SAMSUNGI PRIVAATSUSAVALDUSE PÕHIPUNKTID

Samsung Electronics Co., Ltd. (selles avalduses nimetatud kui „Samsung Electronics”, „Samsung” või „meie”), mille peakorter asub Lõuna-Koreas, teab, kui tähtis on meie klientidele privaatsus. Soovime veenduda, et saaksite aru, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame kõigis Samsungi seadmetes ja teenustes alates mobiiltelefonidest ja tahvelarvutitest ning lõpetades telerite, kodumasinate, võrguteenuste ja muuga.

Kuigi see privaatsusavaldus kehtib kõigi meie teenuste kohta, esitame vajaduse korral ka privaatsusalast lisateavet konkreetsete teenuste kohta.

ÜLEVAADE ISIKUANDMETEST

Kogume teie poolt otse esitatud isikuandmeid, teavet selle kohta, kuidas te meie teenuseid kasutate, ning teavet kolmandatest allikatest. Kasutame seda teavet selleks, et osutada teile teenuseid, mõista, kuidas te meie teenuseid kasutate, et saaksime neid täiustada ja isikupärastada ning arendada meie klientide jaoks kõige asjakohasemaid rakendusi, tehnoloogiat ja sisu. Kasutame isikuandmeid selleks, et pakkuda teie huvidele kohandatud isikupärastatud reklaame kooskõlas kohaldatava õigusega.

ISIKUANDMETE JAGAMINE

Me võime jagada teie isikuandmeid Samsung Electronicsi sidusettevõtetega, samuti ettevõtetega, kes osutavad teenuseid Samsung Electronicsi nimel. Samuti võime jagada teie isikuandmeid usaldusväärsete partnerettevõtetega, näiteks mobiilsideteenuste osutajate või kindlustusseltsidega, kes pakuvad teile soovitud tooteid ja teenuseid ning teavet toodete ja teenuste kohta, millest võite olla huvitatud. Võime jagada isikuandmeid ka õiguskaitseorganitega, kui seda nõuab seadus või kui see on vajalik Samsung Electronicsi ja selle kasutajate kaitsmiseks.

 • SAMSUNGI PRIVAATSUSAVALDUS

  Jõustumiskuupäev: 28. detsember 2022.

  See privaatsusavaldus kehtib kõigi Samsungi seadmete ja teenuste kohta alates mobiiltelefonidest, tahvelarvutitest, teleritest ja kodumasinatest ning lõpetades osutatavate võrguteenuste ja klienditeenindusega. Selles privaatsusavalduses viidatakse sellistele seadmetele ja teenustele sõnaga „teenused”.

  Kontrollige privaatsusavalduse värskendusi sageli. Võime seda privaatsusavaldust regulaarselt värskendada, et kajastada teenustega seotud muudatusi meie isikuandmete tavades või muutusi kohaldatavas õiguses. Avaldame oma veebisaidil või teie seadmes teate, et anda teile ette teada olulistest muudatustest meie privaatsusavalduses, ning märgime privaatsusavalduse päises, millal seda viimati värskendati. Privaatsusavalduse kehtiva versiooni leiate alati aadressilt https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy. Privaatsusavaldusele lisaks esitab Samsung ka konkreetsete toodete ja teenustega seotud konkreetseid privaatsusteateid. Kui privaatsusavalduse ja konkreetse privaatsusteate tingimused erinevad, kohaldatakse konkreetse privaatsusteate tingimusi.

 • Samsung Electronics kogub teilt teavet mitmel viisil.


  Otse teilt saadud andmed

  Mõned teenused võimaldavad teil esitada meile teavet otse. Järgnevalt on toodud mõned näited.

  • Kui loote meie juures konto või profiili, palume teil esitada nime, sünniaja või kontaktandmed, nagu telefoninumber ja e-posti aadress.
  • Kui tellite meilt toote või tasulise teenuse, küsime tellimuse töötlemiseks teie nime, aadressi, kontaktandmeid ning saatmis- ja makseandmeid. Saate ka valida, kas salvestada oma makseandmed, et saaksite järgmisel korral lihtsamini tasuda.
  • Kui pöördute vastuste saamiseks klienditeenindusse, küsime teilt teavet, et tuvastada teie isik ja toode, mille tõttu te meile päringu esitasite.
  • Kui suhtlete meie klienditeeninduse või teiste töötajatega, edastatakse teie suhtlus meie süsteemide kaudu.
  • Kui jagate oma kontakte, kogume nende telefoninumbreid ja muid kontaktandmeid, et hõlbustada failide jagamist ja sõnumite saatmist. Saate need funktsioonid oma seadmete seadetes välja lülitada või neid piirata.


  Teave teenuste teiepoolse kasutamise kohta

  Peale teie antud andmete kogume teie seadmes oleva tarkvara kaudu ja muul moel andmeid selle kohta, kuidas te meie teenuseid kasutate. See teave hõlmab järgmist.

  • Seadme teave: teie seadme riist- (näiteks mudel ja tootja) ja tarkvara teave (näiteks operatsioonisüsteem ja tarkvaraversioonid), IMEI-number ja muud seadme kordumatud tunnused (näiteks mobiiltelefoni riigikood, mobiilivõrgu kood, MAC-aadress, IP-aadress, seerianumber, seadme kordumatud tunnused, reklaamitunnus (nt mobiilsideseadmete puhul, Google AD-i ja Android ID tunnus ja Samsungi visuaalsete kuvaseadmete, sh Samsungi Smart TVde puhul, isikupärastatud teenuse tunnus (Personalized Service ID, PSID) ja Tizeni reklaamitunnus (Tizen Identifier for Advertising, TIFA))), telefoninumber, müügikood, pääsusalvestis, küpsised, pikslid ja muud samalaadsed tehnoloogiad (nagu kirjeldatud allpool jaotises „Küpsised, majakad ja muud sarnased tehnoloogiad”), tellimuste teave ja nende seadmete seaded, mida te kasutate teenuste juurde pääsemiseks.
  • Logiteave: diagnostilised, tehnilised, tõrke- ja kasutusandmed, nagu teenuste teiepoolse kasutamise aeg ja kestus, teie seadmetesse paigaldatud teenused, otsinguterminid, kui sisestate oma seadmesse otsisõnu konkreetse Samsungi teenuse kohta, teave, mis on talletatud küpsistesse, mille me teie seadmetesse oleme salvestanud, ning veaaruanded ja tõmmiselogid.
  • Asukohaandmed: kui kasutate teatavaid teenuseid, võidakse meile edastada teavet lähedalasuvate Wi-Fi-pääsupunktide, mobiilsidemastide ja teie eraldi nõusoleku korral teie seadme GPS-signaali kohta. Meile võidakse teatavate teenuste puhul edastada sihtnumbrid või postikoodid ja IP-aadressidele tuginevad eelduslikud asukohad, kui kasutate teenuseid.
  • Häälteave: teie hääle salvestused, mida me teeme ja oma serverites kogume, kui annate sellele funktsioonile loa ja kasutate teenuse juhtimiseks häälkäsklusi, on hõlmatud eraldi Bixby privaatsusavaldusega. Kogume ja hoiame teie hääle salvestusi ka siis, kui võtate ühendust meie klienditeenindusmeeskonnaga. Juhime tähelepanu, et kui teeme koostööd kolmandast isikust teenuseosutajaga, kes osutab meie nimel kõne tekstiks muundamise või kõnekeskuse teenuseid, võib ka see teenuseosutaja saada ja hoida teatavaid häälkäsklusi meie ja usaldusväärse kolmandast isikust teenuseosutaja vahel sõlmitud lepingu kohaselt.
  • Samsungi klaviatuuri teave: sõnad, mida trükite, kui lubate ennustava teksti. Seda funktsiooni võidakse pakkuda koos teie Samsung Accounti kontoga, et sünkroonida andmeid kasutamiseks teie teistes Samsungi mobiilsideseadmetes. Need andmed saate kustutada, minnes ennustava teksti seadetesse.


  Avalikult või kaubanduslikult kättesaadav või jagatud teave

  Mõnikord kogume avalikult või kaubanduslikult kättesaadavat teavet, sealhulgas teavet teie kasutatavatest suhtlusvõrgustikest, ja kombineerime seda muu teie kohta käiva teabega, et saaksime paremini aru teie vajadustest, huvidest ja eelistustest.


  Muu teave, mida kogume

  Kogume ka muud teavet teie, teie seadmete või teenuste teiepoolse kasutamise kohta, mida nõustute meile saatma. Hangime teie nõusoleku kohaldatava õiguse kohaselt.


  Kolmandate isikute osutatavad analüüsiteenused

  Teatud teenuste kaudu kogume aja jooksul isikuandmeid teie tegevuse kohta veebisaitidel, ühendatud seadmetes ning kolmandate isikute veebisaitidel, seadmetes, rakendustes ning muude võrgufunktsioonide ja -teenuste kasutamisel. Kasutame teenustes kolmandate isikute osutatavaid analüüsiteenuseid, näiteks Google Analyticsit ja Adobe Analyticsit. Neid analüüsiteenuseid haldavad teenuseosutajad aitavad meil analüüsida, kuidas te teenuseid kasutate, ja selle põhjal täiustada teenuseid. Teavet, mida me kogume, võidakse avaldada kõnealuste teenuste osutajatele ja muudele asjakohastele kolmandatele isikutele, kes võivad andmeid ka vahetult koguda (näiteks teenuste kasutamise hindamiseks, nende osutamisele kaasaaitamiseks ja tehniliste probleemide tuvastamiseks). Lisateavet teenuse Google Analytics kohta saate aadressilt http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html ja https://www.google.com/policies/privacy/partners/.


  Teie valikud

  Võite otsustada, et te ei anna meile teatavat liiki teavet, näiteks sellist teavet, mida nõutakse toote või teenuse ostmisel. Mõnel juhul võib see piirata teie võimet kasutada mõningaid teenuseid. Anname endast parima, et neid piiranguid teilt teabe küsimise käigus selgitada, et saaksite teha teadliku otsuse.

 • Kasutame kogutud teavet alljärgnevalt toodud eesmärkidel.

  • Selleks, et aidata teid või teie seadet meie teenuste kasutamiseks registreerida.
  • Teie soovitud teenuse osutamiseks või funktsiooni pakkumiseks.
  • Kohandatud sisu ja isikupärastatud teenuste osutamiseks, tuginedes teie varasemale tegevusele meie teenustes.
  • Isikupärastatud ja/või üldistatud reklaamide, reklaamikampaaniate ja pakkumuste tegemiseks, mis võiksid teile meie teenustes, veebisaitidel, kolmandate isikute veebisaitidel ja võrguplatvormidel, nt sotsiaalmeediasaitidel, huvi pakkuda (kohaldatava õiguse kohaselt). Saadame teile isikupärastatud reklaami, reklaamikampaaniaid ja pakkumusi ainult siis, kui olete andnud oma nõusoleku Samsungi turundussõnumite saamiseks.
  • Reklaamikampaaniate ja pakkumuste tegemiseks otseturundussõnumite kaudu (nagu tõuketeatised, e-kirjad ja tekstsõnumid) ainult siis, kui olete selleks andnud eraldi nõusoleku.
  • Meie äri käigus hoidmiseks, hindamiseks ja täiustamiseks, sealhulgas uute ja olemasolevate toodete ja teenuste arendamiseks ja parandamiseks, teabevahetuse haldamiseks ja parandamiseks, teenuste ja kliendibaasi analüüsimiseks (sealhulgas turu-uuringute tegemiseks, teie arvamuste küsimiseks meie toodete ja teenuste kohta ning kliendiuuringute korraldamiseks, hankides selleks vajaduse korral teie eraldi nõusoleku), samuti andmete koondamiseks ja anonüümseks tegemiseks.
  • Teie seadmete jaoks tarkvaravärskenduste, hooldusteenuste ja toe pakkumiseks.
  • Teile klienditoe pakkumiseks, kui teie seade on garantii all.
  • Kui teie toodete garantii on lõppenud, siis kogume tooteohutuse tagamiseks ja pettuste ennetamiseks teavet teie IMEI ja seerianumbri kohta.
  • Teie seadme kontrollimiseks parandustööde eesmärgil.
  • Samsung Electronicsi või meie sidusettevõtete, äripartnerite või klientide juriidiliste õiguste, vara või ohutuse kaitsmiseks.
  • Teie taotlustele ja päringutele vastamiseks, sealhulgas seoses teie isikuandmetega.
  • Pettuste ning muu kriminaalse tegevuse, nõuete ja muude kohustuste vastu kaitsmiseks, nende tuvastamiseks ja ennetamiseks.
  • Kohaldatavate õiguslike nõuete, asjakohaste valdkonnastandardite ning meie põhimõtete, sealhulgas Samsungi privaatsusavalduse järgimiseks ja jõustamiseks.
  • Samsungile tagastatud defektse seadme analüüsimiseks. Samsung võtab meetmeid, et tagada isikuandmete kustutamine kõigist defektsetest seadmetest enne nende seadmete analüüsimist.
  Kasutame ja kombineerime teenuste kaudu, seadmetest või muudest allikatest teie kohta kogutud andmeid teile parema kasutuskogemuse pakkumiseks. Näiteks saate salvestada makseteavet, mida kasutasite meie veebisaidil ostmiseks, et saaksite järgmisel korral kiiremini osta. Kasutame ka teavet, mida esitate otse või teiste allikate kaudu, nagu on kirjeldatud ülal, et pakkuda teile sisu, mis võiks teile meeldida või mille olete isikupärastanud.


  Teil on võimalik oma teabe kohta valikuid langetada. Lisateavet leiate jaotisest MILLISED ÕIGUSED TEIL ON.


  Sihtimata reklaamid


  Juhime tähelepanu, et teie privaatsusvalik seoses huvipõhiste või isikupärastatud reklaamidega (edaspidi „sihitud reklaamid”) ei mõjuta seda, kas teile edastatakse või ei edastata üldisi, põhilisi või kontekstipõhiseid reklaame (edaspidi „sihtimata reklaamid”), mis ei põhine konkreetselt teabel, mida me teile kirjeldame, et pakkuda konkreetse teenuse jaoks sihitud reklaame.


  Mobiilsideseadmete puhul hõlmab teave, mida kasutame teile sihtimata reklaamide näitamiseks, asjakohast teavet rakenduse kohta (nt rakenduse pakett, versioon, nimi ja domeen), seadme teavet (nt seadme tüüp, tootja, operatsioonisüsteem, versioon, kuvamisandmed, sideteenuse osutaja, riik ja keel) ning seadme tunnuseid (nt IP ja reklaamitunnus). Jagame neid andmeid usaldusväärsete äripartnerite (vastutavad töötlejad) ja teenuseosutajatega (volitatud töötlejad), et pakkuda teile sihitud reklaame, eeldusel et kehtivad asjakohased lepingulised turvameetmed.


  Samsung töötleb neid piiratud andmeid oma õigustatud huvi alusel, et pakkuda sihtimata reklaame. Need reklaamid võivad olla vähem asjakohased, sest need ei põhine teie huvidel.


  [Üksnes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) residentidele]


  Samsung töötleb isikuandmeid eeltoodud eesmärkidel. Samsungi seaduslik alus isikuandmete käitlemiseks hõlmab töötlemist, mis on vajalik

  (i) teile antud lubadustest kinnipidamiseks (lepingu täitmine, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b), nt teile teenuse osutamine;
  (ii) meie ärihuvide edendamiseks (õigustatud huvi, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f) (nt meievahelise suhte haldamiseks, teie klienditeeninduse täiustamiseks ja üldreklaamide näitamiseks), kaasa arvatud suhtlus meie veebisaidil, kolmandate isikute veebisaitidel ja võrguplatvormidel;
  (iii) õigusaktide ja -toimingute täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c), ning töötlemist,
  (iv) mis põhineb teie nõusolekul (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a ning artikkel 9, kui tegu on isikuandmete eriliikidega), näiteks otseturundussõnumite saatmiseks. Kui me küsime teie nõusolekut, anname teile teada, millist teavet me kasutame ja kuidas te saate oma nõusoleku tagasi võtta. Ühtlasi on teil võimalik oma nõusolek tühistada, kui võtate meiega ühendust privaatsusavalduse jaotises VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST toodud viisil.


  Nagu eespool kirjeldatud, on Samsung Electronics teie isikuandmete vastutav töötleja. Mõnede otseturundussõnumite ja isikupärastatud reklaamide korral Euroopas on teie isikuandmete vastutav töötleja ka Ühendkuningriigis asuv Samsung Electronics (UK) Limited. Teie isikuandmeid töötlevad ka mõned Samsungi Euroopa tütarettevõtted. Mõnes olukorras tegutsevad nad vastutava töötlejana, sealhulgas klienditeeninduse ja turundustegevuse vallas. Kui Euroopa Samsungi tütarettevõte on vastutav töötleja, võite tutvuda tütarettevõtte veebisaidil oleva kohaliku privaatsusavaldusega, et mõista, kuidas see tütarettevõte teie isikuandmeid töötleb.

 • Avaldame teie teavet oma ettevõtte sees ja järgmistele üksustele eeltoodud eesmärkidel.

  • Sidusettevõtted: muud Samsung Electronics Groupi ettevõtted, mille üle meil on kontroll või mis kuuluvad meile.
  • Äripartnerid: partnerid, kellega teeme koostööd. Näiteks võime teha koostööd pangaga, et te saaksite kasutada ühte meie teenustest kiiremate ja tõhusamate maksete jaoks. Need äripartnerid kontrollivad ja haldavad teie isikuandmeid.
  • Teenuseosutajad: meie jaoks või meie nimel teenuseid osutavad hoolikalt valitud ettevõtted, kes aitavad meid parandustööde, kliendi kontaktkeskuste, klienditeeninduse, reklaamiga (sealhulgas isikupärastatud reklaamiga meie veebisaitidel, kolmandate isikute veebisaitidel, võrguplatvormidel ja sotsiaalmeediaplatvormidel), kliendirahulolu uuringute tegemise ja arveldamisega või kes saadavad meie nimel e-kirju. Need teenuseosutajad on pühendunud teie isikuandmete kaitsele.
  • Muud isikud, kui see on õigusaktidega ette nähtud või vajalik meie teenuste kaitsmiseks. Näiteks võivad teie andmete avaldamist õigusaktide, õigusmenetluse või kohtukorralduse alusel nõuda riigiasutused. Nad võivad nõuda meilt teie kohta teavet ka õiguskaitse eesmärkidel, riikliku julgeoleku tagamiseks, terrorismivastaste meetmete võtmiseks või muul otstarbel, mis on seotud avaliku julgeolekuga.
  • Ettevõtte tehingutega seotud muud isikud. Võime avaldada teie andmeid kolmandale isikule ühinemise, võõrandamise, omandamise või müügi käigus või pankroti korral.
  • Muud isikud teie nõusolekul või suunamisel. Selles privaatsusavalduses kirjeldatud isikuandmete avaldamise juhtudele lisaks jagame teie andmeid kolmandatele isikutele juhul, kui olete andnud selleks eraldi nõusoleku või taotlete seda.

 • Suhtume andmekaitsesse tõsiselt. Oleme kehtestanud füüsilised ja tehnilised turvameetmed, et tagada kogutavate andmete turvalisus. Pidage siiski meeles, et kuigi rakendame teie andmete kaitsmiseks mõistlikke abinõusid, pole ükski veebisait, internetiülekanne, arvutisüsteem ega juhtmeta ühendus täiesti turvaline.

 • Kui kasutate meie teenuseid, võib kooskõlas selle avaldusega kaasneda teie isikuandmete edastamine, talletamine ja töötlemine teie asukohariigis ja väljaspool seda. Eelkõige edastatakse teie isikuandmed Korea Vabariiki.


  Ühtlasi võib teenuste teiepoolne kasutamine vajaduse korral hõlmata teie isikuandmete edastamist teistesse riikidesse ning nende talletamist ja töötlemist teistes riikides, muu hulgas järgmistesse riikidesse ja järgmistes riikides: Euroopa Majanduspiirkonna riigid, Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Šveits, Hiina, Singapur, Vietnam, India, Kanada, Mehhiko, Filipiinid ja Jaapan. Euroopa Komisjon on otsustanud, et mõned riigid kaitsevad teie isikuandmeid piisavalt. Need riigid on loetletud siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Pidage meeles, et nendes riikides, kuhu teie teavet võidakse edastada, ei pruugi andmekaitse- ja muud seadused olla sama laiaulatuslikud kui teie riigis. Võtame kohaldatava õiguse alusel asjakohased meetmed, et tagada teie isikuandmete kaitse. Nende meetmete hulka kuuluvad lepingu tüüptingimused andmete kaitsmiseks nende edastamisel väljapoole EMP-d ja Ühendkuningriiki. Kui soovite lisateavet või taotleda koopiat lepingu tüüptingimustest, siis võtke meiega ühendust. Vt jaotist VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST.

 • Teie isikuandmed kuuluvad teile. Kohaldatava õiguse järgi on teil õigus paluda, et annaksime teile üksikasjalikult teada, mida oleme teie kohta kogunud, või paluda, et kustutaksime teie kohta kogutud andmed või parandaksime neis olevad ebatäpsused. Samuti võite paluda, et piiraksime teie isikuandmete töötlemist, jagamist või edastamist ning annaksime teile teie kohta kogutud isikuandmed, et saaksite neid oma eesmärkidel kasutada. Teil on õigus andmete ülekandmisele, mis tähendab, et võite paluda, et annaksime teie isikuandmeid teile või mõnele kolmandale isikule masinloetaval kujul. Samuti võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta ja oma nõusoleku tagasi võtta. Seejuures juhime tähelepanu, et taotledes oma isikuandmete kustutamist, võite kaotada juurdepääsu meie osutatavatele teenustele. Me ei kustuta andmeid, mida me peame seaduste kohaselt hoidma.


  Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid töötlemise kohta, mis toimub õigustatud huvi alusel või turunduseesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsiks.


  Oma õiguste asjus taotluste või küsimuste esitamiseks võtke meiega ühendust. Vt jaotist VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST.

 • Me ei hoia teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik eesmärgil, milleks neid andmeid koguti. See tähendab, et andmed hävitatakse või kustutatakse meie süsteemidest, kui neid enam ei vajata.


  Võtame mõistlikud abinõud, et teie isikuandmeid hoitaks ainult järgmistel põhimõtetel:


  1. vähemalt selle aja jooksul, kui andmeid kasutatakse teile teenuse osutamiseks;
  2. nagu on nõutud seaduses, lepingus või meie õiguslike kohustuste tõttu;
  3. ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgil, milleks neid andmeid koguti, nende töötlemise ajaks või kauem, kui seda nõuab mis tahes leping või kohaldatav õigus, või statistilisel eesmärgil, võttes asjakohased turbemeetmed.

 • Osa meie teenuste sisust, reklaamidest ja funktsioonidest pakuvad kolmandad isikud. Need kolmandad isikud võivad kasutada küpsiseid, majakaid, jälgimispiksleid ja muid tööriistu, et koguda teavet selle kohta, kuidas te neid teenuseid kasutate. Samsungil puudub otsene kontroll nende kolmandate isikute üle, mistõttu soovitame tutvuda nende privaatsusavaldustega, et saada selgust, kuidas nad teie andmeid kasutavad.


  Mõnede rakenduste ja teenuste, sealhulgas sotsiaalvõrgustike puhul saame ja salvestame sisselogimisandmeid ning muud teavet, mida lubate meil saada, kui ühendute nende rakenduste ja teenustega.

 • Võime koos teatud kolmandate isikutega, näiteks sisupakkujate ja reklaamijatega, kasutada ka tehnoloogiaid, mida nimetatakse küpsisteks, majakateks või piksliteks, ning samuti muid tööriistu (edaspidi ühiselt „tehnoloogiad”), mis edastavad andmeid teie seadmest serverisse. Neid tehnoloogiaid saab integreerida võrgusisusse, videotesse ja reklaamidesse. Need võimaldavad serveril lugeda teie seadmest kindlat tüüpi teavet, et teada saada, kas olete vaadanud mõnda sisu või reklaami, teha kindlaks sisu vaatamise kuupäeva ja kellaaja, ning teie seadmega seotud andmed, nagu IP-aadress. Kasutame ja kolmandad isikud kasutavad neid tehnoloogiaid näiteks selleks, et kontrollida, kas sisu ja reklaamid on õigesti edastatud ja vaadatud.

  Küpsised

  Küpsised on väikesed failid, mis talletavad teavet teie arvutisse, telerisse, mobiiltelefoni või muudesse seadmetesse. Küpsised võimaldavad üksusel, kes küpsise teie seadmesse salvestas, teid eri veebisaitidel, teenustes, seadmetes ja sirvimisseanssidel ära tunda. Küpsistel võib olla mitu kasulikku otstarvet. Järgnevalt on toodud mõned näited.

  • Küpsised jätavad meelde teie sisselogimisandmed, nii et te ei pea neid iga kord teenusesse sisselogimisel uuesti sisestama.
  • Küpsised aitavad meil ja kolmandatel isikutel mõista, millised meie äriteenuste osad on populaarseimad, kuna näitavad, milliseid lehti ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad lehtedel veedavad. Sedalaadi teabe uurimine aitab meil oma teenuseid kohandada, et pakkuda teile paremat kasutuskogemust.
  • Küpsised aitavad meil ja kolmandatel isikutel aru saada, milliseid reklaame olete näinud, et te ei näeks sama reklaami iga kord, kui mõnd teenust kasutate.
  • Küpsised aitavad meil ja kolmandatel isikutel pakkuda teile asjakohast sisu ja reklaame, kogudes andmeid selle kohta, kuidas te meie teenuseid ning muid veebisaite ja rakendusi kasutate.

  Kasutame oma teenustes järgmist tüüpi küpsiseid.


  Olulised küpsised võimaldavad teil kasutada meie veebisaidi kaudu teenuseid. Ilma nende küpsisteta ei ole võimalik teile soovitud teenuseid osutada. Olulisi küpsiseid võidakse kasutada näiteks selleks, et teid sisselogimisel autentida. Need küpsised on vaikimisi lubatud ja neid ei saa keelata, sest need on meie teenuste toimimiseks hädavajalikud.


  Toimivust parandavad küpsised võimaldavad meil analüüsida meie teenuste toimivust ja disaini ning tuvastada vigu. Seda tüüpi küpsised võimaldavad meil näiteks tuvastada, et olete teenust varem kasutanud, ja toovad välja, millised meie rakendused on kõige populaarsemad, võimaldades meil näha, millistel lehekülgedel kõige rohkem käiakse ja kui palju aega igas rakenduses veedetakse. Selleks kasutame Google Analyticsi, Adobe'i ja sarnaseid analüüsiküpsiseid.


  Seda tüüpi küpsised on vaikimisi keelatud ja neid saab seadistada teie eelistuste järgi.


  Funktsiooni- ja profiiliküpsised võimaldavad meil paremat kasutuskogemust pakkuda. Seda tüüpi küpsised kindlustavad selle, et järgmisel korral kuvatav teave vastab teie kasutuseelistustele või teie Samsung Accounti kontole, mille kaudu te olete teenusega seotud. Seda tüüpi küpsised on vaikimisi keelatud ja neid saab seadistada teie eelistuste järgi.


  Reklaami- ja sihistusküpsised võimaldavad meil ja meie hoolikalt valitud partneritel isikupärastada meie veebisaiti, edastada teile reklaami või võtta teiega otse ühendust, kui olete selleks eraldi nõusoleku andnud, viisil, mis on teie jaoks asjakohane ja vastab teie huvidele, kasutades näiteks teavet teenuste kohta, millele olete meie rakenduste kaudu ligi pääsenud. Parema kasutuskogemuse pakkumiseks võime kasutada ja kombineerida teie küpsiste andmeid muudest allikatest teie kohta kogutud andmetega. Näiteks selleks, et pakkuda teile asjakohasemat otseturundust, kuid ainult juhul, kui olete selleks nõusoleku andnud.


  Võime lubada hoolikalt valitud kolmandatel isikutel kasutada seda tüüpi küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid nimetatud eesmärgil. Näiteks kasutame muu hulgas Google'i uuesti turundamise silte, et võimaldada oma jaemüüjatest partneritel reklaamida tooteid, mida olete meie veebisaidil sirvinud. Google'i uuesti turundamise siltide tööpõhimõtte kohta saate lähemalt lugeda siit: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/. Lisaks võivad kolmandad isikud, näiteks Facebook, paigaldada küpsiseid, et jälgida teid asjakohastel ja teistel veebisaitidel.


  Samuti võime teha koostööd hoolikalt valitud äripartneritega, et üheskoos reklaami pakkuda. See võib hõlmata meie veebisaidilt kogutud küpsiste ja meie äripartneri kogutud andmete kombineerimist. Olenevalt sellest, millised küpsised te lubate, võime kasutada kogutud teavet ka selleks, et mõista oma klientide eelistusi ja mõjutada tulevasi reklaamikampaaniaid, sealhulgas seda, kuidas me oma turundustegevuse sihtrühma valime.


  Meie ja meie hoolikalt valitud äripartnerid võime paigaldada küpsiseid, kui näitame oma toodete või teenuste reklaame kolmandate isikute veebisaitidel ja kui te klõpsate nendele reklaamidele, et me teaksime, milliseid veebisaite ja reklaame meie kliendid on näinud ja milliste reklaamidega on suheldud. Kasutame ja meie äripartnerid kasutavad neid küpsiseid ainult siis, kui annate oma nõusoleku kolmanda isiku veebisaidi käitajale. Teil on võimalik muuta oma küpsistega seotud eelistusi kolmandate isikute veebisaitidel. Kasutame seda tüüpi küpsiseid 13 kuud.


  Kolmandate isikute küpsised: meie teenustes võidakse kuvada ka kolmandate isikute veebisaitide või teenuste sisu, millega võivad kaasneda kolmandate isikute küpsised, mis salvestatakse teie seadmesse. Nende kolmandate isikutega seotud eelistusi saate hallata samamoodi nagu Samsungi küpsiseid. Lisateavet oma eelistuste haldamise kohta leiate altpoolt. Nende küpsiste talletamine ja kasutamine kolmandate isikute poolt ei ole meie kontrolli all, lisateabe saamiseks lugege kolmanda isiku privaatsusavaldust. Teiste teenuseosutajate kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust privaatsustoe lehel https://www.samsung.com/request-desk. Seda tüüpi küpsised on vaikimisi keelatud ja neid saab seadistada teie eelistuste järgi.


  Majakad ja pikslid

  Kasutame koos teatud kolmandate isikutega tehnoloogiaid, mida nimetatakse majakateks või piksliteks, mis edastavad andmeid teie seadmest serverisse. Majakad saab lisada võrgusisule, reklaamidele, videotele ja e-kirjadele. Need võivad lubada serveril lugeda teie seadmest kindlat tüüpi andmeid, teada saada, kui olete vaadanud mõnda sisu või e-kirja, teha kindlaks asjakohase sisu vaatamise kuupäeva ja kellaaja ning teie seadme IP-aadressi. Meie ja kolmandad isikud kasutame majakaid mitmel otstarbel, muu hulgas teenuste kasutamise analüüsimiseks ning selleks, et pakkuda teile koos muu teabega asjakohasemat sisu ja reklaame.

  Muu kohalik talletus

  Võime koos teatud kolmandate isikutega kasutada oma teenusega seoses ka muid kohaliku talletuse tehnoloogiaid, nt kohalikud ühisobjektid (tuntud ka nime all Flashi küpsised) ja HTML5 kohalik talletus. Need tehnoloogiad sarnanevad ülalpool kirjeldatud küpsistega. Need salvestatakse teie seadmetesse ning neid saab kasutada teabe talletamiseks teie tegevuse ja eelistuste kohta. Need tehnoloogiad kasutavad standardküpsistega võrreldes erinevaid seadmeosi ning teil ei pruugi olla võimalik neid brauseri tavatööriistade ja -seadetega hallata. Lisateabe saamiseks kohalikes ühisobjektides sisalduva teabe keelamise või kustutamise kohta vaadake veebilehte http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

  Küpsiseid ei hoita kauem, kui on vaja selle funktsiooni täitmiseks, milleks neid kasutatakse. See oleneb konkreetsest teenusest. Näiteks võidakse sisselogimise autentimiseks kasutatavat küpsist hoida kauem kui küpsist, mida kasutatakse selleks, et saaksite külalisena meie veebisaidil kaupu ostukorvi panna.

  Eelistuste haldamine

  Kui me kasutame neid tehnoloogiaid oma teenustes, võite igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta või oma eelistusi hallata. Mõni tehnoloogia on teenuse toimimiseks hädavajalik või vajalik ja seda ei saa muuta. Lisateavet nende valikute haldamise kohta saate teenuste või oma seadme seadete või küpsiste eelistuste menüüst.

 • Meiega saate ühendust võtta oma eelistuste muutmiseks, isikuandmete parandamiseks, taotluste esitamiseks või meile küsimuste esitamiseks.


  Lihtsaim viis seda teha on kasutada toe jaotist aadressil https://www.samsung.com/.

  Võite meiega ühendust võtta ka allolevatel kontaktandmetel.


  Vastutav andmetöötleja
  Samsung Electronics Co., Ltd.
  129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
  Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korea Vabariik


  [Üksnes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) residentidele]


  Ettevõttel Samsung Electronics on kontorid kõikjal Euroopas. Nii saame tagada, et teie taotluse või päringuga tegeleb teie piirkonnas asuv andmekaitsemeeskond.


  Lihtsaim viis meiega ühendust võtta on teha seda privaatsustoe lehe kaudu aadressil https://www.samsung.com/request-desk.


  Võite meiega ühendust võtta ka allolevatel kontaktandmetel.


  Euroopa andmekaitseametnik
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS


  Kui usute, et rikume teie isikuandmeid töödeldes kohaldatavat õigust, saate esitada kaebuse järelevalveasutusele. Kõigi ELi ja EMP järelevalveasutuste kontaktid on aadressil https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 • JPRIVAATSUSTEADE

  SIA Samsung Electronics Baltics (SEB), registrikoodiga nr 4000396909, asukohaga 6 Duntes, Riia LV-1013, soovib teid aidata kõikide päringutega Samsungi toodete ja teenuste kohta. Selleks, et anda abi, taotletud informatsiooni ja soovitusi efektiivselt, oleme lisanud vestlusfunktsiooni, mis võimaldab teil suhelda meie nõustajatega. Teil on võimalus valida mitme suhtlusmeetodi vahel. Sõltuvalt valitud suhtlusmeetodist ja päringust võidakse teilt küsida isikuandmeid. Juhime teie tähelepanu sellele, et teie informatsiooni jagamine on vabatahtlik ja te saate igal ajal lõpetada meiega suhtlemise. Suhtlust salvestatakse kvaliteedikontrolli eesmärgil.

  Teie isikuandmeid töödeldakse järgneval õiguslikul alusel: Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) Artikkel 6(1)(a) (teie nõusolek) ja Artikkel 6(1)(f) (isikuandmete töötlemise vajadus tuleneb SEB-i õigustatud huvist pakkuda tõhusalt teenuseid, tagada kooskõla sisemiste regulatsioonidega, edendada Samsungi tooteid ja teenuseid).

  Teie informatsiooni jagatakse kolmandate osapoolte teenusepakkujatega, kes pakuvad teenuseid SEB-ile. Nendele kolmandatele osapooltele edastatakse isikuandmeid, või nad omavad ligipääsu isikuandmetele, meile teenuste pakkumise eesmärgil. Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks.

  SEB tegutseb vastutava töötlejana ja on vastutav teie isikuandmete kaitse eest. Et taotleda ligipääsu, paranduste tegemist, kustutamist, piiramist või töötlemist, esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, kasutada andmete ülekandmise õigust, võtta tagasi enda nõusolek või tõstatada küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega, saate teha päringu Privacy Support lehel, kättesaadav aadressil: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/ee. Teil on õigus enda nõusolek igal ajal tagasi võtta. Samuti võite esitada kaebusi teie isikuandmete töötlemise kohta andmekaitse järelevalveasutusele, st Andmekaitse Inspektsioonile.