Samsungi toodetes kasutatavad materjalid

Samsungi telefon lehtede taustal

Samsung järgib määrust (EÜ) 1907/2006, mis käsitleb toodetes sisalduvate kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH).

Kui soovid lisateavet ainete kohta, mida sinu Samsungi seade võib sisaldada, loe meie deklaratsiooni väga ohtlike ainete kohta (SVHC).

Samuti võid kasutada meie otsinguvahendit, et leida oma Samsungi toode ning lugeda selle energiamärgise ja ökodisaini kohta.

Külasta keskkonnasäästlikkuse lehti saidil Samsung.com, et saada lisateavet kõigi Samsungi korporatiivprogrammide, keskkonnastrateegiate ja muude poliitikadokumentide kohta.

aitäh tagasiside eest