Kuidas esitada heli mõlemast kõlarist ja lahendada vaigistamisprobleemid

Galaxy seadme kasutamisel võite puutuda kokku heliprobleemidega, nagu heli kõlamine vaid ühest kõlarist või vaigistatud äratushelinad, meedia helitugevus või helinad. Kõiki neid heliprobleeme on võimalik lahendada järgmiselt.

Samsung Galaxy seadmest vaigistatud kõlar.

Muusikat või videot esitades kõlab heli vaid ühest kõlarist

Heli on kuulda vaid osaliselt, v.a kõnede puhul, kui „Kuulmise täiustamise“ vasak/parem helitasakaal on sisse lülitatud. Kui vasak/parem helitasakaalu juhtriba on seatud kas vasakule või paremale äärde, kõlab meediaheli vaid ühest kõlarist.

Korraliku heli saavutamiseks reguleerige juhtriba järgmiselt.

1 juhis. Avage seadme sätted ja klõpsake valikul „Juurdepääs“. 1 juhis. Avage seadme sätted ja klõpsake valikul „Juurdepääs“.

1 juhis. Avage seadme sätted ja klõpsake valikul „Juurdepääs“.

2 juhis. Valige „Kuulmise arendused“. 2 juhis. Valige „Kuulmise arendused“.

2 juhis. Puudutage valikut „Kuulmise arendused“.

3 juhis. Reguleerige „Vasak/parem helitasakaal“ riba kahes erinevas kohas: „Ühendatud heli“ ja „Telefoni kõlarid“. 3 juhis. Reguleerige „Vasak/parem helitasakaal“ riba kahes erinevas kohas: „Ühendatud heli“ ja „Telefoni kõlarid“.

3 juhis. Reguleerige „Vasak/parem helitasakaal“.

Kõik helid, sh äratuskella ja meedia helitugevus ning kõlaritest kõlavad helid, vaigistatakse

Nutitelefonides, kellades ja mobiilseadmete kantavas Galaxy rakenduses kontrollige, et lüliti „Vaigista kõik helid“ oleks välja lülitatud.

1 Avage seadme sätted ja puudutage valikut „Ligipääsetavus“.
2 Klõpsake valikut „Kuulmise täiustamised“.
3 Lülitage lüliti „Vaigista kõik helid“ välja.

aitäh tagasiside eest