MagicIWB I2

SMART Signage Solutions

MagicIWB I2

MagicIWB I2
OTTAA KYSYMYKSIÄ?
OTTAA KYSYMYKSIÄ?
Pidä kiinnostavia tunteja Samsungin edistyksellisen MagicIWB I2 -ohjelmiston avulla

Pidä kiinnostavia tunteja Samsungin edistyksellisen MagicIWB I2 -ohjelmiston avulla

Kun opiskelijoiden joukossa on entistä enemmän diginatiiveja, jotka tuntevat uudet tekniikat, kuten tabletit, sähköisten kirjojen lukulaitteet ja älypuhelimet, kouluttajilla on entistä laajemmat mahdollisuudet käyttää näitä laitteita osallistamisen ja oppimisen edistämiseen luokkahuoneessa. Jotta siirtymä digitaaliseen opetukseen onnistuu, kehittyvissä oppimisympäristöissä on oltava avoimet ja joustavat alustat käyttöönoton helpottamiseksi. Samsungin SMART Signage IWB -laitteiden kanssa käytettävä vuorovaikutteisten valkotaulujen MagicIWB-sisällönhallintaohjelmisto toimii saumattomasti älylaitteiden kanssa ja hyödyntää yhteistyökaluja, jotta opiskelijat, kouluttajat ja järjestelmänvalvojat voivat osallistua entistä dynaamisempaan oppimiskokemukseen. MagicIWB-ratkaisussa on vuorovaikutteinen kosketusnäyttö ja sen avulla voi käyttää helppolukuista täysteräväpiirtolaatuista sisältöä, joka tehostaa opetusta ja täydentää oppimista.Samsungin tehokkaasta MagicIWB-ohjelmistosta on kaksi eri palveluversiota eri käyttöympäristöjä varten: MagicIWB I2 oppilaitoksille ja MagicIWB S2 yrityksille ja julkishallinnolle. MagicIWB I2-ohjelmiston avulla käyttäjät voivat käydä kiinnostavia ja tehokkaita keskusteluja edullisemmin ja helpommin.

Jaa kiinnostavaa ja laiteyhteensopivaa opetussisältöä ilman keskeytyksiä

Jaa kiinnostavaa ja laiteyhteensopivaa opetussisältöä ilman keskeytyksiä

Opetusympäristöjen kasvaviin vaatimuksiin kehitetty Samsungin MagicIWB I2 -ohjelmisto on helposti käyttöönotettava ja vaikuttava ratkaisu, jossa yhdistyvät tehokkuus, helppokäyttöisyys ja joustavuus. Ohjelmiston kehittyneiden ohjelmien avulla kouluttajat saavat luokkahuoneen hallintaansa ja opiskelijat voivat osallistua reaaliaikaiseen viestintään. MagicIWB I2 -ohjelmistolla varustetut Samsungin IWB-näytöt voidaan yhdistää suoraan kouluttajien laitteisiin ohjelmiston MagicIWB Managerin avulla. Optimoitujen asiakirjanhallintatyökalujen lisäksi ohjelmiston sisältämät luokkahuoneen hallintatoiminnot auttavat kouluttajia edistämään keskustelun vuorovaikutteisuutta. MagicIWB Managerin avulla kouluttaja voi esimerkiksi katkaista opiskelijoiden verkkoyhteyden, jos hän haluaa koko ryhmän huomion. Lisäksi ohjelmiston MagicIWB Agent yhdistää opiskelijoiden kannettavat tietokoneet ja tabletit Samsungin IWB-näyttöön. MagicIWB Agentin helppokäyttöinen käyttöliittymä edistää opiskelijoiden yhteistyötä ja keskusteluja. Opiskelijakeskeinen oppiminen nopeuttaa ja tehostaa ymmärtämistä ja onnistumista, ja varmistaa samalla, että kouluttajat voivat arvioida oppimista jatkuvasti. Näin ollen MagicIWB I2 edistää opiskelijoiden ja kouluttajien välistä vuorovaikutusta ja toiminnan tehokkuutta, jotta oppimisessa päästään uusille tasoille.

*MagicIWB I2 on yhteensopiva kaikkien DBE-, DHE-, DME-, DME-BR- ja DME-BM-sarjojen IWB-mallien kanssa. Käyttäjien on liitettävä ohjelmistoratkaisu joko laajennusmoduulin tai tietokoneen avulla, kun ohjelmiston käyttöoikeus on hankittu.

Poista oppimisen rajoitukset sisällön helpolla saatavuudella

Poista oppimisen rajoitukset sisällön helpolla saatavuudella

Samsungin MagicIWB I2 -tiedonjakamisohjelmisto on tarkoitettu erityisesti oppimiskeskusteluja varten, ja se edistää tehokasta viestintää poistamalla opiskelijoiden ja kouluttajien välisen vuorovaikutuksen esteitä. Ympäristön laitteiden yhteensopivuus ja koulutustyökalut lisäävät avointa keskustelua ja yhteistyötä sekä tehostavat opetusta. Tärkeimpiä toimintoja:

• Viiveetön käyttö luokkahuoneessa: kouluttajat voivat käynnistää tuntisuunnitelmat välittömästi MagicIWB I2 -ohjelmiston monipuolisesta aloitusnäytöstä joko työ- tai sisältötilassa. Työtilassa kouluttajat voivat valita aiempaa sisältöä tai projekteja tai aloittaa uusia projekteja. Sisältötilassa käyttäjät voivat hakea ja toistaa sisältöä, joka on tallennettu sisäiseen tai ulkoiseen muistiin.

• Työkalut kaikkia oppitunteja varten: kattavat koulutustyökalut nopeuttavat tuntien toteuttamista, visuaalista oppimista ja luovuutta luokkahuoneessa. Työkalujen avulla kouluttajat ja opiskelijat voivat käyttää monenlaista koulutussisältöä, mukaan lukien pyyhintä, astelevyä ja muotojen piirtotyökaluja. Eri aineita ja luokka-asteita varten MagicIWB I2  -ohjelmistossa on saatavilla maantieteen, matematiikan ja luonnontieteiden työkaluja yhdellä kosketuksella. 

• Reaaliaikaiset merkinnät: kouluttajat ja opiskelijat voivat myös lisätä kaikille näkyviä muistilappuja suoraan esitettyyn sisältöön MagicIWB I2 -ohjelmiston pikamuistiotoiminnolla ja tallentaa esityksen päivitykset samaan helppokäyttöiseen sijaintiin.

• Käsinkirjoituksen tunnistus: käytettävyyttä parantaa erittäin tarkka käsinkirjoituksen tunnistustoiminto, joka muuntaa sanat, numerot ja muodot tekstiksi IWB-näytöllä. Tekstin voi tallentaa heti, jotta opetusaika voidaan käyttää tehokkaasti.

Samsungin MagicIWB I2 -ohjelmisto yhdistää tehokkaan oppimisen vaatimat osa-alueet samaan ratkaisuun saumattomalla tiedostojen jakamisella ja vuorovaikutteisilla työkaluilla. Ohjelmiston avulla kouluttajat voivat tarjota entistä paremmin järjestetyn ja keskeytymättömän luokkahuonekokemuksen.

Inspiroi luokka yhteistyöhön reaaliaikaisella sisällönhallinnalla

Inspiroi luokka yhteistyöhön reaaliaikaisella sisällönhallinnalla

Samsungin tehokas MagicIWB I2 -ohjelmisto parantaa esitysten laatua ja näyttävyyttä helppokäyttöisillä toiminnoilla, vuorovaikutteisella visuaalisella sisällöllä ja reaaliaikaisilla päivitystoiminnoilla. Keskeisiä koulutustoimintoja:

• Sisällön laajennettu näkyvyys: MagicIWB I2 perustuu aiempien IWB-tekniikoiden perustoimintoihin ja tarjoaa entistä laajemman ja tehokkaamman selaintoiminnon. Sisäänkirjautumisen yhteydessä käyttäjän selain hakee kunkin esittäjän omat asetukset ja tallennetut tuntisuunnitelmat, jotta useat käyttäjät voivat tallentaa ja käyttää sisältöä samassa järjestelmässä. Ohjelmiston sivu-, sisältö-, historia- ja sovellusselaintoimintojen avulla käyttäjät voivat selata ja valita uutta ja tallennettua materiaalia, joka vastaa päivän keskusteluja.

• Piirtäminen sisältölähteisiin: IWB-ohjelmiston avulla käyttäjät voivat piirtää valittuun sisältölähteeseen, joka näkyy kosketusnäyttöpinnalla, myös kuva kuvassa (PiP) -ikkunoihin. Tällä parannetulla toiminnolla voidaan korostaa tärkeitä keskustelunaiheita näytöllä ja parantaa esityksen sisällön tehoa.

• Sisällön kaappaaminen, tallentaminen ja jakaminen: kouluttajat ja opiskelijat voivat jakaa sekä näytöt että sisällön, esimerkiksi musiikin, valokuvat, kuvat, videot ja asiakirjat, muiden MagicIWB Agentilla varustettujen mobiililaitteiden kanssa. Käyttäjät voivat myös avata muiden osallistujien lähettämiä tiedostoja IWB-näytöllä joko esityksen sisällön täydentämiseksi tai tiedostojen jakamiseksi laajemman ryhmän kanssa. Ohjelmiston näyttökuva- ja videokaappauspainikkeet tarjoavat helpon tavan tallentaa kokousmuistiinpanoja ja videokaappauksia. Osallistujat voivat sen jälkeen lähettää muistiinpanot ja kuvakaappaukset sähköpostitse tai tulostaa ne jakamisen helpottamiseksi. 

• Kelluva valikko: kaikki Samsungin IWB-näytön tärkeät toiminnot, kuten pyyhin ja piirtotyökalut, ovat mukana MagicIWB S2 -ohjelmiston kelluvassa valikossa. Kelluvan valikon voi sijoittaa mihin tahansa näytöllä.