Многообразие и приобщаване

Многообразие и приобщаване

Създаваме условия
за многообразна
култура за по-добро
бъдеще

Създаваме условия
за многообразна
култура за по-добро
бъдеще

2 мъже и 2 жени от различни етноси протягат ръце едни към други през маса в жест на поздрав и се усмихват. 2 мъже и 2 жени от различни етноси протягат ръце едни към други през маса в жест на поздрав и се усмихват.

Бъди себе си, ние изграждаме по-добро утре

В Samsung вярваме, че двигателите на иновацията и растежа са приобщаващата култура и многообразната работна сила.
Стремим се да създадем глобален сплотен екип, в който на всички се предоставят равни възможности, вдъхновявайки таланта ни да бъдем себе си.
Заедно градим по-добър утрешен ден за нашите клиенти, партньори и общности.

Хората в Samsung

Тъй като нашите служители носят на Samsung различен опит и перспектива, ни позволяват да създадем по-добър утрешен ден.

Групи за ресурси на служители (ERG)

Ние вярваме, че насърчаването на многообразието е от съществено значение за продължаващи иновации. В момента се създават групи за създаване на мрежи за многообразие, за да могат служителите да се свързват в интерес на продължаващото професионално развитие и създаването на приобщаваща култура.

* В Samsung има различни групи служители, напр. по пол, ЛГБТКА+, раса, работещи родители, ветерани и др. в различни региони.

Отляво, колаж от снимки на жени, служители на Samsung, които вдигат ръка в знак на солидарност. Отдясно, групова снимка на групата „Жени в технологиите в Samsung“ (WITS). Под снимките са показани логата на различни организации, сред които „Лидери от следващо поколение“, „Група за признателност към военните“, „Алианс на равенството“, „Галактика на тъмнокожите професионалисти“, „Жени в Samsung Electronics“, „Общност на ветераните“, „Работещи родители“, „Жени Плюс“, Жени в технологиите в Samsung“ и „Лидери на бъдещето в Samsung“. Отляво, колаж от снимки на жени, служители на Samsung, които вдигат ръка в знак на солидарност. Отдясно, групова снимка на групата „Жени в технологиите в Samsung“ (WITS). Под снимките са показани логата на различни организации, сред които „Лидери от следващо поколение“, „Група за признателност към военните“, „Алианс на равенството“, „Галактика на тъмнокожите професионалисти“, „Жени в Samsung Electronics“, „Общност на ветераните“, „Работещи родители“, „Жени Плюс“, Жени в технологиите в Samsung“ и „Лидери на бъдещето в Samsung“.

Други инициативи

Ние провеждаме различни програми за многообразие и приобщаване, за да насърчаваме приобщаваща култура на работното място.

Обучение и развитие

Упълномощаваме нашите служители да стимулират промяната както в Samsung, така и в обществото като цяло.

В Samsung осигуряваме на хората си възможности за растеж и развитие, за да станат най-добрите и приобщаващи лидери. Това включва повишаване на осведомеността с цел разширяване на перспективите, промяна на нагласите за по-добра обективност, както и приобщаващи практики за отключване на иновативността.

 • Преструктуриране
  на мисленето

  Оценяване на
  стойността на
  многообразието
  в екипа

 • Изграждане на
  осведоменост

  Осъзнаване на
  важността на
  многообразието
  и приобщаването от
  гледна точка на бизнеса

 • Приобщаване
  на практика

  Изграждане на
  многообразни и
  приобщаващи
  взаимоотношения,
  вдъхновяващи промяна

Лидерско ниво Лично ниво Екипно ниво
Ръководството за
екипните
ръководители
има за цел култивиране
на приобщаваща култура
чрез разнообразие
Научете повече
за себе си
и другите
Развивайте
разнообразни
и приобщаващи
взаимоотношения

Жените в Samsung

Поели сме ангажимента да възпитаме следващото поколение жени лидери чрез подкрепа на талантливи дами с отлични резултати в своите сфери.

Жени глобално

2010

2015

2020

Общо (%)※ изкл. оператори

20.3

25.0

28.6

Длъжност

Техническа
(%)

14.2

16.6

18.0

Маркетинг и продажби
(%)

27.5

28.9

31.5

Лидерство

Изпълнителни директори
(%)

1.4

4.5

6.6

Ръководители
(%)

8.3

12.4

15.3

Длъжност

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

Техническа(%)

Маркетинг и продажби(%)

Лидерство

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

Изпълнителни директори(%)

Ръководители(%)

Външно признание и отличия

Вече полагаме усилия за по-голямо разнообразие.