Класификациията за енергийната ефективност се променя

Етикетите за енергийна ефективност на хладилници, перални, перални със сушилни се обновяват през 2021 г. в съответствие с новите разпоредби. Казваме сбогом на A+++ рейтингите, завръща се оригиналната скала A-G, за да помогне на потребителите да се ориентират по-лесно в изобра си.

Защо етикетите за енергийна ефективност се променят?

Когато се появиха за първи път преди 20 години, етикетите за енергийна ефективност присъждаха клас A на продукти с висока енергийна ефективност или F на такива с ниска ефективност и така насърчаваха производителите да правят иновации и да използват по-енергоефективни технологии. С течение на времето системата се разви и бяха добавени етикети A+, A++ и A+++, което създаде известно объркване сред потребителите.

От 2021 г. нататък класовете A+, A++, A+++ ще бъдат премахнати за хладилници (включително хладилници за вино), перални, перални със сушилни и съдомиялни, а новите енергийни етикети ще бъдат маркирани с класове от A до G.

Новите разпоредби са в сила за европейски потребители, но ще се прилагат и в страни извън ЕС (например в Норвегия, Швейцария).

Какво ще се случи?

Новите етикети дебютират във физическите магазини и онлайн на 1 март 2021 г. От март 2020 г. върху опаковките на хладилници, перални, перални със сушилни или съдомиялни ще откриеш и стар, и нов етикет за енергийна ефективност

Нов елемент в тези етикети е QR кодът, който ще предоставя на потребителите допълнителна официална (нетърговска) информация при сканиране със смартфон. Тази информация, достъпна за всеки европейски гражданин, е налична в базата данни EPREL на ЕС.

Виж приликите и разликите между старите и новите етикети

Какъв е принципът на старите етикети?

В момента оценките в скалата за енергийна ефективност варират от A+++ (най-ефективни) до G (най-малко ефективни) и отчитат само следните фактори:

• Консумация на енергия
• Обем за съхранение
• Има ли уредът отделение за фризер или не

Какъв ще бъде принципът на новите етикети?

За първи път новите енергийни етикети ще показват ефективност в потреблението на енергия, но ще включват и други елементи, свързани с устойчивото развитие. В зависимост от продуктите и регламените на ЕС за екологичен дизайн, ще бъде включена информация за фактори като:

• Ремонтопригодност
• Възможност за рециклиране
• Поддръжка
• Повторно използване
• Възможност за ъпгрейд
• Преработка на отпадъците от уреда

За първи път новите енергийни етикети ще показват ефективност в потреблението на енергия, но ще включват и други елементи, свързани с устойчивото развитие. В зависимост от продуктите и регламените на ЕС за екологичен дизайн, ще бъде включена информация за фактори като:

• Ремонтопригодност
• Възможност за рециклиране
• Поддръжка
• Повторно използване
• Възможност за ъпгрейд
• Преработка на отпадъците от уреда

Виж новите етикети за всяка категория

Какво означава това за твоите Samsung устройства?

Енергийните етикети на нашите хладилници, перални, сушилни и съдомиялни ще бъдат приведени в съответствие с новото законодателство. Стремим се нашите продукти да бъдат не само възможно най-енергоефективни, но и толкова мощни и иновативни, колкото биха могли да бъдат.