Стремим се да направим нашия уебсайт
достъпен за всеки

Уебсайтът на Samsung (www.samsung.com) изпълнява указанията за достъпност на уеб съдържание (WCAG)

Помощни уеб функции, предназначени за всеки

Ние следим внимателно за възможни подобрения на уебсайта, за да предоставяме най-доброто потребителско изживяване на всеки. В съответствие с Web Content Accessibility Guide нашият уебсайт използва подходящо ниво на контраст за текстовете и изображенията ни, за да могат потребителите да взаимодействат прецизно и лесно при всякакъв размер и ориентация на екрана. Бутоните в нашата лента за глобална навигация (GNB) и бутоните за затваряне/изход са проектирани да могат да се използват без мишка. Имаме и помощни функции, с които потребителите с нарушено зрение могат свободно да персонализират размера на шрифта, контраста и отстоянията, така че да отговарят по-добре на нуждите им. Тъй като усърдно вграждаме заместващи описателни текстове (Alt текстове) в HTML кода, приложенията за екранни четци могат да описват показваните изображения или видеоклипове. Те също информират потребителя дали страницата се зарежда, съобщават резултатите от търсенията и какви бутони са налични на екрана.
Уебсайтът на Samsung ще се развива непрекъснато, за да осигурява удобен достъп до цялото ни дигитално съдържание.

Ние изпалняваме указанията за достъпност на уеб съдържанието

WCAG (Web Contents Accessibility Guideline) е глобален стандарт с насоки за достъпност, който съществува, за да осигури достъпността на всяко уеб съдържание за всеки, без дискриминация или неудобства.
За да осигури това, Samsung създаде SWCAG (Samsung.com WCAG), като използва за основа WCAG 2.1.
Ние създадохме 21 стандартизирани проверки за процеси, за да спазваме препоръчаното от W3C (World Wide Web Consortium) ниво – А и АА.

Поддръжка на достъпността за клиентите

Ние сме на разположение, за да ти помогнем и да подобрим достъпността за теб

Съвети за настройки за достъпност

 1. Смартфон/Таблет

  Кратки пътища за достъпност – С кратките пътища за достъпност можеш да достигаш до функциите за достъпност по-бързо и по-лесно. (Използвай бутона за достъпност, бързо натисни страничния клавиш и клавиша за увеличаване силата на звука, натисни и задръж клавишите за увеличаване и намаляване на звука)

  Нулирай настройките за достъпност – Нулирай настройките за достъпност до състоянието им по подразбиране, независимо от другите настройки.

  Препоръчано за теб – Можеш да провериш какви функции за достъпност използваш в момента, както и препоръчаните за теб функции.

   

 2. Часовник

  Кратки пътища за достъпност – Докосни екрана три пъти с два пръста, за да активираш избраната от теб функция за достъпност.

   

 3. Телевизор

  Регулирай функциите за достъпност на телевизора чрез лесно екранно меню с еднoкратно докосване. Можеш да активираш повечето функции за достъпност на телевизора с краткия път за достъпност. След като е активирана, автоматично стартирай гласовото ръководство и ръководството за жестомимичен превод. За да се покаже краткия път за достъпност, натисни и задръж бутона за сила на звука. Можеш също да натиснеш и задържиш бутона за изключване на звука или да натиснеш бутона за субтитри за хора с нарушен слух.