Kako upotrebljavati Bixby Vision?

Bixby Vision može se koristiti na sljedeće načine, ovisno o tome želite li ga pokrenuti iz kamere, galerije, preko slike s web-mjesta ili preko prečaca na početnom zaslonu. 

Bixby Vision se koristi za prepoznavanje teksta na web-stranici.
Pogled na kameru na mobilnom uređaju s prikazanim izbornikom „Više“. Pogled na kameru na mobilnom uređaju s prikazanim izbornikom „Više“.

Korak 1. Pokrenite kameru i odaberite „Više“ s desne strane.

Prikaz kamere na mobilnom uređaju i dodir na stavku „Bixby Vision“. Prikaz kamere na mobilnom uređaju i dodir na stavku „Bixby Vision“.

Korak 2. U prikazanom izborniku odaberite „Bixby Vision“.

Prikaz galerije uređaja s odabranom željenom slikom. Prikaz galerije uređaja s odabranom željenom slikom.

Korak 1.Pokrenite galeriju i odaberite sliku iz galerije koju želite upotrijebiti.

Prikaz odabrane slike. Dodir na ikonu Bixby Vision u gornjem desnom kutu. Prikaz odabrane slike. Dodir na ikonu Bixby Vision u gornjem desnom kutu.

Korak 2. Odaberite ikonu Bixby Vision u gornjem desnom kutu.

. Prikaz web-mjesta Samsunga. Dugi dodir na odabranu sliku. . Prikaz web-mjesta Samsunga. Dugi dodir na odabranu sliku.

Korak 1. Otvorite aplikaciju Samsung Internet i dugo dodirnite sliku koju želite pretražiti.

Prikaz nakon dugog dodira i otvaranje izbornika u kojemu dodirujemo „Pretraži uz Bixby Vision“. Prikaz nakon dugog dodira i otvaranje izbornika u kojemu dodirujemo „Pretraži uz Bixby Vision“.

Korak 2. Odaberite „Pretraži uz Bixby Vision“ iz izbornika.

Pogled na prikazane rezultate vezane uz odabranu sliku. Pogled na prikazane rezultate vezane uz odabranu sliku.

Korak 3. Svi rezultati pretraživanja vezani uz odabranu sliku prikazuju se na zaslonu.

Pogled na Galeriju i dodir na ikonu Bixby Vision u gornjem desnom kutu. Pogled na Galeriju i dodir na ikonu Bixby Vision u gornjem desnom kutu.

Korak 1. Pokrenite Bixby Vision kao što smo objasnili u odjeljku Galerija. Dodirnite izbornik na ikoni Bixby Vision u gornjem desnom kutu.

Pogled na Bixby Vision i dodir u gornji desni kut. Pogled na Bixby Vision i dodir u gornji desni kut.

Korak 2. Dodirnite izbornik u gornjem desnom kutu.

. Prikaz izbornika i dodir na Postavke. . Prikaz izbornika i dodir na Postavke.

Korak 3. Dodirnite „Postavke“.

Prikaz postavki Bixby Vision bez odabira stavke „Prik. Bixby Vision na zas. za apl.“ Prikaz postavki Bixby Vision bez odabira stavke „Prik. Bixby Vision na zas. za apl.“

Korak 4. Odaberite „Prik. Bixby Vision na zas. za apl.“.

Prikaz postavke Bixby Vision „Prik. Bixby Vision na zas. za apl.“ Prikaz postavke Bixby Vision „Prik. Bixby Vision na zas. za apl.“

Korak 5. Vidjet ćete da je odabrana mogućnost aktivirana.

Prikaz početnog zaslona s aplikacijom Bixby Vision. Prikaz početnog zaslona s aplikacijom Bixby Vision.

Korak 6. Otvorite početni zaslon i na njemu ćete pronaći ikonu aplikacije. Dodirnite je da biste otvorili „Bixby Vision“.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window