Подобрява ефективността и силата на въздействие на дисплеите в услуга на бизнеса

MagicINFO™ е комплексно решение, което включва управление на съдържание, устройства и данни.
От създаването на съдържание до неговото публикуване и последващ мониторинг, потребителят може да управлява своето съдържание и устройства през една платформа. MagicINFO™ 9 може да анализира едновременно данни, свързани с възпроизвеждането на съдържание и такива от реализираните продажби, които да послужат за измерване на маркетинговата ефективност на съответната кампания.

Вдъхва живот на съдържанието с интуитивна и мощна функционалност

Решението MagicINFO™ е изградено от три основни компонента, които работят в синхрон с цел осигуряване на ефективна комуникация помежду им: Author, Server и Player. Взаимодействието с Аuthor е базирано на лесни за използване инструменти за създаване на съдържание в контекста на достатъчно интуитивен интерфейс. Сървърният компонент Server осигурява цялостно управление на съдържанието с цел лесно планиране, компилиране на плейлисти и разпространяване на съдържание. Player възпроизвежда съдържание в почти всякакъв формат, без да е необходим външен софтуер или хардуер.

Виж как MagicINFO™променя правилата на играта

Най-високо ниво на сигурност в индустрията

За да защити клиентите от нови заплахи за сигурността, Samsung си постави за цел да получи ISO* сертификат, който днес е най-широко признатият и прилаган стандарт за сигурност. След детайлен мониторинг от страна на сертифициращата организация, компанията Samsung е сертифицирана по ISO27001 и ISO27701. MagicINFO е първото решение в индустрията за дигитални информационни дисплеи, което е получило и двата сертификата. MagicINFO осигурява най-високото ниво на сигурност в индустрията за дигитални информационни дисплеи и е официално признато в целия свят.

* ISO: Международна организация за стандартизация

Управление на устройства и съдържание на едно място

Потребителите могат да управляват дистанционно всичко в рамките на една платформа. Те могат едновременно да управляват съдържанието на дисплея, да получават достъп до хардуерните настройки и да отстраняват проблеми. MagicINFO™ дори се синхронизира с използвания от теб софтуер за управление. Усъвършенстваното управление на устройства позволява разширени проверки на състоянието на устройствата и целеви актуализации на фърмуера.

Разширени данни и PoP анализ

MagicINFO™ Insight събира и анализира историята на възпроизвеждане на съдържание (Proof of Play, PoP) от множество дисплеи, а усъвършенстваното табло за управление осигурява още повече инструменти за оптимизиране на съдържанието. MagicINFO Insight генерира подробни отчети за ефективността, които показват възвращаемостта на инвестицията (ROI) в съдържание, съпроводени от персонализируеми 3D диаграми за по-добро онагледяване на резултатите.

Силата на възпроизвеждането, поддържащо модификации в реално време

Чрез качване на данни за продажбите в платформата, MagicINFO може да сравнява възпроизвеждането на съдържание с реалните продажби на артикули, за да определи корелацията между тях и ефективността на кампаниите. Така платформата помага на компаниите да разберат кое съдържание работи ефективно в тяхна полза и кое не, като позволява модификации в реално време с цел максимална възвръщаемост.

Ресурси