Kuidas kasutada Samsungi nutiteleri rakendust Device Care

Kui teil on teleriga probleeme, siis võite arvata, et on parem algseaded taastada ja uuesti alustada. Kuigi see võib olla üheks lahenduseks probleemile, ei pruugi see siiski vajalik olla. Teie teleril on ka mitu sisseehitatud enesediagnostika võimalust, aitamaks teil leida probleeme video, pildi, heli ja muuga.

Teleri optimeerimine rakendusega Device Care

Device Care on teleri diagnostikatarkvara, mis põhineb teleri andmetel ning kuvab ühe silmapilguga teleri hetke tööoleku. Kui avate Device Care menüü, siis Device Care diagnoosib telerit ja kuvab probleemide loendi ja teleri hetkeoleku. Teleri tööolekust teatatakse 2 etapis ja see on jaotatud variantideks Hea ja Mõõdukas. Device Care rakenduse leiate menüüst Klienditugi.


Samuti saate kontrollida ja tühjendada salvestusruumi, diagnoosida ise probleeme ja tellida tehnilist tuge. Teleri diagnostika lõppedes tühjendatakse vahemälu ja suletakse mälu vabastamiseks kasutamata taustarakendused. Järgige alltoodud juhiseid Samsungi teleri skaneerimiseks rakendusega Device Care.

QLED Device Care põhiekraan
Notification of TV Status

Kategooria

Seisukord

Mõõdukas

Välkmälu saadaval 0% (kuvatuna kasutajaliideses), vähem kui 70MB RW-salvestusruumi vaba

Hea

Kõik muud juhud peale mõõduka

① Rakenduse Device Care käivitamine

Rakenduse Device Care käivitamisega skaneeritakse telerit, et optimeerida ja diagnoosida teleri seisukorda, näiteks uduse ekraani probleem või ebapiisav salvestusruum. Vajutage ekraani keskel asuvat rakenduse Device Care käivitamise nuppu, seejärel kontrollib sisseehitatud diagnostikaprogramm teleri olekut. Probleemi tuvastamisel see kuvatakse.


Järgige alltoodud samme teleri skaneerimiseks rakendusega Device Care.

1. samm Vajutage teleri puldil avakuva nuppu ja seejärel valige Sätted.

QLED Device Care sätted

2. samm Sätete menüüs valige Tugi ja seejärel Device Care.

QLED Device Care sätete helimenüü

3. samm Valige ekraani keskel asuv rakenduse Device Care käivitamise nupp, seejärel käivitub skaneerimine.

QLED rakenduse Device Care käivitamine
② Salvestusruumi haldamine

Valik Salvestusruumi haldamine rakenduse Device Care menüüs võimaldab kontrollida ja korrastada teleri poolt kasutatavaid andmeid. Kui soovite mõnda installeeritud rakendust kustutada, siis valitud rakenduse kustutamiseks valige ülal paremal asuv nupp Kustuta. Lisaks sellele, kui klõpsate iga rakenduse juures asuvat detailvaate nuppu, saate kontrollida üksikasjalikku teavet, nagu rakenduse, salvestatud andmete ja vahemälu kogumaht.

 • Kustutamine: Valige installitud rakendus, mida soovite kustutada ja klõpsake nuppu Kustuta.
QLED Device Care salvestusruumi haldamine

 • Üksikasjade kuvamine: Kontrollige rakenduse hetkeandmeid vahemälu kasutust ning tühjendage andmeid ja vahemälu.
QLED Device Care salvestusruumi üksikasjade vaade

Märkus: Rakenduste kustutamisel ei pruugi vaikimisi installitud rakendusi valida saada.

③ Enesediagnostika

Menüüs Enesediagnostika saate otse testida erinevaid teleri olekuid, et teha kindlaks häirete olemasolu. Kui probleeme põhjustab teler ise, siis kasutage nende kindlakstegemiseks videotesti, pilditesti ja helitesti. Selles menüüs saate kontrollida ka HDMI-d, võrgusignaali ja ühendust Smart HUBiga.

QLED Device Care enesediagnostika menüü

 • Videotest: Kui teleri videokvaliteediga esineb probleeme, siis kasutage videotesti. Testvideo esitatakse teleri kõrgeima kvaliteediga, vaadelge seejärel puuduste tuvastamiseks mõne sekundi vältel tähelepanelikult ekraani.
QLED Device Care enesediagnostika videonäide

 • Pilditest: Kui teleri pildikvaliteediga esineb probleeme, siis kasutage pilditesti. Kuvatakse testpilt, vaadelge seejärel puuduste tuvastamiseks 5 sekundi vältel tähelepanelikult ekraani.
 • Helitest: Kui teleri helikvaliteediga esineb probleeme, siis kasutage helitesti. Testmeloodia esitatakse praeguse heliväljundseadmega, kuulake tähelepanelikult, et kontrollida, kas heli on normaalne.
 • HDMI tõrkeotsing: See test diagnoosib, kas HDMI-kaabel on teleri HDMI-pordiga korralikult ühendatud. Valige alltoodud viisil testitav välisseadme HDMI-port ning klõpsake diagnostika alustamiseks nuppu Edasi.
Device Care enesediagnostika HDMI tõrkeotsing

 • Signaaliteave: Praeguse välisseadme signaali kontrollimiseks saate kasutada valikut Signaaliteave. Testida saate ka HDMI-kaablit ja signaali ajalugu.
 • Smart Hubi ühenduse test: See test diagnoosib juhtmevaba võrguühendust. DNS-i, ISP blokeerimise jm testid võivad võtta mõne minuti.
 • Smart Hubi lähtestamine: PIN-koodiga saate lähtestada kõik Smart Hubi sätted, allalaaditud rakendused ja telerisse salvestatud kontod.

Märkus: 

 • Testimisel kuvatav video/pilt on parima kvaliteediga, mida teler võib näidata. Kvaliteet võib aga olenevalt kasutatavast allikast muutuda.
 • Kui tuvastate testiga vea, võib teleril olla probleem. Pöörduge abi saamiseks Samsungi klienditoe poole.

Märkus: Seadme kuvatõmmiste ja menüü näidised on inglise keeles, kuid saadaval teie riigi keeles.

aitäh tagasiside eest