Ehdot

1. Juridinen tiedote

1.1 Tämä juridinen tiedote (nämä ”Ehdot”) koskee verkkotunnuksen www.samsung.com/fi/ alla toimivan verkkosivuston (”Verkkosivusto”) koko sisältöä, mukaan lukien kaikkia Verkkosivustolla tai sen kautta tarjottavia palveluita, sekä kaikkea sinun ja Yhtiön (alla olevan määritelmän mukaisesti) välistä yhteydenpitoa. Pyydämme sinua tutustumaan näihin Ehtoihin huolellisesti ennen Verkkosivuston käyttöä. Hyväksyt nämä Ehdot käyttämällä Verkkosivustoa riippumatta siitä, rekisteröitkö meille tietosi vai et sekä siitä, hyväksytkö nämä Ehdot rekisteröityessäsi. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, sinun ei tulisi käyttää tai päästä tiettyihin palveluihin, eikä sinun pitäisi käyttää Verkkosivustoa.

1.2 Sinulla on pääsy Verkkosivustolle (pois lukien Verkkosivuston palvelut, jotka vaativat rekisteröitymisen (katso kohta 2) tai sellaiset verkkosivustot, joihin tältä Verkkosivustolta löytyy linkki ja joihin voi soveltua kyseisen verkkosivuston omat käyttäjäehdot, esim. www.samsungapps.com) rekisteröimättä meille tietojasi. Yhtiö voi muuttaa tätä juridista tiedotetta päivittämällä näitä Ehtoja yksinomaisen harkintansa mukaan ja, kohdan 1.3 mukaisesti, ilmoittamatta siitä etukäteen. Sinun tulee siksi ajoittain tarkistaa nämä Ehdot Verkkosivustolta, sillä jatkamalla Verkkosivuston käyttöä sinun katsotaan hyväksyneen Verkkosivuston käyttöhetkellä voimassaolevat Ehdot sitoviksi. Joillakin Verkkosivuston sivuilla voi kuitenkin olla erityisiä juridisia tiedotteita, jotka syrjäyttävät osan näistä Ehdoista.

1.3 Jos olet rekisteröitynyt Verkkosivustolla palveluun ja luonut tilin, Yhtiö tiedottaa sinua vähintään 15 päivää etukäteen kaikista näihin Ehtoihin tulevista olennaisista muutoksista ja antaa sinulle kopion muutetuista Ehdoista joko lähettämällä ne antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai muulla sopivalla tavalla. Et voi jatkaa palveluiden käyttämistä Verkkosivustolla ennen kuin hyväksyt muutetut Ehdot.

1.4 Ruotsissa perustettu Samsung Electronics Nordic AB (”Yhtiö”), Y-tunnus 556445-4345, ylläpitää tätä juridista tiedotetta ja Verkkosivustoa. Yhtiön kotipaikka sijaitsee osoitteessa Torshamnsgatan 27, 164 40 Kista (P.O. Box 1235, 164 28 Kista). Sanat ”me” ja ”meidän” viittaavat aina Yhtiöön. Voit ottaa yhteyttä Yhtiöön OTA YHTEYTTÄ- sivun kautta.

1.5 Verkkosivusto on suunnattu Suomessa asuville, ja tarkoitettu ainoastaan Suomessa asuvien henkilöiden käyttöön. Erityisesti tulee huomioida, että emme anna mitään suoria tai epäsuoria takuita tai vakuuksia siitä, että Verkkosivustolla olevat tiedot tai mitkään muut toimintaamme liittyvät tiedot ovat minkään muun maanlakien mukaisia.

2. Verkkosivuston tarjoamat palvelut

2.1 Voit aika ajoin rekisteröidä tilin tai käyttää tiettyjä palveluita Verkkosivustolla. Yhtiö tai sen tytäryhtiö tarjoaa sinulle nämä palvelut. Huomaathan, että jos olet alle 18-vuotias, sinulla on oltava vanhempasi tai laillisen huoltajasi suostumus rekisteröidäksesi tilin ja käyttääksesi palveluita.

2.2 Jos toisin ei ole mainittu, Verkkosivuston tarjoamia palveluita saa käyttää ainoastaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, eikä mitään palvelua tai niiden osia saa jäljentää, monistaa, kopioida, myydä, vaihtaa tai jälleenmyydä.

2.3 Yhtiö voi milloin tahansa yksinomaisen harkintansa mukaan ilman ennakkovaroitusta tai –ilmoitusta:a) muuttaa palveluita tai keskeyttää ja / tai lopettaa palveluiden tarjoamisen tai niiden osan;b) estää tai keskeyttää palveluiden käyttösi, mukaan lukien pääsyn käyttäjätilillesi ja sillä oleviin tiedostoihin tai muuhun sisältöön, joko väliaikaisesti tai pysyvästi;c) rajoittaa palveluiden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tiedonsiirtojen lukumäärää tai palveluiden tai niiden osan sinulle toimittamiseen käytettävän muistitilan määrää; sekäd) karsia, tarkastaa, merkitä, suodattaa, muuttaa, evätä, kieltää tai estää pääsyn palveluihin taikka poistaa niiltä mitä vain sisältöä tai kaiken sisällön.

2.4 Yhtiö, sen tytäryhtiöt ja / tai Yhtiön toimittaja tai lisenssinantaja ovat omistajia ja oikeutettuja kaikkiin omistuksen tai yksinoikeuden perusteella saataviin oikeuksiin, jotka voivat liittyä palveluihin, mukaan lukien kaikki lailliset oikeudet, omistusoikeus ja muu vastaava oikeus palveluihin, sekä kaikki immateriaalioikeudet maailmanlaajuisesti, riippumatta siitä, onko ne rekisteröity / laillisesti turvattu.

2.5 Yhtiö myöntää sinulle maailmanlaajuisen, siirtokelvottoman, yksinoikeudettoman, henkilökohtaisen ja maksuttoman lisenssin palveluiden käyttämiseen (mukaan lukien kaikki palveluiden osana sinulle tarjottavat ohjelmistot, tuotteet tai materiaalit) Yhtiön sinulle tarjoamassa muodossa. Lukuun ottamatta sinulle näissä Ehdoissa myönnettyjä oikeuksia, Yhtiö pidättää kaikki palveluihin liittyvät oikeudet.

3. Immateriaalioikeudet ja lisenssit

3.1 Sinulla on oikeus tulostaa ja ladata tiedostoja Verkkosivustolta omaan henkilökohtaiseen käyttöösi näillä ehdoilla:

(a) mitään Verkkosivustolla olevia tiedostoja tai niihin liittyvää grafiikkaa ei muunneta millään tavalla;

(b) mitään Verkkosivustolla olevaa grafiikkaa ei käytetä irrallaan siihen liittyvästä tekstistä; ja

(c) Yhtiön tekijänoikeudet ja tavaramerkki sekä tämä lupailmoitus ilmenee kaikista jäljennöksistä.

3.2 Ellei muuta ilmene, tekijänoikeudet, tavaramerkit, tietokantaoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kaikkeen Verkkosivuston sisältöön ja aineistoon (mukaan lukien valokuvat ja graafiset kuvat rajoituksitta) kuuluvat yksinoikeudella Yhtiölle tai sen lisenssinsaajille. Verkkosivuston tiedostojen käyttö kohdan 3.1 vastaisesti on näiden Ehtojen mukaisesti kielletty. Mikäli rikot näitä Ehtoja, lupasi käyttää Verkkosivustoa (tai kaikkia Verkkosivustolla tai sen kautta tarjottavia palveluita) päättyy automaattisesti ja sinun tulee välittömästi tuhota kaikki Verkkosivustolta lataamasi tai tulostamasi aineistot.

3.3 Kohtien 3.1 ja 3.2 mukaisesti, mitään Verkkosivuston osaa ei saa jäljentää tai tallentaa millekään muulle verkkosivustolle tai sisällyttää mihinkään julkiseen tai yksityiseen hakutoimintoon tai –palveluun ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista suostumusta.

3.4 Pidätämme kaikki sellaiset oikeudet, joita ei nimenomaisesti mainita näissä Ehdoissa.

3.5 Verkkosivustoa ei tule käyttää mihinkään muuhun kuin Yhtiön nimenomaisesti kannattamaan tai hyväksymään kaupalliseen tarkoitukseen. Yhtiö ryhtyy tarvittaviin juridisiin toimenpiteisiin Verkkosivuston laittoman tai luvattoman käytön poistamiseksi.

4. Yksityisyys ja rekisteröityminen

4.1 Yhtiön TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ, joka löytyy Verkkosivuston etusivun alalaidasta,sääntelee henkilötietojesi käsittelyä. PYYDÄMME SINUA TUTUSTUMAAN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN HUOLELLISESTI – se käsittelee henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi, mukaan lukien Yhtiön oikeudet käyttää tietojasi ja luovuttaa niitä kolmansille tietyissä tilanteissa.

4.2 Yhtiö toimii myös (Tietosuojakäytäntönsä mukaisesti) yhteistyössä lainvalvonta- ja muiden viranomaisten kanssa verkoston turvallisuuden tutkimiseen tai rikkomuksiin liittyvissä asioissa ja pidättää oikeuden luovuttaa heille mitä tahansa sinulta kerättyjä tietoja (mukaan lukien henkilötiedot), lain niin vaatiessa tai jos Yhtiö hyvässä uskossa katsoo todennäköiseksi, että lainvalvontaviranomaisen pyynnön torjunta vaarantaisi rikosten havaitsemisen tai rikollisten pidättämisen tai löytämisen.

4.3 Jokainen Verkkosivuston kautta tehty (palveluun liittyvä, Samsung- tuotteen ja Samsungin yhteydenottoa koskevan toivomuksesi) rekisteröinti koskee ainoastaan yhtä käyttäjää. Mikäli olet saanut käyttäjänimen ja salasanan, tai mikäli olet antanut tällaisen käyttäjänimen ja salasanan rekisteröityessäsi, Yhtiö kieltää sinua luovuttamasta käyttäjänimeä ja salasanaa muulle henkilölle tai verkoston muille käyttäjille. Olet itse vastuussa salasanojen turvallisuudesta. Hyväksyt olemaan käyttämättä kenenkään muun käyttäjätietoja ilman lupaa. Lisäksi hyväksyt välittömästi ilmoittamaan tietoosi tulleesta käyttäjätietojesi luvattomasta käytöstä tai muusta tietoturva-aukosta Yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen dataprotection@samsung.com    

5. Kävijän käyttäytyminen

5.1 Poissulkien Tietosuojakäytäntömme sääntelemät henkilötiedot, mitään Verkkosivustolle välittämiäsi tai lähettämiäsi tietoja ei pidetä luottamuksellisina tai sinun yksinomaisena omaisuutenasi. Yhtiöllä ei ole mitään velvollisuuksia tällaiseen aineistoon liittyen. Yhtiö ja sen nimeämät voivat vapaasti kopioida, julkaista, jakaa, yhdistää, muuntaa ja muuten käyttää sellaista aineistoa sekä tietoja, kuvia, äänitteitä, tekstejä ja muuta aineistoon sisältyvää mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

5.2 Tiedostat, että kaikki materiaali, jonka annat tyypillisesti muiden nähtävillä oleville Verkkosivuston osastoille (esimerkiksi blogit, foorumit ja keskustelusivustot), voi tulla julki ja päätyä muiden nähtäville.

5.3 Sinua kielletään lähettämästä tai välittämästä Verkkosivustolle mitä tahansa sellaista aineistoa;(a) joka on uhkaavaa, halventavaa, siveetöntä, sopimatonta, loukkaavaa, pornograafista, väkivaltaista, rotuvihaa lietsovaa, syrjivää, hävytöntä, yllyttävää, pilkkaavaa, luottamuksen rikkovaa, yksityisyyttä loukkaavaa tai ärsytystä tai hankaluuksia aiheuttavaa; tai

(b) johon sinulla ei ole kaikkia tarvittavia oikeuksia, lisenssejä ja/tai suostumuksia; tai 

(c) joka täyttää rikollisen käyttäytymisen tunnusmerkit tai rohkaisee sellaiseen käyttäytymiseen, synnyttää vahingonkorvausvastuun tai muuten on lainvastaista tai loukkaa kolmannen oikeuksia missä tahansa maassa; tai

(d) joka on teknisesti haitallista (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, tietokonevirukset, loogiset pommit, Troijan hevoset, madot, haitalliset komponentit, korruptoituneet tiedot tai muut vahingolliset ohjelmistot tai haitalliset tiedot).

Jos saat tietoosi sopimattomaksi tai laittomaksi katsomaasi materiaalia, käytä ystävällisesti Verkkosivuston ilmianto- / palautetoimintoa (jos saatavilla) tai ilmoita Yhtiölle muulla tavoin tällaisesta materiaalista.

5.4 Sinun ei tule käyttää Verkkosivustoa väärin (mukaan lukien hakkerointi, siihen kuitenkaan rajoittumatta).

5.5 Mikäli lainvalvontaviranomainen tai tuomioistuinpäätös määrää tai ohjeistaa Yhtiötä luovuttamaan tietoja 5.3 ja 5.4 kohtia rikkoneen henkilön henkilöllisyydestä tai selvittämään tällaisen henkilön sijainnin, Yhtiön tulee toimia täysin tämän määräyksen tai ohjeistuksen mukaisesti.

6. Linkit

6.1 Verkkosivustolla olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille ovat ainoastaan tarkoitettu lisäämään käyttäjäystävällisyyttä. Käyttämällä linkkejä poistut Verkkosivustolta (linkitetyt sivustot avautuvat yleensä uudessa ikkunassa Verkkosivuston pysyessä auki). Yhtiö ei ole tutustunut kaikkiin näihin kolmansien osapuolten verkkosivustoihin eikä ylläpidä näitä verkkosivustoja tai ole vastuussa niistä tai niiden sisällöstä tai saatavuudesta. Yhtiö ei siten edusta niitä tai mitään sivustoilta löytyvää aineistoa, eikä anna niistä tai niiden käytöstä saatavista tuloksista mitään takuita. Mikäli päätät käyttää Verkkosivuston kautta saatavilla olevaa kolmannen osapuolen verkkosivustoa, teet sen täysin omalla vastuullasi.

6.2 Sinun ei tule luoda linkkejä Verkkosivustolle ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista suostumusta, mikä annetaan ainoastaan tiettyjen vaatimusten täyttyessä.

6.3 Sinun tulee suorittaa Yhtiölle täysi korvaus mistä tahansa Yhtiölle tai mille tahansa konserniyhtiölle 6.2 kohdan rikkomuksesta aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta.

7. Vastuu

7.1 Yhtiö ei takaa tai vakuuta, että Verkkosivusto toimii katkeamatta tai virheettömästi. Yhtiö pyrkii ylläpitämään Verkkosivustoa normaalisti vuorokauden ympäri, mutta Yhtiö ei ole vastuussa Verkkosivuston ajoittaisesta käyttökelvottomuudesta, riippumatta siitä, kuinka kauan käyttökelvottomuus kestää. Verkkosivuston käyttö voidaan keskeyttää väliaikaisesti ja ilmoittamatta järjestelmävirheen, ylläpito- tai korjaustoimenpiteiden tai muun Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella olevan syyn vuoksi.

7.2 Hyväksyt nimenomaisesti sen, että käytät tai estyt käyttämästä Verkkosivustoa omalla riskilläsi. Verkkosivusto ja Verkkosivustolla oleva aineisto ovat tarjolla sellaisena kuin ne ovat, ilman mitään ehtoja tai vakuuksia. Siten, ja siinä määrin kuin laki sallii, Yhtiö ylläpitää Verkkosivustoa antamatta mitään vakuuksia tai ehtoja ja sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista takuista, sekä nimenomaisista että epäsuorista, mukaan lukien kaikki epäsuorat takuut hyväksyttävästä laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, sopivuudesta, luotettavuudesta, ajantasaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä, turvallisuudesta, omistusoikeuksista ja loukkaamattomuudesta, jotka, tämä juridinen tiedote poissulkien, voivat vaikuttaa Verkkosivustoon ja sen käyttöön.

7.3 Siinä määrin kuin soveltuva laki sallii, Yhtiö tai mikään toinen osapuoli (riippumatta siitä, osallistuuko tämä osapuoli Verkkosivuston luomiseen, tuottamiseen, ylläpitoon tai toimittamiseen), mikään Yhtiön konserniyhtiöistä, hallituksen jäsenistä, toimihenkilöistä, työntekijöistä, tytäryhtiöistä, agenteista, urakoitsijoista tai lisenssinantajista ei ole vastuussa mistään sinulle tai kenellekään toiselle osapuolelle aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) käytön, tuoton tai tietojen menetykset, jotka aiheutuvat Verkkosivuston käytöstä, tai mistään muista vaatimuksista, jotka jotenkin liittyvät Verkkosivuston käyttöön, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) mitkä tahansa sisällössä ilmenevät virheet tai puutteet, tai lähetetyn, välitetyn tai muuten Verkkosivuston kautta toimitetun aineiston käytöstä tai Verkkosivuston käyttäjien joko online- tai offline- tilassa tapahtuneesta käyttäytymisestä aiheutuneet menetykset tai vahingot, tietojesi poistaminen, Verkkosivustolle tallennettu tieto tai sisältö. Vastuuta ei synny, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi tiedotettu, riippumatta siitä, aiheutuvatko tällaiset menetykset tai vahingot sopimuksen puitteissa, tuottamuksellisesti tai muuten

.7.4 Yhtiö ei takaa tai vakuuta, että Verkkosivusto ei kärsi menetyksistä, korruptiosta, hyökkäyksistä, viruksista, häiriöistä, hakkeroinnista tai muista turvallisuushäiriöistä, ja Yhtiö irtisanoutuu kaikesta näihin liittyvästä vastuusta. Olet itse vastuussa järjestelmäsi varmuuskopioinnista ja kaikista Verkkosivustolla olevan aineiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista laitteiston, ohjelmiston tai tietojen huolto-, korjaus- tai oikaisutarpeiden kustannuksista.

7.5 Yhtiö pyrkii varmistamaan Verkkosivustolla olevan tiedon oikeellisuuden, muuta ei anna mitään takuita Verkkosivuston aineiston oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Yhtiö voi milloin tahansa ja ilmoittamatta muokata Verkkosivuston aineistoa sekä Verkkosivustolla kuvattuja tuotteita tai hintoja. Verkkosivuston aineisto voi olla vanhentunutta, eikä Yhtiö sitoudu päivittämään sellaista aineistoa.

7.6 Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita Yhtiön vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta silloin kun se on aiheutunut huolimattomuudesta, petoksesta, harhaanjohtamisesta merkittävässä asiassa tai muusta sellaisesta tuottamuksellisesta syystä, jota soveltuvan lain mukaan ei voida poistaa tai rajoittaa.

Mikäli olet tyytymätön johonkin tämän Verkkosivuston osaan tai tähän sopimukseen, ainut ja yksinomainen oikaisukeinosi on päättää Verkkosivuston käyttö.

8. Korvaussitoumus

Käyttämällä Verkkosivustoa sitoudut korvaamaan Yhtiölle ja sen konserniyhtiöille, hallituksen jäsenille, toimihenkilöille, työntekijöille, tytäryhtiöille, agenteille, urakoitsijoille ja lisenssinantajille sellaiset vahingot, jotka ovat aiheutuneet näiden Ehtojen rikkomuksistasi, Verkkosivuston käytöstäsi, Yhtiön toimenpiteistä osana tämän sopimuksen mahdollisen rikkomuksen tutkimista tai Yhtiön havainnosta tai päätöksestä siitä, että näitä Ehtoja on rikottu, sekä huolehtimaan näiden vahinkojen korjaamisesta siten, että vahingonkärsijälle ei aiheudu niistä haittaa.

9. Yleistä

Nämä Ehdot ovat voimassa sinun ja Yhtiön välillä ja niihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Mikä tahansa tästä juridisesta tiedoksiannosta aiheutuva riita kuuluu Suomen tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

Yhtiö voi viivästyttää näiden Ehtojen mukaisten oikeuksiensa toimeenpanoa menettämättä niitä. Hyväksyt sen, että Yhtiö voi teettää minkä tahansa velvollisuutensa toteuttamisen alihankintana tai siirtää tämän sopimuksen tai minkä tahansa tämän sopimuksen mukaisen oikeuden tai velvollisuuden kolmannelle osapuolelle ilmoittamatta siitä sinulle

.Yhtiö ei ole vastuussa sinulle mistään näiden Ehtojen rikkomuksesta, joka aiheutuu Yhtiön kohtuullisen vaikutusvallan ulkopuolella olevasta seikasta.

Nämä Ehdot muodostavat sinun ja Yhtiön välisen, Verkkosivuston käyttöä koskevan koko yhteisymmärryksen, ja ne korvaavat kaikki aiemmat Verkkosivustoon liittyvät sopimukset.

Mikäli näiden Ehtojen jokin osa on laiton tai täytäntöönpanokelvoton, kyseessä oleva määräys korvataan sellaisella laillisella, täytäntöönpanokelpoisella määräyksellä, joka parhaiten vastaa alkuperäisen määräyksen tarkoitusta ja jäljellä olevat Ehdot pysyvät voimassa.

Nämä Ehdot on viimeksi päivitetty 2011-12-05.