Üldine navigeerimisjuhend

Selles jaotises kirjeldatakse üldise navigeerimisriba kasutamist.

1. Kuidas leida meie üldisel navigeerimisribal alammenüüsid?

1.1. Meie üldisel navigeerimisribal üksuse alammenüüde leidmiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni jõuate soovitud üksuseni.

Alammenüüd kuvatakse automaatselt, kui olete valitud üksuse korral sisestusklahvi vajutanud.

Näiteks valiku „Mobiil“ alammenüüde leidmiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni leiate menüüd. Kui vajutate valitud üksuse korral sisestusklahvi, leiate mitmed alammenüüd, näiteks „Nutitelefonid, tahvelarvutid, kantavad seadmed, tarvikud“.

1.2. Meie üldisel navigeerimisribal rühma alamüksuste sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi ajal, mil põhiüksus on valitud.

Näiteks alammenüüde „Nutitelefonid“ avamiseks vajutage tabeldusklahvi ajal, mil klaviatuur esitatakse vastava üksuse juures.

1.3 Meie üldisel navigeerimisribal järgmise rühma juurde liikumiseks vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kõik praeguse rühma alamüksused on läbi käidud. Järgmine element, millele keskendutakse, on järgmine rühm.

Näiteks järgmise rühma juurde liikumiseks pärast rühma „Nutitelefonid, tahvelarvutid, kantavad seadmed, tarvikud“ vajutage tabeldusklahvi, kuni kõik praeguse rühma alamüksused on läbi käidud. Kui valitud on rühma viimane alamüksus ja vajutate tabeldusklahvi, liigub klaviatuur edasi järgmisele rühmale („Samsung Pay“).

1.4 Meie üldisel navigeerimisribal eelmise üksuse juurde naasmiseks hoidke all tõstuklahvi ja vajutage ühe korra tabeldusklahvi. Nüüd liigub klaviatuur tagasi eelmisele üksusele. Saate tõstuklahvi ja tabeldusklahvi mitu korda vajutada, et liikuda vajaduse korral tagasi.

Näiteks selleks, et liikuda tagasi valikuni „Nutitelefonid“ kui klaviatuur esitatakse valiku „Tahvelarvutid“ juures, vajutage tõstuklahvi ja tabeldusklahvi ühe korra.  

2. Kuidas kasutada meie üldisel navigeerimisribal otsingufunktsiooni?

2.1. Meie üldisel navigeerimisribal otsingufunktsiooni kasutamiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni liigute läbi kõikide pakutavate menüüsuvandite ja klaviatuur esitatakse ikooni „Otsing“ juures; seejärel vajutage sisestusklahvi.

2.2. Meie üldisel navigeerimisribal otsinguväljale mõiste sisestamiseks vajutage tabeldusklahvi üks kord ajal, mil klaviatuur esitatakse otsinguikooni juures.

Nüüd suunatakse tähelepanu otsinguikoonilt otsinguväljale. Nüüd saate sisestada soovitud võtmesõna.

2.3. Meie üldisel navigeerimisribal otsingusoovituste sirvimiseks vajutage pärast otsinguväljale võtmesõna sisestamist tabeldusklahvi seni, kuni klaviatuur kuvatakse loendis oleva esimese soovituse juures.

Nüüd saate järgmise soovituse juurde liikuda, kui vajutate veelkord tabeldusklahvi.

2.4 Meie üldisel navigeerimisribal soovitatud mõiste otsimiseks vajutage sisestusklahvi ajal, mil klaviatuur kuvatakse otsingusoovituse välja juures.

Nüüd suunatakse teid otsingutulemuste leheküljele, kus on kirjas soovitatavale võtmesõnale vastavad tooted ja sisu.

2.5. Meie üldisele navigeerimisribale sisestatud konkreetse võtmesõna otsimiseks vajutage sisestusklahvi pärast seda, kui olete lõpetanud otsingukirje väljale võtmesõna sisestamise.

Nüüd suunatakse teid otsingutulemuste leheküljele, kus on kirjas sisestatud võtmesõnale vastavad tooted ja sisu.

3. Kuidas avada ja kasutada ostukorvi meie üldisel navigeerimisribal (internetiostude tegemist võimaldavate riikide puhul)

3.1. Meie üldisel navigeerimisribal oma ostukorvi sisu vaatamiseks vajutage menüüelementide läbikäimiseks tabeldusklahvi seni, kuni klaviatuur kuvatakse ostukorvi juures. Nüüd vajutage ostukorvi sisu laiendamiseks ja korvis olevate toodete kuvamiseks sisestusklahvi.

Pöörame tähelepanu sellele, et ostukorvi linki saab meie üldisel navigeerimisribal kasutada ainult pärast seda, kui olete ostukorvi tooteid lisanud.

3.2. Meie üldisel navigeerimisribal ostukorvist toodete eemaldamiseks vajutage tabeldusklahvi mitu korda ajal, mil ostukorv on laiendatud ja suvandi klaviatuur kuvatakse suvandi „Eemalda korvist“ juures. Nüüd vajutage üksuse korvist eemaldamiseks sisestusklahvi.

Pöörame tähelepanu sellele, et ostukorvi linki saab meie üldisel navigeerimisribal kasutada ainult pärast seda, kui olete ostukorvi tooteid lisanud.

3.3. Meie üldisel navigeerimisribal kassasse suundumiseks vajutage laiendatud ostukorvi korral tabeldusklahvi seni, kuni olete kõik korvis olevad tooted läbi sirvinud. Kui klaviatuur kuvatakse viimase üksuse juures, vajutage tabeldusklahvi, et kuvada klaviatuur suvandi „Mine kassasse“ juures.

Pöörame tähelepanu sellele, et ostukorvi linki saab meie üldisel navigeerimisribal kasutada ainult pärast seda, kui olete ostukorvi tooteid lisanud.

Filtrimenüü juhised

Meie veebisaidi filtrimenüü kasutamine

1. Kuidas filtrimenüü avada või see vahele jätta?

1.1. Filtrimenüü avamiseks vajutage tabeldusklahvi seni, kuni klaviatuur kuvatakse filtriüksuse juures. Nüüd võite esimese menüüsuvandi juurde liikumiseks veelkord tabeldusklahvi vajutada.

1.2. Filtrimenüü vahele jätmiseks vajutage tabeldusklahvi mitu korda ajal, mil klaviatuur kuvatakse filtriüksuse juures.

Nüüd kuvatakse klaviatuuri erinevate filtrirühmade juures. Kui klaviatuuri kuvatakse viimase filtrirühma juures, vajutage filtrimenüüst väljumiseks ja leheküljel järgmise elemendi juurde liikumiseks tabeldusklahvi veel üks kord.

2. Kuidas filtrisuvandeid sirvida ja valida?

2.1. Filtrirühma laiendamiseks ja meie filtrimenüü suvandite kuvamiseks vajutage sisestusklahvi üks kord ajal, mil klaviatuuri kuvatakse vastava filtrirühma juures.

Nüüd laiendatakse filtrirühma ja kuvatakse selle filtri suvandid.

2.2. Meie filtrimenüüs esimese filtrisuvandi juurde liikumiseks vajutage sisestusklahvi üks kord ajal, mil klaviatuuri kuvatakse vastava filtrirühma juures.

Nüüd on tähelepanu suunatud vastava rühma esimesele filtrisuvandile.

2.3. Meie filtrimenüüs järgmise filtrirühma juurde liikumiseks vajutage tabeldusklahvi üks kord ajal, mil klaviatuuri kuvatakse eelmise rühma juures. Laiendatud filtrirühma korral tuleb tabeldusklahvi vajutada mitu korda seni, kuni liigute läbi vastava rühma kõikide saadaolevate filtrisuvandite.

2.4. Meie filtrimenüüs järgmise filtrirühma juurde liikumiseks vajutage tabeldusklahvi üks kord ajal, mil klaviatuuri kuvatakse eelmise rühma juures. Laiendatud filtrirühma korral tuleb tabeldusklahvi vajutada mitu korda seni, kuni liigute läbi vastava rühma kõikide saadaolevate filtrisuvandite.

2.5. Meie filtrimenüüs eelmise filtrisuvandi või -rühma juurde liikumiseks hoidke all tõstuklahvi ja vajutage üks kord tabeldusklahvi. Nüüd liigub klaviatuur tagasi eelmisele üksusele. Saate tõstuklahvi ja tabeldusklahvi mitu korda vajutada, et liikuda vajaduse korral tagasi.

2.6. Filtrisuvandi valimiseks vajutage üks kord tühikuklahvi. Filtrisuvandi valiku tühistamiseks vajutage veelkord tühikuklahvi.

3. Kuidas kõik valitud filtrid kustutada?

3.1. Meie filtrimenüüs suvandi „LÄHTESTA FILTRID“ juurde liikumiseks vajutage tabeldusklahvi mitu korda, kuni liigute läbi kõikide saadaolevate filtrite. Kui klaviatuuri kuvatakse viimase filtri juures, vajutage tabeldusklahvi, et kuvada klaviatuur suvandi „LÄHTESTA FILTRID“ juures.

3.2. Meie filtrimenüüs kõikide valitud filtrite kustutamiseks vajutage tabeldusklahvi üks kord ajal, mil klaviatuuri kuvatakse suvandi „LÄHTESTA FILTRID“ juures. Nüüd kustutatakse kõik varasemalt valitud filtrisuvandid.

Vahelejätmise lingi juhend

Meie veebilehe vahelejätmise linkide kasutamine

1. Vahelejätmise linkide avamine ja kasutamine

1.1. Liigu sisu juurde. See vahelejätmise link on esimene link, mis kuvatakse kõikidel meie lehekülgedel, kui vajutate tabeldusklahvi. Kui soovite meie üldise navigeerimisriba vahele jätta ja liikuda kohe selle lehekülje sisu juurde, vajutage sisestusklahvi ajal, mil klaviatuur kuvatakse lingi „Liigu sisu juurde“ juures.

1.2. Liigu spikri juurde. See vahelejätmise link on teine link, mis kuvatakse kõikidel meie lehekülgedel, kui sirvite neid tabeldusklahvi kasutades. Kui soovite kogu lehekülje vahele jätta ja liikuda kohe jaluse menüüs esitatava spikri juurde, vajutage sisestusklahvi ajal, mil klaviatuur kuvatakse lingi „Liigu spikri juurde“ juures.