Многообразие и приобщаване

Многообразие и приобщаване

Създаваме условия
за многообразна
култура за по-добро
бъдеще

Създаваме условия
за многообразна
култура за по-добро
бъдеще

Бъди себе си, ние изграждаме по-добро утре

В Samsung вярваме, че двигателите на иновацията и растежа са приобщаващата култура и многообразната работна сила.
Стремим се да създадем глобален сплотен екип, в който на всички се предоставят равни възможности, вдъхновявайки таланта ни да бъдем себе си.
Заедно градим по-добър утрешен ден за нашите клиенти, партньори и общности.

Хората в Samsung

Тъй като нашите служители внасят различен опит и гледни точки в Samsung,
те ни позволяват да изградим едно по-добро бъдеще.

Leslie Baker

B2B Sales Management / USA

Откакто се присъединихме към семейството на Samsung, разнообразието и приобщаването са аспекти, които приветстваме, насърчаваме и подкрепяме. Невероятно е да работим всеки ден за организация, която ни насърчава да разкрием истинската си същност и открито да се гордеем с това.

Seth Nicaulas Brown

Business Strategy / USA

Всеки ден ние се събуждаме с мисълта да изградим по-приобщаваща и разнообразна работна сила на всички нива, която да отразява света около нас и клиентите, които обслужваме. Това разнообразие от мисли, умения и опит увеличава капацитета и обхвата на екипите за постигане на повече равенство и справедливост.

Sajid Sadi

System Structure Design / USA

Невъзможно е да се осъзнае напълно една нужда, ако човек не я почувства за себе си. Разнообразието във всичките му аспекти е съществен елемент в осъзнаването на това чувство. Само когато станем единни по дух и принадлежност, можем да дадем своя пълен принос.

Charlotte Grant

Internal Communication / UK

Ние сме глобална компания, което означава многообразие, разлики в религията, расовата принадлежност и етническата идентичност. От теб се изисква да разбереш собствените си пристрастия и да ги приемеш открито. От друга страна, отговорността да поставим служителите си и клиентите на първо място се пада на нас, като за тази цел вътрешната ни общност трябва да бъде отражение на външната.

Laixin Zhang

Corporate Social Responsibility / China

С развитието на цифровизацията, интелигентността и автоматизацията все повече жени в China посвещават живота си на социално и икономическо развитие, на осъществяване на мечтите си да станат уверени, самоусъвършенстващи се, отговорни и изобретателни, с талант в науката и технологиите. В бъдеще ще предоставяме възможности за обучение и ще очакваме повече женски талант в областта на науката и технологиите.

Trang Thi Hoang

Counselling / Vietnam

Samsung не е просто работно място. Тук всеки има възможност да повлияе положително на света. Призовавам за колективна отговорност – трябва да споделяме радостта и да подкрепяме психологически служителите на Samsung, за да им помагаме да откриват ценностите си и да изграждат здравословен духовен живот. Това е и ползата от общото благополучие, към което Samsung се стреми. Този факт винаги ме е изпълвал с гордост и уважение.

Kanokchon Taemchim

Manufacturing Line Management / Thailand

Работя в тази компания повече от 14 години. Аз съм LGBTQ, но никога не съм се чувствала различна. По-скоро получих възможност да се развивам. Моят екип подкрепя многообразието и ме насърчава да постигна успех в кариерата си, като набляга на способностите ми, а не на моя пол. Харесвам работата си и ще остана в Samsung възможно най-дълго.

Kunj Sood

HR Business Partner / India

Като човек с увреждане, а също и член на съвета D&I, вярвам, че е наша отговорност да осъществим заедно тази промяна на културата и да бъдем по-приобщаващи като организация. Създаването на съвета D&I е голяма стъпка напред за SIEL към по-голяма цел и аз съм напълно уверен, че ще помогне за привличането на най-добрите таланти от различни групи в Samsung.

Sarah Alnahdi

Retail Operation / Saudi Arabia

Като жена от Saudi, работеща за Samsung Electronics, се чувствам привилегирована да бъда част от среда, където отношението към всеки служител е еднакво. Всички ние работим в един и същ дух за постигане на целите на компанията и подобряване на работната атмосфера. Чувствам се като член на семейство, което може да разчита на мен по всяко време, както и аз да разчитам на него.

Rim Chehabi

Corporate Social Responsibility / UAE

Една устойчива организация се отличава със създаването и внедряването на убедителни практики за разнообразие и приобщаване, тъй като това дава възможност да се вземат предвид различните гледни точки при реализирането на обща визия.

Hlubi Shivanda

Business Process Management / South Africa

Чрез разнообразието и приобщаването нашата организация се възползва от широк спектър от умения, опит и експертиза. Бизнес ползите от възможността да се чуе гласът на всеки, независимо от пол, раса, цвят на кожата или религиозни убеждения, могат да се видят в това, че сме успели да останем актуални и гъвкави на пазарите, на които работим.

Constanza Sepulveda

CS Planning / Colombia

Тъй като имах възможността да ръководя свой екип, разбрах напълно как да го изградя в дух на разнообразие, така че да укрепи нашите иновационни процеси, решения и резултати. D&I е повече от морална тенденция. Това е бизнес стратегия за ефективност, качество и успех.

Групи за ресурси на служители (ERG)

Ние вярваме, че култура, която зачита многообразието, равенството и приобщаването, е от съществено значение за стремежа към иновации.
Нашите групи за ресурси на служителите обединяват хората в техния обмен на идеи и мнения и в резултат на това
можем да се учим един от друг, да отчитаме различията си и да ги превръщаме в ценни ресурси.

* В Samsung има различни ERG (групи за ресурси на служителите) по въпроси, свързани с пола, LGBTQ+, расовата принадлежност, работещите родители и ветераните от различните региони, включително US, Europe, Latin America и Southwest Asia.

Initiative Highlights

Продължаваме усилията си да създадем приобщаваща организационна култура
чрез разнообразни D&I дейности в различни региони.

Обучение и развитие

Упълномощаваме нашите служители да стимулират промяната както в Samsung, така и в обществото като цяло.

В Samsung осигуряваме на хората си възможности за растеж и развитие, за да станат най-добрите и приобщаващи лидери. Това
включва повишаване на осведомеността с цел разширяване на перспективите, промяна на нагласите за по-добра обективност,
както и приобщаващи практики за отключване на иновативността.

Преструктуриране на мисленето

Оценяване на стойността на
многообразието
в екипа

Изграждане на осведоменост

Осъзнаване на важността на
многообразието
и приобщаването от
гледна точка на бизнеса

Приобщаване на практика

Изграждане на многообразни и
приобщаващи
взаимоотношения,
вдъхновяващи промяна

Лидерско ниво

Ръководството за екипните
ръководители
има за цел култивиране на
приобщаваща култура
чрез разнообразие

Лично ниво

Научете повече за себе си
и другите

Екипно ниво

Развивайте разнообразни
и приобщаващи
взаимоотношения

Жените в Samsung

Ангажирани сме да възпитаваме следващото поколение жени лидери
чрез подпомагане на талантливи жени, които са експерти в своите области на компетентност.

Status of women's leadership by position and job function of SEC
Жени в Samsung (глобално) 2011 г. 2016 г. 2021 г.
Длъжност Технологии (%) 15.0 16.6 18.8
Продажби и маркетинг(%) 28.0 29.0 32.3
Лидерство Ръководители (%) 1.5 6.2 6.5
Мениджъри (%) 9.0 12.7 16.1

Жени в Samsung
(по длъжности)

Жени в Samsung (по длъжности) Технологии (%) 2011 г. 15,0% / 2016 г. 16,6% / 2021 г. 18,8%, Продажби и маркетинг (%) 2011 г. 28,0% / 2016 г. 29,0% / 2021 г. 32,3%. Рейтингът на служителките на работните места в областта на технологиите, продажбите и маркетинга се е повишил видимо от 2011 г. до 2021 г. Жени в Samsung (по длъжности) Технологии (%) 2011 г. 15,0% / 2016 г. 16,6% / 2021 г. 18,8%, Продажби и маркетинг (%) 2011 г. 28,0% / 2016 г. 29,0% / 2021 г. 32,3%. Рейтингът на служителките на работните места в областта на технологиите, продажбите и маркетинга се е повишил видимо от 2011 г. до 2021 г.

Жени в Samsung
(по отношение на лидерски позиции)

Жени в Samsung (по отношение на лидерски позиции) Ръководители (%) 2011 г. 1,5% / 2016 г. 6,2% / 2021 г. 6,5%, Мениджъри (%) 2011 г. 9,0% / 2016 г. 12,7% / 2021 г. 16,1%. Рейтингът на жените ръководители и мениджъри се е повишил от 2011 г. до 2021 г. Жени в Samsung (по отношение на лидерски позиции) Ръководители (%) 2011 г. 1,5% / 2016 г. 6,2% / 2021 г. 6,5%, Мениджъри (%) 2011 г. 9,0% / 2016 г. 12,7% / 2021 г. 16,1%. Рейтингът на жените ръководители и мениджъри се е повишил от 2011 г. до 2021 г.

Признание и отличия

Откакто започнахме нашето пътуване в областта на комуникацията и ангажираността за повече разнообразие и приобщаване,
усилията ни бяха признати от лобистки групи, правителства и неправителствени организации.
По-специално, ние оглавихме списъка на Forbes за „Най-добри работодатели в света“ и бяхме посочени като
един от американските’s „Най-добри работодатели за ветерани“ в две последователни години (2020 – 21 г.).