяване може да се промени в резултат на забраняването на Услугата за персонализиране.

  Вашите права

  Имате правото да поискате подробности за информацията, която събираме за Вас, и да изискате от нас да коригираме неточностите в тази информация, да възразявате срещу или да изисквате ограничаване на обработването, и да заявявате достъп до, изтриване или преносимост на Вашата информация. Съгласно законите на някои юрисдикции е възможно да откажем да обработваме заявки, които са неоправдано многократни, изискват непропорционално големи технически усилия, застрашават поверителността на други, са изключително непрактични или за които не се изисква достъп по друг начин съгласно местните закони. ААко искате да направите заявка за достъп до вашата информация, моля посетете нашата страница за Поддръжка на личните данни. Можете също да изтриете и/или изтеглите (данни от последните 30 дни) своята информация на Смартфони/Таблети: Настройки > Облак и акаунти > Акаунти > Samsung account > Поверителност > Услуга за персонализиране, различна от Данните от „Услуги за клиенти“.

  Как защитаваме личната информация

  Поддържаме подходящи административни, технически и физически защитни средства, разработени да предпазват личната информация, която получаваме чрез Услугите, срещу инцидентно, незаконосъобразно или неразрешено унищожаване, вмешателство, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. Samsung също така поддържа подходящи процедури, които подпомагат гарантирането, че подобни данни са надеждни за използването им по предназначение, както и че са верни, пълни и актуални.

  Актуализации на нашето Известие за поверителност

  Това Известие за поверителност може да се актуализира периодично, за да отразява промени в нашите практики за лична информация с оглед на Услугите или промени в приложимото право. Ние ще публикуваме известие на нашия уеб сайт и/или на Вашето устройство, за да Ви уведомим предварително за съществени промени в нашето Известие за поверителност, както и ще укажем най-отгоре на известието кога е било актуализирано за последно.

  Как да се свържете с нас

  Ако имате конкретни въпроси, молим да се свързвате с нас (Администратор на данните за ЕС) на адрес:
  Длъжностно лице по защита на данните за Европа
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Моля посетете нашата страница за Поддръжка на личните данни

  ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА SAMSUNG - ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА SMART TV

  Услугата Samsung Smart TV предлага набор от функции за предоставяне на разширено видео съдържание, персонализирано използване на телевизора, филми, връзки с услуги за социални мрежи, както и възможност за управление и взаимодействие с вашия Smart TV чрез гласови команди. Ние събираме, използваме, споделяме и съхраняваме информация чрез Вашия Smart TV и свързаните към Smart TV устройства по начините, описани в Глобалните правила за поверителност на Samsung. Допълнението предоставя допълнителни подробности относно практиките за поверителност за някои функции на Smart TV.

  Smart TV е предназначен за лесно намиране и използване на видео програми и друго съдържание. Например имате достъп до информация за телевизионните програми на живо, разпространявани от вашия кабелен или сателитен оператор, и до видео съдържание „при поискване“, разпространявано от трети лица - доставчици на съдържание – чрез позволяващи търсене справочници, показвани на вашия Smart TV.
  За телевизионните програми на живо ние определяме кое съдържание да бъде достъпно за вас, отчасти въз основа на пощенския ви код. Освен това, Smart TV ви помага да намирате и използвате друго съдържание от Smart TV, което е по-подходящо за вас, чрез маркиране на програми и съдържание, които има вероятност да са ви интересни, или чрез предоставяне на допълнителни услуги, подобряващи зрителското ви изживяване. Ние базираме тези препоръки и допълнителни услуги на:

  • информацията за съдържанието, което сте преглеждали, закупували, изтегляли или гледали поточно чрез приложенията на Samsung на вашия Smart TV или други устройства (за информацията за гледане на телевизора вж. раздела „Услуги по информация за гледане“ по-долу);
  • информацията за приложенията, които сте отваряли чрез Smart TV;
  • информацията за вашите щраквания върху „Харесвам“, „Не харесвам“, „Гледайте сега“ и други бутони на вашия Smart TV;
  • думите за търсене, които въвеждате във функциите за търсене на Smart TV, включително когато търсите конкретно видео съдържание;
  • друга информация за използването на Smart TV и за устройството, включително и без ограничаване до IP адрес, данни в регистъра, информация, която идентифицира конфигурацията на вашия хардуер или софтуер, информация за браузъра и страниците, които разглеждате.


  Услуги по информация за гледане

  За да ви доставим специално и персонализирано удоволствие със Smart TV, някои от нашите функции и услуги ще разчитат на вашата хронология на гледане на телевизия и информация за използването на Smart TV.
  Вашата хронология на гледане на телевизия включва информация за посетените мрежи, канали и уеб сайтове и гледаните програми на вашия Smart TV, както и продължителността на гледането им.
  Ние може да използваме автоматично разпознаване на съдържание (ACR) и други технологии, за да събираме тази информация. Вашият Smart TV предава видео откъси или данни от телевизионния тунер, за да се определят гледаните програми.
  Вие можете по всяко време да промените избора си за поверителност, като отидете в менюто за настройки и деактивирате изцяло по ваше усмотрение определена функция или услуга, в който случай ще бъде прекратено събирането на вашата хронология на гледане на телевизия за конкретната деактивирана функция или услуга.
  Използването от Ваша страна на нашите Услуги ще включва прехвърляне, съхраняване и обработка на Ваши лични данни извън Вашата страна на местоживеене към Корея в съответствие с тези Правила. В допълнение, използването от Ваша страна на нашите Услуги може да включва също прехвърляне, съхраняване и обработка на Ваши лични данни в други държави; тези държави обхващат, без ограничаване, държавите от Европейското икономическо пространство, САЩ и Канада. Имайте предвид, че законите за защита на данните, както и другите закони в страните извън Европейското икономическо пространство, в които може да бъде прехвърлена информацията за Вас, може да не са толкова стриктни, колкото законите във Вашата страна. Ние ще предприемаме необходимите мерки, съобразно действащите закони, за да осигурим защитата на Вашите лични данни. Такива мерки включват използването на стандартни договорни клаузи за защита на прехвърлянето на данни извън ЕИП. За повече информация, или за да получите копие от сключените договори, моля да се свържете с нас, като посетите нашата страница за Поддръжка на личните данни.
  Имайте предвид, че вашият избор за поверителност може да повлияе на достъпността или качеството на конкретната услуга въз основа на информация за гледане.


  Услуги за реклами въз основа на интереси

  Услугата за реклами въз основа на интереси („Услуги РВОИ“) е създадена, за да дава възможност за получаване и преглед на полезни, интерактивни и създадени въз основа на интереси реклами за продукти и услуги, предлагани от Samsung и трети лица на Вашия Samsung Smart TV на различни платформи или устройства на Samsung и трети лица, включително по търговски канали, в интернет, на мобилни устройства и таблети.

  За да бъдат рекламите на Вашите устройства по-подходящи за Вас, Услугата РВОИ използва Вашата хронология на гледане на телевизия (включително информация за мрежи, канали, посетени уеб сайтове и програми, гледани на Вашия Samsung Smart TV, както и продължителността на гледането им), информация за използването на Samsung Smart TV и други статистически данни, получени от външни източници на информация. Може да използваме автоматично разпознаване на съдържание (ACR) и други технологии, за да поддържаме Вашата хронология на гледане на телевизия.

  Въз основа на горната информация създаваме групи от Samsung Smart TV със сходни интереси и използваме тези групи за Услугата РВОИ. Горната информация се използва за определянето на групите, в които се включва Вашият Samsung Smart TV, и съответно кои реклами ще стигат до Вашите устройства.

  Във всеки един момент можете да деактивирате Услугата РВОИ, като отворите менюто с настройки на Вашия Samsung Smart TV.

  Имайте предвид, че Вашият избор на поверителност по отношение на Услугата РВОИ няма да повлияе на получаването или предлагането на други видове реклами и маркетингово съдържание, които не са специално въз основа на хронологията на гледане на телевизия или информацията за използването на Samsung Smart TV. Тези други видове реклами и маркетинг се базират на друга информация, като обобщено местоположение и друга приблизителна или подразбираща се информация. Възможно е те да са по-малко подходящи, защото не са въз основа на Вашите интереси.

  За повече информация относно Услугите РВОИ вижте Бележката за поверителност най-долу в това Приложение.


  PSID

  Хронологията на гледане и информацията за използването на вашия Smart TV, събрани за целите на предоставянето на реклами въз основа на интереси, ще бъдат свързани със случаен, непостоянен и нулиращ се идентификатор на устройство, наречен „Идентификатор за персонализирани услуги“ или „PSID“.
  Във всеки един момент можете да нулирате своя PSID, като отидете в менюто с настройки на Smart TV, а след нулирането хронологията на гледане на Smart TV и информацията за използването на Smart TV, на които се базират рекламите въз основа на интереси, повече няма да са свързани с предишния PSID. Имайте предвид, че ако нулирате своя PSID, персонализираните реклами и рекламите въз основа на интереси може да не са така добре съобразени с вашите предпочитания.


  Гласово разпознаване

  Можете да управлявате своя Smart TV и да използвате много от функциите му чрез гласови команди.
  Ако активирате гласовото разпознаване, ще можете да взаимодействате с вашия Smart TV с гласа си. С цел предоставяне на функцията за гласово разпознаване, вашите гласови команди може да се предават (заедно с информация за устройството ви, включително идентификатори на устройството) към нас, а ние ще преобразуваме вашите гласови команди в текст, за да предоставяме функциите за гласово разпознаване. Освен това Samsung може да събира гласовите команди и съответния текст, за да можем да оценяваме и усъвършенстваме функциите. Samsung ще събира вашите гласови команди само когато направите заявка за конкретно търсене към Smart TV, като щракнете върху бутона за активиране на дистанционното или на екрана и произнесете командата в микрофона на дистанционното.
  Ако не активирате гласовото разпознаване, няма да можете да използвате функциите за гласово разпознаване.
  Във всеки един момент можете да деактивирате събирането на данни от гласово разпознаване, като отворите менюто с настройки. След това обаче няма да можете да използвате функциите за гласово разпознаване.

  За повече информация относно Гласово разпознаване вижте Бележката за поверителност най-долу в това Приложение.


  Трети лица

  Имайте предвид, че когато гледате видео или отваряте приложения или съдържание, предоставяни от трето лице, този доставчик може да събира или да получава информация за вашия Smart TV (например неговия IP адрес и идентификатори на устройство), заявената транзакция (например вашата заявка за закупуване или вземане под наем на видео) и използването от ваша страна на приложението или услугата. Samsung не поема отговорност за практиките за поверителност или защита на тези доставчици. Бъдете внимателни и преглеждайте декларациите за поверителност за уеб сайтовете и услугите на трети лица, които използвате.


  Специфични за страната функции

  Имайте предвид, че една или повече от функциите, описани в това Допълнение за Smart TV, може да не са налични за вашето устройство в зависимост от мястото, където живеете.

  Известие за поверителност за Услугата за Гласово разпознаване

  В сила от: 25 май 2018 г.

  Samsung Electronics UK Limited („Samsung“ или „Ние“) и филиалните компании уважаваме Вашата загриженост за поверителността. Тази Бележка за поверителност се отнася за личната информация, която събираме чрез услугата за Гласово разпознаване („Гласовата услуга“).

  Гласовата услуга е услуга, която дава възможност на потребителите да намират и гледат съдържание, както и да управляват обкръжението си от продукти на Samsung с помощта само на гласа си. Нейните функции обхващат обработката на естествен език при търсене на съдържание и управлението на Samsung Smart TV, които потребителите на Интернет, времето и други услуги очакват от своите Samsung Smart TV.

  В зависимост от избрания от вас език, можете да използвате и да се възползвате от разширената функция за разпознаване на глас Bixby. Когато Bixby е активирана, можете да се уверите в това от иконите, банерите и други белези на екрана на Вашия Samsung Smart TV.

  В настоящата Бележка за поверителност има допълнителна, конкретна информация за това как личните Ви данни се използват във връзка с Гласовата услуга, и трябва да се чете заедно с Глобалните правила за поверителност на Samsung, които се отнасят и за получаването на Гласовата услуга от Вас, и се намират на адрес https://account.samsung.com/membership/pp.

  В това Известие за поверителност описваме типовете информация, събирани чрез Гласовата услуга, начина, по който може да използваме информацията, колко дълго имаме право да я пазим, с кого имаме право да я споделяме, както и изборите, налични за Вас по отношение на нашето използване на информацията и упражняването на Вашите права. Също така описваме предприетите мерките за защита на информацията и даваме информация за контакт с нас във връзка с нашите практики за поверителност. Samsung е администраторът на данни, отговарящ за обработката на лични данни.

  Информация, която получаваме

  Чрез Гласовата услуга ние може да получаваме информация за Вас по различни начини. Типовете лична информация, която получаваме, включват:

  • Информация за акаунта за Samsung (незадължително). Когато влезете в акаунта си за Samsung от Вашия Smart TV, ние можем да събираме информация, свързана с Вашия акаунт за Samsung, използвана за достъп до Гласовата услуга, като например Вашето име, имейл адрес и ID на акаунта за Samsung. Взаимодействия с Гласовата услуга. Ние може да събираме информацията, която обменяте с Гласовата услуга чрез взаимодействията си с Услугите, включително записите на гласовите Ви команди (като например Вашите въпроси, заявки и инструкции), Вашите снимки, взаимодействия с докосване и други въвеждания на команди/съдържание, както и информацията, която получавате от Услугите (като например реакции, отговори и съдържание). Ние също така имаме право да получаваме друга информация, свързана с използването на Гласовата услуга от Ваша страна (като например информация, свързана с приложенията, които използвате, уеб сайтовете, които посещавате, и списъците Ви с контакти, снимките, музиката, записите в календара, показалците, бележките, будилника, както и съдържанието и данните от други приложения, уеб сайтове и услуги на Samsung и трети лица), която получаваме от приложения и услуги на Samsung и трети лица, до които е осъществен достъп или са използвани от Гласовата услуга за предоставяне на Услугите към Вас (като например поточно излъчване на музика и прогноза за времето).
  • Данни за геолокация. Имаме право да получаваме точната геолокация на устройството Ви, както и друга информация, свързана с Вашето местоположение, чрез съхранения в телевизора пощенски код, чрез Вашия IP адрес или въведена от Вас, за конкретни цели, като например да Ви предоставяме Услугите. Информация за приложения и устройства. Ние може да събираме информация чрез автоматични средства относно Вашите устройства, на които сте разрешили Гласовата услуга, като например модели на устройствата, версии на операционна система, конфигурации и настройки на устройствата, IP адреси и идентификатори на устройствата, както и други еднозначни идентификатори. В допълнение, имаме право да получаваме информация относно това как, къде и за колко време използвате своите устройства, на които сте разрешили Гласовата услуга, включително Вашето използване на Гласовата услуга и приложения и услуги на Samsung и на трети лица на устройствата Ви (като например списък на приложенията на устройствата Ви, музика, пускана на устройствата Ви, уеб сайтове, които посещавате, и търсения, които извършвате).

  Сървърите на Samsung може да получават информация при Вашите взаимодействия с Гласовата услуга – например информация за Вашето използване на Гласовата услуга, Вашите взаимодействия с Гласовата услуга, Вашето географско местоположение и устройствата, които използвате за достъп до Гласовата услуга.

  Как използваме информацията, която получаваме

  Може да използваме информацията, която събираме чрез Гласовата услуга:

  • за да Ви предоставяме Услугите, като например да отговаряме на Ваши заявки, въпроси и инструкции, които правите чрез Гласовата услуга;
  • за да Ви идентифицираме и удостоверяваме самоличността Ви, за да можете да използвате определена Гласова услуга;
  • за да подобряваме и персонализираме преживяването Ви с Гласовата услуга, като например да Ви предоставяме съдържание и отговори, приспособени спрямо нашите потребители и начина, по който те си взаимодействат с Гласовата услуга;
  • за да комуникираме с Вас (с Ваше отделно съгласие) относно нашите продукти и услуги, както и да Ви предоставяме уведомления, съдържание, предупреждения, оферти, промоции, маркетингова информация, съобщения и реклами;
  • за да отговаряме на Вашите искания и запитвания;
  • за да извършваме, оценяваме и подобряваме своите бизнес функции (включително да развиваме нови продукти, да разширяваме и подобряваме своите продукти и услуги, да управляваме своите комуникации, да анализираме своите продукти, клиентска база и услуги, да извършваме пазарни проучвания, анализ на данни, както и счетоводни, одиторски и други вътрешни функции);
  • за да Ви позволяваме да си взаимодействате със и да използвате определени приложения и услуги на трети лица;
  • за да предпазваме от, идентифицираме и предотвратяваме измами и други престъпни дейности, претенции и други отговорности; и
  • за да спазваме и налагаме приложимите законови изисквания, съответните индустриални стандарти и нашите правила, включително настоящата Бележка за поверителност и Правилата за поверителност за акаунта за Samsung.

  Чрез Гласовата услуга имаме право да събираме лична информация за Вашите онлайн дейности на устройства, на които периодично сте разрешили Гласовата услуга, както и в приложения, уеб сайтове и други онлайн услуги на трети лица. Имаме право да използваме аналитични услуги на трети лица в нашите Услуги. Доставчиците, които администрират тези аналитични услуги, ни помагат да анализираме Вашето използване на Услугите, както и да подобряваме нашите Услуги. Информацията, която получаваме, може да бъде разкривана на или събирана директно от тези доставчици или от други съответни трети лица, които използват информацията, например за да оценяват използването на Услугите, да подпомагат предоставянето на Услугите и да диагностицират технически проблеми.

  Samsung обработва личните данни за целите, описани по-горе. Правното основание за обработката на лични данни от Samsung включва обработване, което е: необходимо за изпълнението на договора между Вас и Samsung (например, за да Ви предоставяме Услугите и да Ви идентифицираме и удостоверяваме самоличността Ви, за да можете да използвате определени Услуги); необходимо за съблюдаването на нормативни изисквания (например за спазване на приложимите счетоводни правила и за извършване на задължителни разкривания на информация към правоохранителни органи); необходимо за легитимните интереси на Samsung (например за управление на нашата връзка с Вас и за подобряване на Услугите); и на базата на съгласие от страна на нашите клиенти (например, за да комуникираме с Вас относно наши продукти и услуги, както и за да Ви предоставяме маркетингова информация), което впоследствие може да бъде оттеглено по всяко време чрез свързване с нас, както е указано в раздела „Как да се свържете с нас“ на настоящото Известие за поверителност, без да се засяга законосъобразността на обработването, извършено на база на съгласието преди оттеглянето му.

  От Вас се изисква, като необходимо условие за сключване на договор, да ни предоставите лични данни за обработване, както е описано по-горе. Ако не ни предоставите тези лични данни, няма да сме в състояние да Ви предоставим всички функции, налични с Гласовата услуга.

  Споделяне на информация

  Ние не разкриваме лична информация за Вас чрез Услугите, освен както е описано в настоящото Известие за поверителност. Ограничен брой членове на екипа за Гласовата услуга в Samsung може да има достъп и по други начини да обработват личните Ви данни във връзка с работните си или договорни задължения. Възможно е да споделяме Вашата лична информация с наши дъщерни дружества и филиали, както и с доставчици, които ни предоставят услуги. Не даваме разрешение на нашите доставчици на услуги да използват или разкриват тази информация, освен доколкото това е нужно за изпълнението на услуги от наше име или за изпълнение на законови изисквания.

  Когато използвате Гласовата услуга за достъп до или взаимодействие с приложения и услуги на трети лица, имаме право да изпратим определена лична информация на доставчиците на тези приложения и услуги на трети лица, за да Ви предоставим заявените от Вас услуги. Примерите за такава информация може да включват гласовите команди, които подавате, за да управлявате тези приложения и услуги, Вашата геолокация и други данни за местоположение, както и други данни, които подпомагат подобряването на заявените от Вас услуги. Тези трети лица може също да събират определена лична информация директно от устройствата Ви чрез Гласовата услуга. Samsung не носи отговорност за практиките за поверителност или сигурност на тези доставчици, явяващи се трети лица. Практиките за поверителност и сигурност на съответните доставчици, включително подробности за информацията, която получават от нас или събират за Вас, се подчиняват на декларациите за поверителност на тези лица, които настоятелно Ви препоръчваме да прегледате.

  Samsung, нашите дъщерни дружества и филиали, както и нашите доставчици на услуги – трети лица също могат да разкриват информация за Вас: (1) ако сме задължени да го направим по силата на закон или съдебно производство (като съдебна заповед или призовка); (2) в отговор на искане от държавни власти, например правоприлагащи органи; (3) за да установим, изпълним или защитим своите законови права; (4) когато смятаме, че разкриването е нужно или подходящо за предотвратяване на физически или други вреди или финансови загуби; (5) във връзка с разследване на подозирани или действителни незаконни действия; (6) в случай че продадем или прехвърлим изцяло или частично своите бизнес дейности или активи (включително в случай на значимо сливане, придобиване, реорганизация, прекратяване или ликвидация на дружеството); или (7) по друг начин, с Ваше съгласие.

  ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ЗАД ГРАНИЦА

  Използването от Ваша страна на нашите Услуги ще включва прехвърляне, съхраняване и обработка на Ваши лични данни извън Вашата страна на местоживеене към Корея в съответствие с тези Правила. В допълнение, използването от Ваша страна на нашите Услуги може да включва също прехвърляне, съхраняване и обработка на Ваши лични данни в други държави; тези държави обхващат, без ограничаване, държавите от Европейското икономическо пространство и САЩ. Имайте предвид, че законите за защита на данните, както и другите закони в страните извън Европейското икономическо пространство, в които може да бъде прехвърлена информацията за Вас, може да не са толкова стриктни, колкото законите във Вашата страна. Ние ще предприемаме необходимите мерки, съобразно действащите закони, за да осигурим защитата на Вашите лични данни. Такива мерки включват използването на стандартни договорни клаузи за защита на прехвърлянето на данни извън ЕИП. За повече информация, или за да получите копие от сключените договори, моля да се свържете с нас, като посетите нашата страница за Поддръжка на личните данни.

  СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

  Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълго време, отколкото това е необходимо за целите, за които са събрани. Това означава, че данните ще бъдат унищожени или изтрити от нашите системи, когато вече не са необходими.
  Ние предприемаме подходящи действия за гарантиране, че информацията, която обработваме и събираме за Вас, се основава на следната логика:
  1. най-малко продължителността на използване е за предоставяне на услуга за Вас;
  2. съобразно изискванията на закон, договор или по отношение на наши договорни задължения; или
  3. само колкото е необходимо за целите, за които се събира, или по-дълго, ако това се изисква по договор, от приложимите закони или за статистически цели, в зависимост от подходящите предпазни мерки.

  Вашите възможности

  Във всеки един момент можете да деактивирате Гласовата услуга, като отворите менюто с настройки, но това може да ви попречи да използвате Гласовата услуга.

  Също така ние Ви предлагаме определени избори, свързани с личната информация, която получаваме за Вас. За да актуализирате своите предпочитания, да ограничите съобщенията, които получавате от нас, или да подадете заявка, се свържете с нас, както е указано в раздела Как да се свържете с нас на настоящото Известие за поверителност.

  Вашите права

  Имате право да поискате подробности за информацията, която събираме за Вас, и да изисквате от нас да коригираме евентуални неточности в тази информация, да откажете или да ограничите обработката, да поискате достъп, изтриване или преносимост на Вашите данни. По законите в някои юрисдикции може да откажем обработката на искания, които са необосновано повтарящи се, изискват непропорционални технически ресурси, застрашават поверителността на други лица, са крайно непрактични или за които не се изисква достъп по силата на местните закони. Ако искате да направите заявка за достъп до вашата информация, моля посетете нашата страница за Поддръжка на личните данни.
  Ако поискате изтриване на личните данни, Вие разбирате, че е възможно да нямате достъп до или да използвате Услугите и че може за известно време остатъчни лични данни да продължат да стоят в записите и архивите на Samsung, в съответствие с действащите закони, но Samsung няма да използва тези данни за търговски цели. Вие трябва да сте наясно, че въпреки искането Ви за изтриване, Samsung си запазва правото да запази Вашите лични данни или необходима част от тях, съобразно раздела „Съхранение на данните“ по-долу и действащите закони. Samsung може да спира, ограничава или преустановява достъпа Ви до уеб сайта за нарушаване на Условията за ползване от Samsung, когато това е необходимо за защита на правата, имуществото или сигурността на Samsung или на съответните ни филиали, бизнес партньори, служители или клиенти.

  Как защитаваме личната информация

  Поддържаме административни, технически и физически защитни средства, разработени да предпазват личната информация, която получаваме чрез Услугите, срещу инцидентно, незаконосъобразно или неупълномощено унищожаване, вмешателство, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. Samsung също така поддържа разумни процедури за гарантиране на надеждността на такива данни за целевата им употреба и за това, че са точни, пълни и актуални.

  Актуализации на нашето Известие за поверителност

  Това Известие за поверителност може да се актуализира периодично, за да отразява промени в нашите практики за лична информация с оглед на Услугите или промени в приложимото право. Ще публикуваме уведомление на нашия уеб сайт и/или на Вашето устройство, за да Ви уведомим за значими промени в Известието за поверителност – в горната ѝ част се посочва кога последно е била актуализирана.

  Свържете се с нас

  Ако имате конкретни въпроси, молим да се свързвате с нас (Администратор на данните за ЕС) на адрес:
  Длъжностно лице по защита на данните за Европа
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Ако искате да се свържете с нас, за да упражните своите права, моля да посетите нашата страница за Поддръжка на личните данни.

  Можете да подадете оплакване пред надзорния орган, осъществяващ контролни функции, ако считате, че нашето обработване на Вашите лични данни нарушава приложимото право. Данни за контакт за всички органи с контролни функции в ЕС можете да намерите тук (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=6120800).

  Бележка за поверителност за услугата за реклами въз основа на интереси

  В сила от: 25 май 2018 г.

  Samsung Electronics UK Limited („Samsung“ или „Ние“) и филиалните компании уважаваме Вашата загриженост за поверителността. Тази Бележка за поверителност се отнася за личната информация, която събираме чрез услугите за реклами въз основа на интереси („Услуга РВОИ“).

  В Бележката за поверителност има допълнителна, конкретна информация за това как личните Ви данни се използват във връзка с Услугата РВОИ, и трябва да се чете заедно с Глобалните правила за поверителност на Samsung, които се отнасят и за получаването на Услугата РВОИ от Вас, и се намират на адрес https://account.samsung.com/membership/pp.

  В настоящата Бележка за поверителност описваме видовете информация, използвана чрез реклами въз основа на интереси, как използваме тази информация, колко дълго я съхраняваме, с кого я споделяме и възможностите, които имате по отношение на употребата на информацията от нас и упражняването на Вашите права. Също така описваме предприетите мерките за защита на информацията и даваме информация за контакт с нас във връзка с нашите практики за поверителност. Samsung е администраторът на данни, отговарящ за обработката на лични данни.


  Каква представлява „Услугата РВОИ“?

  Услугата РВОИ е създадена, за да дава възможност за получаване и преглед на полезни, интерактивни и създадени въз основа на интереси реклами за продукти и услуги, предлагани от Samsung и трети лица на Вашия Samsung Smart TV на различни платформи или устройства на Samsung и трети лица, включително по търговски канали, в интернет, на мобилни устройства и таблети.

  За да бъдат рекламите на Вашите устройства по-подходящи за Вас, Услуга РВОИ използва Вашата хронология на гледане на телевизия (включително информация за мрежи, канали, посетени уеб сайтове и програми, гледани на Вашия Samsung Smart TV, както и продължителността на гледането им), информация за използването на Samsung Smart TV и други статистически данни, получени от външни източници на информация. Може да използваме автоматично разпознаване на съдържание (ACR) и други технологии, за да поддържаме Вашата хронология на гледане на телевизия.

  Въз основа на горната информация създаваме групи от Samsung Smart TV със сходни интереси и използваме тези групи за Услугата РВОИ. Горната информация се използва за определянето на групите, в които се включва Вашият Samsung Smart TV, и съответно кои реклами ще стигат до Вашите устройства.


  PSID

  Информацията за използването на мобилното ви устройство, събрана за целите на предоставянето на Услугата РВОИ, ще бъде свързана със случаен, непостоянен и нулиращ се идентификатор на устройство, наречен PSID. Можете да нулирате своя PSID, както е описано в раздела „Вашите възможности“ в настоящата Бележка за поверителност.


  Информация, която получаваме

  Чрез Услугата РВОИ получаваме информация за Вашите устройства по различни начини. Видовете информация, която получаваме, включват:

  • Информация за устройството. Събираме информация като модел на устройството, версия на операционната система, конфигурация и настройки на устройството, IP адрес, идентификатори на устройството и други идентификатори.
  • Информация за използването и регистъра на устройството. Събираме информация за това как, кога и колко дълго използвате своите устройства, включително Вашите взаимодействия с Услугата РВОИ и Samsung, както и приложения и услуги на трети лица на устройствата (например списък с приложенията на Вашите устройства).
  • Информация за гледането. Събираме Вашата хронология на гледане на телевизия. Вашата хронология на гледане на телевизия включва информация за посетените мрежи, канали и уеб сайтове и гледаните програми на вашия Samsung Smart TV, както и продължителността на гледането им. Може да използваме автоматично разпознаване на съдържание (ACR) и други технологии, за да поддържаме тази хронология на гледане на телевизия.
  • Статистическа информация. Може да събираме статистическа информация за Вас и Вашите устройства, като обобщено местоположение и приблизителна възрастова група. Получаваме тази статистическа информация от източници, достъпни с търговски средства (доколкото е позволено по закон), като нашите доставчици на услуги – трети лица. Работим само с доставчици на услуги – трети лица, които гарантират, че тази информация е получена в съответствие с действащите закони и може да ни бъде предоставена за използване и разкриване.

  Сървърите на Samsung получават информация при Вашите взаимодействия с Услугата РВОИ – например информация за Вашите взаимодействия с Услугата РВОИ, Вашето географско местоположение и устройствата, които използвате за получаване на Услугата РВОИ.


  Как използваме информацията, която получаваме

  Използваме информацията, която събираме чрез Услугата РВОИ:

  • за да Ви предоставяме Услугата РВОИ;
  • за да подобряваме и персонализираме работата Ви с Услугата РВОИ;
  • за да комуникираме с Вас (с отделното Ви съгласие) чрез имейл и насочени уведомления относно продукти и услуги, предлагани от Samsung и трети лица, подходящи за Вашите интереси;
  • за да отговаряме на Вашите искания и запитвания;
  • за да извършваме, оценяваме и подобряваме своите бизнес функции (включително да развиваме нови продукти, да разширяваме и подобряваме своите продукти и услуги, да управляваме своите комуникации, да анализираме своите продукти, клиентска база и услуги, да извършваме пазарни проучвания, анализ на данни, както и счетоводни, одиторски и други вътрешни функции);
  • за да предпазваме от, идентифицираме и предотвратяваме измами и други престъпни дейности, претенции и други отговорности; и
  • за да спазваме и налагаме приложимите законови изисквания, съответните индустриални стандарти и нашите правила, включително настоящото Известие за поверителност и Правилата за поверителност за акаунта за Samsung.

  Samsung обработва личните данни за целите, описани по-горе. Правното основание за обработването на лични данни от Samsung включва обработване, което е: нужно за изпълнението на договора между Вас и Samsung (например, за да Ви бъде предоставена Услугата РВОИ и за Вашето идентифициране и удостоверяване); нужна за спазването на законови изисквания (например за спазване на приложимите счетоводни правила и за задължителни разкривания пред правоприлагащите органи); нужна за легитимните интереси на Samsung (например за управление на отношенията ни с Вас и за подобряване на Услугата РВОИ); базирана на съгласието от нашите потребители (например за комуникация с Вас относно наши нови продукти и услуги и за предлагане на маркетингова информация на Вас), което може впоследствие да бъде оттеглено по всяко време, като посетите менюто, посочено в раздела „Вашите възможности“ в настоящата Бележка за поверителност, без това да повлияе на законността на обработката въз основа на съгласието преди неговото оттегляне.

  От Вас се изисква, като задължително условие за получаването на Услугата РВОИ, да ни предоставите своите лични данни за обработка, както е описано по-горе. Ако не ни предоставите тези данни, няма да сме в състояние да Ви предоставим всички функции, налични с Услугата РВОИ.


  Споделяне на информация

  Не разкриваме лична информация за Вас чрез Услугата РВОИ, с изключение на описаното в настоящото Известие за поверителност и Глобалните правила за поверителност на Samsung. Ограничен брой членове на екипа за рекламно обслужване в Samsung може да има достъп и по други начини да обработват личните Ви данни във връзка с работните си или договорни задължения. Възможно е да споделяме Вашата лична информация с наши дъщерни дружества и филиали, както и с доставчици, които ни предоставят услуги. Не даваме разрешение на нашите доставчици на услуги да използват или разкриват тази информация, освен доколкото това е нужно за изпълнението на услуги от наше име или за изпълнение на законови изисквания.

  Samsung, нашите дъщерни дружества и свързани лица, както и нашите доставчици на услуги, явяващи се трети лица, може също да разкриват информация за Вас: (1) ако са задължени да направят това по закон или по съдебен ред (като например съдебна заповед или призовка); (2) в отговор на искания на държавни институции, като например правоохранителни органи; (3) за установяване, упражняване или защита на нашите права по закон; (4) когато вярваме, че разкриването е необходимо или уместно, за да се предотврати физическа или друга вреда; (5) във връзка с разследване на подозирана или извършена нелегална дейност; (6) в случай че продадем или прехвърлим целия или част от нашия бизнес или нашите активи (включително при сливане, придобиване, реорганизация, прекратяване или ликвидация); или (7) в други случаи с Ваше съгласие.


  ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ЗАД ГРАНИЦА

  Използването от Ваша страна на нашите Услуги ще включва прехвърляне, съхраняване и обработка на Ваши лични данни извън Вашата страна на местоживеене към Корея в съответствие с тези Правила. В допълнение, използването от Ваша страна на нашите Услуги може да включва също прехвърляне, съхраняване и обработка на Ваши лични данни в други държави; тези държави обхващат, без ограничаване, държавите от Европейското икономическо пространство, САЩ и Канада. Имайте предвид, че законите за защита на данните, както и другите закони в страните извън Европейското икономическо пространство, в които може да бъде прехвърлена информацията за Вас, може да не са толкова стриктни, колкото законите във Вашата страна. Ние ще предприемаме необходимите мерки, съобразно действащите закони, да осигурим защитата на Вашите лични данни. Такива мерки включват използването на стандартни договорни клаузи за защита на прехвърлянето на данни извън ЕИП. Ако искате да се свържете с нас, за да упражните своите права, моля да посетите нашата страница за Поддръжка на личните данни.


  СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

  Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълго време, отколкото това е необходимо за целите, за които са събрани. Това означава, че данните ще бъдат унищожени или изтрити от нашите системи, когато вече не са необходими.
  Ние предприемаме подходящи действия за гарантиране, че информацията, която обработваме и събираме за Вас, се основава на следната логика:
  1. най-малко продължителността на използване е за предоставяне на услуга за Вас;
  2. съобразно изискванията на закон, договор или по отношение на наши договорни задължения; или
  3. само колкото е необходимо за целите, за които се събира, или по-дълго, ако това се изисква по договор, от приложимите закони или за статистически цели, в зависимост от подходящите предпазни мерки.


  Вашите възможности

  Можете по всяко време да нулирате своя PSID, като отидете в менюто за настройки, и след нулирането му Вашата хронология на гледане на телевизия и информация за използването на Smart TV вече няма да бъде свързана с предишния PSID. Имайте предвид, че ако нулирате своя PSID, това може да повлияе на качеството на Услугата РВОИ.

  Освен това във всеки един момент можете да деактивирате Услугата РВОИ, като отворите менюто с настройки на Вашия Samsung Smart TV.

  Имайте предвид, че Вашият избор на поверителност по отношение на Услугата РВОИ няма да повлияе на получаването или предлагането на други видове реклами и маркетингово съдържание, които не са специално въз основа на хронологията на гледане на телевизия или информацията за използването на Samsung Smart TV. Тези други видове реклами и маркетинг се базират на друга информация, като обобщено местоположение и друга приблизителна или подразбираща се информация. Възможно е те да са по-малко подходящи, защото не са въз основа на Вашите интереси.


  Как защитаваме личната информация

  Въвели сме административни, технически и физически средства за защита, създадени да предпазват личната информация, която получаваме чрез Услугата РВОИ, срещу случайни, незаконни или неупълномощени унищожаване, намеса, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. Samsung също така поддържа разумни процедури за гарантиране на надеждността на такива данни за целевата им употреба и за това, че са точни, пълни и актуални.


  Актуализации на нашето Известие за поверителност

  Настоящото Известие за поверителност може да се актуализира периодично, за да отразява промени в личните ни информационни практики по отношение на Услугата РВОИ или промени в действащите закони. Ще публикуваме уведомление на нашия уеб сайт и/или на Вашето устройство, за да Ви уведомим за значими промени в Известието за поверителност – в горната му част се посочва кога последно е било актуализирано.


  Свържете се с нас

  Ако имате конкретни въпроси, молим да се свързвате с нас (Администратор на данните за ЕС) на адрес:
  Длъжностно лице по защита на данните за Европа
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Ако искате да се свържете с нас, за да упражните своите права, моля да посетите нашата страница за Поддръжка на личните данни.

  Можете да подадете оплакване пред надзорния орган, осъществяващ контролни функции, ако считате, че нашето обработване на Вашите лични данни нарушава приложимото право. Данни за контакт за всички органи с контролни функции в ЕС можете да намерите тук http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

  ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА SAMSUNG - ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

  Мобилните устройства, устройствата за носене и свързаните с тях технологии и услуги на Samsung (заедно наричани нашите „Мобилни устройства“) предлагат богат набор от функции, включително такива, които позволяват на потребителите да наблюдават и подобряват физическото си състояние, да подобряват работата си с Мобилните устройства, да извършват мобилни плащания и да управляват своите Мобилни устройства чрез гласови команди. Когато използвате нашите Мобилни устройства, ние събираме, използваме, споделяме и съхраняваме информация за вас по начините, описани в Правилата за поверителност на Samsung. Допълнението предоставя допълнителни подробности относно начините, по които използваме тази информация, за да предоставяме функциите на нашите Мобилни устройства.


  Стандартна информация за вашето Мобилно устройство

  Когато активирате своето Мобилно устройство или използвате функциите му, изискващи връзка с интернет, се събира информация. Това включва информация за Вашето мобилно устройство, като Вашия IP адрес, версия на операционна система, регионални и езикови настройки и IMEI и други уникални идентификатори на устройството. Тя включва също и информация за това как, кога и колко време сте използвали Мобилното устройство.


  Трети лица

  Обърнете внимание, че когато използвате предоставена от трета страна функция, включително Вашия оператор на безжични услуги, този доставчик е възможно да събира или получава информация относно Вашето мобилно устройство (напр. неговия IP адрес и идентификатори на устройството), заявената транзакция (напр. Вашата заявка за закупуване или вземане на съдържание под наем) и употребата от Ваша страна на приложението или услугата. Samsung не поема отговорност за практиките за поверителност или защита на тези доставчици. Бъдете внимателни и преглеждайте декларациите за поверителност за уеб сайтовете и услугите на трети лица, които използвате.


  Специфични функции

  Имайте предвид, че една или повече от функциите, описани в това Допълнение, може да не са налични за вашето устройство в зависимост от версията на вашия модел, вашия доставчик на услуги или мястото, където живеете.


  Samsung за здравето

  Приложението Samsung за здравето, свързаните приложения и съответните аксесоари (събирателно „Samsung за здравето“) е многофункционален спътник, проектиран да подкрепя здравословния начин на живот. Със Samsung за здравето можете да следите ежедневните си дейности; да получавате напътствия за постигане на дневните си фитнес цели и ключови постижения; да измервате и управлявате фактори, като Вашия сърдечен ритъм, нива на кислородно насищане и ниво на стрес.


  Целта на обработката на данни за Samsung за здравето е да се предостави услугата или функцията, която заявявате, включително създаване на архивни копия на данни и услуги по синхронизиране за потребители с акаунт за Samsung, за предоставяне на анализ на данните и статистика, за да подобрите здравословното си състояние и за подобряване на самото приложение Samsung за здравето и предложенията му. Данните може да се събират чрез сензорите на Вашето Мобилно устройство или когато в действителност въведете собствените си данни в съответното Мобилно устройство или съответното приложение или аксесоар.

  Повече информация за начина, по който обработваме информацията за вас, е предоставена в Бележката за поверителност за Samsung за здравето, която можете да прегледате в менюто с настройки на приложението Samsung за здравето.


  Социален Samsung

  Социален Samsung (преди това наричан „Разширени функции“) е набор от услуги, които имат за цел да опростят и подобрят начините, по които можете да споделяте и да се свързвате с приятели.

  С наличните към момента функции можете например да споделяте профила си и да разглеждате снимките на приятели, лесно да споделяте файлове и съдържание с приятелите си в „Контакт“.


  За да предоставяме тези функции, се нуждаем от Вашето име, телефонен номер, информация от Вашия списък с контакти и достъп до съдържанието, което възнамерявате да споделите с приятелите си.

  Можете да деактивирате изцяло тези функции или да изберете кои от услугите искате да използвате, като отворите настройките за Вашия акаунт за Samsung в Мобилното устройство или приложенията, използващи функции от Социален Samsung.


  Можете да деактивирате изцяло тези функции или да изберете кои от услугите искате да използвате, като отворите настройките за Вашия акаунт за Samsung в Мобилното устройство или приложенията, използващи функции от Социален Samsung.

  Също така, според това как сте избрали да използвате Социален Samsung, можете да изберете кои категории данни и с кои приятели да споделяте.


  Samsung Pay

  Samsung Pay е лесен и безопасен начин за извършване на покупки с дебитни и кредитни карти, използвайки съвместимо Мобилно устройство. За да използвате Samsung Pay и да стартирате процеса на регистриране на картата, данните за идентифициране и проверка ще бъдат изпратени на банката Ви от Вашето Мобилно устройство. Това включва информацията за акаунта за Samsung и данните за използването на Samsung Pay, информация за устройството, информация за местоположението (т.е. къде се намирате, когато регистрирате картата си), ако настройките за местоположение са активирани, както и информация за картата и адреса за фактуриране, които се изпращат на издателя на картата Ви, преминавайки през нашите сървъри. Тази информация се кодира от Вашето Мобилно устройство и се изпраща до банката Ви чрез сървърите на Samsung. Ние никога не преглеждаме никаква банкова информация.

  След като Вашето Мобилно устройство е регистрирано, всички данни за транзакциите се предават защитено между Мобилното устройство и издателя на картата Ви и банката. Хронологията на последните транзакции е налична във Вашето Мобилно устройство и е известна само на Вас, на Вашата банка и на издателя на картата. Ние не събираме никаква информация за транзакциите, които правите, нито за устройството или акаунта, които използвате за тези транзакции. Може обаче да обобщаваме и да правим анонимна събраната информация за Вашите опити да правите покупки чрез Samsung Pay, за да разберем по какъв начин хората използват Samsung Pay, което ще ни позволи да го подобрим, като го направим по-удобен и полезен за нашите клиенти.

  Повече информация за начина, по който обработваме информацията за Вас, е предоставена в Бележката за поверителност за Samsung Pay, която можете да прегледате в менюто с настройки на приложението Samsung Pay.

  Гласови услуги

  Можете да управлявате своето Мобилно устройство и да използвате много от функциите му чрез гласови команди.

  В зависимост от Вашия модел и регион, можете да управлявате своето мобилно устройство, за да активирате определени функции, като възпроизвеждане на песни от списък за изпълнение или изпълняване на търсене в мрежата с помощта на S Voice. Също така можете да управлявате всичко, което иначе управлявате чрез докосване, използвайки гласовите команди с Bixby. Можете също да получавате поддръжка за езиков превод чрез S Translator, да диктувате бележки чрез „Гласова бележка“ или да активирате функции, докато шофирате, като говорите на Мобилното устройство, след като активирате Режим Автомобил.

  С цел предоставяне на гласовите услуги, някои гласови команди може да се предават (заедно с информация за устройството Ви и неговото използване, включително идентификатори на устройството) към доставчик на услуги - трето лице, който ще преобразува Вашите гласови команди в текст. Освен това, Samsung може да събира и Вашето устройство може да записва гласовите команди и съответния текст, за да можем да Ви предоставяме гласови услуги и да оценяваме и усъвършенстваме функциите.

  ИД за реклами на Samsung

  За да направим съдържанието и рекламите на мобилното Ви устройство по-подходящи за Вас, ще събираме информация за това как използвате мобилното устройство и услугите.

  За да направим съдържанието и рекламите на мобилното Ви устройство по-подходящи за Вас, ще събираме информация за това как използвате мобилното устройство и услугите.

  Информацията за използването на мобилното Ви устройство, събрана за целите на предоставянето на персонализирано маркетингово съдържание, ще бъде свързана със случаен, непостоянен и нулиращ се идентификатор на устройство, наречен „ИД за реклами на Samsung“. Във всеки един момент можете да нулирате своя ИД за реклами на Samsung през менюто с настройки на Вашето мобилно устройство, след което информацията за предишното използване, на която се базира персонализираното маркетингово съдържание, повече няма да е свързана и ще бъде отделена от информацията, събирана във връзка с новия ИД за реклами на Samsung. Ако обаче нулирате своя ИД за реклами на Samsung, персонализираното маркетингово съдържание може да не е най-добре съобразено с личните Ви интереси. Също така във всеки един момент можете да се откажете от получаването на персонализирано маркетингово съдържание през менюто „Настройки“ в приложението за съответната услуга на Samsung на мобилното Ви устройство.

  Обаче, дори ако се откажете от получаването на персонализирано маркетингово съдържание, това няма да повлияе на получаването на други видове реклами и маркетингово съдържание на мобилното Ви устройство. Единствената разлика ще бъде в това, че тези реклами няма да бъдат базирани на информацията за използване на мобилното Ви устройство.

Свържете се с нас

Samsung Electronics CO. Ltd.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Алтернативно, можете да се свържете с нас нашата страница за Поддръжка на личните данни.