E-POES SOORITATUD OSTU TINGIMUSED

1.    Samsung Electronics Baltics SIA, registreerimisnumber 40003963909, mille registrijärgne aadress on 6 Duntes Street, Riga, LV-1013, Latvia, (edaspidi nimetatud „müüja“) müüb teile (edaspidi nimetatud „ostja“), ja ostja ostab müüjalt e-poes (vastavalt e-poe kasutamistingimustes toodud definitsioonile) esitletud kaupa vastavalt ostja e-poes tehtud tellimusele (edaspidi nimetatud „ostutellimus“).

2.    Kõik e-poe hinnad on toodud eurodes (EUR) ja sisaldavad käibemaksu. E-poes müüdavate kaupade hind ei sisalda saatekulu, kui selline peaks olema.

3.    Ostja tasub tellitud kauba hinna vastavalt ostutellimuse esitamisel valitud maksemeetodile.

4.    Kõiki e-poes toodud kaupade hindu võidakse müüja ainuäranägemisel muuta. E-poes ostutellimuse tegemise hetkel toodud hind kehtib selle ostutellimusega tellitud kaupadele.

5.    Ostutellimuse alusel tellitud kaupade tarnimiseks kohaldatav tasu näidatakse ostutellimuse esitamise ajal ja sõltub enne ostutellimuse esitamist valitud tarnemeetodist ja märgitud tarnekohast. Tasuta tarne DPD teenuste poolt on kohaldatav kõigile kaupadele, mis on ostetud E-poest ja  mida on võimalik tarnida kõikjale Eestis. Tarne väljapoole Eestit ei ole garanteeritud, kuid seda võidakse osutada sõltuvalt tarneteenuse pakkuja suutlikkusest tarnida kaubad vastavasse sihtkohta. Kui tarne ostja märgitud aadressile ei ole ostutellimise esitamise ajal võimalik, siis võib ostja võttamüüjaga ühendust helistades kõnekeskusesse (info on kättesaadav siit: Kontakteeru meiega), et saada lisateavet tarne võimalikkusest vastavale aadressile või kõige optimaalsemate meetmete kohta kauba tarnimiseks ostja valitud aadressile.

6.    Kaubad tarnitakse ostutellimuses märgitud tarneaadressile. Kui ostja ei ole saanud kaupu kätte kinnituses  märgitud eeldatava tarnaja jooksul (vastavalt alltoodud definitsioonile), siis võib ostja võtta müüjaga ühendust veebilehe või e-kirja teel või helistadeskõnekeskusesse (info on kättesaadav siit: Kontakteeru meiega).

7.    Ostja kinnitab asjakohasele märkeruudule  vajutamisega oma nõusolekut tingimustega, mis kehtivad iga ostutellimuse alusel tehtud ostule. Neid tingimusi sisaldav ostuleping müüja ja ostja vahel jõustub hetkel, mil müüja saadab ostjale kinnituse ostutellimuse kättesaamise kohta (edaspidi nimetatud kinnitus“) ja kehtib kuni poolte kõik kohustused on täidetud.

8.    Vajutades nupule „Telli ja maksa kohe“ ja esitades sellega ostutellimuse, kinnitab ostja, et ta on vaadanud üle kogu e-poes toodud teabe tellitud kauba kohta, sealhulgas kauba peamiste tüüpomaduste kohta, ulatuses, mis on vajalik teadliku otsuse tegemiseks. Kui ostja vajab täiendavat teavet või tuge (näiteks konsultatsiooni paigaldamise, teiste seadmetega ühendatavuse, teatud funktsioonide aktiveerimise jms kohta), võib ostja võtta ühendust kõnekeskusega, helistades telefoninumbril 800 7267 või saates e-kirja e-posti aadressile shop@samsung.ee.

9.    Kaup tarnitakse ostutellimuses näidatud ajavahemikul, kui selles on märgitud tarnemeetod ja tarneaadress. Tarneaeg algab pärast kinnituse saatmist.

10. Tellimuste, mis on tehtud enne kella 13, tarneaeg on kuni 3 tööpäeva, muul juhul 5 tööpäeva. Ostja peab avaldama korrektse tarneaadressi, sihtnumbri ja telefoninumbri, et tagada kiire kaupade tarne.

11. Ettetellimisega kaupade tarneajad on indikatiivsed ja võivad muutuda tootmises tekkivate viivituste tõttu. Igasugune viivitus ettetellimisega kaupade puhul tehakse ostjale eelnevalt teatavaks.

12. Kauba kättesaamisel peab saaja kauba vigastamise vältimiseks avama paki ettevaatlikult.

13. Ostja võib kasutada lepingust taganemise õigust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest vastavalt lepingust taganemise avalduse vormil märgitud sätetele, mis on saadaval siin: https://www.samsung.com/ee/shop-faq/returns-and-cancellations/, saates müüjale kirjalikult täidetud lepingust taganemise avalduse vormi. Pange tähele, et müüja tagastab ostjale kõik ostjalt saadud tasud, sealhulgas tarnekulu (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud tarnetüübist, kui see ei ole müüja pakutud kõige odavam standardtarne), kuid ostja kannab kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Vajutades nupule „Telli ja maksa kohe“ ja esitades sellega ostutellimuse kinnitab ostja, et ta on lepingust taganemise avalduse vormi sätteid lugenud.

14. Kui ostjale tarnitud kaubad ei vasta ostulepingu tingimustele, on ostjal õigus tugineda mis tahes õigustele sätestatud tarbijakaitseseaduse kohaselt.

15. Ostjale tarnitud kaubale võib kehtida tootja garantii. Garantiitingimused on kättesaadavad e-poes, kus kuvatakse vastava kauba teave. Kui aga kaubale lisatud garantiitingimused nendest erinevad, on kaubale lisatud garantiitingimused ülimuslikud.

16. Ostja ja müüja vahelist suhet reguleerivad Eesti Vabariigi kohaldatavad seadused.

17. Kõik lepingu täitmisega seotud vaidlused lahendatakse pooltevaheliste sõbralike läbirääkimiste teel. Kõik lepingust tulenevad või lepingut mõjutavad vaidlused, lahkarvamused ja kahjunõuded, mida pooled ei ole suutnud sõbralike läbirääkimiste teel lahendada, esitatakse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni (aadress: Pronksi 12, Tallinn, tel 6201920, e-post: avaldus@komisjon.ee, koduleht https://komisjon.ee/et) või kohaldatava kohtualluvusega kohtutesse.

18. Ostja võib esitada kaebused ja soovitused järgnevale aadressile ja telefoninumbrile:

Samsung Electronics Baltics SIA

Registreerimisnumber 40003963909

Registrijärgne aadress 6 Duntes Street, Riga, LV-1013, Latvia

Tel. nr.: 8000 7267
E-mail: info@samsung.ee