Energiatõhususe märgise tähised muutuvad

Külmkappide, pesumasinate, pesukuivatite ja nõudepesumasinate energiamärgiseid uuendatakse 2021. aastal vastavalt uutele eeskirjadele. Jätame hüvasti tähistega A+++ ja tervitame tagasi algset A-G skaalat, mis hõlbustab orienteerumist.

A kitchen featuring home appliances including a Samsung fridge and Samsung washing machine

Miks energiamärgised muutuvad?

Esmakordselt 20 aastat tagasi kasutusele võetud energiamärgiste puhul anti A suure energiatõhususe eest või F madala energiatõhususe eest ning innustati tootjaid kasutama energiatõhusamaid tehnoloogiaid. Aja jooksul skeem arenes, lisati tähised A+, A++ ja A+++, mis muutis tarbijate jaoks märgise segasemaks.

Alates 2021. aastast ei anta külmikutele (sh veinikülmikutele), pesumasinatele, pesumasin-kuivatitele ja nõudepesumasinatele enam tähiseid A+, A++, A+++. Uues hindamissüsteemis kasutatakse ainult tähiseid A kuni G.

Uued eeskirjad kohalduvad Euroopa tarbijatele ja kehtivad ka mitte-ELi riikides (nt Norras, Šveitsis).

Allikas: https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_en.htm#shortcut-1

New energy labels for 2021 that include the new grading system with only A to G rankings featured.

Mis saab edasi?

Need uued märgised saavad olema nähtavad füüsilistes kauplustes ja veebis 1. märtsist 2021. Oma tootelt leiate nii vanad kui ka uued märgised, kui ostate külmiku, pesumasina, pesumasin-kuivati või nõudepesumasina alates 2020. aasta septembrist.

Uus element nendel märgistel on QR-kood, mis annab tarbijatele täiendavat ametlikku (mitte-kaubanduslikku) teavet, kui skannida koodi nutitelefoniga. Neid andmeid, mis on kättesaadavad kõigile Euroopa kodanikele, hoitakse ELi andmebaasis EPREL.

Allikas: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_en.htm

Close up of the new energy labels for 2021, including a new QR code to be used to get further information

Vaadake vanade ja uute märgiste võrdlust

  • VANA
  • UUS

VANA

Kuidas vanad märgised toimisid

Praegu on energiatõhususe hindamisskaala vahemikus A+++ (kõige tõhusam) kuni G (kõige vähem tõhus) ja selles võetakse arvesse ainult järgmisi omadusi:

• energiakulu
• hoiumaht
• kas seadmel on sügavkülmiku osa või mitte

Image of the old energy label ratings that include the energy efficiency rating scale ranges from A+++ (the most efficient) to G (the least efficient)

UUS

Kuidas uued märgised toimivad

Esmakordselt ei kajasta need uued energiamärgised mitte ainult energiatõhusust, vaid hõlmavad ka muid tegureid vastavalt üldise jätkusuutlikkuse parandamisele. Olenevalt toodetest sisaldavad ökodisaini käsitlevad ELi õigusaktid teavet järgmiste omaduste kohta:

• parandatavus
• ringlussevõetavus
• hooldus
• taaskasutatavus
• täiustused
• seadmete jäätmekäitlus

Image of the new energy label ratings, with symbols that will include information on factors such as reparability, recyclability, maintenance, re-usability, upgrades and waste handling of appliances

Vaadake iga märgise uut märgist

  • KÜLMIKUD
  • PESUMASINAD
  • PESUMASIN-KUIVATID
  • NÕUDEPESUMASINAD

KÜLMIKUD

New 2021 energy rating label for a fridge

PESUMASINAD

New 2021 energy rating label for a washing machine

PESUMASIN-KUIVATID

New 2021 energy rating label for a washer dryer

NÕUDEPESUMASINAD

New 2021 energy rating label for a dishwasher

Mida see tähendab sinu Samsungi toodete jaoks?

Meie külmikute, pesumasinate, pesumasin-kuivatite ja nõudepesumasinate energiamärgised viiakse vastavusse uute õigusaktidega. Anname endast kõik, et meie tooted oleksid võimalikult energiasäästlikud ning lisaks ka võimalikult võimsad ja uuenduslikud.

A Samsung kitchen in dark grey, featuring a microwave, dishwasher, fridge and TV