Nakupujte pohodlně z domova. Vybrané typy dopravy zdarma. Vybrané prodejny Samsung otevřeny pro výdej e-shop objednávek.
Nakupujte pohodlně z domova. Vybrané typy dopravy zdarma. Vybrané prodejny Samsung otevřeny pro výdej e-shop objednávek.
Welcome to the
!
Please enjoy our special offers for you
Upozornění na podporu

Samsung Service: Smluvní podmínky | Zálohování a vymazání dat

Úložná zařízení
31.01.2019

Důležité! Přečtěte si prosím pozorně tyto smluvní podmínky před odevzdáním přístroje k opravě a / nebo poskytnutím jiných služeb společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 289 87 322, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 158046 (dále jen „Poskytovatel“). Tyto smluvní podmínky představují závazné ujednání mezi Poskytovatelem a Vámi (dále jen „Smluvní podmínky“), jejichž předmětem je oprava a/nebo poskytnutí jiné služby ve vztahu k jakémukoli relevantnímu zařízení nebo upgradu softwaru (dále jen „Servis“) Poskytovatelem, jeho přidruženými společnostmi nebo jeho dodavateli. Výhody, poskytované Smluvními podmínkami, jsou aplikovatelné nad rámec práv a náhrad, které vyplývají z právních předpisů na ochranu spotřebitele platných v zemi Vašeho bydliště.


1. Odpovědnost zákazníka. Je Vaší povinností si zálohovat všechna stávající data, software a programy a tato data vymazat před přijetím zařízení do Servisu. Poskytovatel není odpovědný za ztrátu, obnovení nebo ohrožení dat nebo za ztrátu jiného obsahu zařízení, které vzniknou v souvislosti s poskytnutým Servisem. Odevzdáním zařízení Poskytovateli potvrzujete, že Vaše zařízení neobsahuje žádné nelegální soubory nebo data.

2. Zálohování a vymazání dat. Nastavení zařízení může být při provádění Servisu obnoveno zpět na výchozí nastavení zařízení. Během Servisu mohou být Poskytovatelem smazána všechna data v zařízení. Doporučujeme proto uchovat samostatnou záložní kopii obsahu dat ze zařízení, včetně kontaktních informací, obrázků, textů, hudby, vyzváněcích tónů nebo aplikací, a odstranit všechny osobní informace, které chcete chránit. Před odevzdáním zařízení do Servisu je nutné zálohovat všechny osobní informace obsažené na zařízení. Během Servisu je možné, že data, která jsou obsahem zařízení, mohou být ztracena, nahrazena nebo přeformátována. V takovém případě Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu dat, softwaru, programů nebo jiných informací obsažených v zařízení.

3. Ochrana dat / přístup. Za účelem poskytnutí Servisu je nezbytné poskytnout technikům Poskytovatele přístup k zařízení. Během Servisu mohou být osobní údaje uložené v zařízení odhaleny technikovi, nebo může být nutné zkontrolovat oblasti v zařízení, ve kterých je Váš obsah umístěn, aby se ověřila funkčnost provedeného Servisu. Poskytovatel nesdílí žádný obsah, umístěný ve Vašem zařízení, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Pokud si nepřejete, aby měl Poskytovatel přístup k těmto informacím, doporučujeme Vám tyto informace vymazat nebo obnovit výchozí data u zařízení předtím, než odevzdáte zařízení do Servisu. Testovací snímky pořízené při procesu kontroly funkčnosti poskytnutého Servisu mohou být v přístroji ponechány.

Váš servisní tým