Mida garantii katab

GARANTIIKAART

Käesolevale Samsungi tootele („Toode“) on antud garantii, mis kehtib kakskümmend neli (24) kuud alates kuupäevast, mil toote lõppkasutaja („Klient“) toote algselt ostis („Garantiiaeg“). Garantii katab võimalikke materjali- ja valmistusdefekte („Garantii“). Tootele, mida kasutatakse kommertseesmärgil, s.h. üürimisel või rentimisel; või muul kui tavapärases kodukeskkonnas kasutamisel, kehtib Garantiiaeg pikkusega kaksteist (12) kuud. Lisavarustusele või tarvikutele , mis on lisatud Toote pakendisse või ostetud eraldi, kehtib Garantiiaeg pikkusega kaksteist (12) kuud.

 

Garantiiaja vältel kohustub Samsung kõrvaldama, oma valikul, mis tahes Toote defektid või asendama Toote või defektse osa tasuta („Garantiiteenus“). Remonditud osad või asendustoode tarnitakse vahetuse korras ning see on kas uus või taastatud selliselt, et on omadustelt samaväärne uuega. Kõik Tooted ja osad, mis on remondi käigus ringi vahetatud, saavad Samsungi omandiks. Remonditud või asendatud osa (varuosad ja tarvikud) Garantiiaeg ei pikene, vaid on võrdne järelejäänud Garantiiajaga. Esialgse tarkvara taasinstalleerimise eest (Kliendi soovil) võidakse kohaldada lisatasu.

 

Garantii kasutamiseks tuleb pöörduda teie poolt valitud Garantiiteenust osutava Samsungi volitatud Teeninduskeskusesse („Volitatud Teeninduskeskus“ või „VTT“). Kontaktandmed leiab Samsungi veebilehelt; samuti võite saada kontaktandmed Kõnekeskusest, mille numbrile helistamine on tasuta (riigisiseselt), ja mille telefoninumber on näidatud allpool. Palun esitage täidetud garantiikaart, ostu tõestav dokument (tšekk või arve koos maksekorraldusega), seerianumbri ning müüja nimega, koostage rikke või defekti arusaadav kirjeldus, veenduge, et Toode on transportimiseks sobivalt pakitud ja esitage Toode sellisena, nagu see tarniti, VTT-le. VTT kontrollib teie nõuet ja osutab Garantiiteenust vastavalt käesoleval Garantiikaardil sätestatud tingimustele ja kehtivale seadusandlusele. Samsung võib Garantiiteenuse osutamisest keelduda, kui loetletud dokumendid on puudulikud või loetamatud.

Samsung Electronics Baltics SIA

Registreerimisnumber: 40003963909

Duntes 6, Riia LV-1013, Läti

Veebisait : www.samsung.lt (Leedu), www.samsung.lv (Läti), www.samsung.ee (Eesti)

Kõnekeskus : 8800-77777 (Leedu), 80007267 (Läti), 8007267 (Eesti)

Samsungi piiratud tootjagarantii (Euroopa bloki garantii)

Samsung pakub lõppkasutajatele, kes ostavad Euroopa Majanduspiirkonnast või Šveitsist („Euroopa“) Samsungi poolt Euroopas märgistatud toote, piiratud tootjagarantiid. Lõppkasutajad saavad esitada nõude garantiiteenuse saamiseks üle Euroopa. Garantii saamise õigust (garantiiperiood ja pakutavad teenused) kohaldatakse vastavalt selle riigi tingimustele, kus garantiinõue esitatakse. Juhime tähelepanu, et tegemist on vabatahtliku tootjapoolse garantiiga, mis annab täiendavaid õigusi ning ei mõjuta lõppkasutajatele kohalduva siseriikliku seadusega antud kohustuslikke õigusi seoses kaupade müügiga.

 

Kampaaniad, mis laiendavad või suurendavad piiratud tootjagarantiid on riigispetsiifilised ning neid ei saa nõuda teistes riikides peale kampaaniariigi.

Garantii ei kata Toote defekte ja võimalikke tagajärgi, mille on põhjustanud

• tavapärane kulumine, õnnetus või kosmeetiline vigastus;

• väärkasutus või vääralt käitlemine (kaasa arvatud nurjunud salasõna seadistamine või lähtestamine);

• elektrivoolu kõikumine, lühis või vale pinge;

• mõistliku või nõuetele vastava hoolduse teostamata jätmine (kaasa arvatud, ent mitte üksnes, otsikute, sisemiste õõnsuste, kasutajale kättesaadavate filtrite puhastamata jätmine);

• putukate,kahjurite või viiruse põhjustatud kahju;

• ebaõige või mittetäielik paigaldamine;

• kasutusjuhendi eiramine, sealhulgas ülemäärane kasutamine või ülekoormus;

• mittesihipärane kasutamine;

• kokkupuude niiskusega, rõskusega või äärmuslike temperatuuri- või keskkonnatingimustega või nimetatud tingimuste järsk muutus, korrosioon, oksüdeerumine, toidu või vedelike pealeloksumine, kemikaalide toime, kahjustatud või lekkivate akude kasutamine;

• volituseta teostatud remonditööd, välja arvatud Samsungi kontserni äriühingu või Volitatud Teeninduskeskuse poolt teostatud tööd;

• heakskiitmata varuosade või -tarvikute kasutamine, mis pole valmistatud või tarnitud Samsungi poolt või mille kasutamist Samsung pole aktsepteerinud; või kolmanda poole tarkvara või programmi kasutamine; operatsioonisüsteemi probleemid või konfigureerimisvead;

• rike või kahjustus, mille on põhjustanud tulekahju, välk, üleujutus, maavärin või mis tahes muu loodusõnnetus, vale pinge, ootamatud õnnetused või mis tahes muud välised tegurid, mis jäävad väljapoole tootja, Toote müünud äriühingu või Volitatud Teeninduskeskuse kontrolli.

Garantii ei kehti

• Tootele juhul, kui selle valmistajatehase seerianumber või IMEI number (kui IMEI number on kohaldatav) või mis tahes muu sarnane number on kustutatud, kahjustatud või on mis tahes viisil loetamatu;

• Toote transportimise, eemaldamise või paigaldamisega seotud kulud;

• Kolmanda isiku riist- või tarkvarale, isegi kui see on müüdud või pakitud koos Tootega;

• Toote abil säilitatavatele või omandatavatele Kliendi andmetele;

Samsung ei võta endale mingit vastutust Kliendi andmete eest. Te olete kohustatud kaitsma endale olulisi andmeid ning nendest andmetest aeg-ajalt koopiaid tegema!

• äratarvitavatele osadele, nagu näiteks aku, mis võib aja jooksul nõrgeneda, välja arvatud juhul, kui rike on toimunud vea tõttu materjalis või töö kvaliteedis;

• kulumaterjalidele (komponendid, mis vajavad Toote kasutamise käigus regulaarset vahetamist), kaasa arvatud, ent mitte üksnes, andmekandjad nagu audio- ja videoplaadid, mälukaardid, kassetid, antennid, puutepliiatsid, lahtivõetavad voolujuhtmed, tuunerid, lindid, pehmed kaaned, rihmad, käepaelad, paigaldusseadmed, tööriistad, dokumendid, mis on pakitud koos Tootega, jms;

• mis tahes LCD, LFD (plasmaekraanid) või OLED kuvarid ja projektorilambid, mille heledus on aja jooksul tuhmunud;

• mis tahes tagajärjed LCD, LFD ja OLED kuvaritele, mida on kasutatud staatiliste piltide näitamiseks (logod, reklaamid jne);

• uued „Heledad täpid“ või „Mustad täpid“, mis esinevad LCD või LFD ekraanidel, kuna need on Tootele omased ja vastavad tööstusharu standarditele. Need ei mõjuta Toote jõudlust ning ei ole käsitletavad rikkena;

• külmutuskappide õhuvärskendajad, õhupuhastajad (biodeodorandid), riiulid, karbid, toed;

• mikrolaineahjude ja ahjude plaadid, küpsetusvardad, restid, toidunõud;

• tolmuimejate voolikud, torud, harjad, otsikud, tolmukogurid;

• pesumasina sisse- ja väljavooluvoolikud.

 

Garantii alusel ei hüvitata Toote kasutamise võimatusest tekkinud kulusid ega mis tahes kaudseid kulusid. Tarkvaratoodete puhul kohaldatakse Garantiid üksnes programmeerimisjuhiste täitmise võimatusele. Samsung ei garanteeri, et mis tahes Toode töötab katkematult või vigadeta.

 

Käesolev Garantiikaart ei piira sellistele Samsungi Toodetele, mis töötavad Tootes sees oleva aku abil („Sülearvuti Tooted“), kehtivaid rahvusvahelise garantii reegleid; täiendava teabe saamiseks palume pöörduda Samsungi veebilehe poole. Käesoleval Garantiikaardil sätestatud Garantii piirangud ei mõjuta teie kui kliendi seadusandlikke õigusi, mis kehtivad riigis, kus Toode on ostetud.

Välismaine toode

Garantii ei kehti toodetele, mis on ostetud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, Šveitsi ja Ühendkuningriiki.

Tooteid, mida praegu nimetatud riikides ei müüda (näiteks välismaal ostetud kohver), saab parandada tasu eest, kui seda on võimalik parandada.

 

• Arvestada tuleb remondikuludega ja remondi aeg võib olla tavalisest pikem.

• Täpsemat hinda ja eeldatavat remondiaega saab küsida teeninduskeskusest.

• Esmalt tuleb kontrollida, kas toode on parandatav või mitte.

• Mõned suured detailid (TV-paneelid, külmkapi uks jne) ei ole parandatavad, samuti ei ole võimalik parandada tooteid, mille osad pole saadaval (nt tootmine on lõpetatud vms).

• Tooteid, mida praegu nimetatud riikides ei müüda, ei saa parandada.

• Samuti ei saa parandada tooteid, mis on tõsiselt kahjustatud.

• Tooteid ei saa parandada erineva teeninduskeskkonna korral, näiteks teistsugune ribalaius, pinge jne.