E-POES SOORITATUD OSTU TINGIMUSED

1.    Premiumstore OÜ, reg. nr 14122422, registrijärgne aadress: Pärnu mnt 22, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10141, (edaspidi nimetatud „müüja“) müüb teile (edaspidi nimetatud „ostja“), e-poe kasutajale e-poe kasutajalepingu (edaspidi nimetatud „kasutajaleping“) tähenduses, ja ostja ostab müüjalt e-poes (vastavalt kasutajalepingus toodud definitsioonile) esitletud kaupa vastavalt ostja e-poes tehtud tellimusele (edaspidi nimetatud „ostutellimus“).

2.    Kõik e-poe hinnad on toodud eurodes (EUR) ja sisaldavad käibemaksu. E-poes müüdavate kaupade hind ei sisalda saatekulu, kui selline peaks olema.

3.    Ostja tasub tellitud kauba hinna vastavalt ostutellimuse esitamisel valitud maksemeetodile.

4.    Kõiki e-poes toodud kaupade hindu võidakse müüja ainuäranägemisel muuta. E-poes ostutellimuse tegemise hetkel toodud hind kehtib selle ostutellimusega tellitud kaupadele.

5.    Ostutellimuse alusel tellitud kaupade tarnimiseks kohaldatav tasu näidatakse ostutellimuse esitamise ajal ja sõltub enne ostutellimuse esitamist valitud tarnemeetodist ja märgitud tarnekohast. Tasuta tarne DPD teenuste poolt on kohaldatav kõigile kaupadele, mis on ostetud https://www.samsung.com/ee/ veebipoest and mida on võimalik tarnida kõikjale Eestis. Tarne väljapoole Eestit ei ole garanteeritud, kuid seda võidakse osutada sõltuvalt tarneteenuse pakkuja suutlikkusest tarnida kaubad vastavasse sihtkohta. Kui tarne ostja märgitud aadressile ei ole ostutellimise esitamise ajal võimalik, siis võib ostja võtta alltoodud telefoninumbril müüjaga ühendust, et saada lisateavet tarne võimalikkusest vastavale aadressile või kõige optimaalsemate meetmete kohta kauba tarnimiseks ostja valitud aadressile.

6.    Kaubad tarnitakse ostutellimuses märgitud tarneaadressile. Kaupu ei tarnita tarneaadressile, kui seal ei ole kedagi kohapeal, et kaupu vastu võtta ja allkirjastada kaupade vastuvõtmise kviitungit. Kui ostja ei ole saanud kaupu kätte kinnituses märgitud eeldatava tarnaja jooksul, siis võib ostja võtta müüjaga ühendust veebilehe või e-kirja teel või helistades kliendi kõnekeskusesse (info on kättesaadav siit: Kontakteeru meiega).

7.    Ostja kinnitab tingimuste lugemisega ja nupule „ESITA TELLIMUS “ vajutamisega oma nõusolekut tingimustega, mis kehtivad iga ostutellimuse alusel tehtud ostule. Neid tingimusi sisaldav ostuleping müüja ja ostja vahel jõustub hetkel, mil müüja saadab ostjale kinnituse ostutellimuse kättesaamise kohta (edaspidi nimetatud kinnitus“) ja kehtib kuni poolte kõik kohustused on täidetud.

8.    Vajutades nupule „ESITA TELLIMUS “ ja esitades sellega ostutellimuse, kinnitab ostja, et ta on vaadanud üle kogu e-poes toodud teabe tellitud kauba kohta, sealhulgas kauba peamiste tüüpomaduste kohta, ulatuses, mis on vajalik teadliku otsuse tegemiseks. Kui ostja vajab täiendavat teavet või tuge (näiteks konsultatsiooni paigaldamise, teiste seadmetega ühendatavuse, teatud funktsioonide aktiveerimise jms kohta), võib ostja võtta ühendust Samsungi kõnekeskusega, helistades telefoninumbril 800 7267 või saates e-kirja e-posti aadressile info@samsung.ee.

9.    Kaup tarnitakse ostutellimuses näidatud ajavahemikul, kui selles on märgitud tarnemeetod ja tarneaadress. Tarneaeg algab pärast kinnituse saatmist.

10. Tellimuste, mis on tehtud enne kella 13, tarneaeg on kuni 3 tööpäeva, muul juhul 5 tööpäeva. Ostja peab avaldama korrektse tarneaadressi, sihtnumbri ja telefoninumbri, et tagada kiire kaupade tarne.

11. Ettetellimisega kaupade tarneajad on indikatiivsed ja võivad muutuda tootmises tekkivate viivituste tõttu. Igasugune viivitus ettetellimisega kaupade puhul tehakse ostjale eelnevalt teatavaks.

12. E-poes olevate kaupade tarne ei hõlma üldjuhul nende seadistamist, va juhul, kui müüja on sõnaselgelt väljendanud teistpidist. Kui kaupade seadistamine on hõlmatud, siis on see märgitud kassas. Igasugune seadistamise teenus, mis on kaubaga hõlmatud, teostatakse kolmanda osapoole poolt. Müüja ei vastuta kahjude ja kaotuste eest, mis seonduvad seadistamise teenusega, mida pakub kolmas osapool. Kui ostja soovib tagastada kaubad, mis on seadistatud, peab ostja esmalt korraldama nende lahtiühendamise.

13. Kauba kättesaamisel peab saaja kauba vigastamise vältimiseks avama paki ettevaatlikult.

14. Ostja võib kasutada lepingust taganemise õigust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest vastavalt lepingust taganemise avalduse vormil märgitud sätetele, mis on saadaval siin: https://samsung.com/ee/shop-faq/returns/, saates müüjale kirjalikult täidetud lepingust taganemise avalduse vormi. Pange tähele, et müüja tagastab ostjale kõik ostjalt saadud tasud, sealhulgas tarnekulu (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud tarnetüübist, kui see ei ole müüja pakutud kõige odavam standardtarne), kuid ostja kannab kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Vajutades nupule „ESITA TELLIMUS“ ja esitades sellega ostutellimuse kinnitab ostja, et ta on lepingust taganemise avalduse vormi sätteid lugenud.

15. Kui ostjale tarnitud kaubad ei vasta ostulepingu tingimustele, on ostjal õigus tugineda tarbijakaitseseaduse või teiste kohaldatavate seaduste kohaselt sätestatud mis tahes õigustele.

16. Ostjale tarnitud kaubale võib kehtida tootja garantii. Garantiitingimused on kättesaadavad e-poes, kus kuvatakse vastava kauba teave. Kui aga kaubale lisatud garantiitingimused nendest erinevad, on kaubale lisatud garantiitingimused ülimuslikud.

17. Ostja ja müüja vahelist suhet reguleerivad Eesti Vabariigi kohaldatavad seadused.

18. Kõik lepingu täitmisega seotud vaidlused lahendatakse pooltevaheliste sõbralike läbirääkimiste teel. Kõik lepingust tulenevad või lepingut mõjutavad vaidlused, lahkarvamused ja kahjunõuded, mida pooled ei ole suutnud sõbralike läbirääkimiste teel lahendada, esitatakse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni (aadress: Pronksi 12, Tallinn, tel 6201920, e-post: avaldus@komisjon.ee, koduleht https://komisjon.ee/et) või kohaldatava kohtualluvusega kohtutesse.

19. Ostja võib esitada kaebused ja soovitused järgnevale aadressile ja telefoninumbrile:

Premiumstore OÜ

Pärnu mnt 22, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10141

Reg.code.: 14122422

info@samsung.ee