Образование

Samsung School

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?
ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

ФУНКЦИИ

Пълноценно образователно решение, което допринася за иновации в инструментите на учителите. Създадено да помага на учителите да ангажират учениците в процеса на обучение.

Samsung School

УПРАВЛЕНИЕ

Дава на учителите контрол в цифровата класна стая.

Контрол над ученическите устройства

Учителите активират приложения и съдържание на устройствата в класната стая. Те контролират съобщенията, които учениците споделят - като това им дава по-голям контрол в класната стая.

Контрол над ученическите устройства

Screen Monitoring

Учителите могат да следят дейностите на учениците в класната стая и да предоставят частни насоки според нивото на разбиране на ученика, като използват функцията за наблюдение на екрана Screen Monitoring. Тази функция позволява на учителите да наблюдават дистанционно напредъка на индивидуални ученици и да им отдават индивидуално внимание по-бързо по интерактивни начини.

Screen Monitoring

Lesson Toolbar

Като елиминира нуждата от превключване между съдържанието и Samsung School, лентата с инструменти за урока Lesson Tool Bar позволява на учителите да използват различни източници, включително уеб съдържание и образователни приложения по-бързо и по-лесно. Учителите могат да пишат върху всяко съдържание, показвано на екрана, да споделят екраните с учениците и да наблюдават и заключват екраните за повече ангажираност и концентрация.

Lesson Toolbar

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Group Discussion

Функцията за групови дискусии Group Discussion със споделяне на екрана позволява на до шестима участници да пишат едновременно на екрана. Сътрудничеството в реално време над същия учебен материал помага на учениците да участват активно в дискусиите.

Group Discussion

Separable Canvas

Разделете дадено изображение на отделни раздели и позволете на всеки член на групата да изпълни отделна част от заданието. С помощта на функцията за разделено платно Separable Canvas водачът на групата комбинира тези раздели и предава обединеното групово задание на учителя.

Separable Canvas

Group Reporting

Водач на групата приписва на всеки член раздел от доклад, който трябва да изпълни на собствения си таблет, като използва предоставения шаблон. Водачът на групата може да комбинира завършените раздели заедно в общ групов доклад и да го предаде на учителя.

Group Reporting

АНГАЖИРАНЕ

Screen Sharing

Създавайте динамична интеракция между участниците в часа, като позволявате на учители и ученици да споделят съдържание едни с други на устройствата си с помощта на функцията за споделяне на екрана Screen Sharing. Когато споделя екран, ученикът или учителят може да пише върху него, за да подсили ангажираността с урока.

Screen Sharing

Quiz & Poll

Учителите могат бързо да оценяват индивидуалното разбиране на учениците, да насърчават взаимодействия и да повишат интереса с функцията за въпросници и викторини Quiz and Poll. Лесните за използване шаблони за викторини и въпросници с разнообразни опции позволяват на учителите да създават учебни материали, които отговарят на учебните потребности на учениците.

Quiz & Poll

Интегрирана възможност за ръкопис

Подкрепете участието и креативността, като насърчавате учениците да пишат, да рисуват и да си взаимодействат директно с образователното съдържание с помощта на S Pen и S Note. След това учениците могат да запазят своите бележки за бъдещи справки, което елиминира необходимостта да записват каквото и да било на хартия.

Интегрирана възможност за ръкопис