SAMSUNGI PRIVAATSUSPOLIITIKA OLULISIMAD PUNKTID

Samsung Electronics teab, kui oluline on klientide jaoks privaatsus. Tahame olla kindlad, et mõistate, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame kõigis meie Samsungi seadmetes ning teenustes, alates mobiiltelefonidest ja tahvelarvutitest, lõpetades telerite, kodumasinate, võrguteenuste ning muuga.


See privaatsuspoliitika kehtib kõigile meie teenustele, kuid vajaduse korral pakume ka lisateavet konkreetsete teenustega seotud privaatsuse kohta.

ISIKUANDMETE ÜLEVAADE

Kogume isikuandmeid, mida otse esitate, teavet selle kohta, kuidas te meie teenust kasutate, ja teavet kolmanda osapoole allikatest. Kasutame neid andmeid teile teenuste pakkumiseks, selleks et mõista, kuidas te meie teenuseid kasutate, et saaksime teie kasutuskogemust parandada ja isikupärastada ning arendada kõige olulisemaid rakendusi, tehnoloogiaid ja sisu oma klientide jaoks. Kasutame isikuandmeid ka teie huvidega sobivate kohandatud reklaamide pakkumiseks.

ISIKUANDMETE JAGAMINE

Me võime jagada teie isikuandmeid Samsung Electronicsi sidusettevõtetega ja Samsung Electronicsi nimel teenuseid osutavate ettevõtetega. Peale selle võime jagada isikuandmeid usaldusväärsete partneritega, näiteks mobiilsideteenuse pakkujate või kindlustusfirmadega, kes pakuvad teile tooteid ja teenuseid, mida soovite, ning teavet toodete ja teenuste kohta, mis teile huvi võivad pakkuda. Jagame isikuandmeid õiguskaitseasutustega, kui seda nõuab seadus või Samsung Electronicsi ja selle kasutajate kaitsmiseks.

SAMSUNG PRIVAATSUSPOLIITIKA – SMART TV LISA

Samsungi Smart TV teenus sisaldab funktsioonikomplekti, mis pakub täiustatud videosisu, kohandatud televisiooni-, filmi- ja muid sisusoovitusi, võimaldab ühenduda suhtlusvõrguteenustega ning teil oma Smart TV-d juhtida ja sellega suhelda häälkäskluste abil. Me kogume, kasutame, jagame ja talletame teavet läbi teie Smart TV ning Smart TV-ga ühendatud seadmete Samsungi privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisidel. See lisa pakub täiendavaid üksikasju mõne Smart TV funktsiooni privaatsustavade kohta.


Smart TV võimaldab teil hõlpsasti leida videosaateid ja muud sisu ning neile juurde pääseda. Näiteks võite juurde pääseda teabele televisiooni otsesaadete kohta, mida edastab teie kaabel- või satelliitside operaator, ja nõudevideo sisu pakkumiste kohta, mida edastavad kolmanda osapoole sisupakkujad teie Smart TV-s kuvatavate otsinguvõimalusega saatekavade kaudu.
Televisiooni otsesaadete puhul teeme teile saadaoleva sisu kindlaks osaliselt teie sihtnumbri põhjal. Peale selle aitab Smart TV teha otsitavad kavad ja muu Smart TV sisu teile asjakohasemaks, tõstes esile saated ning sisu, mis võiks teile tõenäolisemalt huvi pakkuda, või pakkudes lisateenuseid, mis võiksid teie vaatamiselamust paremaks muuta. Meie soovitused põhinevad järgmisel:
•      teabel sisu kohta, mida olete Samsungi rakenduste kaudu oma Smart TV-s või muudes seadmetes vaadanud, ostnud, alla laadinud või voogesitanud (teleri vaatamise kohta vaadake lähemalt järgnevast jaotisest „Teabeteenuste vaatamine”);
•      teabel rakenduste kohta, millele olete juurde pääsenud Smart TV kaudu;
•      teabel teie klõpsamiste kohta Smart TV nuppudel Meeldib, Ei meeldi, Vaata kohe jne;
•      päringusõnadel, mille olete sisestanud Smart TV otsingufunktsioonis, sh kindla videosisu otsimisel;
•      muul Smart TV kasutus- ja seadmeteabel, muu hulgas teie IP-aadressil, logiandmetel, riist- või tarkvara konfiguratsiooni tuvastaval teabel, brauseriteabel ja teie soovitud lehtedel.


Teabeteenuste vaatamine
Privaatsusteadet tuleks lugeda koos Samsungi privaatsuspoliitikaga, mis kehtib ka kohandatud Smart TV kasutuskogemustele ja mille leiate aadressilt https://account.samsung.com/membership/pp.
Kohandatud Smart TV kasutuskogemuse pakkumiseks oleneb osa meie funktsioone ja teenuseid teie teleri vaatamisajaloost ning Smart TV kasutusteabest.
Teie teleri vaatamisajalugu sisaldab teavet Smart TV-s vaadatud võrkude, kanalite, külastatud veebisaitide ja saadete ning nende vaatamisele kulutatud aja kohta.
Võime kasutada selle teabe hankimiseks automaatset sisutuvastust (ACR) ja muid tehnoloogiaid. Teie Smart TV edastab vaadatud programmide määramiseks videolõike või TV-tuuneri teavet.
Võite oma privaatsuse valikut menüüs Seaded alati muuta, keelates omal soovil teatud funktsiooni või teenuse. Sel juhul lõpetatakse konkreetse funktsiooni või teenusega seotud teleri vaatamisajaloo kogumine.


[Ainult Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) elanikele]


Teiepoolne teenuste kasutamine hõlmab teie andmete edastamist, talletamist ja töötlemist väljaspool teie asukohariiki, täpsemalt Koreas, kooskõlas selle privaatsusavaldusega. Peale selle hõlmab teiepoolne teenuste kasutamine teie isikuandmete edastamist, talletamist ja töötlemist teistes riikides, nende hulgas Euroopa Majanduspiirkonna riigid, Ameerika Ühendriigid ja Kanada. Pidage meeles, et väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate riikide, kuhu teie isikuandmeid võidakse edastada, andmekaitse- ja muud seadused ei pruugi olla sama üksikasjalikud kui teie riigis. Võtame asjakohaseid meetmeid, järgides kehtivaid seaduseid, et tagada teie isikliku teabe kaitse. Nende meetmete hulka kuuluvad lepingu tüüptingimused andmete kaitsmiseks edastamisel väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Lisateabe või koopia saamiseks paika pandud lepingute kohta võtke meiega ühendust privaatsusalase toe lehel (https://www.samsung.com/request-desk).
Pidage meeles, et teie privaatsuse valik võib mõjutada konkreetse vaatamisteabel põhineva teenuse kättesaadavust või kvaliteeti.


Huvipõhised turundusteenused
Huvipõhised turundusteenused („IBA teenused”) on loodud selleks, et pakkuda võimalust saada ja vaadata kasulikke, interaktiivseid ja huvipõhiseid reklaame toodete ja teenuste kohta, mida pakub Samsung ja kolmandad osapooled teie Samsung Smart TV-s või erinevates Samsungi ja kolmanda osapoole platvormides või seadmetes, sh lineaarsetes reklaamides, veebis, mobiilsideseadmetes ja tahvelarvutites.


Selleks et pakkuda teie seadmetes teie jaoks asjakohasemaid reklaame, tugineb IBA teenus teie teleri vaatamisajaloole (kaasa arvatud teabele võrkude, kanalite, külastatud veebisaitide ja Samsung Smart TV-s vaadatud programmide ning nende vaatamisele kulutatud aja kohta), Samsung Smart TV kasutusteabele ja teistele statistilistele andmetele, mis on hangitud usaldusväärsetest kolmanda osapoole andmeallikatest. Võime kasutada teie teleri vaatamisajaloo hankimiseks automaatset sisutuvastust (ACR) ja muid tehnoloogiaid.


Loome eespool toodud teabe põhjal Samsung Smart TV omanike rühmad, kes jagavad sarnaseid huvisid, ja kasutame neid rühmasid IBA teenuse jaoks. Eespool toodud teavet kasutatakse, et määrata kindlaks rühmad, kuhu teie Samsung Smart TV on määratud, ja seega, milliseid reklaame teie seadmetesse saata.


Võite IBA teenuse mis tahes ajal välja lülitada, külastades Samsung Smart TV menüüd Seaded.


Pange tähele, et teie IBA teenusega seotud privaatsusevalik ei mõjuta seda, kas saate muud tüüpi reklaame ja turundust, mis ei ole seotud teie teleri vaatamisajaloo või Samsung Smart TV kasutusteabega. Need muud tüüpi reklaamid ja turundus põhinevad teistel andmetel, nagu üldine asukoht ja muud hinnangulised või tuletatud andmed. Need võivad olla vähem asjakohased, sest need ei põhine teie huvidel.


IBA teenuste kohta lisateabe saamiseks vt selle lisa lõpus asuvat IBA teenuste privaatsusteatist.


PSID
Teie Smart TV vaatamisajalugu ja kasutusteave, mida kogutakse huvipõhiste reklaamide pakkumiseks, seotakse juhusliku, ebapüsiva ja lähtestatava seadmeidentifikaatoriga (PSID – Personalized Service ID).
Võite oma PSID mis tahes ajal lähtestada, külastades Smart TV menüüd Seaded. Kui see on lähtestatud, eraldatakse teie Smart TV vaatamisajalugu ja Smart TV kasutusteave seoses huvipõhise turundusega selle eelmisest PSID-st. Pidage meeles, et PSID lähtestamise korral ei pruugita kohandatud ja huvipõhiste reklaamide kvaliteeti peenhäälestada.


Häältuvastus
Te saate oma Smart TV-d juhtida ja selle paljusid funktsioone häälkäskluste abil kasutada.
Häältuvastuse lubamisel saate Smart TV-ga suhelda oma hääle abil. Häältuvastusfunktsiooni võimaldamiseks edastatakse teie häälkäsklused (koos seadmeteabega, sh seadme tunnustega) meile ja me teisendame need häältuvastuse funktsioonide pakkumise eesmärgil tekstiks. Peale selle võib Samsung koguda häälkäsklusi ja seotud tekste selleks, et saaksime funktsioone hinnata ja täiustada. Samsung kogub teie häälkäsklusi ainult siis, kui teete Smart TV-s kindla otsingutaotluse, vajutades kaugjuhtimispuldil või ekraanil aktiveerimisnuppu või öeldes äratusväljendi (nt „Hi, Bixby”) ja rääkides kaugjuhtimispuldi või Smart TV mikrofoni.
Kui te häältuvastust ei luba, ei saa te häältuvastusfunktsioone kasutada.
Võite häältuvastuse andmete kogumise menüüs Seaded igal ajal keelata. See aga võib takistada häältuvastuse funktsioonide kasutamist.


Häältuvastuse kohta lisateabe saamiseks vt selle lisa lõpus asuvat häältuvastuse privaatsusteatist.


Kolmandad osapooled
Pidage meeles, et kui vaatate mõnd videot või kasutate rakendust, mille pakkuja on kolmas osapool, võib see pakkuja koguda või saada teavet teie Smart TV kohta (nt selle IP-aadressi ja seadmetunnused), nõutud tehingute kohta (nt teie taotlus video ostmiseks või laenamiseks) ning rakenduse või teenuse teiepoolse kasutamise kohta. Samsung ei vastuta nende pakkujate privaatsus- ega turbetavade eest. Peaksite olema väga ettevaatlik ning vaatama üle kasutatavate kolmanda isiku veebisaitide ja teenuste privaatsusavaldused.


Asukohariigiga seotud funktsioonid
Pidage meeles, et mõni selles Smart TV lisas kirjeldatud funktsioonidest ei pruugi teie asukohariigis saadaval olla.

 


HÄÄLTUVASTUSE TEENUSE PRIVAATSUSTEADE


Jõustumise kuupäev: 4. juuni 2019


Samsung Electronics ja meie sidusettevõtted mõistavad teie muret privaatsuse pärast. See privaatsusteade kehtib isikuandmetele, mida kogume häältuvastuse teenuse („häälteenus”) kaudu.


Häälteenus on teenus, mis annab kasutajatele võimaluse otsida ja vaadata sisu ning hallata oma maailma läbi Samsungi toodetes, kasutades selleks ainult oma häält. Selle funktsioonide hulka kuuluvad loomulik keele töötlemine sisuotsingus ja Samsung Smart TV juhtimine; Internet ning ilma- ja muud teenused, mida kasutajad on harjunud oma Samsung Smart TV-dest saama.


Valitud keelest olenevalt võib teil olla võimalik kasutada ja nautida täiustatud häältuvastusfunktsiooni Bixby. Bixby töötamisest annavad märku Samsung Smart TV ekraanil kuvatud ikoonid, bännerid ja teised märgid.


Privaatsusteatest leiate lisateavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse seoses Häälteenusega, ja seda tuleks lugeda koos Samsungi privaatsuspoliitikaga, mis kehtib ka Häälteenuse teiepoolsele kasutamisele ja mille leiate aadressilt https://account.samsung.com/membership/pp.


Selles privaatsusteates on kirjeldatud, mis liiki teavet Häälteenuse kaudu kogutakse, kuidas me võime seda teavet kasutada ja millised on teie valikuvõimalused meiepoolse teabe kasutamise suhtes. Samsung on isikliku teabe töötlemise kontrollija.


MILLIST TEAVET ME KOGUME?
Häälteenuse kaudu saame teie kohta teavet mitmel moel. Meieni jõuavad järgmist liiki isikuandmed.


•      Samsungi konto teave (valikuline). Kui logite Samsungi kontole Smart TV-s sisse, võime koguda teavet, mis on seotud teie Samsungi kontoga, mida kasutate Häälteenusele juurdepääsuks, näiteks teie nime, meiliaadressi ja Samsungi konto ID-d.


•      Häälteenusega suhtlemine. Võime koguda andmeid häälteenuse teiepoolse kasutuse kohta selle alusel, kuidas te kasutate teenuseid, sh teie häälkäskluste salvestused (nt teie küsimused, päringud ja juhised), teie pildid ja muud sisestused ning samuti andmed selle kohta, mida te teenustelt saate (nt tagasiside, vastused ja sisu). Me võime saada ka muud teavet selle põhjal, kuidas te Häälteenust kasutate, sh Samsungilt ja kolmandate osapoolte rakendustelt ning teenustelt saadud teavet (sh teavet teie kasutatud rakenduste kohta, teie külastatud veebilehtede ja teie kontaktiloendite kohta, piltide, muusika, kalendrimärkmete, järjehoidjate, märkmete, äratuskella ja teabe kohta muude Samsungi ning kolmandate osapoolte rakenduste, kodulehtede ja teenuste kohta), kuhu on juurde pääsetud või mida on kasutatud Häälteenuse abil, et teile teenuseid osutada (näiteks muusika voogesitus ja ilmateade).


•      Geolokaliseerimise andmed. Teatud eesmärkidel, näiteks teile teenuse pakkumiseks, võime telerisse talletatud sihtnumbri alusel, mille saame teie IP-aadressi või teiepoolse sisestamise kaudu, saada andmeid teie seadme asukoha kohta ning muid teie asukohaga seotud andmeid.


•      Seadme ja rakenduse teave. Võime koguda automaatselt teavet teie Häälteenuse võimekusega seadmete kohta, näiteks seadmete mudelid, OS-versioonid, seadmete konfiguratsioonid ja seaded, IP-aadressid ning seadmete tuvastajad ning muud kordumatud tuvastajad. Peale selle võime saada teavet selle kohta kuidas, millal ja kui kaua kasutate Häälteenuse võimekusega seadmeid, sh teie Häälteenuse ja Samsungi ning kolmandate osapoolte rakenduste ja teenuste kasutamine seadmetega (näiteks teie seadmetel leiduv rakenduste loend, nendega kuulatud muusika, teie külastatud kodulehed ning teie tehtud päringud).


KUIDAS ME TEIE TEAVET KASUTAME?
Võime kasutada Häälteenuse kaudu saadud teavet järgmisel otstarbel:


•      teile teenuste osutamiseks, näiteks teie häälteenuse kaudu esitatud taotlustele, küsimustele ja juhistele vastamiseks;
•      teie tuvastamiseks ja isikusamastamiseks teatud Häälteenuste kasutamiseks;
•      teie Häälteenuse kasutuskogemuse parandamiseks ja just teile kohandamiseks, näiteks meie kasutajate järgi sisu ning vastuste edastamiseks selle põhjal, kuidas kasutajad Häälteenust kasutavad;
•      teie eraldi nõusoleku alusel teie teavitamiseks meie toodetest ja teenustest ning teile teavituste, sisu, hoiatuste, pakkumiste, sooduspakkumiste, turundusteabe, teadete ja reklaami edastamiseks;
•      teie taotlustele ja järelpärimistele vastamiseks;
•      meie äritegevuse juhtimiseks, selle hindamiseks ja parandamiseks (sh uute toodete väljaarendamiseks, meie toodete ning teenuste parandamiseks ja edasiarendamiseks, teavitustöö korraldamiseks, toodete, kliendibaasi ning teenuste analüüsiks, turu-uuringute ja andmeanalüütika tegemiseks, aga ka raamatupidamise, auditeerimise ning muude sisekontrolli protseduuride jaoks);
•      võimaldamaks teil suhelda teatud kolmanda isiku rakenduste ja teenustega ning neid kasutada;
•      pettuste ja muude kriminaalsete tegevuste, nõuete ning muude kohustuste ennetamiseks, tuvastamiseks ja nende vastu kaitsmiseks;
•      kehtivate õigusaktide, vastavate tööstusstandardite ja meie reeglite, sh see privaatsusteade, Samsungi konto privaatsuspoliitika järgimiseks ning kohaldamiseks.


Häälteenuse kaudu võime koguda aja jooksul ja kolmanda isiku rakendustes, veebisaitidel ning muudes veebiteenustes isikuandmeid teie tegevuste kohta veebis seadmetega, kus häälteenus on aktiveeritud. Me võime oma teenuste jaoks kasutada kolmanda isiku analüütikateenuseid. Need analüütikateenuste pakkujad aitavad meil analüüsida seda, kuidas te teenuseid kasutate, ja meie teenuseid paremaks muuta. Nimetatud teenusepakkujatele võib meie kogutud teavet avaldada või lubada neil seda otse koguda, samuti vastavatel kolmandatel osapooltel, kes kasutavad teavet näiteks teenuste kasutamise hindamiseks, teenuste osutamisele kaasaaitamiseks ja tehniliste probleemide tuvastamiseks.


Samsung töötleb isikuandmeid eelnimetatud eesmärkidel. Samsungi õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks hõlmab andmetöötlust, mis on vajalik teie ja Samsungi vahelise lepingu täitmiseks (näiteks teile teenuste osutamiseks, teie tuvastamiseks ning isikusamastamiseks, et te saaksite teatud teenuseid kasutada), õiguslike nõuete järgmiseks (näiteks kohaldatavatele raamatupidamiseeskirjadele vastamiseks ja seadusest tulenevate andmete avalikustamise kohustuste täitmiseks), Samsungi põhjendatud huvide kaitseks (näiteks meie omavahelise suhte haldamiseks ning teenuste parandamiseks) ja mis tugineb meie klientide nõusolekul (näiteks teiega suhtlemiseks meie toodete ning teenuste teemal ja teile turundusteabe edastamiseks), mida võib hiljem igal ajal tagasi võtta Samsungi privaatsusavalduse jaotises „Võtke meiega ühendust” täpsustatu kohaselt, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist aset leidnud andmetöötluse seaduslikkust.


Lepingu sõlmimiseks peate meile edastama isiklikke andmeid eelmainitud andmetöötluse jaoks. Kui te isiklikke andmeid ei edasta, ei saa me teile kõiki Häälteenuse kaudu kättesaadavaid funktsioone võimaldada.


TEIE VALIKUD
Saate häälteenuse menüüst Seaded igal ajal välja lülitada. Sellisel juhul ei pruugi teil aga olla enam võimalik häälteenust kasutada.


Samuti pakume teile teatud valikuid seoses isikuandmetega, mida teilt saame. Teie eelistuste värskendamiseks, meilt saadud teatiste piiramiseks või taotluste esitamiseks võtke meiega ühendust, nagu on täpsustatud Samsungi privaatsuspoliitika jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta”.


MEIE PRIVAATSUSTEATE VÄRSKENDUSED
Seda privaatsusteadet värskendatakse regulaarselt, et kajastada meie isikuandmetega seotud praktikate muutumist teenustes või kohalduva seaduse muudatusi. Me avaldame oma veebisaidil ja/või teie seadmel teate meie privaatsusteate olulistest muudatustest ning anname teate päises teada, millal seda viimati värskendati.

 


HUVIPÕHISE REKLAAMITEENUSE PRIVAATSUSTEADE


Jõustumise kuupäev: 4. juuni 2019


Samsung Electronics ja meie sidusettevõtted mõistavad teie muret privaatsuse pärast. See privaatsusteade kehtib isikuandmetele, mida kogume huvipõhiste reklaamiteenuste („IBA teenus”) kaudu.


Privaatsusteatest leiate täiendavat teavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse seoses IBA teenusega, ja seda tuleks lugeda koos Samsungi globaalse privaatsuspoliitikaga, mis kehtib ka IBA teenuse teiepoolsele kasutamisele ja mille leiate aadressilt https://account.samsung.com/membership/pp.


Selles privaatsusteates on kirjeldatud, mis liiki teavet huvipõhiste reklaamide kaudu kasutatakse, kuidas me võime seda teavet kasutada, kui kaua me teavet säilitame, kellega võime seda jagada ja millised on teie valikuvõimalused meiepoolse teabe kasutamise suhtes ning kuidas te saate oma õigusi maksma panna. Samsung on isikliku teabe töötlemisel vastutav töötleja.


MIS ON IBA TEENUS?
IBA teenus on loodud selleks, et pakkuda võimalust saada ja vaadata kasulikke, interaktiivseid ning huvipõhiseid reklaame toodete ja teenuste kohta, mida pakuvad Samsung ning kolmandad osapooled teie Samsung Smart TV-s või erinevates Samsungi ja kolmanda osapoole platvormides või seadmetes, sh lineaarsetes reklaamides, veebis, mobiilsideseadmetes ning tahvelarvutites.


Selleks et pakkuda teie seadmetes teie jaoks asjakohasemaid reklaame, tugineb IBA teenus teie teleri vaatamisajaloole (kaasa arvatud teabele võrkude, kanalite, külastatud veebisaitide ja Samsung Smart TV-s vaadatud programmide ning nende vaatamisele kulutatud aja kohta), Samsung Smart TV kasutusteabele ja teistele statistilistele andmetele, mis on hangitud usaldusväärsetest kolmanda osapoole andmeallikatest. Võime kasutada teie teleri vaatamisajaloo hankimiseks automaatset sisutuvastust (ACR) ja muid tehnoloogiaid.


Loome eespool toodud teabe põhjal Samsung Smart TV omanike rühmad, mis jagavad sarnaseid huvisid, ja kasutame neid rühmasid IBA teenuse jaoks. Eespool toodud teavet kasutatakse, et määrata kindlaks rühmad, kuhu teie Samsung Smart TV on määratud, ja seega, milliseid reklaame teie seadmetesse saata.


PSID
IBA teenuse pakkumise eesmärgil kogutud teave teie seadme kasutamise kohta lingitakse juhusliku, ajutise ja lähtestatava seadmetunnusega, mida nimetatakse PSID reklaamitunnuseks. Võite oma PSID lähtestada, nagu on täpsustatud käesoleva privaatsusteate jaotises Teie valikud.


MILLIST TEAVET ME KOGUME?
IBA teenuse kaudu saame teie seadmete kohta teavet mitmel moel. Meieni jõudva teabe liigid on järgmised:
•      Seadme teave. Me kogume andmeid, nagu teie seadme mudel, operatsioonisüsteemi versioonid, seadme konfiguratsioonid ja seaded, IP-aadress, seadme identifikaatorid ning muud identifikaatorid.
•      Seadme kasutuse ja logiandmed. Kogume teavet selle kohta kuidas, millal ja kui kaua te kasutate oma seadmeid, sh teie IBA teenuse ning Samsungi ja kolmandate osapoolte rakenduste ning teenuste kasutamine seadmetes (näiteks teie seadmetel leiduv rakenduste loend).
•      Vaatamise andmed. Kogume teie teleri vaatamisajalugu. Teie teleri vaatamisajalugu sisaldab teavet Samsung Smart TV-s vaadatud võrkude, kanalite, külastatud veebisaitide ja saadete ning nende vaatamisele kulutatud aja kohta. Võime kasutada selle teleri vaatamisajaloo hankimiseks ACR-i ja muid tehnoloogiaid.
•      Statistilised andmed. Võime teie või teie seadmete kohta kasutada statistilist teavet, nagu üldine asukoht ja hinnanguline vanuserühm. Hangime selle statistilise teabe äriliselt kättesaadavatest allikatest (seadusega lubatud määral), nagu meie kolmandast osapoolest teenusepakkujad. Teeme koostööd ainult selliste kolmandast osapoolest teenusepakkujatega, kes tagavad, et see teave on hangitud kohalduvate seaduste järgi ja seda võib meile kasutamiseks ning avalikustamiseks esitada.    


Samsungi serverid saavad teavet teie IBA teenusega suhtlemise, teie asukoha ja seadmete kohta, mille kaudu te IBA teenust kasutate.


KUIDAS ME TEIE TEAVET KASUTAME?
Me kasutame IBA teenuse kaudu saadud teavet järgmisel otstarbel:


•      teile IBA teenuse pakkumiseks;
•      teie IBA teenuse kasutuskogemuse täiustamiseks ja kohandamiseks;
•      teie eraldi nõusolekul teile e-posti ja kommertsteavituste kaudu selliste Samsungi ning kolmandate osapoolte pakutatavate toodete ja teenuste teavituste saatmiseks, mis sobivad teie huvidega;
•      teie taotlustele ja järelpärimistele vastamiseks;
•      meie äritegevuse juhtimiseks, selle hindamiseks ja parandamiseks (sh uute toodete väljaarendamiseks, meie toodete ning teenuste parandamiseks ja edasiarendamiseks, teavitustöö korraldamiseks, toodete, kliendibaasi ning teenuste analüüsiks, turu-uuringute ja andmeanalüütika tegemiseks, aga ka raamatupidamise, auditeerimise ning muude sisekontrolli protseduuride jaoks); 
•      pettuste ja muude kriminaalsete tegevuste, nõuete ning muude kohustuste ennetamiseks, tuvastamiseks ja nende vastu kaitsmiseks;
•      kehtivate seadusnormide, vastavate tööstusstandardite ja meie reeglite, sh see privaatsusteade, Samsungi konto privaatsuspoliitika järgimiseks ning kohaldamiseks.


Samsung töötleb isikuandmeid eelnimetatud eesmärkidel. Samsungi õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks hõlmab järgmist töötlemist: teie ja Samsungi vahelise lepingu täitmiseks vajalik andmetöötlus (näiteks, et teile IBA teenust osutada ja teid tuvastada ning autentida); andmetöötlus on vajalik seaduse järgimiseks (näiteks kehtivad raamatupidamisreeglid ja kohustuslike teavituste jaoks õiguskaitseasutustele); vajalik Samsungi põhjendatud huvide kaitseks (näiteks suhtlemiseks teiega ja IBA teenuse parandamiseks); ja tugineb meie klientide nõusolekul (näiteks teiega suhtlemine meie toodete ja teenuste teemal ning teile turundusteabe edastamiseks), mida järgnevalt võib igal ajal tagasi võtta menüüs Seaded, nagu on täpsustatud selle privaatsusteate jaotises Teie valikud, samas jääb enne nõusoleku tagasivõtmist aset leidnud andmetöötlus ikka seaduspäraseks.


IBA teenuse kasutamise alustamiseks peate te meile andma isiklikke andmeid eelmainitud andmetöötluse jaoks. Kui te isikuandmeid ei edasta, ei saa me teile võimaldada kõiki IBA teenuses saadaolevaid funktsioone.


TEIE VALIKUD
Võite PSID menüüs Seaded alati lähtestada, misjärel teie teleri vaatamisajalugu ja Smart TV kasutusteave katkestatakse eelmisest PSID-st. Pidage meeles, et PSID lähtestamine võib mõjutada IBA teenuse kvaliteeti.


Peale selle võite IBA teenuse mis tahes ajal välja lülitada, külastades Samsung Smart TV menüüd Seaded.


Pange tähele, et teie IBA teenusega seotud privaatsuse valik ei mõjuta seda, kas saate muud tüüpi reklaame ja turundust, mis ei ole seotud teie teleri vaatamisajaloo või Samsung Smart TV kasutusteabega. Need muud tüüpi reklaamid ja turundus põhinevad teistel andmetel, nagu üldine asukoht ja muud hinnangulised või tuletatud andmed. Need võivad olla vähem asjakohased, sest need ei põhine teie huvidel.


MEIE PRIVAATSUSTEATE VÄRSKENDUSED
Seda privaatsusteadet värskendatakse regulaarselt, et seoses IBA teenusega arvestada muutustega meiepoolses isikuandmete töötlemises või muutustega kohalduvas seaduses. Me avaldame oma veebisaidil ja/või teie seadmel teate meie privaatsusteate olulistest muudatustest ning anname teate päises teada, millal seda viimati värskendati.

 

KÕNEKESKUS - TEIE ISIKUANDMEID PUUDUTAV TEADE

 

1. Üldandmed

Meie, Samsung Electronics Baltics, SIA, registrinumber 40003963909, aadress Duntes tn 6, Riia, LV-1013, („SEB“ või „meie“), töötleme neid isikuid puudutavat informatsiooni, kellega me oma kõnekeskuse kaudu suhtleme; andmeteks, mida me töötleme, on nt ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, sõnumid, meiega suhtlemise ajalugu („Isikuandmed“).Isikuandmete edastamine meile on vabatahtlik. Ent kui te meile teatud informatsiooni ei anna, pole meil võimalik mõnda käesolevas teates käsitletud eesmärki täita.Kui Isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek iga ajal tagasi võtta. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist teostatud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.SEB on Isikuandmete vastutavaks töötlejaks ja vastutab kõigi toimingute eest, mida ta ise teie Isikuandmetega seoses teeb, aga ka kõigi toimingute eest, mida nendega teevad tema kolmandatest isikutest teenusepakkujad. 


2. Eesmärgid, milleks me Isikuandmeid kasutame

Me võime kasutada Isikuandmeid selleks, et: 

• suhelda teiega, näiteks vastata teie taotlustele, pretensioonidele ja tagasisidele või et teiega pärast teenuse osutamist ühendust võtta;

• pakkuda teile tehnilise või üldise iseloomuga tuge, mida olete seoses Samsungi toodete või SEB teenustega seoses soovinud;

• analüüsida oma turgu, kliente ja tooteid;

• Samsungi tooteid paremaks muuta;

• analüüsida meie teenuseid, nt kõnekeskuse ja remonditeenuseid;

• parandada meie teenuste kvaliteeti;

• lahendada õiguslikke ja muid vaidlusi ja nõudeid.

Me ei kasuta Isikuandmeid mitte ühelgi eesmärgil, mis pole kooskõlas eespool kirjeldatud eesmärkidega, teie poolt antud nõusolekuga või õigusaktide nõuetega.


3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel:

• isikuandmete kaitse üldmääruse („GDPR“) 6. artikli 1. lõike punkt (a) (teie nõusolek); ja 

• isikuandmete kaitse üldmääruse („GDPR“) 6. artikli 1. lõike punkt (f) (meie või kolmandate isikute õigustatud huvi). 

Meie õigustatud huvid on Samsungi toodete müügi edendamine, tõhusate teenuste osutamine ja oma teenuste arendamine, meie sisereeglite, partneritega sõlmitud lepingute ja õigusaktide sätete täitmise tagamine ning meie seaduslike huvide kaitsmine.  Samsung Electronics Co., Ltd. õigustatud huviks on Samsungi toodete arendamine ja nende müügi edendamine.


4. Isikuandmete vastuvõtjad

Teie Isikuandmeid jagatakse kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kes osutavad meile mitmesuguseid teenuseid, nt kõnekeskuse, remondi- ja õigusteenuseid. Isikuandmeid avaldatakse või Isikuandmetele juurdepääs võimaldatakse kolmandatele isikutele selleks, et nad saaksid meile mainitud teenuseid osutada.Teie Isikuandmeid võidakse jagada ka Samsung Electronics Co., Ltd-ga, mis asub Korea Vabariigis, kus võib kehtida teistsugune isikuandmete kaitse regulatsioon. Korea Vabariik ei kuulu nende riikide hulka, mille kohta on Euroopa Komisjon võtnud vastu kaitse piisavuse otsuse. Seetõttu, kui me edastame Isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, me tagame asjakohaste turvameetmete rakendamise, nt kasutame Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud tüüptingimusi. Kui soovite saada sellest koopiat, siis palume pöörduda meie poole allpool kirjeldatud viisil.


5. Isikuandmete säilitamine

Teie Isikuandmeid säilitatakse üksnes seni, kuni need on eespool märgitud eesmärkide saavutamiseks vajalikud. Kohtuliku menetluse algatamise korral võib Isikuandmeid säilitada kuni menetluse, sh võimalike edasikaebamise perioodide lõpuni, pärast mida Isikuandmed kustutatakse. Kui õigusaktid näevad ette isikuandmete säilitamise kohustuse, siis me neid sätteid ka järgime.


6. Taotlused, küsimused ja kaebused

Kui soovite taotleda juurdepääsu oma Isikuandmetele, nõuda Isikuandmete parandamist, kustutamist, nende töötlemise piiramist, esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kasutada andmete ülekantavuse õigust või väljendada muid kahtlusi seoses isikuandmete käitlemisega, võite esitada läbi GDPR-i tugiteenuste lehekülje taotluse Euroopa andmekaitsespetsialistile; vastava lingi leiate meie Privaatsuspoliitikast, http://www.samsung.com/ee. Teil on samuti õigus esitada kaebusi oma Isikuandmete käitlemise kohta andmekaitse järelevalveasutusele.