Keskkond

Keskkond

PlanetFirst:
maa on m
eie prioriteet

PlanetFirst:
maa on
meie prioriteet

Panoraamvaade noorest tüdrukust, kes sõidab jalgrattaga mööda kitsast teerada lopsakate roheliste põldude vahel. Panoraamvaade noorest tüdrukust, kes sõidab jalgrattaga mööda kitsast teerada lopsakate roheliste põldude vahel.

Keskkonnajuhtimise väärtussüsteem

Samsung Electronics pani 1992. aasta Samsungi keskkonnadeklaratsioonis aluse keskkonnajuhtimisele kui 21. sajandi filosoofiale. Sellest peale oleme läinud pelgalt keskkonnaalaste määruste ja seaduste passiivsest jälgimisest kaugemale. Oleme kasutusele võtnud keskkonnasäästliku juhtimise, pakkudes klientidele keskkonnahoidlikke lahendusi ja juhatades teed kestlikku tulevikku. Tervislik keskkond on meie tulevikule ülioluline.

Filosoofia

Anname inimesi
ja loodust
austavate
äritavade kaudu
oma panuse inimelu
ja globaalse
keskkonna
säilitamisse.

Visioon

Me pakume oma
klientidele
uuenduslike
keskkonnateadlike
toodete
ja tehnoloogiate
kaudu uusi
jätkusuutlikke
kogemusi ning
juhime
globaalse
ühiskonna kestlikku
tulevikku.

Kliimamuutus ohustab kogu me maailma Meie kestev reaktsioon hõlmab heitmete vähendamist ja taastuvate energiaallikate kasutamise suurendamist.

Kliimameetmed

Tegutseme juba praegu jätkusuutliku, vähese süsinikuheitega tuleviku suunas

Mägise rohelise metsa panoraamvaade tüüne järve kaldal. Mägise rohelise metsa panoraamvaade tüüne järve kaldal.

Samsung Electronics seab keskkonna ja uuenduslikud tooted ülimaks prioriteediks, et tagada oma toodete hõlbus taastöötlemine nende kasutusea lõppemisel

Keskkonnateadlikud tooted

Disainitud tervema planeedi heaks

Mees istub kirjutuslaua ääres sülearvuti ja nutitelefoniga. Ta joonistab pliiatsiga paberile visandit ja vaatab naeratades arvutiekraani. Mees istub kirjutuslaua ääres sülearvuti ja nutitelefoniga. Ta joonistab pliiatsiga paberile visandit ja vaatab naeratades arvutiekraani.

Innovaatiliste tehnoloogiate abil pingutame selle poole, et muuta tooted veelgi paremaks, kasutades vähem ressursse ja leides mooduseid, kuidas taaskasutada jäätmeid ja lõppenud kasutuseaga tooteid

Ressursitõhusus

Ringmajanduse suunas: meie looduskaitsestrateegiad

Lahtivõetud nutitelefoni sisemuse kallal töötavate ja metallpintsette hoidvate käte lähivaade. Lahtivõetud nutitelefoni sisemuse kallal töötavate ja metallpintsette hoidvate käte lähivaade.

Oleme pühendunud keskkonna säilitamisele – nii meie töökohtadel kui ka mujal Terviklahenduste otsimise ja ennetavate tegevuste abil säilitame ökoteadlikke rajatisi. Väljaspool oma töökohti töötame koos kohalike kogukondadega, et säilitada looduslikku mitmekesisust ökosüsteemis laiemalt.

Keskkonnateadlikud tegevuskohad

Kooskõla
loodusega

Naine istub tugitoolis avaras, taimedega kaunistatud ja viinapuid ning taimestikku kujutava küllusliku seinadekoratsiooniga kontoris. Naine istub tugitoolis avaras, taimedega kaunistatud ja viinapuid ning taimestikku kujutava küllusliku seinadekoratsiooniga kontoris.

Meie jätkusuutlikke jõupingutusi juhivad ranged keskkonnapõhimõtted

Keskkonnaandmed

Laadi lisateabe saamiseks alla meie poliitika ja juhised

Sinisel taustal oleval tekstil on kirjas „Keskkonnaandmed: laadi lisateabe saamiseks alla meie poliitika ja juhised“. Sinisel taustal oleval tekstil on kirjas „Keskkonnaandmed: laadi lisateabe saamiseks alla meie poliitika ja juhised“.