Privaatsus

Privaatsus

Meie pühendumus

Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (ELi vastutav töötleja) ja meie sidusettevõtted („Samsung”, „meie”, „me”) teavad, kui tähtis on privaatsus meie klientidele, ning seetõttu püüame arusaadavalt selgitada, kuidas me Teie isikuandmeid kogume, kasutame, avalikustame, edastame ja talletame.

See Privaatsuspoliitika kehtib igale Samsungi seadmele, veebisaidile, klienditeeninduse platvormile või muule veebirakendusele, mis viitab Privaatsuspoliitikale või millel on sellele link (ühiselt meie „Teenused”). See Privaatsuspoliitika kohaldub olenemata sellest, kas kasutate meie Teenustele juurdepääsuks arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, telerit, kodutehnikaseadet või muud nutiseadet.

Allpool leiate kokkuvõtte meie Privaatsuspoliitika olulisematest põhimõtetest. Täpsema teabe saamiseks selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, klõpsake pealkirjadel või jätkake selle avalduse lugemist.

Andmed, mida kogume

Kogume Teenustega seoses mitmesuguseid andmeid, sealhulgas

• andmed, mis Te meile otse edastate;
• andmed, mida kogume Teenuste Teiepoolse kasutamise kohta;
• andmed, mis me saame kolmandalt isikult.

Samuti võime küsida Teilt   eraldi nõusolekut andmete kogumiseks või Teid eraldi teavitada, kui kogume Teie isikuandmeid viisil, mida pole käesolevas Privaatspoliitikas kirjeldatud, nagu nõutud teatud täiendavate teenuste korral.

Andmete kasutamine ja jagamine

Kasutame kogutavaid andmeid muu hulgas järgmistel eesmärkidel:

• Teile soovitud Teenuste pakkumiseks;
• mõistmaks, millisel viisil Te Teenuseid kasutate, et saaksime Teie kasutuskogemust parandada;
• mõistmaks paremini oma kliente, et saaksime neile pakkuda kõige sobivamaid teadaandeid, teenuseid ja kasutuskogemust;
• kohandatud sisu ja reklaami pakkumiseks Teie eraldi nõusoleku alusel, kui see on nõutud.

Võime Teie isikuandmeid jagada järgmistega:

• sidusettevõtetega – ettevõtted, mis on seotud Samsung Electronics Co., Ltd.-ga ühise omandiõiguse või kontrolli kaudu;
• äripartneritega – usaldusväärsed ettevõtted, mis võivad pakkuda teavet Teid huvitada võivate toodete ja teenuste kohta (kui olete andnud selleks eraldi nõusoleku);
• teenusepakkujatega – ettevõtted, mis pakuvad teenuseid Samsungile või Samsungi nimel;
• õiguskaitseasutusega, kui oleme kohustatud seda tegema või kui see on vajalik Samsungi ja tema kasutajate kaitsmiseks.

Lisateave teatud toodete ja teenuste kohta

• See Privaatsuspoliitika kehtib kõigile meie Teenustele, kuid meil on ka teatud spetsiaalsed Privaatsuspoliitika lisad, mis sisaldavad täiendavat teavet meie praktikate kohta konkreetsete teenuste puhul, kui see on vajalik. Need lisad kehtivad nendega hõlmatavate Teenuste Teiepoolsele kasutamisele.

Meiega ühenduse võtmine

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Samuti saab meiega ühendust võtta Andmekaitsealase toe leheküljel.

 • SAMSUNGI ÜLEMAAILMNE PRIVAATSUSPOLIITIKA

  Jõustumise kuupäev: 25. mai 2018

  Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (ELi vastutav töötleja) ja meie sidusettevõtted („Samsung”, „meie”, „me”) teavad, kui tähtis on privaatsus meie klientidele, ning seetõttu püüame arusaadavalt selgitada, kuidas me Teie isikuandmeid kogume, kasutame, avalikustame, edastame ja talletame. See Privaatsuspoliitika selgitab meie andmetöötlemise praktikaid. See Privaatsuspoliitika kehtib kõigile Samsungi seadmetele, veebisaitidele, klienditeeninduse platvormidele või muudele veebirakendustele, mis viitavad või millel on link privaatsuspoliitikale (ühiselt meie „Teenused”). See Privaatsuspoliitika kohaldub olenemata sellest, kas kasutate meie Teenustele juurdepääsuks arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, telerit, kodutehnikaseadet või muud nutiseadet. See Privaatsuspoliitika hõlmab ka nende seadmete, veebisaitide või võrgurakenduste kliendituge.
  See Privaatsuspoliitika kehtib kõigile meie Teenustele, kuid meil on ka teatud spetsiaalsed Privaatsuspoliitika lisad, mis sisaldavad täiendavat teavet meie praktikate kohta konkreetsete Teenuste puhul, kui see on vajalik. Need lisad kehtivad nendega hõlmatatud Teenuste Teiepoolsele kasutamisele.
  On tähtis, et loeksite Privaatsuspoliitika ja kõik selle lisad hoolikalt läbi, sest nendest dokumentidest saate teavet selle kohta, kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse iga kord, kui kasutate meie Teenuseid.

  Samuti on oluline, et külastaksite seda lehte sageli, et olla kursis Privaatsuspoliitika uuendustega. Privaatsuspoliitika uuendamisel teavitame Teid ette muudatustest, mida peame olulisteks, paigutades teate vastavatesse Teenustesse või saates Teile e-kirja, kui see on asjakohane. Privaatsuspoliitika kõige hilisema versiooni leiate alati aadressilt. Privaatsuspoliitika viimase uuendamise kuupäeva leiate lehe algusest „jõustumise kuupäeva” juurest.

 • ANDMED, MIDA KOGUME

  Andmed, mis Te otse esitate

  Mõni Teenus võimaldab Teil meile andmeid otse edastada. Näiteks:

  • Paljud meie Teenused võimaldavad kasutajatel luua kontosid või profiile. Nende teenustega seoses küsime Teilt konto või profiili loomiseks Teie kohta teatud andmeid. Näiteks esitate Te Samsung Accounti konto loomisel enda kohta teatud andmed, nagu nimi, sünnikuupäev, e-posti aadress.
  • Kui tellite meilt toote või tasulise teenuse, küsime Teilt tellimuse töötlemiseks Teie nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamis- ja arveldusaadresse ning krediitkaardi andmeid.
  • Kui võtate ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga mõne toote või teenuse asjus, päringu tegemiseks või kaebuse esitamiseks, siis kogume Teilt andmeid seoses teenusega, mida Te Samsungilt nõuate. Need kogutavad andmed sisaldavad Teie nime ja olenevalt Teie päringu olemusest võivad samuti sisaldada Teie kodust aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadress ja seadme identifikaatorit.
  • Mõni meie Teenus võimaldab teil suhelda teiste inimestega. Neid suhtlusi edastatakse meie süsteemide kaudu.
  • Kui lubate kontaktide andmeid meiega jagada, siis kogume kontaktides olevate inimeste telefoninumbreid, et hõlbustada failijagamist ja sõnumsidet Teie kontaktide hulgas olevate inimestega. Saate failijagamise ja sõnumside funktsioonid välja lülitada või jagamist piirata, tehes seda oma profiili seadetest.


  Andmed teenuste teiepoolse kasutamise kohta

  Peale andmete, mis Te ise annate, kogume andmeid Teenuste teiepoolse kasutamise kohta ka Teie seadmes oleva tarkvara kaudu ja ka muudel viisidel. Me kogume järgmisi andmeid :

  • Seadme andmed – Teenustele juurdepääsemiseks kasutatava seadme riistvara mudel, seadme riistvara andmed, IMEI number ja muud seadme kordumatud identifikaatorid, telefoninumber, seerianumber, müügikood, juurdepääsusalvestused, praegune tarkvaraversioon, MCC (mobiiltelefoni riigi kood), MNC (mobiilivõrgu kood), MAC-aadress, IP-aadress, küpsised, pikslid, tellimuse andmed, operatsioonisüsteemi versioonid ja seaded.
  • Logiandmed – diagnostilised, tehnilised, vea- ja kasutusandmed, nagu teiepoolne Teenuste kasutamise aeg ja kestus, otsingute märksõnad, mille Teenuste kaudu sisestate, ja andmed, mis on talletatud küpsistesse, mis me Teie seadmesse oleme salvestanud. Lisateabe saamiseks küpsiste kohta külastage veebisaiti http://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-are-cookies-and-how-do-i-enable-or-disable-them-on-my-samsung-galaxy-device/.
  • Asukohaandmed – Teie seadme GPS-signaal või lähedalasuvate Wi-Fi-pääsupunktide ja mobiilsidemastide andmed, mis võidakse meile edastada, kui kasutate teatud Teenuseid ja lubate asukohaandmete funktsiooni.
  • Hääleandmed – Teie hääle salvestised, mis me teeme (ja talletame oma serveritesse), kui lubate selle funktsiooni ja kasutate Teenuse juhtimiseks häälkäsklusi või kui võtate ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga. (Pange tähele, et kui töötame kolmandast isikust teenusepakkujaga, kes pakub kõne tekstiks teisendamise teenust meie nimel, siis võib see teenusepakkuja saada ja salvestada teatud häälkäsklusi kooskõlas meie ja meie usaldusväärse kolmandast isikust teenusepakkuja vahel sõlmitud lepingule.)
  • Samsungi klaviatuuri andmed – sõnad, mis Te kirjutate, kui lubate funktsiooni „ennustav tekst”. Seda funktsiooni võidakse pakkuda koos Samsung Accounti kontoga, et sünkroonida andmeid Teie teistes Samsungi mobiilseadmetes kasutamiseks. Saate need andmed kustutada, minnes ennustava teksti seadetesse.
  • Muud andmed selle kohta, kuidas Te Teenuseid kasutate, nt kasutatud rakendused, külastatud veebilehed ja kuidas Te Teenuse kaudu pakutavat sisu kasutate.


  Andmed kolmanda isiku allikatest

  Võime avalikult ja äriliselt kättesaadavatest allikatest saada Teie kohta andmeid (seadusega lubatud määral), mida võime kombineerida muude Teilt või Teie kohta saadud andmetega. Samuti võime saada Teie kohta andmeid kolmanda isiku suhtlusvõrguteenustest, kui otsustate nende teenustega ühenduda.


  Muud andmed, mida kogume

  Peale selle võime eraldi nõusoleku alusel, kui see on nõutud, koguda Teie, Teie seadme või Teenuste teiepoolse kasutamise kohta muid andmeid viisidel, mida selgitame Teile kogumise hetkel või muul moel.
  Võite loobuda meile teatud tüüpi andmete edastamisest (nt andmed, mida küsime Samsung Accounti konto registreerimisel), kuid see võib mõjutada mõne Teenuse teiepoolset kasutamist. Anname Teile asjakohase teabe andmete kogumise ajal, et aidata Teil teha teadlikku otsust.

 • TEIE ANDMETE KASUTAMINE

  Kasutame kogutavaid andmeid järgmistel eesmärkidel:

  • Teie või Teie seadme registreerimiseks Teenuse kasutamiseks;
  • Teile soovitud Teenuse või funktsiooni pakkumiseks;
  • kohandatud sisu pakkumiseks ja soovituste andmiseks Teie varasemate tegevuste põhjal meie Teenustes Teie eraldi nõusoleku alusel, kui see on nõutud;
  • reklaamimiseks, näiteks kohandatud reklaamide ja sponsorsisu pakkumiseks ning Teile sooduspakkumiste edastamiseks Teie eraldi nõusoleku alusel, kui see on nõutud;
  • meie turu, klientide, toodete, reklaamikampaaniate ja teenuste hindamiseks ning analüüsimiseks, et aidata meil oma kliente paremini mõista, vajaduse korral läbi statistiliste protsesside, pakkumaks Teile kõige sobivamaid teadaandeid, teenuseid ja kasutuskogemust;
  • Teie arvamuse küsimiseks meie toodete ja teenuste kohta ning kliendiküsitluste läbiviimiseks Teie eraldi nõusoleku alusel, kui see on nõutud;
  • mõistmaks, kuidas inimesed meie Teenuseid kasutavad, et saaksime neid täiustada ning arendada uusi tooteid ja teenuseid;
  • Teie seadmele hooldusteenuste ja toe pakkumiseks;
  • tarkvaravärskenduste pakkumise lihtsustamiseks;
  • loteriide, auhinnavõistluste või reklaamikampaaniate korraldamiseks (seadusega lubatud määral);
  • muudel eesmärkidel Teie nõusolekul.

  Kombineerime Teilt saadad ja Teie kohta kogutud andmeid, mis on muu hulgas saadud erinevatest Teenustest või seadmetest, selle Privaatsuspoliitikaga kooskõlas olevatel eesmärkidel. Näiteks kasutame Teie Samsung Accounti konto andmeid kõigis Teenustes, mis nõuavad Samsung Accounti kontot. Samuti põhinevad meie soovitused, kohandatud sisu ja isikupärastatud funktsioonid Teile Teenustes täiustatud kogemuse Teenustes andmetel, mida annate meile otse, läbi Teenuste kasutamise, meie veebisaitide sirvimise, või andmetel mida me saame oma usaldusväärsetelt kolmandatelt isikutelt, et saaksime paremini oma kliente mõista. Kui kasutame usaldusväärseid kolmandaid isikuid oma andmebaasi rikastamiseks, siis tagame, et meie ja kolmandast isikust teenusepakkuja vahel oleks juriidiliselt kehtiv leping, mis kindlustab, et kombineeritud andmed on Teilt saadud seaduslikult. Olenevalt andmete kombineerimise põhjusest ja kohalduva seaduse nõuetest tehakse Teile kättesaadavaks sellise kombineerimise spetsiaalsed haldamisvahendid, näiteks seadme või rakenduse seadete menüüs või meie veebisaidil, mis annavad Teile võimaluse kasutada andmekaitse seadustest tulenevaid individuaalseid õigusi. Külastage meie Andmekaitsealase toe lehekülge.


  Pakume Teie isikuandmete kasutamise kohta erinevaid valikuid. Võite valida, et saate meilt sooduspakkumiste teateid, neid alguses tellides, ning hiljem meelt muuta ja neist loobuda, järgides teates sisalduvaid tellimuse lõpetamise juhiseid. Peale selle saate valikuid teha ka muutes oma konkreetsete Teenuste seadeid, kui anname Teile sellest õigeaegselt teada, või külastades vastavaid veebisaite. Võite meiega ka ühendust võtta, kui vajate abi oma valikute haldamisel.
  Samsung töötleb isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidel. Samsungi õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks hõlmab andmetöötlust, mis on vajalik Teie ja Samsungi vahelise lepingu täitmiseks (näiteks Teile Teenuste osutamiseks, Teie tuvastamiseks ning isikusamastamiseks, et Te saaksite teatud Teenuseid kasutada), õiguslike nõuete järgmiseks (näiteks kohalduvatele raamatupidamiseeskirjadele vastamiseks ja seadusest tulenevate andmete avalikustamise kohustuste täitmiseks), Samsungi põhjendatud huvide kaitseks (näiteks meie omavahelise suhte haldamiseks ja meie teadaannete, kasutuskogemuste ja klienditeeninduse asjakohasuse parandamiseks) ja mis tugineb meie klientide eraldi nõusolekul (näiteks Teiega suhtlemiseks meie toodete ja teenuste teemal ning Teile turundusteabe edastamiseks), mida võib hiljem igal ajal tagasi võtta privaatsusteate jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta?” täpsustatu kohaselt, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist aset leidnud andmetöötluse seaduslikkust.

 • TEIE ANDMETE JAGAMINE

  Võime avalikustada Teie andmeid oma ettevõtte siseselt asjakohastele meeskondadele, muu hulgas, kuid mitte ainult, klienditeeninduse meeskonnale, juriidilisele meeskonnale, finantsmeeskonnale, müügimeeskonnale ja kui olete valinud turundussõnumite saamise, siis ka turundusmeeskondadele. Samuti võime Teie andmeid avalikustada järgmistele üksustele ja ainult ulatuses, mis on vajalik Teenuste osutamiseks.

  • Sidusettevõtted. Teie isikuandmeid võidakse jagada Samsungi sidusettevõtetega selles Privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel. Mõiste „sidusettevõtted” viitab Samsung Electronics Co., Ltd.-ga ühise omandiõiguse või kontrolli kaudu seotud ettevõtetele. Meie sidusettevõtete hulka kuuluvad ettevõtted, mille nimes on Samsung Electronics. Sidusettevõtete hulgas võib olla ka muid ühise omandiõiguse või kontrolli kaudu seotud ettevõtTeid, nagu Samsung SDS Co., Ltd. Eelkõige Samsung SDS Co., Ltd. käitab ja hooldab Samsung Electronics Co., Ltd. nimel hulka teenuseid, nende seas teenused Samsung Account, Samsung Health, Samsung Pay, leia minu telefon, kohandatud teenused, Galaxy Apps (ostja), Samsung Pass, Samsung Cloud, Samsung Themes, Samsung Social, turvaline kaust, e-post, Samsung Focus, Samsung Friends ja turvaline Wi-Fi.
  • Äripartnerid. Samuti võime Teie isikuandmeid jagada usaldusväärsete äripartneritega, sh, kuid mitte ainult, juhtmevaba ühenduse operaatorite, jaemüüjate ja edasimüüjatega. Need üksused võivad Teie isikuandmeid kasutada selleks, et pakkuda Teile nõutud teenuseid ja aimata Teie huvisid, samuti võivad nad teha Teile sooduspakkumisi, edastada reklaame ning muid materjale Teie eraldi nõusoleku alusel.
  • Teenusepakkujad. Me võime Teie andmeid avalikustada ka hoolega valitud ettevõtetele, mis osutavad teenuseid meie nimel, näiteks ettevõtted, mis aitavad meid seadmete remondi, kliendi kontaktkeskuste, klienditeenindustegevuste, reklaamide, kliendi rahuloluküsitluste läbiviimisega ja arveldamisega või mis saadavad meie nimel e-kirju. Neil üksustel on lepinguga sätestatud piirangud Teie andmete kasutamiseks muul eesmärgil kui meile teenuste pakkumiseks.
  • Muud isikud, kui seda nõuab seadus või kui see on vajalik meie Teenuste kaitsmiseks. Võib esineda olukordi, kus peame Teie andmeid avalikustama muudele isikutele järgmistel põhjustel: seaduse täitmiseks või kohustusliku õigusliku menetluse (nt läbiotsimine või muu kohtukorraldus) läbiviimise võimaldamiseks;
   meie Teenuseid reguleerivate poliitikate täitmise kontrollimiseks või jõustamiseks;
   Samsungi või meie mis tahes vastavate sidusettevõtete, äripartnerite või klientide õiguste, vara või ohutuse kaitsmiseks.
  • Ettevõtte tehingutega seotud muud isikud. Võime avalikustada Teie andmeid kolmandale isikule liitumise või üleviimise, omandamise või müügi osana või pankroti korral.
  • Muud isikud Teie nõusolekul või suunamisel. Lisaks selles Privaatsuspoliitikas kirjeldatud avalikustamiste võime Teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kui Te annate selliseks jagamiseks eraldi nõusoleku või kui Te seda jagamist nõuate.

 • TEIE ANDMETE TURVALISENA HOIDMINE

  Me suhtume Teie andmete kaitsmisse tõsiselt ja oleme Teenustega seoses kogutavate andmete kaitsmiseks võtnud asjakohased füüsilised ja tehnilised meetmed. Pidage siiski meeles, et kuigi astume Teie andmete kaitsmiseks mõistlikke samme, pole ükski veebisait, Interneti-ülekanne, arvutisüsteem ega juhtmevaba ühendus täiesti turvaline.

  ANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

  Teiepoolne Teenuste kasutamine hõlmab Teie andmete edastamist, talletamist ja töötlemist väljaspool Teie asukohariiki, täpsemalt Koreas, kooskõlas selle Privaatsuspoliitikaga. Lisaks hõlmab teiepoolne Teenuste kasutamine Teie isikuandmete edastamist, talletamist ja töötlemist teistes riikides, nende hulgas Euroopa Majanduspiirkonna riigid, Ameerika Ühendriigid, Hiina, Singapur, Vietnam, India, Kanada, Filipiinid ja Jaapan. Pidage meeles, et väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate riikide, kuhu Teie isikuandmeid võidakse edastada, andmekaitse- ja muud seadused ei pruugi olla sama ulatuslikud kui Teie riigis. Me võtame asjakohaseid meetmeid, järgides kohalduvaid seadusi, et tagada Teie isikuandmete kaitse. Nende meetmete hulka kuulub lepingu tüüptingimuste kasutamine andmete kaitsmiseks edastamisel väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui soovite saada rohkem infot või ärakirja kehtivatest lepingutest, palume külastada meie Andmekaitsealase toe lehekülge.

 • TEIE ÕIGUSED

  Teil on õigus küsida Teie kohta kogutavate andmete üksikasju ja paluda meil parandada neis esinevad ebatäpsused, mitte nõustuda andmete töötlemisega või nõuda selle piiramist ning nõuda juurdepääsu andmetele või andmete kustutamist või ülekandmist. Mõne jurisdiktsiooni seaduste kohaselt võime keelduda menetlemast taotlusi, mis on ebamõistlikult korduvad, nõuavad ebaproportsionaalset tehnilist pingutust, ohustavad teiste privaatsust, on äärmiselt ebapraktilised, või taotlusi, mis puudutavad andmeid, millele kohalik seadus juurdepääsuõigust ei anna. Kui soovite esitada taotlust juurdepääsuks oma andmetele, palume külastada meie Andmekaitsealase toe lehekülge.
  Kui nõuate isikuandmete kustutamist, võtate teadmiseks, et võite kaotada Teenustele juurdepääsu või Te ei saa neid enam kasutada ja et teatud isikuandmed võivad kehtivate seaduste kohaselt jääda Samsungi kirjetesse ja arhiividesse mõneks ajaks alles, kuid Samsung ei kasuta neid andmeid ärilistel eesmärkidel. Mõistate, et vaatamata Teie kustutamisnõudele jätab Samsung endale õiguse hoida Teie isikuandmeid või selle olulist osa kooskõlas allpool toodud jaotisega „Andmete säilitamine” ja kohalduvate seadustega. Samsung võib peatada, piirata või lõpetada Teie juurdepääsu veebisaidile Samsungi kasutustingimuste rikkumise tõttu, kui on vajalik kaitsta Samsungi või tema vastavate sidusettevõtete, äripartnerite, töötajate või klientide õigusi, omandit või ohutust.

 • ANDMETE SÄILITAMINE

  Me ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik eesmärgil, milleks neid koguti. See tähendab, et andmed hävitatakse või kustutatakse meie süsteemidest, kui neid enam vaja ei ole.
  Võtame asjakohaseid meetmeid, et Teie isikuandmeid töödeldaks ja säilitataks ainult järgmistel põhimõtetel:
  1. vähemalt aja jooksul, mil andmeid kasutatakse Teile teenuse pakkumiseks;
  2. nagu on nõutud seaduse, lepingu või seoses meie õiguslike kohustusega;
  3. ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgil, milleks neid andmeid koguti ja töödeldakse, või kauem, kui seda nõuab mis tahes leping või kohalduv seadus, või statistilisel eesmärgil, millele rakenduvad asjakohased turbemeetmed.

 • KOLMANDA ISIKU LINGID JA TOOTED MEIE TEENUSTES

  Meie Teenused võivad sisaldada linke kolmanda isiku veebisaitidele ja teenustele, mida meie ei kontrolli. Me ei vastuta veebisaitide ega muude teenuste kogutud andmete turvalisuse ega privaatsuse eest. Peaksite olema väga ettevaatlik ning vaatama üle kasutatavate kolmanda isiku veebisaitide ja teenuste Privaatsuspoliitikad.
  Samuti võime Teile kättesaadavaks teha teatud kolmanda isiku arendatud tooted või teenused (nt Galaxy Appsi või valiku Rakendused kaudu saadaolevad rakendused). Samsung ei vastuta nende kolmanda isiku toodete ega teenuste eest.
  Kolmandad isikud, kes pakuvad meie Teenustele sisu, reklaame või funktsioone
  Osa meie Teenustes olevast sisust, reklaamidest ja funktsioonidest võivad pakkuda kolmandad isikud, kes ei ole meie sidusettevõtted. Sellisel juhul oleme me nende kolmandate isikutega sõlminud lepingud. Näiteks:

  • võimaldame teil vaadata sisupakkujate poolt pakutavat videosisu;
  • kolmandad isikud arendavad rakendusi, mis me teeme kättesaadavaks Galaxy Appsi või valiku Rakendused kaudu;
  • teatud kolmandad isikud võivad näidata reklaame või jälgida, milliseid reklaame kasutajad näevad, kui sageli nad neid näevad ja kuidas nad neile reageerivad;
  • võimaldame Teil Teenustes olevaid teatud materjale jagada teistega läbi suhtlusvõrguteenuste, nagu Facebook, Twitter, Google+ ja LinkedIn.

  Need kolmandad isikud võivad Teie Teenuste kasutuse kohta koguda või saada teatud andmeid, sh teha seda küpsiste, pikslite, majakate jms tehnoloogiate kaudu. Neid andmeid võidakse koguda aja jooksul ning kombineerida erinevatelt veebisaitidelt ja võrguteenustest kogutavate andmetega. Samsung ei kontrolli nende ettevõtete andmekogumise ja -kasutamise praktikaid. Mõned neist ettevõtetest osalevad valdkonnaarendusprogrammides, mis on loodud selleks, et kliendid saaksid valida, kas nad soovivad sihtreklaame saada või mitte. Lisateabe saamiseks külastage veebisaite, mida käitavad Network Advertising Initiative „http://networkadvertising.org” ja Digital Advertising Alliance „http://www.aboutads.info/”. Peaksite olema väga ettevaatlik ning vaatama üle kasutatavate kolmanda isiku veebisaitide ja teenuste Privaatsuspoliitikad.
  Kui ühendute suhtlusvõrguteenusega, võime sellest teenusest saada ja talletada autentimisandmeid, mis võimaldavad teil sisse logida, ning muid andmeid, mida lubate meil saada, kui nende teenustega ühendute.
  Samuti pidage meeles, et kui otsustate ühenduda suhtlusvõrguteenusega seadmes, mida kasutavad ka teised inimesed, siis võivad need inimesed näha teavet, mida talletatakse või kuvatakse seoses Teie kontoga suhtlusvõrguteenus(t)es, millega ühendute. Soovitame teil välja logida sellistelt saitidelt ja jagada teavet ainult inimestega, keda usaldate.

 • KÜPSISED, MAJAKAD JA MUUD SARNASED TEHNOLOOGIAD

  Nii meie kui ka teatud kolmandad isikud, kes pakuvad meie Teenustes sisu, reklaame või muid funktsioone, võivad meie Teenuste teatud kohtades kasutada küpsiseid, piksleid, majakaid ja muid tehnoloogiaid, nagu allpool üksikasjalikumalt kirjeldatud.

  Küpsised

  Küpsised on väikesed failid, mis talletavad andmeid Teie arvutisse, telekasse, mobiiltelefoni või muusse seadmesse. Küpsised võimaldavad küpsise Teie seadmesse pannud üksusel Teid erinevatel veebisaitidel, teenustes, seadmetes ja/või sirvimisseanssidel ära tunda. Küpsistel võib olla palju kasulikke otstarbeid. Näiteks:

  • Küpsised jätavad meelde Teie sisselogimisandmed, nii et Te ei pea neid iga kord teenusesse sisselogimisel uuesti sisestama.
  • Küpsised aitavad meil ja kolmandatel isikutel mõista, millised meie Teenuste osad on populaarseimad, kuna näitavad, milliseid lehti ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad lehtedel veedavad. Sedalaadi andmeid uurides saame Teenuseid paremini kohandada ja pakkuda Teile paremat kogemust.
  • Küpsised aitavad meil ja kolmandatel isikutel teha kindlaks, milliseid reklaame olete näinud, et Te ei peaks nägema sama reklaami iga kord, kui teenuse avate.
  • Küpsised aitavad meil ja kolmandatel isikutel pakkuda Teile asjakohast sisu ja reklaame, kogudes andmeid selle kohta, kuidas Te meie Teenuseid ning muid veebisaite ja rakendusi kasutate.
  Kui kasutate Teenustele juurdepääsuks veebibrauserit, saate selle brauseri seadistada nõustuma kõigi küpsistega, keelduma kõigist küpsistest või teavitama Teid küpsise saatmisest. Iga brauser on erinev, seega vaadake üle brauseri spikrimenüü, et uurida, kuidas küpsistega seotud eelistusi muuta. Seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavaid küpsiste haldamise tööriistu..
  Pidage meeles, et mõned Teenused töötavad ainult küpsiste kaasabil, ja kui Te need keelate, võib juhtuda, et Te ei saa neid Teenuseid või nende teatud osasid kasutada.

  Me kasutame oma veebisaitidel järgmisi küpsiseid.

  Olulised küpsised, mis võimaldavad teil meie veebisaidilt tellida tooteid ja saada teenuseid.

  Toimivust parandavad küpsised, mis võimaldavad meil analüüsida meie veebisaidi toimimist ja disaini ning avastada vigu. Näiteks võimaldavad need küpsised meil ära tunda, et olete meie veebisaiti varem külastanud, ja toovad välja, missugused meie veebisaidi osad on kõige populaarsemad, näidates, missugustele lehtedele külastajad kõige sagedamini lähevad ja kui kaua aega nad igal lehel veedavad. Selleks me kasutame muu hulgas Google Analyticsit, Adobe Analyticsit ja teisi analüütilisi küpsiseid..
  Näiteks küpsise genereeritud andmed veebisaidi kasutamise kohta salvestatakse tavaliselt Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides. Kui asute aga ELis või Euroopa Majanduspiirkonnas, siis Google lühendab Teie IP-aadressi eelnevalt. Vaid erandjuhtudel edastatakse Teie täisaadress Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja lühendatakse seal. Google kasutab meie nimel neid andmeid veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja muude teenuste pakkumiseks seoses veebisaidi tegevuse ja Interneti kasutamisega. IP-aadressi, mis edastatakse Teie brauserist Google Analyticsi osana, ei seostata muude andmetega, mida Google omab. Te saate takistada küpsise genereeritud veebikasutuse andmete (sh Teie IP-aadress) edastamist Google’ile ja nende töötlemist seal, kui laadite alla ja installite Google Analyticsi keelamise lisandmooduli (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es).

  Kui soovite täpsemat teavet teiste teenusepakkujate kohta, siis palume külastada meie Andmekaitsealase toe lehekülge.

  Funktsionaalsed küpsised, mis aitavad meil pakkuda Teile paremat kasutuskogemust. Näiteks tagavad need küpsised, et teave, mis kuvatakse Teie järgmisel külastusel meie veebisaidile, vastab Teie kasutaja-eelistustele või Teie Samsung Accounti kontole, millelt Te meie veebisaidile tulite, või asjaolule, et tulite meie veebisaidile läbi lingi, mis oli e-kirjas, mille saatis Teile Samsung või mõni tema usaldusväärsetest kolmandatest teenusepakkujatest, kes võtab meie nimel Teiega ühendust.

  Reklaamiküpsised, mis võimaldavad meil ja meie hoolikalt valitud partneritel pakkuda Teile Teie huvidele vastavaid reklaame või võtta Teiega otse ühendust, kui olete andnud selliseks teabeedastuseks eraldi nõusoleku, näiteks kogudes andmeid toodete kohta, mida olete sirvinud või meie veebisaidilt tellinud. Näiteks kasutame me muu hulgas Google’i uuestiturundamise silte, et võimaldada oma jaemüüjatest partneritel reklaamida tooteid, mida olete meie veebisaidil sirvinud. Lisateavet selle kohta, kuidas Google’i uuestiturundamise sildid töötavad, vt siit: http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.
  Meie veebisaidid võivad kuvada ka kolmanda isiku veebisaitide või teenuste sisu, millega võivad kaasneda kolmandate isikute küpsised, mis salvestatakse Teie seadme kõvakettale või brauserisse. Me ei kontrolli nende küpsiste salvestamist ja lisateabe saamiseks tuleb teil vaadata vastavate kolmandate isikute privaatsuspoliitikaid.

  Muu kohalik talletus

  Võime koos teatud kolmandate isikutega kasutada oma Teenustega seoses ka muid kohaliku talletuse tehnoloogiaid, nt kohalikud ühisobjektid (tuntud ka nime all „Flashi küpsised”) ja HTML5 kohalik talletus. Need tehnoloogiad sarnanevad ülalpool kirjeldatud küpsistega selle poolest, et need salvestatakse Teie seadmesse ja neid võib kasutada teatud andmete talletamiseks Teie tegevuste ja eelistuste kohta. Siiski võivad need tehnoloogiad kasutada standardküpsistega võrreldes erinevaid seadmeosi ning teil ei pruugi olla võimalik neid brauseri tavatööriistade ja -seadetega hallata. Teavet Flashi küpsiste keelamise ja neis sisalduvate andmete kustutamise kohta vt siit: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

  Majakad ja/või pikslid

  Võime koos teatud kolmandate isikutega kasutada ka tehnoloogiaid, mida nimetatakse majakateks või piksliteks, mis edastavad andmeid Teie seadmest serverisse. Majakad ja pikslid saab lisada võrgusisule, videotele ja e-kirjadele ning need võivad lubada serveril lugeda Teie seadmest teatud tüüpi andmeid, teada saada, kui olete vaadanud teatud sisu või e-kirja, teha kindlaks majaka ja piksli vaatamise kuupäeva ja kellaaja ning Teie seadme IP-aadressi. Meie ja teatud kolmandad isikud kasutame majakaid ja piksleid mitmel otstarbel, muu hulgas Teenuste kasutamise analüüsimiseks ning selleks, et pakkuda (koos küpsistega) Teile asjakohasemat sisu ja reklaame.
  Kui lähete meie Teenustesse ja kasutate neid (välja arvatud kolmanda isiku teenusepakkuja veebisaidid), küsitakse Teilt eraldi nõusolekut meiepoolseks küpsiste (sh muud kohaliku talletuse tehnoloogiad, majakad, pikslid ja muu teave Teie seadmel) salvestamiseks. Samuti küsitakse Teilt eraldi nõusolekut meie ja ülalpool mainitud kolmandate isikute juurdepääsuks nendele küpsistele (sh kohaliku talletuse tehnoloogiad, majakad, pikslid ja muu teave). Küpsistega mittenõustumisel võib saada mõjutatud teiepoolne meie veebisaidi/Teenuste kasutamine ja Teile antakse lisateavet siis, kui küsime Teilt seda eraldi nõusolekut.

 • SOTSIAALVÕRGUSTIKE PISTIKPROGRAMMID

  Meie Teenused kasutavad sotsiaalvõrgustike pistikprogramme („pistikprogrammid”). Pistikprogramme sisaldava Teenuse kasutamisel edastatakse andmed otse Teie seadmelt sotsiaalvõrgustiku operaatorile. Me ei oma kontrolli lisandmooduli kogutavate andmete üle. Kui olete sotsiaalvõrgustikku sisse logitud, võidakse Teie sotsiaalvõrgustiku kontol viidata teiepoolsele Teenuse kasutamisele. Pistikprogrammide kasutamisel, näiteks nuppudel Meeldib, Jälgi või Jaga klõpsates või kommentaari sisestades, võidakse teave automaatselt kuvada Teie sotsiaalvõrgustiku profiilil. Isegi kui Te ei ole sotsiaalvõrgustikku sisse logitud, võivad pistikprogrammid edastada Teie IP-aadressi sotsiaalvõrgustike operaatoritele. Võtke seda meie Teenuste kasutamisel arvesse.
  Meie Teenustes kasutatavate sotsiaalvõrgustike pistikprogrammide operaatorite („operaatorid”) kohta teabe saamiseks vt alljärgnevat.

  Meie Teenustes kasutatavate pistikprogrammide operaatorid Kui olete ühe või mitme järgneva sotsiaalvõrgustiku liige ja Te ei soovi, et operaator ühendaks Teie Teenuste kasutamist puudutavad andmed Teie liikmelisuse andmetega, mis on juba operaatori juures talletatud, siis logige enne meie Teenuste kasutamist sotsiaalvõrgustikust välja.

  Facebook Vastutav töötleja: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”). Lisateavet vt Facebooki privaatsuspoliitika veebisaidilt aadressil https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Google+ Vastutav töötleja: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Lisateavet vt Google’i privaatsuspoliitika veebisaidilt aadressil https://www.google.com/privacy.

  LinkedIn Vastutav töötleja: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland („LinkedIn”). Lisateavet vt LinkedIni privaatsuspoliitika veebisaidilt aadressil http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

  Twitter Vastutav töötleja: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Lisateavet vt Twitteri privaatsuspoliitika veebisaidilt aadressil https://twitter.com/privacy.

 • Meiega ühenduse võtmine

  Küsimuste korral võtke meiega (ELi vastutav töötleja) ühendust järgmisel aadressil:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Kui soovite võtta meiega ühendust selleks, et kasutada oma õigusi, palume külastada meie Andmekaitsealase toe lehekülge.

  Kui leiate, et Teie isikuandmeid töödeldes rikume kohalduvat seadust, võite esitada kaebuse asjakohasele järelevalveasutusele. Kõigi ELi järelevalveasutuste kontaktandmed leiate siit: (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 • Andmekaitsealase

  Meie Samsungis hoolime oma klientide privaatsusest. Kuivõrd me hoolime, siis oleme võtnud kasutusele abinõusid tagamaks, et kõik meie tooted ja teenused oleksid loodud juhindudes privaatsuse põhimõttest. Kõiki andmeid mida me kogume kasutatakse selleks, et teha meie tooted ja teenused nii heaks kui võimalik. Me tagame alati, et selle käigus oleksid sinu andmed kaitstud ning et neid kasutataks ainult kui see on vajalik sulle teenuse või toote pakkumiseks. Me saame aru millist jada mööda teie andmed liiguvad selleks, et tagada selle ohutus, turvalisus ja vastavus vajalike andmekaitseseadustega.

  Me tervitame muudatusi, mille on kaasa toonud Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). Selleks, et olla valmis GDPR-i nõuete kohaldamiseks, oleme loonud Andmekaitsealase toe lehekülje. See veebileht on platvorm, mis on loodud selleks, et meie klientidel oleks võimalikult lihtne kasutada GDPR-st tulenevat mistahes õigust. Andmekaitsealase toe lehekülje külastamiseks klikkige seda linki; meie andmekaitsespetsialist vaatab läbi kõik Teie poolt esitatud avaldused.

 • Lisateave teatud toodete ja teenuste kohta

  Kohandatud teenuste privaatsusteade

  Kehtivuse kuupäev: 25.05.2018

  Samsung Electronics (UK) Limited („Samsung” või „meie”) ja sidusettevõtted mõistavad Teie muret privaatsuse pärast. See privaatsusteade kehtib isiklikule teabele, mida kogume kohandatud teenuste kaudu. Avaldus ei kehti teiste rakenduste, veebisaitide või Samsungi või selle sidusettevõtete pakutud teenuste kogutud teabele.

  Mis on kohandatud teenused?

  Samsungi seadmed, rakendused ja teenused (igaüks eraldi „teenus” ja ühiselt „teenused”) on loodud selleks, et pakkuda Teile kohandatud teenuseid, toetades Teie soove ning vajadusi arukalt ja nutikalt. Samsungi kohandatud teenused pakuvad täiustatud kasutajakogemust, sh kohandatud sisu ja soovitusi, mis põhinevad teabel Teie ja Teie teenuste kasutamise kohta. Näiteks võivad kohandatud teenused parandada Teie teenuste kasutamise kogemust, pakkudes Teie jaoks kohandatud vihjeid ja teavet, kui kasutate Samsungi häältuvastuse teenust, või jättes meelde muusikat, mida kuulasite vihmasel päeval, et seda Teile hiljem soovitada. Veel saate näiteks anda käsu „Tuleta mulle meelde, et ostaksin pudeli vett, kui hakkan koju jõudma”. Kohandatud teenused jätavad selle käsu meelde ning edastavad Teile meeldetuletuse, et ostaksite pudeli vett, kui hakkate koju jõudma.

  Kohandatud teenuste kasutamiseks peab teil kõigepealt olema Samsung Accounti konto. Meie privaatsuspoliitika leiate aadressil https://account.samsung.com/membership/pp ja see kehtib Teie Samsung Accounti konto ning kohandatud teenuste kasutamisel. Privaatsusteatest leiate täiendavat teavet selle kohta, kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse seoses kohandatud teenustega, ning seda tuleb lugeda koos Samsungi privaatsuspoliitikaga, mis annab Teile lisateavet selle kohta, kuidas me andmeid töötleme. Kui selle privaatsusteate ja Samsungi privaatsuspoliitika tingimuste vahel esineb vastuolusid, kohaldatakse selle privaatsusteate tingimusi.


  Selles privaatsusteates on kirjeldatud, mis liiki teavet kohandatud teenuste kaudu kogutakse, kuidas võime seda teavet kasutada, kui kaua säilitame teavet, kellega võime seda jagada ja millised on Teie valikuvõimalused meiepoolse teabe kasutamise suhtes ning kuidas te saate oma õigusi kasutada. Me kirjeldame ka oma teabeturbe meetmeid ja anname teavet selle kohta, kuidas meiega privaatsusteate küsimustes ühendust võtta. Samsung on isikuandmete vastutav töötleja.


  Klõpsake allolevatel linkidel, et liikuda loetletud jaotise juurde.

  Mis on kohandatud teenused?
  Millist teavet me saame?
  Kuidas me saadud teavet kasutame?
  Kohandatud reklaam ja otseturundus
  Teabe jagamine
  Rahvusvaheline andmeedastus
  Isikuandmete säilitamine
  Kuidas saan kustutada teavet, mida kohandatud teenused on saanud?
  Mis juhtub, kui kustutan kohandatud teenuste kogutud teabe või peatan kohandatud teenuste teatud teabe kogumise?
  Teie valikud (sh kuidas tagasi võtta kohandatud teenuste kasutamiseks antud nõusolek)
  Teie õigused
  Kuidas me isiklikku teavet kaitseme?
  Meie privaatsusteate värskendused
  Kuidas meiega ühendust võtta?

  Millist teavet me saame?

  Mida rohkem kohandatud teenused teid mõistavad ja Teie kohta teada saavad, seda kiiremini ja täpsemalt saavad need Teile pakkuda kohandatud sisu ja teavet. Kohandatud teenused on loodud selleks, et aidata mõista Teie huve, eelistusi ja asukohta, ning need koguvad ja analüüsivad erinevatel viisidel Teie kohta käivat teavet, mille hulka kuulub järgmine teave.

  • Seadme teave. Kohandatud teenused koguvad Teie seadme kordumatuid identifitseerimisandmeid, seadete andmeid (nt keele- ja lukustusseaded), olekuteavet (nt ühendused teiste seadmetega) ja muud teavet Teie seadme kohta. Samuti vaatavad kohandatud teenused, mis rakendused on Teie seadmesse installitud või mis praegu töötavad. Lisaks võivad kohandatud teenused koguda teavet selle kohta, kuidas, millal ja kui kaua te kasutate seadmeid, mis on ühendatud Teie Samsung Accounti kontoga, sh Teie teenuste ning muude osapoolte rakenduste ja teenuste kasutamine seadmetega (näiteks Teie seadmetel leiduv rakenduste loend, nendega kuulatud muusika, Teie külastatud kodulehed ja Teie tehtud päringud).
  • Teave Teie muusika ja piltide kohta. Kohandatud teenused koguvad ja analüüsivad teavet, nagu varem mängitud või salvestatud muusikapalade pealkirjad, žanrid ja esitajad, ning teavet Teie fotode kohta, nagu Teie salvestatud piltide kellaajad ja asukohad.
  • Kontaktid ja teabeedastuse teave. Kohandatud teenused pääsevad ligi Teie kontaktiloendile ning koguvad ja analüüsivad Teie sissetulevate/väljuvate kõnede ja tekstisõnumite ajalugu, et pakkuda Teile teenuseid, näiteks teha kindlaks Teie suhted teistega (nt pere ja sõpradega), kes on Teie kõige olulisemad kontaktid, kes Teie ga kõige sagedamini ühendust võtab ja mis on Teie eelistatud meetod ühenduse võtmiseks, et kuvada teavet Teie tähtsate kontaktide kohta (nt vastamata kõnede kohta) ja leida kontakte, kellele tahate helistada, kui kasutate häältuvastust.
  • Kalendriteave. Kohandatud teenused pääsevad ligi Teie seadme kalendrile ning koguvad ja analüüsivad Teie kalendriandmeid, et saada teada Teie eelistused, jätta meelde erilised sündmused ja tuvastada Teie asukohta.
  • Interneti sirvimisajalugu. Kohandatud teenused pääsevad ligi Teie Interneti sirvimisajaloole (nt külastatud veebisaidid, otsingu märksõnad ja järjehoidjad) ning koguvad ja analüüsivad seda, et saada teada Teie huve ja eelistusi, kuvada asjakohasemaid otsingutulemusi ja pakkuda kõige asjakohasemat teavet eri kontekstis ning pakkuda Teile teisi teenuseid, nagu on kirjeldatud selles privaatsusteates. Salarežiimis (inkognito või privaatsusrežiim) tehtud Interneti otsinguid ei koguta.
  • Asukohateave. Teatud eesmärkidel, näiteks Teile asukohapõhiste teavituste või soovitud teabe pakkumiseks, pääsevad kohandatud teenused regulaarselt Bluetoothi ja Wi-Fi signaalide, kalendrimärkmete ning muude tehnoloogiate ja andmete põhjal ligi teabele Teie seadme täpse asukoha kohta ning muule Teie asukohaga seotud teabele ning koguvad ja analüüsivad seda. Selleks, et kohandatud teenused saaksid koguda geolokatsiooni andmeid, peavad seadme asukohaseaded olema sisse lülitatud. Seetõttu paluvad kohandatud teenused mõnel juhul teil lubada asukohaseaded.
  • Samsung Accounti, minu profiili ja Samsungi teenuste teave. Kohandatud teenused koguvad ja analüüsivad teavet, mis on salvestatud Teie Samsung Accounti kontole või mis on sellega seotud (nt Teie Samsung Accounti ID, kontaktandmed, nimi, sünnikuupäev ja sugu), ning Teie registreeritud teavet jaotises Minu profiil. Samuti koguvad ja analüüsivad kohandatud teenused teavet, mis on seotud Teie teenuste kasutamisega, nagu Samsungi rakenduste kasutamise ajalugu, häältuvastuse abil antud häälkäsklused, rakenduses Reminder määratud teavitused ja Teile pakutud ilmateave.
  • Klienditeeninduse andmed. Kohandatud teenused pääsevad juurde, koguvad ja analüüsivad andmeid, mis on saadud Teie suhtlemisel Samsungi klienditeenindusega. Need andmed puudutavad parandustöid ja kliendi suhtlust klienditeeninduse töötajatega, Teie ostuajalugu Samsungi poodides ning teavet kampaaniate kohta, milles olete osalenud.
  • Muude osapoolte rakenduste ja teenustega seotud teave. Lubades ühenduse kolmanda osapoole rakenduse või teenusega, saate lubada kohandatud teenustel kasutada andmeid, mis on seotud Teie kolmanda osapoole rakenduste ja teenuste kasutamisega, ning pakkuda Teile kohandatud funktsioone.

  Kohandatud teenuste kaudu võime aja jooksul koguda isiklikku teavet Teie tegevuste kohta veebis seadmete abil, kus kohandatud teenused on aktiveeritud. Kogume ka teavet, mis on tehtud kättesaadavaks muude osapoolte platvormide ja rakenduste kaudu (nagu sotsiaalmeediaplatvormid veebis), veebiandmebaaside või -kataloogide kaudu, või muul viisil seaduslikult hangitud teavet. Seda teavet reguleerib/reguleerivad privaatsusteade/-teated, mille on esitanud muu osapool teabe kogumise ajal. Teave, mida me saame, võib olla näiteks järgmine: Teie muu osapoole teenuste ostu ja/või kasutuse olek (nt aktiivne/passiivne) ja teave selle kohta, kuidas te muu osapoole teenuseid kasutate.


  Kohandatud teenused pakuvad Teile valikuid, kuidas kohandatud teenused kasutavad ja analüüsivad teatavat liiki isiklikku teavet, nagu Teie kõnede ja tekstisõnumite ajalugu, geolokatsiooni andmed või Interneti sirvimisajalugu.


  Kuidas me saadud teavet kasutame?

  Kohandatud teenused kombineerivad ja analüüsivad ülal kirjeldatud teavet ning edastavad analüüsitud andmed Teie volitatud teenustele ja kolmanda osapoolte rakendustele järgmistel eesmärkidel:

  • et pakkuda Teile kohandatud sisu ja teavet;
  • et analüüsida meetodeid, kuidas pakkuda Teile paremaid teenuseid;
  • et parandada ja arendada teenuseid;
  • et näidata kohandatud reklaame toodete ja teenuste kohta, mis võivad Teile huvi pakkuda;
  • et saada Teie nõusolek Teile e-posti ja kommerts-teavituste kaudu selliste Samsungi ning kolmandate osapoolte pakutatavate toodete ja teenuste teavituste saatmiseks, mis sobivad Teie huvidega.

  Samsung töötleb isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidel. Samsungi õiguslik alus Teie isikuandmete töötlemiseks hõlmab töötlemist, mis

  • toimub nõusoleku alusel, mille Te olete andnud kohandatud teenuste kasutamiseks;
  • on vajalik Samsungi õigustatud huvide kaitseks (nt meie omavahelise suhte haldamiseks ja teenuste parandamiseks);
  • mis toimub Teilt saadud eraldi nõusoleku alusel (et teavitada Teid meie toodetest ja teenustest ja pakkuda Teile turundusteavet).

  Kohandatud reklaam ja otseturundus

  Kohandatud teenused koguvad, analüüsivad ning jagavad aja jooksul ning muude osapoolte veebisaitidel ja rakendustes ning samuti kõikides seadmetes teavet Teie teenuste kasutamise ja veebitegevuste kohta, et pakkuda Teile reklaami ja otseturundusteateid (ühiselt „reklaamid”) Samsungi ja muude osapoolte pakutavate toodete ja teenuste kohta, mis sobivad Teie huvidega. Teie isikliku teabe otseturunduse eesmärkidel töötlemiseks küsime teilt nõusoleku. Kui olete meile nõusoleku andnud, võite keelata kohandatud teenustel selle teabe kasutamise kohandatud reklaamide jaoks, valides oma Samsung Accounti konto seadete menüüst Privaatsus > Kohandatud teenused > Halda kõik seadmeid ning lülitades välja valiku „Kohandatud teenuste kasutamine reklaamimiseks”.
  Pidage meeles, et selle valiku keelamine ei pruugi eemaldada kõiki Samsungi pakutavaid reklaame (sh kohandatud reklaame). Teile võidakse ka edaspidi näidata Samsungi reklaame, kui olete nõustunud nende saamisega teistest teenustest. Lisateave selle kohta, kuidas sellistest teistest teenustest tulevatest reklaamidest loobuda, on leitav vastava teenuse seadete menüüs.


  Teabe jagamine

  Me ei avalikusta teenustes Teie isiklikku teavet, välja arvatud privaatsusteates kirjeldatud juhtudel. Samsungi kohandatud teenuste meeskonna piiratud hulgal töötajatel on võimalus saada juurdepääs isikuandmetele ja neid muul viisil töödelda oma töö- või lepinguliste ülesannete piires. Me jagame Teie isiklikku teavet oma tütar- ja sidusettevõtetega ning oma usaldusväärsete teenusepakkujatega, kes pakuvad meile teenust seaduslikult jõustatavate lepingute alusel, millega kaitstakse Teie teavet. Me ei volita oma teenusepakkujaid teavet kasutama ega avalikustama, välja arvatud juhul, kui see on teenuse osutamiseks vajalik meie nimel või seaduse järgimiseks.

  Rahvusvaheline andmeedastus

  Mõni sellistest töötajatest, filiaalidest ja kolmandatest osapooltest teenusepakkujatest asub väljaspool EMP-d, sealhulgas Korea Vabariigis, Ameerika Ühendriikides ja Indias, kus ei pruugi kehtida sama andmekaitse tase nagu meie klientide koduriigis. Samsung võtab asjakohaseid meetmeid, et taolised andmete vastuvõtjad oleksid seotud konfidentsiaalsuskohustusega, ja rakendab abinõusid, nagu andmekaitse standardsed lepingupunktid, et tagada kõikide edastatud isikuandmete kaitse ning turve. Võite saada koopia nimetatud lepingupunktidest, kui võtate meiega ühendust nii, nagu kirjeldatud selle privaatsusteate jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta?”.

  Kui kasutate kohandatud teenuseid kolmanda osapoole rakendustele ja teenustele juurdepääsuks või nende kasutamiseks, võime saata teatud isiklikku teavet nimetatud kolmanda osapoole rakenduste ja teenuste pakkujatele, et te saaksite just seda teenust, mida soovite. Sellised kolmandad osapooled võivad kohandatud teenuste kaudu koguda samuti teatud isiklikku teavet otse Teie seadmetelt. Samsung ei vastuta selliste kolmanda osapoolte privaatsus- ja turbemeetmete eest. Asjaomaste teenuseosutajate privaatsus- ja turbemeetmed, sh need, mis hõlmavad üksikasju andmete kohta, mida nad meilt saavad või Teie kohta koguvad, on vastavuses nende osapoolte privaatsuspoliitikatega, millega me soovitame teil kindlasti tutvuda.

  Samsung, meie tütar- ja sidusettevõtted ning meie kolmandatest osapooltest teenusepakkujad võivad samuti avalikustada teid puudutavat teavet järgmistel juhtudel: 1) kui meil on selleks seadusest tulenev kohustus või kui seda nõutakse kohtukorralduse alusel (nt kohtumäärus või -kutse); 2) vastusena valitsusasutuste (nt õiguskaitseorganid) taotlustele; 3) et kehtestada, kasutada või kaitsta meie seaduslikke õigusi; 4) kui meie hinnangul on avalikustamine vajalik või asjakohane kehalise, rahalise või muu kahju vältimiseks; 5) seoses kahtlustatava või kinnitust leidnud ebaseadusliku tegevuse uurimisega; 6) kui müüme või võõrandame kogu oma äri ja varad või osa neist (sh ühinemise, soetamise, müügi, üleandmise, ümberkorraldamise, lõpetamise või likvideerimise tõttu); 7) muul juhul Teie eraldi nõusolekul.


  Isikuandmete säilitamine

  Astume mõistlikke samme, et Teie kohta käivat teavet säilitataks ainult järgmistel põhimõtetel:

  • vähemalt ajaks, mil teavet kasutatakse Teile teenuse pakkumiseks;
  • nagu on nõutud seaduse, lepingu või seoses meie õiguslike kohustusega;
  • ainult seni, kuni see on vajalik teabe kogumise eesmärgil, selle töötlemise ajaks või kauemaks, kui seda nõuab mis tahes leping või kohalduv seadus, või statistilisel eesmärgil, millele rakenduvad asjakohased turbemeetmed.

  Kuidas saan kustutada teavet, mida kohandatud teenused on saanud?

  Kohandatud teenustega kogutud ja analüüsitud teave kustutakse siis, kui kustutate oma Samsung Accounti konto. Samuti saate igal ajal, isegi enne oma Samsung Accounti konto kustutamist, taotleda nende andmete kustutamist, mis kohandatud teenused on kogunud ja analüüsinud, minnes selleks oma Samsung Accounti konto privaatsusseadete menüüsse. Pange tähele, et mõnel juhul võib kuluda umbes 48 tundi, kuni meie serverites salvestatud teave täielikult kustutakse.


  Mis juhtub, kui kustutan kohandatud teenuste kogutud teabe või peatan kohandatud teenuste teatud teabe kogumise?

  Kui kustutate kogutud teabe, võib kohandatud teenuste Teile saadetud kohandatud sisu täpsus ja/või kvaliteet väheneda. Pealegi võivad mõned kohandatud funktsioonid nõuda teavet, mille olete kustutanud või millele olete kohandatud teenuste juurdepääsu keelanud, ning võib juhtuda, et nende funktsioonide kasutamise jätkamiseks tuleb lubada kohandatud teenustel uuesti asjakohast teavet koguda ja kasutada.


  Teie valikud (sh kuidas tagasi võtta kohandatud teenuste kasutamiseks antud nõusolek)

  Samsung austab Teie valikuid ja püüab pakkuda erinevaid viise, et saaksite oma teavet kontrollida. Võite igal ajal keelata kohandatud teenused, minnes oma Samsung Accounti konto seadete menüüs „Kohandatud teenuste” valiku juurde, misjärel Samsung peatab kohandatud sisu ja teabe pakkumise ning keelab kohandatud teenustel koguda, kombineerida ja analüüsida Teie teavet. Lisaks, kui muudate ülaltoodud jaotises „Kohandatud reklaam ja otseturundus” kirjeldatud seadeid, ei kasutata kohandatud teenuste kaudu kogutud ja analüüsitud teavet enam reklaamimise eesmärkidel.
  Veel saate täpsustada teabekategooriaid, mida kohandatud teenused võivad koguda ja analüüsida, ning kohandatud teenuste tuge teatud teenustele. Ükski hilisem otsus ei mõjuta aga kohandatud teenuste juba kogutud, kombineeritud ja analüüsitud teavet ning kohandatud teenuste keelamine ei tähenda kohandatud teenuste varem kogutud, kombineeritud ja analüüsitud teabe kustutamist. Isegi kui keelate kohandatud teenused, saate siiski kasutada iga teenuse pakutavaid vaikefunktsioone. Saate valida allpool toodud variantide hulgast.


  • Kohandatud teenuste seadete muutmiseks eraldi igas seadmes, mis on registreeritud Teie Samsung Accounti kontole, toimige järgmiselt.
   - Nutitelefonid/tahvelarvutid: Seaded > Pilv ja kontod > Kontod > Samsung Account > Privaatsus > Kohandatud teenused
   - Kantavad seadmed: Seaded > Kontod > Kohandatud teenused
  • Kohandatud teenuste seadete muutmiseks kõikides seadmes, mis on registreeritud Teie Samsung Accounti kontole, toimige järgmiselt.
   - Veebisait: https://account.samsung.com > Isikuandmete seaded
   - Nutitelefonid/tahvelarvutid: Seaded > Pilv ja kontod > Kontod > Samsung Account > Privaatsus > Kohandatud teenused > Halda kõiki seadmeid

  Teatud ülaltoodud seaded võivad muutuda, kui tegu on uuendatud või seadme uute mudelitega, mis toetavad kohandatud teenuseid. Pange tähele, et Teie kohandatud kasutuskogemus võib muutuda pärast kohandatud teenuste keelamist.

  Teie õigused

  Teil on õigus küsida Teie kohta kogutava teabe üksikasju ja paluda meil parandada selles esinevaid ebatäpsusi, mitte nõustuda andmete töötlemisega või taotleda selle piiranguid ja juurdepääsu teabele või teabe kustutamist või ülekandmist. Mõne jurisdiktsiooni seaduste kohaselt võime keelduda töötlemast taotlusi, mis on ebamõistlikult korduvad, nõuavad ebaproportsionaalset tehnilist pingutust, ohustavad teiste privaatsust, on äärmiselt ebapraktilised või mille puhul kohalik seadus muidu juurdepääsu ei nõua. Kui soovite esitada taotlust juurdepääsuks oma andmetele, palume külastada meie Andmekaitsealase toe lehekülge. Samuti võite oma teabe kustutada ja/või alla laadida (viimase 30 päeva andmed) nutitelefonides/tahvelarvutites, minnes Seaded > Pilv ja kontod > Kontod > Samsung Account > Privaatsus > Muud kohandatud teenused kui klienditeenindusandmed.
  Kui taotlete isikliku teabe kustutamist, võtate teadmiseks, et võib juhtuda, et kaotate äriteenustele juurdepääsu või ei saa neid enam kasutada ja et teatud isiklik teave võib kehtivate seaduste kohaselt jääda Samsungi kirjetesse ja arhiividesse mõneks ajaks alles, kuid Samsung ei kasutad seda teavet ärilistel eesmärkidel. Mõistate, et olenemata Teie esitatud kustutamistaotlusest jääb Samsungile õigus säilitada Teie isiklikku teavet või selle olulist osa kooskõlas meie andmete säilitamise poliitika ja kohalduvate seadustega, kui Samsung on peatanud, piiranud või lõpetanud Teie juurdepääsu veebisaidile Samsungi kasutustingimuste rikkumise tõttu, kui Samsung peab kaitsma enda või oma tütarettevõtete, äripartnerite, töötajate või klientide õigusi, omandit või ohutust.


  Kuidas me isiklikku teavet kaitseme?

  Meil on olemas asjakohased halduslikud, tehnilised ja füüsilised turvameetmed, et kaitsta teenuse kaudu saadud isiklikku teavet juhusliku, ebaseadusliku või ilma loata hävitamise, sekkumise, kadumise, muutmise, juurdepääsu, avalikustamise või kasutamise vastu. Samsung rakendab ka mõistlikke meetmeid, et tagada taolise teabe usaldusväärsus ettenähtud kasutuseks ja et teave oleks õige, täielik ja kehtiv.


  Meie privaatsusteate värskendused

  Seda privaatsusteadet värskendatakse regulaarselt, et arvestada meie isikliku teabega seotud praktikate muutumist teenustes või kohaldatava seaduse muudatusi. Me avaldame oma veebisaidil ja/või Teie seadmel varakult teate meie privaatsusteate olulistest muudatustest, ning osutame teate päises, millal seda viimati värskendati.


  Kuidas meiega ühendust võtta?

  Kui Teil on küsimusi, võtke meiega (EL-i vastutav andmetöötleja) ühendust järgmisel aadressil:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS


  Samuti saab meiega ühendust võtta Andmekaitsealase toe leheküljel.
  Kui Te leiate, et Teie isikuandmeid töödeldes rikume kohalduvat seadust, võite esitada kaebuse järelevalveasutusele.


  SAMSUNGI ÜLEMAAILMNE PRIVAATSUSPOLIITIKA – SMART TV LISA

  Samsungi Smart TV teenus sisaldab funktsioone, mis pakuvad täiustatud videosisu, kohandatud TV-kasutust, filme, ühendumisvõimalusi suhtlusvõrguteenustega ning võimaldavad teil oma Smart TV-d juhtida ja sellega suhelda žestide ning häälkäskluste abil. Me kogume, kasutame, jagame ja talletame andmeid läbi Teie Smart TV ja Smart TV-ga ühendatud seadmete Samsungi ülemaailmses Privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisidel. See lisa pakub täiendavaid üksikasju mõnede Smart TV funktsioonide privaatsuspraktikate kohta.

  Smart TV võimaldab teil hõlpsasti leida videosaateid ja muud sisu ning neile juurde pääseda. Näiteks võite juurde pääseda teabele televisiooni otsesaadete kohta, mida edastab Teie kaabel- või satelliitside operaator, ja nõudevideo sisu pakkumiste kohta, mida edastavad kolmanda isiku sisupakkujad, Teie Smart TV-s kuvatavate otsinguvõimalusega saatekavade kaudu.
  Televisiooni otsesaadete puhul teeme Teile saadaoleva sisu kindlaks osaliselt Teie sihtnumbri põhjal. Peale selle aitab Smart TV teha otsitavad kavad ja muu Smart TV sisu Teile asjakohasemaks, tõstes esile saated ning sisu, mis võiks Teile tõenäolisemalt huvi pakkuda, või pakkudes lisateenuseid, mis võiksid Teie vaatamiselamust paremaks muuta. Meie soovitused ja lisateenused põhinevad järgmistel andmetel.

  • Andmed sisu kohta, mida olete Samsungi rakenduste kaudu oma Smart TV-s või muudes seadmetes vaadanud, ostnud, alla laadinud või voogesitanud (teleri vaatamise kohta vt allolevast jaotisest „Teabeteenuste vaatamine”).
  • Andmed rakenduste kohta, millele olete juurde pääsenud Smart TV kaudu.
  • Andmed Teie klõpsamiste kohta Smart TV nuppudel Meeldib, Ei meeldi, Vaata kohe jne.
  • Otsingusõnad, mis olete sisestanud Smart TV otsingufunktsioonis, sh kindla videosisu otsimisel.
  • Muu Smart TV kasutus- ja seadme andmed, sh Teie IP-aadress, logiandmed, riist- või tarkvara konfiguratsiooni tuvastavad andmed, brauseriandmed ja Teie soovitud lehed.


  Teabeteenuste vaatamine

  Kohandatud ja isikupärastatud Smart TV kasutuskogemuse pakkumiseks põhineb osa meie funktsioone ja teenuseid Teie teleri vaatamisajalool ja Smart TV kasutusandmetel.
  Teie teleri vaatamisajalugu sisaldab andmeid Smart TV-s vaadatud võrkude, kanalite, külastatud veebisaitide ja saadete ning nende vaatamisele kulutatud aja kohta.
  Võime kasutada nende andmete hankimiseks automaatset sisutuvastust (ACR) ja muid tehnoloogiaid. Teie Smart TV edastab vaadatud programmide määramiseks videolõike või TV-tuuneri andmeid.
  Võite oma privaatsuseelistusi seadete menüüs alati muuta, keelates oma äranägemisel konkreetse funktsiooni või teenuse. Sel juhul lõpetatakse selle funktsiooni või teenusega seotud teleri vaatamisajaloo kogumine.
  Teiepoolne teenuste kasutamine hõlmab Teie andmete edastamist, talletamist ja töötlemist väljaspool Teie asukohariiki, täpsemalt Koreas, kooskõlas selle Privaatsuspoliitikaga. Lisaks hõlmab Teiepoolne teenuste kasutamine Teie isikuandmete edastamist, talletamist ja töötlemist teistes riikides, nende hulgas Euroopa Majanduspiirkonna riigid, Ameerika Ühendriigid ja Kanada. Pidage meeles, et väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate riikide, kuhu Teie isikuandmeid võidakse edastada, andmekaitse- ja muud seadused ei pruugi olla sama üksikasjalikud kui Teie riigis. Me võtame asjakohaseid meetmeid, järgides kohalduvat õigust, et tagada Teie isikuandmete kaitse. Nende meetmete hulka kuuluvad lepingu tüüptingimused andmete kaitsmiseks edastamisel väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui soovite saada rohkem infot või ärakirja kehtivatest lepingutest, palume külastada meie Andmekaitsealase toe lehekülge.
  Pidage meeles, et Teie privaatsuseelistused võivad mõjutada konkreetse vaatamisandmetel põhineva teenuse kättesaadavust või kvaliteeti.


  Huvipõhised reklaamiteenused

  Huvipõhised reklaamiteenused („IBA teenused”) on loodud selleks, et pakkuda võimalust saada ja vaadata kasulikke, interaktiivseid ja huvipõhiseid reklaame toodete ja teenuste kohta, mida pakub Samsung ja kolmandad isikud Teie Samsungi Smart TV-s või erinevatel Samsungi ja kolmanda isiku platvormidel või seadmetes, sh lineaarsetes reklaamides, veebis, mobiilsideseadmetes ja tahvelarvutites.

  Selleks et pakkuda Teie seadmetes Teie jaoks asjakohasemaid reklaame, tugineb IBA teenus Teie teleri vaatamisajaloole (kaasa arvatud andmed võrkude, kanalite, külastatud veebisaitide ja Samsungi Smart TV-s vaadatud programmide ning nende vaatamisele kulutatud aja kohta), Samsungi Smart TV kasutusandmetele ja teistele statistilistele andmetele, mis on hangitud usaldusväärsetest kolmanda isiku andmeallikatest. Võime kasutada Teie teleri vaatamisajaloo hankimiseks automaatset sisutuvastust (ACR) ja muid tehnoloogiaid.

  Eespool toodud andmete põhjal loome Samsung Smart TV-de rühmad, mis jagavad sarnaseid huvisid, ja kasutame neid rühmasid IBA teenuse jaoks. Eespool toodud andmeid kasutatakse, et teha kindlaks rühmad, kuhu Teie Samsung Smart TV on arvatud, ja seega määrata, millised reklaame Teie seadmetesse saata.

  Võite IBA teenuse mis tahes ajal välja lülitada oma Samsung Smart TV seadetemenüüst.

  Pange tähele, et Teie IBA teenusega seotud privaatsuseelistused ei mõjuta seda, kas saate või mitte muud tüüpi reklaame ja turundust, mis ei ole seotud Teie teleri vaatamisajaloo või Samsung Smart TV kasutusandmetega. Need muud tüüpi reklaamid ja turundus põhinevad teistel andmetel, nagu üldine asukoht ja muud hinnangulised või tuletatud andmed. Need võivad olla vähem asjakohased, sest ei põhine Teie huvidel.

  IBA teenuste kohta lisateabe saamiseks vt selle lisa lõpus asuvat IBA teenuste privaatsusteatist.


  PSID

  Teie Smart TV vaatamisajalugu ja kasutusandmed, mida kogutakse huvipõhiste reklaamide pakkumiseks, seotakse juhusliku, ebapüsiva ja lähtestatava seadmeidentifikaatoriga „PSID” (Personalised Service ID).
  Võite oma PSIDi mis tahes ajal lähtestada Smart TV seadetemenüüst. Kui see on lähtestatud, eraldatakse Teie Smart TV vaatamisajalugu ja Smart TV kasutusandmed seoses huvipõhisete reklaamidega selle eelmisest PSIDist. Pidage meeles, et PSIDi lähtestamise korral ei pruugita kohandatud ja huvipõhiste reklaamide kvaliteeti täiustada.


  Häältuvastus

  Häälkäskluste abil saate oma Smart TV-d juhtida ja selle paljusid funktsioone kasutada.
  Häältuvastuse lubamisel saate Smart TV-ga suhelda oma hääle abil. Häältuvastusfunktsiooni võimaldamiseks edastatakse Teie häälkäsklused (koos seadme andmetega, sh seadme identifikaatorid) meile ja me teisendame need häältuvastuse funktsioonide pakkumise eesmärgil tekstiks. Peale selle võib Samsung koguda häälkäsklusi ja nendega seotud tekste, et saaksime funktsioone hinnata ja täiustada. Samsung kogub Teie häälkäsklusi ainult siis, kui teete Smart TV-s konkreetse otsipäringu, vajutades kaugjuhtimispuldil või ekraanil aktiveerimisnuppu ja rääkides kaugjuhtimispuldi mikrofoni.
  Kui Te häältuvastust ei luba, ei saa Te häältuvastusfunktsioone kasutada.
  Võite häältuvastuse andmete kogumise seadetemenüüs igal ajal keelata. See aga võib takistada häältuvastuse funktsioonide kasutamist.

  Häältuvastuse kohta lisateabe saamiseks vt selle lisa lõpus asuvat häältuvastuse privaatsusteatist.


  Kolmandad isikud

  Pidage meeles, et kui vaatate mõnd videot või kasutate rakendust või sisu, mille pakkuja on kolmas isik, võib see pakkuja koguda või saada andmeid Teie Smart TV kohta (nt selle IP-aadress ja seadme identifikaatorid), soovitud tehingute kohta (nt Teie taotlus video ostmiseks või laenamiseks) ning rakenduse või teenuse Teiepoolse kasutamise kohta. Samsung ei vastuta nende teenusepakkujate privaatsus- või turbepraktikate eest. Peaksite olema väga ettevaatlik ning vaatama üle kasutatavate kolmanda isiku veebisaitide ja teenuste Privaatsuspoliitikad.


  Asukohariigi-spetsiifilised funktsioonid

  Pidage meeles, et mõni selles Smart TV lisas kirjeldatud funktsioonidest ei pruugi Teie asukohariigis saadaval olla.

  Häältuvastuse teenuse privaatsusteade

  Jõustumise kuupäev: 25. mai 2018

  Samsung Electronics (UK) Limited („Samsung” või „meie”) ja sidusettevõtted mõistavad Teie muret privaatsuse pärast. See privaatsusteade kehtib isikuandmetele, mida kogume häältuvastuse teenuse („häälteenus”) kaudu.

  Häälteenus on teenus, mis annab kasutajatele võimaluse otsida ja vaadata sisu ning hallata oma maailma Samsungi toodetes, kasutades selleks ainult oma häält. Selle funktsioonide hulka kuuluvad loomulik keele töötlemine sisuotsingus ja Samsung Smart TV juhtimine, Internet, ilma- ja muud teenused, mida kasutajad on harjunud oma Samsung Smart TV-st saama.

  Valitud keelest olenevalt võib teil olla võimalik kasutada ja nautida täiustatud häältuvastusfunktsiooni Bixby. Bixby töötamisest annavad märku Samsung Smart TV ekraanil kuvatud ikoonid, bännerid ja teised märgid.

  Sellest privaatsusteatest leiate lisateavet selle kohta, kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse seoses häälteenusega, ja seda tuleks lugeda koos Samsungi ülemaailmse Privaatsuspoliitikaga, mis kehtib ka häälteenuse Teiepoolsele kasutamisele ja mille leiate aadressilt https://account.samsung.com/membership/pp.

  Selles privaatsusteates on kirjeldatud, mis liiki andmeid häälteenuse kaudu kogutakse, kuidas me võime neid andmeid kasutada, kui kaua me andmeid säilitame, kellega võime neid jagada, millised on Teie valikuvõimalused meiepoolse andmete kasutamise suhtes ning kuidas Te saate oma õigusi kasutada. Me kirjeldame ka oma andmeturbe meetmeid ja anname teavet selle kohta, kuidas meiega privaatsuspraktikate asjus ühendust võtta. Samsung on isikuandmete vastutav töötleja.

  Milliseid andmeid me saame?

  Häälteenuse kaudu saame Teie kohta andmeid mitmel moel. Meieni jõuavad järgmist liiki isikuandmed.

  • Samsung Accounti andmed (valikuline). Kui logite Smart TV-s sisse oma Samsung Accounti kontole, võime koguda andmeid, mis on seotud teie Samsung Accounti kontoga, mida te kasutate häälteenusele juurdepääsuks; sellisteks andmeteks on näiteks teie nimi, e-posti aadressi ja Samsung Accounti ID.
  • Häälteenusega suhtlemine. Võime koguda andmeid häälteenuse teiepoolse kasutuse kohta selle alusel, kuidas te kasutate teenuseid, sh teie häälkäskluste salvestused (nt teie küsimused, päringud ja juhised), teie pildid ja muud sisestused ning samuti andmed selle kohta, mida te teenustelt saate (nt tagasiside, vastused ja sisu). Teile teenuste pakkumiseks (nt muusika voogesitus ja ilmateade) võime saada ka muid andmeid, mis on seotud häälteenuse teiepoolse kasutusega, sh andmed, mis me saame Samsungilt ja kolmanda isiku rakendustest ja teenustest (nt andmed teie kasutatud rakenduste, teie külastatud veebisaitide ning piltide, muusika, kalendrimärkmete ja järjehoidjate kohta ning muid Samsungi ja kolmanda isiku rakenduste, veebisaite ja teenuseid puudutav sisu ja andmed), millele on juurde pääsetud või mida on häälteenuse abil kasutatud.
  • Geolokatsiooni andmed. Teatud eesmärkidel, näiteks teile teenuse pakkumiseks, võime telerisse talletatud sihtnumbri alusel, mille saame teie IP-aadressi või teiepoolse sisestamise kaudu, saada andmeid teie seadme asukoha kohta ning muid teie asukohaga seotud andmeid.
  • Seadme ja rakenduse andmed. Võime koguda automaatselt andmeid teie seadmete kohta, kus häälteenus on aktiveeritud; need andmed puudutavad näiteks seadmete mudeleid, OS-versioone, seadme konfiguratsioone ja seaded, IP-aadresse ning seadmete identifikaatoreid ning muid kordumatud identifikaatoreid. Lisaks võime saada andmeid selle kohta kuidas, millal ja kui kaua kasutate seadmeid, kus häälteenus on aktiveeritud, sh andmed teie häälteenuse ja Samsungi ning kolmanda isiku rakenduste ja teenuste kasutamise kohta seadmetel (nt teie seadmetel leiduv rakenduste loend, seadmetega kuulatud muusika, teie külastatud veebisaidid ja teie tehtud otsingud).

  Samsungi serverid võivad saada andmeid, kui Te häälteenusega suhtlete; need andmed puudutavad näiteks häälteenuse Teiepoolset kasutamist, Teie interaktsioone häälteenusega, Teie asukohaandmeid ja seadmeid, mida kasutate häälteenusele juurdepääsemiseks.

  Kuidas me saadud andmeid kasutame?

  Võime kasutada häälteenuse kaudu saadud andmeid järgmisel otstarbel:

  • teile teenuste osutamiseks, näiteks teie häälteenuse kaudu esitatud taotlustele, küsimustele ja juhistele vastamiseks;
  • teie tuvastamiseks ja isikusamastamiseks, et te saaksite kasutada teatud häälteenuseid;
  • teie häälteenuse kasutuskogemuse parandamiseks ja kohandamiseks, nt et pakkuda sisu ja vastuseid, mis on kohandatud meie kasutajatele ja viisile, kuidas kasutajad häälteenusega suhtlevad;
  • teie eraldi nõusoleku alusel teie teavitamiseks meie toodetest ja teenustest ning teile teavituste, sisu, hoiatuste, pakkumiste, sooduspakkumiste, turundusteabe, teadete ja reklaami edastamiseks;
  • teie taotlustele ja järelpärimistele reageerimiseks;
  • meie äritegevuse käigus hoidmiseks, hindamiseks ning parandamiseks (sh uute toodete väljaarendamiseks, meie toodete ja teenuste parandamiseks ning edasiarendamiseks, teavitustöö korraldamiseks, toodete, kliendibaasi ja teenuste analüüsiks, turu-uuringute ning andmeanalüüsi tegemiseks, aga ka raamatupidamise, auditeerimise ja muude sisekontrolli protseduuride jaoks);
  • võimaldamaks teil suhelda teatud kolmanda isiku rakenduste ja teenustega ning neid kasutada;
  • pettuste ning muude kriminaalsete tegevuste, nõuete ja muude kohustuste ennetamiseks, tuvastamiseks ja nende vastu kaitsmiseks;
  • kehtivate seadusnormide, vastavate tööstusstandardite ja meie poliitika, sh selle privaatsusteate ja Samsung Accounti privaatsusavalduse järgimiseks ja kohaldamiseks.

  Häälteenuse kaudu võime koguda aja jooksul ja kolmanda isiku rakendustes, veebisaitidel ning muudes veebiteenustes isikuandmeid Teie tegevuste kohta veebis seadmetega, kus häälteenus on aktiveeritud. Me võime oma Teenuste jaoks kasutada kolmanda isiku analüüsiteenuseid. Nimetatud analüüside pakkujad aitavad meil analüüsida seda, kuidas Te Teenust kasutate, ja Teenuseid paremaks muuta. Nimetatud teenusepakkujatele võib meie kogutud andmeid avalikustada või lubada neil neid otse koguda, samuti asjakohastele kolmandatele isikutele, kes kasutavad andmeid näiteks Teenuste kasutamise hindamiseks, Teenuste osutamisele kaasaaitamiseks ja tehniliste probleemide tuvastamiseks.

  Samsung töötleb isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidel. Samsungi õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks hõlmab andmetöötlust, mis on vajalik Teie ja Samsungi vahelise lepingu täitmiseks (näiteks Teile Teenuste osutamiseks, Teie tuvastamiseks ning isikusamastamiseks, et Te saaksite teatud Teenuseid kasutada), õiguslike nõuete järgmiseks (näiteks kohalduvatele raamatupidamiseeskirjadele vastamiseks ja seadusest tulenevate andmete avalikustamise kohustuste täitmiseks), Samsungi põhjendatud huvide kaitseks (näiteks meie omavahelise suhte haldamiseks ja meie Teenuste parandamiseks) ja mis tugineb meie klientide nõusolekul (näiteks Teiega suhtlemiseks meie toodete ja teenuste teemal ning Teile turundusteabe edastamiseks), mida võib hiljem igal ajal tagasi võtta selle privaatsusteate jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta?” täpsustatu kohaselt, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist aset leidnud andmetöötluse seaduslikkust.

  Lepingu sõlmimiseks peate meile eelmainitud andmetöötluse jaoks edastama isikuandmeid. Kui Te isikuandmeid ei edasta, ei saa me Teile võimaldada hääteenuses saadaolevaid funktsioone.

  Andmete jagamine

  Me ei avalikusta Teie isikuandmeid Teenustes, välja arvatud privaatsusteates kirjeldatud juhtudel. Samsungi häälteenuse meeskonna piiratud arv töötajaid võivad saada juurdepääsu isikuandmetele ja neid muul viisil töödelda oma töö- või lepinguliste ülesannete raames. Me võime jagada Teie isikuandmeid oma tütar- ja sidusettevõtetega ning meile teenuseid osutavate teenusepakkujatega. Me ei volita oma teenusepakkujaid andmeid kasutama ega avalikustama, välja arvatud juhul, kui see on teenuste osutamiseks vajalik meie nimel või seaduse järgimiseks.

  Kui kasutate häälteenust kolmanda isiku rakendustele ja teenustele juurdepääsuks või nende kasutamiseks, võime saata teatud isikuandmeid nimetatud kolmanda isiku rakenduste ja teenuste pakkujatele, et Te saaksite just neid teenuseid, mida soovite. Sellisteks andmeteks võivad olla näiteks häälkäsklused, millega Te juhite taolisi rakendusi ja teenuseid, Teie asukoht ja muud asukoha andmed ning muud andmed, mis lihtsustavad Teile soovitud teenuste pakkumist. Sellised kolmandad isikud võivad samuti koguda teatud isikuandmeid otse Teie seadmetelt häälteenuse kaudu. Samsung ei vastuta selliste kolmandate isikute privaatsus- või turbepraktikate eest. Asjaomaste teenuseosutajate privaatsus- ja turbepraktikad, sh need, mis hõlmavad üksikasju andmete kohta, mida nad meilt saavad või Teie kohta koguvad, on vastavuses nende isikute privaatsuspoliitikatega, millega me soovitame teil kindlasti tutvuda.

  Samsung, meie tütar- ja sidusettevõtted ning meie kolmandatest isikutest teenusepakkujad võivad samuti avalikustada Teid isikuandmeid järgmistel juhtudel: 1) kui meil on selleks seadusest tulenev kohustus või kui seda nõutakse kohtukorralduse alusel (nt kohtumäärus või -kutse); 2) vastusena valitsusasutuste (nt õiguskaitseorganid) taotlustele; 3) et kehtestada, kasutada või kaitsta meie seaduslikke õigusi; 4) kui meie hinnangul on avalikustamine vajalik või asjakohane füüsilise, rahalise või muu kahju vältimiseks; 5) seoses kahtlustatava või kinnitust leidnud ebaseadusliku tegevuse uurimisega; 6) kui müüme või võõrandame kogu oma äri ja varad või osa neist (sh ühinemise, soetamise, ümberkorraldamise, lõpetamise või likvideerimise tõttu); 7) muul juhul Teie nõusolekul.

  ANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

  Teiepoolne Teenuste kasutamine hõlmab Teie andmete edastamist, talletamist ja töötlemist väljaspool Teie asukohariiki, täpsemalt Koreas, kooskõlas selle Privaatsuspoliitikaga. Lisaks hõlmab Teiepoolne Teenuste kasutamine Teie isikuandmete edastamist, talletamist ja töötlemist teistes riikides, nende hulgas Euroopa Majanduspiirkonna riigid ja Ameerika Ühendriigid. Pidage meeles, et väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate riikide, kuhu Teie isikuandmeid võidakse edastada, andmekaitse- ja muud seadused ei pruugi olla sama laiaulatuslikud kui Teie riigis. Me võtame asjakohaseid meetmeid, järgides kohalduvaid seadusi, et tagada Teie isikuandmete kaitse. Nende meetmete hulka kuuluvad lepingu tüüptingimused andmete kaitsmiseks edastamisel väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui soovite saada rohkem infot või ärakirja kehtivatest lepingutest, palume külastada meie Andmekaitsealase toe lehekülge.

  ANDMETE SÄILITAMINE

  Me ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik eesmärgil, milleks neid koguti. See tähendab, et andmed hävitatakse või kustutatakse meie süsteemidest, kui neid enam vaja ei ole.
  Võtame asjakohaseid meetmeid, et Teie isikuandmeid töödeldaks ja säilitataks ainult järgmistel põhimõtetel:
  1. vähemalt aja jooksul, mil andmeid kasutatakse Teile teenuse pakkumiseks;
  2. nagu on nõutud seaduse, lepingu või seoses meie õiguslike kohustusega;
  3. ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgil, milleks neid andmeid koguti ja töödeldakse, või kauem, kui seda nõuab mis tahes leping või kohalduv seadus, või statistilisel eesmärgil, millele rakenduvad asjakohased turbemeetmed.

  Teie valikud

  Saate häälteenuse seadetemenüüst igal ajal välja lülitada. Sellisel juhul ei pruugi Teil aga olla enam võimalik häälteenust kasutada.

  Samuti pakume Teile teatud valikuid seoses isikuandmetega, mida Teilt saame. Teie eelistuste ajakohastamiseks, meilt saadud teavituste piiramiseks või päringu esitamiseks võtke meiega ühendust, nagu on täpsustatud selle privaatsusteate jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta?”.

  TEIE ÕIGUSED

  Teil on õigus küsida Teie kohta kogutavate andmete üksikasju ja paluda meil parandada neis esinevad ebatäpsused, mitte nõustuda andmete töötlemisega või nõuda selle piiramist ning nõuda juurdepääsu andmetele või andmete kustutamist või ülekandmist. Mõne jurisdiktsiooni seaduste kohaselt võime keelduda menetlemast taotlusi, mis on ebamõistlikult korduvad, nõuavad ebaproportsionaalset tehnilist pingutust, ohustavad teiste privaatsust, on äärmiselt ebapraktilised, või taotlusi, mis puudutavad andmeid, millele kohalik seadus juurdepääsuõigust ei anna. Kui soovite esitada taotlust juurdepääsuks oma andmetele, palume külastada meie Andmekaitsealase toe lehekülge.
  Kui nõuate isikuandmete kustutamist, võtate teadmiseks, et võite kaotada Teenustele juurdepääsu või Te ei saa neid enam kasutada ja et teatud isikuandmed võivad kehtivate seaduste kohaselt jääda Samsungi kirjetesse ja arhiividesse mõneks ajaks alles, kuid Samsung ei kasuta neid andmeid ärilistel eesmärkidel. Mõistate, et vaatamata Teie kustutamisnõudele jätab Samsung endale õiguse hoida Teie isikuandmeid või selle olulist osa kooskõlas allpool toodud jaotisega „Andmete säilitamine” või kohalduvate seadustega. Samsung võib peatada, piirata või lõpetada Teie juurdepääsu veebisaidile Samsungi kasutustingimuste rikkumise tõttu, kui on vajalik kaitsta Samsungi või tema vastavate sidusettevõtete, äripartnerite, töötajate või klientide õigusi, omandit või ohutust.

  Kuidas me isikuandmeid kaitseme?

  Meil on olemas halduslikud, tehnilised ja füüsilised turvameetmed, et kaitsta Teenuste kaudu saadud isikuandmeid juhusliku, ebaseadusliku või ilma loata hävitamise, häirimise, kadumise, muutmise, juurdepääsu, avalikustamise või kasutamise eest. Samsung rakendab mõistlikke meetmeid, et tagada nende andmete usaldusväärsus ettenähtud kasutuseks ning et andmed oleksid täpsed, täielikud ja kehtivad.

  Meie privaatsusteate uuendused

  Seda privaatsusteadet uuendatakse regulaarselt, et kajastada meie isikuandmetega seotud praktikate muutumist Teenustes või kohalduva seaduse muudatusi. Me avaldame oma veebisaidil ja/või Teie seadmel teate meie privaatsusteate olulistest muudatustest, ning osutame teate päises, millal seda viimati uuendati.

  MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE

  Küsimuste korral võtke meiega (ELi vastutav töötleja) ühendust järgmisel aadressil:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Kui soovite võtta meiega ühendust selleks, et kasutada oma õigusi, palume külastada meie Andmekaitsealase toe lehekülge.

  Kui leiate, et Teie isikuandmeid töödeldes rikume kohalduvat seadust, võite esitada kaebuse asjakohasele järelevalveasutusele. Kõigi ELi järelevalveasutuste kontaktandmed leiate siit: (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

  Huvipõhise reklaamiteenuse privaatsusteade

  Jõustumise kuupäev: 25. mai 2018

  Samsung Electronics (UK) Limited („Samsung” või „meie”) ja sidusettevõtted mõistavad Teie muret privaatsuse pärast. See privaatsusteade kehtib isikuandmetele, mida kogume huvipõhiste reklaamiteenuste („IBA teenus”) kaudu.

  Sellest privaatsusteatest leiate lisateavet selle kohta, kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse seoses IBA teenusega, ja seda tuleks lugeda koos Samsungi ülemaailmse Privaatsuspoliitikaga, mis kehtib ka IBA teenuse Teiepoolsele kasutamisele ja mille leiate aadressilt https://account.samsung.com/membership/pp.

  Selles privaatsusteates on kirjeldatud, mis liiki andmeid huvipõhiste reklaamide kaudu kogutakse, kuidas me võime neid andmeid kasutada, kui kaua me andmeid säilitame, kellega võime neid jagada ja millised on Teie valikuvõimalused meiepoolse andmete kasutamise suhtes ning kuidas Te saate oma õigusi kasutada. Me kirjeldame ka oma andmeturbe meetmeid ja anname teavet selle kohta, kuidas meiega privaatsuspraktikate asjus ühendust võtta. Samsung on isikuandmete vastutav töötleja.


  Mis on IBA teenus?

  IBA teenus on loodud selleks, et pakkuda võimalust saada ja vaadata kasulikke, interaktiivseid ja huvipõhiseid reklaame toodete ja teenuste kohta, mida pakub Samsung ja kolmandad isikud Teie Samsung Smart TV-s või erinevates Samsungi ja kolmanda isiku platvormidel või seadmetes, sh lineaarsetes reklaamides, veebis, mobiilsideseadmetes ja tahvelarvutites.

  Selleks et pakkuda Teie seadmetes Teie jaoks asjakohasemaid reklaame, tugineb IBA teenus Teie teleri vaatamisajaloole (kaasa arvatud andmed võrkude, kanalite, külastatud veebisaitide ja Samsungi Smart TV-s vaadatud programmide ning nende vaatamisele kulutatud aja kohta), Samsungi Smart TV kasutusandmetele ja teistele statistilistele andmetele, mis on hangitud usaldusväärsetest kolmanda isiku andmeallikatest. Võime kasutada Teie teleri vaatamisajaloo hankimiseks automaatset sisutuvastust (ACR) ja muid tehnoloogiaid.

  Eespool toodud andmete põhjal loome Samsung Smart TV-de rühmad, mis jagavad sarnaseid huvisid, ja kasutame neid rühmasid IBA teenuse jaoks. Eespool toodud andmeid kasutatakse, et teha kindlaks rühmad, kuhu Teie Samsung Smart TV on arvatud, ja seega määrata, millised reklaame Teie seadmetesse saata.


  PSID

  IBA teenuse pakkumise eesmärgil kogutud andmed Teie seadme kasutamise kohta seotakse juhusliku, ebapüsiva ja lähtestatava seadmeidentifikaatoriga „PSID” (Personalised Service ID). Võite oma PSIDi lähtestada, nagu on täpsustatud privaatsusteate jaotises „Teie valikud”.


  Milliseid andmeid me saame?

  IBA teenuse kaudu saame Teie seadmete kohta andmeid mitmel moel. Meieni jõuavad järgmist liiki andmed.

  • Seadme andmed. Me kogume andmeid, nagu teie seadme mudel, operatsioonisüsteemi versioonid, seadme konfiguratsioonid ja seaded, IP-aadress, seadme identifikaatorid ning muud identifikaatorid.
  • Seadme kasutuse ja logiandmed. Kogume andmeid selle kohta kuidas, millal ja kui kaua kasutate oma seadmeid, sh andmeid IBA teenuse ja Samsungi ning kolmanda isiku rakenduste ja teenuste kasutamise kohta seadmetel (näiteks teie seadmetel leiduv rakenduste loend).
  • Vaatamise andmed. Kogume teie teleri vaatamisajalugu. Teie teleri vaatamisajalugu sisaldab andmeid Samsung Smart TV-s vaadatud võrkude, kanalite, külastatud veebisaitide ja saadete ning nende vaatamisele kulutatud aja kohta. Võime kasutada teleri vaatamisajaloo hankimiseks ACRi ja muid tehnoloogiaid.
  • Statistilised andmed. Võime teie või teie seadmete kohta kasutada statistilisi andmeid, nagu üldine asukoht, hinnanguline vanuserühm. Hangime need statistilised andmed äriliselt kättesaadavatest allikatest (seadusega lubatud määral), nagu meie kolmandast isikust teenusepakkujad. Teeme koostööd ainult kolmandast isikust teenusepakkujatega, kes tagavad, et need andmed on hangitud kohalduvate seaduste järgi ja neid võib meile kasutamiseks ja avalikustamiseks esitada.

  Samsungi serverid saavad andmeid, kui Te IBA teenusega suhtlete; need andmed puudutavad näiteks Teie interaktsioone IBA teenusega, Teie asukohaandmeid ja seadmeid, mida kasutate IBA teenuse saamiseks.


  Kuidas me saadud andmeid kasutame?

  Me kasutame IBA teenuse kaudu saadud andmeid järgmisel otstarbel:

  • teile IBA teenuse pakkumiseks;
  • teie IBA teenuse kasutuskogemuse täiustamiseks ja kohandamiseks;
  • teie eraldi nõusoleku alusel teile e-posti ja kommertsteavituste kaudu teabe saatmiseks selliste Samsungi ning kolmandate isikute pakutatavate toodete ja teenuste kohta, mis sobivad teie huvidega;
  • teie taotlustele ja järelpärimistele reageerimiseks;
  • meie äritegevuse käigus hoidmiseks, hindamiseks ning parandamiseks (sh uute toodete väljaarendamiseks, meie toodete ja teenuste parandamiseks ning edasiarendamiseks, teavitustöö korraldamiseks, toodete, kliendibaasi ja teenuste analüüsiks, turu-uuringute ning andmeanalüüsi tegemiseks, aga ka raamatupidamise, auditeerimise ja muude sisekontrolli protseduuride jaoks);
  • pettuste ning muude kriminaalsete tegevuste, nõuete ja muude kohustuste ennetamiseks, tuvastamiseks ja nende vastu kaitsmiseks;
  • kehtivate seadusnormide, vastavate tööstusstandardite ja meie poliitika, sh selle privaatsusteate ja Samsung Accounti privaatsusavalduse järgimiseks ja kohaldamiseks.

  Samsung töötleb isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidel. Samsungi õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks hõlmab andmetöötlust, mis on vajalik Teie ja Samsungi vahelise lepingu täitmiseks (näiteks Teile IBA teenuse osutamiseks, Teie tuvastamiseks ning isikusamastamiseks), õiguslike nõuete järgmiseks (näiteks kohalduvatele raamatupidamiseeskirjadele vastamiseks ja seadusest tulenevate andmete avalikustamise kohustuste täitmiseks), Samsungi põhjendatud huvide kaitseks (näiteks meie omavahelise suhte haldamiseks ja IBA teenuse parandamiseks) ja mis tugineb meie klientide nõusolekul (näiteks Teiega suhtlemiseks meie toodete ja teenuste teemal ning Teile turundusteabe edastamiseks), mida võib hiljem igal ajal tagasi võtta seadetemenüüst, nagu täpsustatud selle privaatsusteate jaotises „Teie valikud”, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist aset leidnud andmetöötluse seaduslikkust.

  IBA teenuse kasutamise alustamiseks peate meile eelmainitud andmetöötluse jaoks edastama isikuandmeid. Kui Te isikuandmeid ei edasta, ei saa me Teile võimaldada kõiki IBA teenuses saadaolevaid funktsioone.


  Andmete jagamine

  Me ei avalikusta IBA teenuse kaudu Teie isikuandmeid, välja arvatud selles privaatsusteates ja Samsungi ülemaailmses Privaatsuspoliitikas kirjeldatud juhtudel. Samsungi reklaamiteenuse meeskonna piiratud arv töötajaid võivad saada juurdepääsu ja muul viisil töödelda isikuandmeid oma tööülesannete või lepinguliste ülesannete raames. Me võime jagada Teie isikuandmeid oma tütar- ja sidusettevõtetega ning meile teenuseid osutavate teenusepakkujatega. Me ei volita oma teenusepakkujaid andmeid kasutama ega avalikustama, välja arvatud juhul, kui see on teenuste osutamiseks vajalik meie nimel või seaduse järgimiseks.

  Samsung, meie tütar- ja sidusettevõtted ning meie kolmandatest isikutest teenusepakkujad võivad samuti avalikustada Teie isikuandmeid järgmistel juhtudel: 1) kui meil on selleks seadusest tulenev kohustus või kui seda nõutakse kohtukorralduse alusel (nt kohtumäärus või -kutse); 2) vastusena valitsusasutuste (nt õiguskaitseorganid) taotlustele; 3) et kehtestada, kasutada või kaitsta meie seaduslikke õigusi; 4) kui meie hinnangul on avalikustamine vajalik või asjakohane kehalise või muu kahju vältimiseks; 5) seoses kahtlustatava või kinnitust leidnud ebaseadusliku tegevuse uurimisega; 6) kui müüme või võõrandame kogu oma äri ja varad või osa neist (sh ühinemise, soetamise, ümberkorraldamise, lõpetamise või likvideerimise tõttu); 7) muul juhul Teie nõusolekul.


  ANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

  Teiepoolne Teenuste kasutamine hõlmab Teie andmete edastamist, talletamist ja töötlemist väljaspool Teie asukohariiki, täpsemalt Koreas, kooskõlas selle Privaatsuspoliitikaga. Lisaks hõlmab Teiepoolne Teenuste kasutamine Teie isikuandmete edastamist, talletamist ja töötlemist teistes riikides, nende hulgas Euroopa Majanduspiirkonna riigid, Ameerika Ühendriigid ja Kanada. Pidage meeles, et väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate riikide, kuhu Teie isikuandmeid võidakse edastada, andmekaitse- ja muud seadused ei pruugi olla sama üksikasjalikud kui Teie riigis. Me võtame asjakohaseid meetmeid, järgides kohalduvaid seadusi, et tagada Teie isikuandmete kaitse. Nende meetmete hulka kuuluvad lepingu tüüptingimused andmete kaitsmiseks edastamisel väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui soovite saada rohkem infot või ärakirja kehtivatest lepingutest, palume külastada meie Andmekaitsealase toe lehekülge.


  ANDMETE SÄILITAMINE

  Me ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik eesmärgil, milleks neid koguti. See tähendab, et andmed hävitatakse või kustutatakse meie süsteemidest, kui neid enam vaja ei ole.
  Võtame asjakohaseid meetmeid, et Teie isikuandmeid töödeldaks ja säilitataks ainult järgmistel põhimõtetel:
  1. vähemalt aja jooksul, mil andmeid kasutatakse Teile teenuse pakkumiseks;
  2. nagu on nõutud seaduse, lepingu või seoses meie õiguslike kohustusega;
  3. ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgil, milleks neid andmeid koguti ja töödeldakse, või kauem, kui seda nõuab mis tahes leping või kohalduv seadus, või statistilisel eesmärgil, millele rakenduvad asjakohased turbemeetmed.


  Teie valikud

  Võite oma PSIDi mis tahes ajal lähtestada seadetemenüüst. Kui see on lähtestatud, eraldatakse Teie TV vaatamisajalugu ja Smart TV kasutusandmed selle eelmisest PSIDist. Pidage meeles, et PSIDi lähtestamine võib mõjutada IBA teenuse kvaliteeti.

  Lisaks võite IBA teenuse mis tahes ajal välja lülitada oma Samsung Smart TV seadetemenüüst.

  Pange tähele, et Teie IBA teenusega seotud privaatsuseelistused ei mõjuta seda, kas saate või mitte muud tüüpi reklaame ja turundust, mis ei ole seotud Teie teleri vaatamisajaloo või Samsung Smart TV kasutusandmetega. Need muud tüüpi reklaamid ja turundus põhinevad teistel andmetel, nagu üldine asukoht ja muud hinnangulised või tuletatud andmed. Need võivad olla vähem asjakohased, sest ei põhine Teie huvidel.


  Kuidas me isikuandmeid kaitseme?

  Meil on olemas halduslikud, tehnilised ja füüsilised turvameetmed, et kaitsta IBA teenuse kaudu saadud isikuandmeid juhusliku, ebaseadusliku või ilma loata hävitamise, häirimise, kadumise, muutmise, juurdepääsu, avalikustamise või kasutamise eest. Samsung rakendab mõistlikke meetmeid, et tagada nende andmete usaldusväärsus ettenähtud kasutuseks ning et andmed oleksid täpsed, täielikud ja kehtivad.


  Meie privaatsusteate uuendused

  Seda privaatsusteadet uuendatakse regulaarselt, et seoses IBA teenusega arvestada muutustega meiepoolses isikuandmete töötlemises või muutustega kohalduvas seaduses. Me avaldame oma veebisaidil ja/või Teie seadmel teate meie privaatsusteate olulistest muudatustest, ning osutame teate päises, millal seda viimati uuendati.


  MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE

  Küsimuste korral võtke meiega (ELi vastutav töötleja) ühendust järgmisel aadressil:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Kui soovite võtta meiega ühendust selleks, et kasutada oma õigusi, palume külastada meie Andmekaitsealase toe lehekülge.

  Kui leiate, et Teie isikuandmeid töödeldes rikume kohalduvat seadust, võite esitada kaebuse asjakohasele järelevalveasutusele. Kõigi ELi järelevalveasutuste kontaktandmed leiate siit: (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

  SAMSUNGI ÜLEMAAILMNE PRIVAATSUSPOLIITIKA – MOBIILSEADMETE LISA

  Samsungi mobiilseadmed, kantavad seadmed ja muud nendega seotud tehnoloogiad ja teenused (ühiselt meie „mobiilseadmed”) pakuvad arvukalt erinevaid funktsioone, sh võimaldavad kasutajatel jälgida ja parandada oma füüsilist vormi ning heaolu, täiustada kasutuskogemust, teha mobiilimakseid ja juhtida oma mobiilseadmeid häälkäsklustega. Kui te meie mobiilseadmeid kasutate, siis kogume, kasutame, jagame ja talletame teie teavet Samsungi privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisidel. See lisa pakub täiendavaid üksikasju selle kohta, kuidas me seda teavet teile mobiilseadme funktsioonide pakkumiseks kasutame.


  Standardne teave teie mobiilseadme kohta

  Kui te oma mobiilseadme aktiveerite või kasutate selle Interneti-ühendusega funktsioone, kogutakse teavet. See hõlmab teavet teie mobiilseadme kohta, nagu teie -aadress, operatsioonisüsteemi versioon, piirkondlikud ja keeleseaded ning IMEI-d ja muud kordumatud seadmetunnused. Samuti hõlmab see teavet selle kohta, kuidas, millal ja kui kaua oma mobiilseadet kasutate.

  Nagu kirjeldatud privaatsuspoliitikas, kasutame standardset teavet teie mobiilseadme kohta toimimise, hooldamise ja täiustamise eesmärgil ning võime standardset teavet teie mobiilseadme kohta jagada äripartneritega, nagu teie juhtmevaba side teenuse operaatorid, või teenusepakkujatega, kes pakuvad teenuseid meie nimel.


  Kolmandad osapooled

  Pidage meeles, et kui kasutate mõnd rakendust, mille pakkuja on kolmas osapool, sealhulgas teie juhtmevaba side teenuse operaator, võib see pakkuja koguda või saada teavet teie mobiilseadme kohta (nt selle IP-aadressi ja seadmetunnused), nõutud tehingute kohta (nt teie taotlus sisu ostmiseks või laenamiseks) ning rakenduse või teenuse teiepoolse kasutamise kohta. Samsung ei vastuta nende pakkujate privaatsus- ega turbetavade eest. Peaksite olema väga ettevaatlik ning vaatama üle kasutatavate kolmanda osapoole veebisaitide ja teenuste privaatsusavaldused.


  Spetsiifilised funktsioonid

  Pidage meeles, et mõni selles lisas kirjeldatud funktsioonidest ei pruugi olenevalt mudeli versioonist, teie teenusepakkujast või asukohariigist teile saadaval olla.


  Samsung Health

  Rakendus Samsung Health, sellega ühendatud rakendused ja seotud tarvikud (ühiselt „Samsung Health”) on kõik-ühes tüüpi kaaslane, mille eesmärk on innustada teid järgima tervislikke eluviise. Samsung Health aitab teil jälgida oma igapäevaseid tegevusi, saada juhiseid füüsilise vormi igapäevaste eesmärkide ja verstapostide saavutamiseks ning mõõta ja kontrollida selliseid tegureid nagu pulss, vere hapnikuga küllastatuse ehk SpO2-e tase ja stressi tase.
  Samsung Healthi jaoks andmete töötlemise eesmärk on pakkuda teile soovitud teenust või funktsiooni, kaasa arvatud andmete varundamise ja sünkroonimise teenus Samsungi konto kasutajatele, et koostada andmeanalüüse ja statistikat teie heaolu parandamiseks ning täiustada nii Samsung Healthi ennast kui ka selle võimalusi. Andmeid võidakse koguda kas teie mobiilseadme andurite kaudu või siis, kui te oma andmeid mobiilseadmesse või sellega seotud rakendusse või tarvikusse tegelikult sisestate.
  Lisateave selle kohta, kuidas me teie teavet töötleme, on saadaval Samsung Healthi privaatsusteates, mida saate vaadata Samsung Healthi rakenduse seadetemenüüst.


  Samsung Social

  Samsung Social (endise nimega Tõhustatud funktsioonid) on teenustekomplekt, mis on mõeldud sõpradega jagamise ning ühenduse loomise viiside hõlbustamiseks ja täiustamiseks.
  Näiteks praegu saadaolevate funktsioonidega saate jagada oma profiili ja vaadata sõprade pilte ning jagada kontaktidesse kuuluvate sõpradega hõlpsasti faile ja sisu.
  Nende funktsioonide pakkumiseks peame koguma teie nime ja telefoninumbri teie kontaktiloendist ning pääsema juurde sisule, mida olete oma sõpradega jagamas.
  Teil on võimalus need funktsioonid täielikult keelata, kuid saate ka valida teenused, mida soovite kasutada, külastades oma mobiilseadmes Samsungi konto seadeid või rakendusi, mis kasutavad Samsung Sociali funktsioone.
  Peale selle saate olenevalt sellest, kuidas soovite Samsung Socialit kasutada, valida jagatavate andmete kategooriaid ja sõpru, kellega jagada.


  Samsung Pay

  Samsung Pay on lihtne ja turvaline viis deebet- ja krediitkaardiga ostude eest tasumiseks, kasutades selleks oma ühilduvat mobiilseadet. Samsung Pay kasutamiseks ja kaardi registreerimisprotsessi algatamiseks esitatakse teie mobiilseadmelt pangale isiku tõendamiseks ning isikusamasuse tuvastamiseks vajalikud andmed. Need andmed hõlmavad teavet Samsungi konto kohta ja Samsung Pay kasutamisandmeid, seadmeteavet, asukohateavet (nt kus asute ja millal oma kaardi registreerite), kui asukohaseaded on lubatud, ning teie kaardi väljastajale saadetavat kaardi teavet ja arveldamisaadressi, mis liiguvad läbi meie serverite. Teie mobiilseade krüptib selle teabe ja saadab Samsungi serverite kaudu teie panka. Me ei pääse kunagi ligi mingitele kaardi- ega pangaandmetele.
  Pärast seda, kui teie mobiilseade on registreeritud, edastatakse kõiki tehinguandmeid turvaliselt teie mobiilseadme ja kaardi väljastaja ning panga vahel. Viimaste tehingute ajalugu on kättesaadav teie mobiilseadmel ning seda teate üksnes teie ise, teie pank ja kaardi väljastaja. Meie ei kogu mingit teavet teie tehingute kohta ega seadme või konto kohta, mida tehinguteks on kasutatud. Võime siiski koondada ja koguda anonüümselt teavet selle kohta, kuidas te olete üritanud Samsung Payd ostude tegemiseks kasutada, et mõista, kuidas inimesed Samsung Payd kasutavad, ning saaksime seda parendada ja klientidele mugavamaks ja kasulikumaks muuta.
  Lisateave selle kohta, kuidas me teie teavet töötleme, on saadaval Samsung Pay privaatsusteates, mida saate vaadata Samsung Pay rakenduse seadetemenüüst.


  Häälteenused

  Häälkäskluste abil saate oma mobiilseadet juhtida ja paljusid selle funktsioone kasutada.
  Olenevalt teie mudelist ja piirkonnast saate käskida oma mobiilseadmel aktiveerida teatud funktsioone, näiteks esitusloendist lugude esitamine või S Voice'i abil veebiotsingute tegemine. Peale selle saate Bixbyga häälkäskluse abil juhtida kõike, mida olete teinud puuteliidese abil. S Translatori kaudu saate ka keeletõlketuge, dikteerida Häälmemo abil memosid või aktiveerida autojuhtimise ajal funktsioone, lubades autorežiimi ja rääkides mobiilseadmesse.
  Häälteenuste võimaldamiseks võidakse mõni häälkäsklus (koos seadme ja selle kasutamise teabega, sh seadme tunnustega) edastada kolmanda osapoole teenusepakkujale, kes teisendab teie häälkäsklused tekstiks. Peale selle võib Samsung koguda ning teie seade talletada häälkäsklusi ja seotud tekste selleks, et saaksime teile Häälteenuseid pakkuda ning funktsioone hinnata ja täiustada.


  Samsungi reklaamtunnus

  Selleks et pakkuda teie mobiilseadmes teie jaoks asjakohasemat sisu ja reklaame, kogume teavet teie mobiilseadme ning teenuste kasutamise kohta.
  Kohandatud turunduse eesmärgil kogutud teave teie mobiilseadme kasutamise kohta lingitakse juhusliku, ajutise ja lähtestatava seadmetunnusega, mida nimetatakse Samsungi reklaamitunnuseks. Samsungi reklaamitunnuse saate igal ajal lähtestada oma mobiiliseadme menüüst Seaded ning teie seni kogutud kasutusandmeid kohandatud turundusega seoses ei lingita ümber teie uude Samsungi reklaamitunnusesse. Samsungi reklaamitunnuse lähtestamisel aga ei pruugi kohandatud turundus pakkuda teile ainult teie isiklikest huvidest lähtuvaid reklaame. Samuti saate kohandatud reklaamidest igal ajal loobuda oma mobiilseadme vastava Samsungi teenuse rakenduse menüüs Seaded.
  Isegi kui kohandatud turundusest loobute, ei mõjuta see mobiilseadmes muud tüüpi reklaamide ja turundusmaterjalide saamist. Ainuke vahe on selles, et taolised reklaamid ei põhine teie mobiilseadme kasutusteabel.
  Pidage ka meeles, et Samsung võib koguda teie mobiilseadme kasutusteavet muudel eesmärkidel, mis on kirjeldatud selle privaatsuspoliitika põhiosas.

Meiega ühenduse võtmine

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Samuti saab meiega ühendust võtta Andmekaitsealase toe leheküljel.