Aegunud

Energiatõhususe märgise tähised muutusid

Külmkappide, pesumasinate, pesukuivatite ja nõudepesumasinate energiamärgiseid uuendatati 2021. aastal vastavalt uutele eeskirjadele. Jätsime hüvasti tähistega A+++ ja tervitasime taas algset A-G skaalat, mis hõlbustas orienteerumist.

Miks energiamärgised muutusid?

Esmakordselt 20 aastat tagasi kasutusele võetud energiamärgiste puhul anti A suure energiatõhususe eest või F madala energiatõhususe eest ning innustati tootjaid kasutama energiatõhusamaid tehnoloogiaid. Aja jooksul skeem arenes, lisati tähised A+, A++ ja A+++, mis muutis tarbijate jaoks märgise segasemaks.

Alates 2021. aastast ei anta külmikutele (sh veinikülmikutele), pesumasinatele, pesumasin-kuivatitele ja nõudepesumasinatele enam tähiseid A+, A++, A+++. Uues hindamissüsteemis kasutatakse ainult tähiseid A kuni G.

Uued eeskirjad kehtivad Euroopa tarbijatele, sh mitte-ELi riikides (nt Norras, Šveitsis).

Allikas: https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_en.htm#shortcut-1

Mis on tarbija jaoks teisiti?

Uued märgised on nähtavad füüsilistes kauplustes ja veebis 1. märtsist 2021. Alates 2020. aasta septembrist ostetud külmikutel, pesumasinatel, pesumasin-kuivatitel ning nõudepesumasinatel on nii vana kui ka uus märgis.

Uus element märgistel on QR-kood, mis annab tarbijatele täiendavat ametlikku (mitte-kaubanduslikku) teavet, kui skannida koodi nutitelefoniga. Neid andmeid, mis on kättesaadavad kõigile Euroopa kodanikele, hoitakse ELi andmebaasis EPREL.

Allikas: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_en.htm

Vaadake vanade ja uute märgiste võrdlust

Vaadake iga märgise uut märgist

Mida muutus Samsungi toodetega?

Viisime külmikute, pesumasinate, pesumasin-kuivatite ja nõudepesumasinate energiamärgised vastavusse uute õigusaktidega. Oleme andnud endast kõik kõik, et meie tooted oleksid võimalikult energiasäästlikud ning lisaks ka võimalikult võimsad ja uuenduslikud.