PRAVNA NAPOMENA

PRAVNA NAPOMENA

1.1 Ova pravna napomena (ovi “Uvjeti”) primjenjuju se na cijeli sadržaj Internet stranice pod nazivom domene www.samsung.com/hr/ ( “Internet stranica”) i na svu korespondenciju između vas i Tvrtke (kako je definirano ispod). Molimo pročitajte ove Uvjete prije korištenja Internet stranice. Korištenje Internet stranice znači da prihvaćate te Uvjete bez obzira jeste li ili niste odabrali dati nam vaše podatke. Ako ne prihvaćate te Uvjete, ne koristite Internet stranicu.

2. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OVLASTI

2.1 Dozvoljen vam je ispis i preuzimanje izvadaka s Internet stranice za vašu osobnu upotrebu na sljedećoj osnovi:

(a) ni jedan dokument ili slika s Internet stranice ne smiju se mijenjati;

(b) ni jedna slika s Internet stranice ne smije se koristiti bez pripadajućeg teksta;

(c) na svim kopijama mora biti navedeno autorsko pravo tvrtke i oznaka robne marke, zajedno s ovom obavijesti o dozvoli.

2.2 Osim ako je drukčije navedeno, autorska prava, oznake robnih marki, prava na baze podataka i ostala prava na intelektualno vlasništvo za sav sadržaj i materijale na Internet stranici (uključujući, bez ograničenja, fotografije i grafičke slike) vlasnička su prava Tvrtke ili njenih davatelja licenci. U svrhu provođenja ovih Uvjeta, bilo kakvo korištenje izvadaka s Internet stranice koje nije u skladu s točkom 1.2 za bilo koju svrhu je zabranjeno. Ako prekršite bilo koji od ovih Uvjeta vaša dozvola za korištenje Internet stranice automatski se prekida i morate odmah uništiti sve preuzete ili ispisane izvatke s Internet stranice.

2.3 U skladu s točkom 2.1, ni jedan dio Internet stranice ne smije biti reproduciran, pohranjen na bilo koju drugu Internet stranicu ili sadržan u bilo kojem javnom ili privatnom sustavu za pretraživanje ili sustavu bez prethodne pismene dozvole Tvrtke.

2.4 Sva prava koja nisu izričito zajamčena ovim uvjetima su pridržana.

2.5 Internet stranica se neće moći koristiti u bilo koje druge komercijalne svrhe osim onih koje je Tvrtka posebno potvrdila ili odobrila. Za bilo kakvo ilegalno ili neovlašteno korištenje Internet stranice Tvrtka će poduzeti odgovarajuće zakonske postupke.

3. PRIVATNOST I REGISTRACIJA

3.1 Tvrtkino korištenje vaših osobnih podataka regulirano je njenim Pravilnikom o zaštiti privatnosti koji se može pogledati na dnu naslovnice Internet stranice. MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE PRAVILNIK O ZAŠTITI PRIVATNOSTI - on obrađuje vaša prava i obveze u vezi s vašim osobnim podacima, uključujući detalje o tome što Tvrtka može učiniti s njima i kome ih Tvrtka može dati u određenim okolnostima.

3.2 Tvrtka će također (u skladu s njenim Pravilnikom o zaštiti privatnosti) surađivati s tijelima za provedbu zakona i ostalim nadležnim tijelima u vezi bilo kakve istrage ili povrede mrežne sigurnosti, te pridržava prava za pružanje bilo koje informacije (uključujući osobne podatke) dobivene od vas ako je zakonom određeno ili se u dobroj vjeri ustanovi da bi nepridržavanje sa zakonskim zahtjevom tijela za provedbu zakona spriječilo prevenciju ili otkrivanje kriminala ili uhićenje ili otkrivanje počinitelja.

3.3 Svaka registracija (Samsung proizvoda i vaše želje da vas Samsung kontaktira ili ne) izvršena putem Internet stranice je samo za jednog korisnika. Kad su vam dodijeljeni korisničko ime i šifra, Tvrtka ne dozvoljava da dijelite svoje korisničko ime i šifru s bilo kojom drugom osobom niti s više korisnika na mreži. Odgovornost za sigurnost svih dodijeljenih šifri je na vama.

4. PONAŠANJE POSJETITELJA

4.1 Osim osobnih podataka koji su pokriveni našim Pravilnikom o zaštiti privatnosti, svi materijali koje prenesete ili pošaljete na Internet stranicu smatrat će se ne-povjerljivim i ne-vlasničkim. Tvrtka ne snosi nikakve odgovornosti vezano uz te materijale. Tvrtka i njeni dizajneri mogu umnožavati, objavljivati, distribuirati, uključiti i na drugi način koristiti takve materijale i sve podatke, slike, zvukove, tekst i ostale stvari tamo sadržane za bilo koje i za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

4.2 Zabranjeno je slanje ili prijenos na ili s Internet stranice svih materijala:

(a) koji je prijeteći, pogrdan, opscen, nepristojan, buntovan, uvredljiv, pornografski, zlostavljački, koji bi mogao poticati na rasnu mržnju, diskriminirajući, prijeteći, skandalozan, razdražljiv, blasfemičan, kršenje povjerljivosti, kršenje privatnosti koje može uzrokovati neprilike ili neugodnosti;

(b) za koji nisu ishodovane sve potrebne dozvole i/ili odobrenja;

(c) koji čine ili potiču ponašanje koje se može smatrati kriminalnim djelom, daju povoda građanskoj odgovornosti ili su u drugoj suprotnosti sa zakonom ili krše prava trećih strana, u bilo kojoj državi na svijetu;

(d) koji je tehnički štetan (uključujući, bez ograničenja, kompjutorske viruse, logičke bombe, trojanske konje, crve, štetne komponente, zaražene podatke ili ostali zlonamjerni softver ili štetne podatke).

4.3 Dopušteni načini korištenja 

Možete koristiti naša Mrežna mjesta ili svoj račun samo u skladu s ovim Pravilima i svim važećim zakonima. Ne smijete koristiti Mrežna mjesta na bilo koji način koji bi mogao naštetiti Samsungu, njegovim podružnicama i robnim markama, ili bilo kojoj drugoj osobi ili imovini. Osim toga, ne smijete:

 1. vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, rastavljati ili pokušavati otkriti izvorni kod ili algoritme naših Mrežnih mjesta,

 2. mijenjati ili onemogućavati bilo koje značajke naših Mrežnih mjesta,

 3. stvarati bilo kakve izvedene radove temeljene na našim Mrežnim mjestima,

 4. iznajmljivati, unajmljivati, posuđivati, podlicencirati ili pružati bilo koje komercijalne usluge hostinga korištenjem naših Mrežnih mjesta,

 5. kršiti naša prava intelektualnog vlasništva ili prava bilo kojih drugih subjekata tijekom korištenja naših Mrežnih mjesta,

 6. koristiti naša Mrežna mjesta na bilo koji način koji krši ova Pravila ili bilo koje zakone, pravila, propise, kodekse, smjernice ili bilo koje druge zahtjeve regulatornih tijela iz države u kojoj imate prebivalište ili iz koje koristite naša Mrežna mjesta,

 7. koristiti naša Mrežna mjesta na bilo koji prijevaran ili zlonamjeran način, npr. za unošenje virusa, zlonamjernog koda ili štetnih podataka,

 8. koristiti ili pristupati našim Mrežnim mjestima na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti, narušiti ili ugroziti naše sustave ili sigurnost, ili ometati druge korisnike naših Mrežnih mjesta,

 9. osim ako nije dopušteno od strane Samsunga, prikupljati ili koristiti putem npr. indeksiranja („crawling“), struganja („scraping“), rudarenja („mining“) ili bilo koje druge slične metode ekstrakcije ili automatiziranih metoda, bilo koje podatke s naših Mrežnih mjesta, poslužitelja ili sustava, ili pokušati dešifrirati bilo kakve prijenose prema ili s poslužitelja koji pokreću naša Mrežna mjesta.

4.4 Tvrtka će u potpunosti surađivati s tijelima za provedbu zakona ili sudskim nalogom koji traži ili nalaže od Tvrtke da otkrije identitet ili locira bilo koga tko šalje materijale koji krše točku 4.2 ili 4.3.

5. POVEZNICE

5.1 Poveznice prema Internet stranicama trećih strana nalaze se samo kao Vaša pogodnost. Uporabom tih poveznica, napuštate Internet stranicu (povezane stranice u načelu će otvoriti novi prozor, a Internet stranica će ostati otvorena). Tvrtka nije pregledala sve Internet stranice trećih strana, ne kontrolira ih i nije odgovorna za njih, njihov sadržaj i dostupnost. Stoga, tvrtka ne jamči za njih i ne predstavlja materijal koji se na njima nalazi ili bilo kakve rezultate koji se mogu postići korištenjem tih stranica. Ako odlučite pristupiti bilo kojoj od Internet stranica trećih strana povezanih s Internet stranicom, to u potpunosti činite na osobnu odgovornost.

5.2 Možda nećete moći napraviti poveznice s Internet stranicom bez prethodnog pismenog pristanka Tvrtke, koji je moguće ishoditi isključivo u slučaju zadovoljenja određenih kriterija.

5.3 Tvrtki ćete u potpunosti nadoknaditi svu štetu ili gubitak koji Tvrtka ili bilo koja članica njene grupe dožive zbog kršenja članka 5.2.

6. ODRICANJE ODGOVORNOSTI

6.1 Tvrtka ne daje garanciju, ne predstavlja niti jamči da će uporaba Internet stranice biti neometana i bez pogreški. Iako Tvrtka nastoji osigurati da je Internet stranica normalno dostupna 24 sata dnevno, Tvrtka nije odgovorna ako je Internet stranica nedostupna iz bilo kojeg razloga i tijekom bilo kojeg vremena. Pristup Internet stranici može privremeno i bez prethodne obavijesti biti prekinut u slučaju kvara sustava, održavanja ili popravaka ili zbog razloga koji nisu pod nadzorom Tvrtke.

6.2 Izričito se slažete da je vaša uporaba ili nemogućnost uporabe Internet stranice isključivo na osobnu odgovornost. Materijal na Internetskoj stranici nudi se "kakav jest", bez ikakvih uvjeta, jamstava ili odredbi bilo koje vrste. Na taj način Tvrtka vam, do najviše zakonom dozvoljene razine, pruža sadržaj Internet stranice na osnovi činjenice da tvrtka isključuje sva predstavljanja, uvjete i druge termine te se Izričito odriče jamstva bilo koje vrste, izričitog ili impliciranog, uključujući sva implicirana jamstva o zadovoljavajućoj kvaliteti, stanju za određenu svrhu, prikladnosti, pouzdanosti, pravovremenosti, točnosti, potpunosti, sigurnosti, naslovu i ne-povredi koji, osim za ovu pravnu obavijest, mogu prouzročiti efekt u vezi s Internet stranicom.

6.3 Tvrtka, bilo koja strana (uključena ili ne u stvaranje, održavanje ili isporuku Internet stranice) i bilo koja od tvrtki članica grupe, njeni direktori, službenici, zaposlenici, suradnici, agenti, ugovorni ili licencirani partneri ni u kojem slučaju neće biti odgovorne vama ili trećoj strani za bilo koji izravni, neizravni, slučajni, kazneni ili posebni ili posljedični gubitak, uključujući, bez ograničenja, bilo koji gubitak profita ili podataka proizašlih iz vašeg korištenja Internet stranice, ili za bilo koju tvrdnju na bilo koji način povezanu s vašim korištenjem Internet stranice, uključujući, ali ne i ograničeno na, sve kvarove i pogreške bilo kojeg sadržaja ili bilo koji gubitak nastao kao rezultat vašg korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojih materijala postavljenih, prenesenih ili na drugi način učinjenih dostupnima putem Internet stranice ili zbog ponašanja bilo kojeg korisnika Internet stranice, online ili offline, brisanja vaših podataka, informacija ili sadržaja pohranjenih na Internet stranici čak i ako postoji upozorenje o njihovoj mogućnosti zbog ugovora, nemara, delikta ili na drugi način.

6.4 Tvrtka ne predstavlja i ne jamči da će Internet stranica biti slobodna od gubitaka, kvarova, napada, virusa, smetnji, ili drugih sigurnosnih upada, te se Tvrtka odriče svake odgovornosti vezane uz navedeno. Vi ste odgovorni za potporu vašeg sustava, te ako je rezultat vašeg korištenja materijala na Internet stranici potreba za servisom, popravcima ili ispravcima opreme, programa ili podataka, u potpunosti snosite troškove navedenog.

6.5 Iako Tvrtka nastoji osigurati da su informacije na Internet stranici točne, Tvrtka ne jamči točnosti i potpunost materijala na Internet stranici. Tvrtka bez prethodne obavijesti može izvršiti izmjene materijala na Internet stranici ili proizvoda i svih cijena opisanih na njoj. Materijali na Internet stranici može biti ne ažuriran, a Tvrtka se ne obavezuje da će ga ažurirati.

6.6 Ništa u ovom Sporazumu neće djelovati na način da isključivo ili ograniči odgovornost Tvrtke za smrt ili ozljedu osobe uzrokovane nemarom, prijevarom, lažnim predstavljanjem kao i osnovu svake druge odgovornosti koju po važećim zakonima nije moguće isključiti ili ograničiti.
Ako ste nezadovoljni s Internet stranicom, bilo kojim njenim dijelom ili ovim Sporazumom, vaše je jedinstveno i ekskluzivno pravo prekid korištenja Internet stranice.

7. ODŠTETA

Korištenjem Internet stranice pristajete da ćete nadoknaditi i osloboditi Tvrtku i sve tvrtke članice tvrtkine grupe, njene direktore, službenike, zaposlenike, suradnike, agente, ugovorne i licenčne suradnike od svih izjava koje su rezultat vašeg kršenja ovih Uvjeta, vašeg korištenja Internet stranice, bilo koje akcije koju je poduzela Tvrtka kao dijela njenog istraživanja o mogućem kršenju ovog sporazuma ili kao rezultat njenih saznanja ili odluke da je do kršenja ovih Uvjeta došlo.

8. OPĆENITO

Ovi Uvjeti vrijede između vas i Tvrtke a nadležni su zakoni Republike Hrvatske. Sporovi nastali u vezi s ovim pravnim napomenama pod isključivom su jurisdikcijom sudova u Republici Hrvatskoj.

Tvrtka može odgoditi provođenje njenih prava pod ovim Uvjetima bez da ih izgubi.

Slažete se da Tvrtka može pod-ugovoriti djelovanje bilo koje od njenih obveza ili može dodijeliti ovaj sporazum ili bilo koji dio njenih prava ili obveza bez prethodne obavijesti.

Tvrtka vam neće biti odgovorna za bilo kakvo kršenje ovih Uvjeta do kojeg dođe zbog bilo kakvih uvjeta za koje se od Tvrtke ne može razumno očekivati da ih kontrolira.

Zakon o ugovorima iz 1999 (Prava trećih strana) nije primjenjiv na sporazum između vas i Tvrtke postignut pod ovim Uvjetima.

Ovi Uvjeti tvore potpuno razumijevanje između vas i Tvrtke vezano uz vaše korištenje Internet stranice i zamjenjuju sve prethodne sporazume u vezi s Internet stranicom.

Ako bilo koji dio ovih Uvjeta bude određen kao pravno nevaljan ili neprimjenjiv, tad će se nevaljani ili neprimjenjivi dio smatrati zamijenjen točnim, primjenjivim dijelom koji najbolje odgovara namjeri originalnog dijela,a ostatak ovih Uvjeta ostat će na snazi.