Što je pokriveno vašim jamstvom

Jamstvena politika

Informacije komercijalnog jamstva

PODACI O USLUGAMA KOMERCIJALNOG JAMSTVA & POSTUPCI

Samsung daje komercijalno jamstvo za sve vrste proizvoda. Niže se nalazi opis komercijalnog jamstva za različite skupine proizvoda.

Samsungovi proizvodi imaju puno komercijalno jamstvo čije trajanje je navedeno niže u ovim informacijama. Neki Samsungovi proizvodi imaju različite periode komercijalnog jamstva zbog prirode dizajna, proizvodnje ili očekivanog vijeka trajanja. Komercijalno jamstvo stupa na snagu od datuma prve kupnje proizvoda.

 

OPĆE ODREDBE

1. Komercijalno jamstvo je važeće samo ako je priložen jamstveni list i originalni račun kao dokaz kupnje ili potvrda na kojoj je vidljiv datum kupnje, ime prodavača, broj modela i serijski broj proizvoda. Samsung zadržava pravo odbijanja prava iz komercijalnog jamstva ako nedostaju takve informacije ili su iste izmijenjene nakon prve kupnje proizvoda.

2. Samsungove obveze ograničene su na popravak kvara ili zamjenu oštećenog dijela, ili pak, zamjenu samog proizvoda. U slučaju kvara proizvoda za vrijeme trajanja jamstvenog roka, Samsung će proizvod pokušati popraviti u razumnom roku. Ukoliko popravak proizvoda u razumnom roku nije moguć, proizvod će biti zamijenjen novim.

3. Popravak mora izvršiti Samsungov ovlašteni servisni centar. Komercijalno jamstvo će biti nevažeće u slučaju da je kvar proizvoda pokušao otkloniti neovlašteni servisni centar. Samsung neće biti dužan nadoknaditi troškove popravka proizvoda od strane neovlaštenog servisnog centra nitinadoknaditi eventualnu štetu koja je nastala zbog popravljanja proizvoda od strane neovlaštenog servisnog centra.

4. Komercijalno jamstvo nije primjenjivo na druge slučajeve osim oštećenja u materijalu, dizajnu i izradi. 

 

KOMERCIJALNO JAMSTVO NE POKRIVA SLJEDEĆE:

Troškove povremenog provjeravanja, održavanja, popravaka i zamjene dijelova potrebnih uslijed redovnog trošenja odnosno habanja proizvoda.

Oštećenja odnosno kvarove proizvoda nastale zloupotrebom ili pogrešnom upotrebom proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na korištenje proizvoda za pogrešnu svrhu ili onu svrhu koja nije u skladu sa uputama o održavanju i korištenju tvrtke Samsung.

Oštećenja odnosno kvarove proizvoda nastale korištenjem proizvoda s dodatnim priborom koji nije odobren od strane Samsunga.

Kvar na proizvodu nastao od neispravnog postavljanja ili korištenja koje nije u skladu s uputama i tehničkim ili sigurnosnim standardima navedenim u priručniku za korištenje. 

Kvarove proizvoda uzrokovane nezgodama, višom silom, udarima groma, poplavom, požarom, neispravnom ventilacijom, fluktuacijamanapona ili svim ostalim razlozima za koje nije odgovorna tvrtka Samsung. 

Oštećenja odnosno kvarove proizvoda nastale uslijed neovlaštenih prepravaka na proizvodu s ciljem udovoljavanja lokalnim ili međunarodnim tehničkim standardima u zemljama u kojima proizvodi Samsunga nisu originalno dizajnirani.

Oštećenje baterije uzrokovano pretjeranim punjenjem ili kvarom uslijed korištenja koje nije u skladu s posebnim uputama navedenim u priručniku za korisnike (Baterije proizvoda moraju biti punjene isključivo  pomoću punjača odobrenog od strane Samsunga. Slomljene ćelije ili spojevi baterije upućuju na neovlaštenu intervenciju na proizvodu).

Ako je serijski broj na proizvodu izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili nečitak, prava iz komercijalnog jamstva neće biti priznata.

Kupac ima prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke stvari na temelju Zakona o obveznim odnosima prema prodavatelju besplatno. Ovo komercijalno jamstvo ne utječe na prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke.

Komercijalno jamstvo pripada svakodobnom zakonitom vlasniku proizvoda na koje se komercijalno jamstvo odnosi.

Samsung neće biti odgovoran za gubitak bilo kojih podataka koji su pohranjeni u proizvodu koji je popravljen ili zamijenjen temeljem komercijalnog jamstva.

Vlasnik proizvoda će biti odgovoran za sve troškove koji nastanu uslijed ili u vezi gore navedenih slučajeva koji nisu pokriveni komercijalnim jamstvom. U slučaju da za određene modele Samsung proizvoda vrijede drugačiji uvjeti komercijalnog jamstva, navedeni uvjeti će biti navedeni u jamstvenom listu komercijalnog jamstva koji se isporučuje zajedno sa Samsung proizvodima.

 

KOMERCIJALNO JAMSTVO NA PODRUČJU EUROPE

Samsungovo komercijalno jamstvo proizvođača (komercijalno jamstvo na području Europe)

Samsung daje komercijalno jamstvo proizvođača krajnjim korisnicima koji u Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj (u daljnjem tekstu: „Europa”) kupe proizvod koji je Samsung stavio na tržište u Europi.

Krajnji korisnici mogu diljem Europe zatražiti popravak proizvoda na temelju komercijalnog jamstva . Prava iz komercijalnog jamstva (jamstveni rok i sadržaj komercijalnog jamstva) procjenjuju se prema propisima one države u kojoj je podnesen zahtjev na temelju komercijalnog jamstva. 

Ovo dobrovoljno komercijalno jamstvo proizvođača daje dodatna prava uz prava  koja vlasnici proizvoda imaju  na temelju važećih nacionalnih propisa  te ne utječe na navedena prava.

Kako bi podnio zahtjev na temelju ovog komercijalnog jamstva, vlasnik proizvoda mora predočiti dokaz prve kupnje proizvoda.

Pojedine promotivne akcije kojima se produljuju ili poboljšavaju uvjeti komercijalnog jamstva ograničene su isključivo na državu u kojoj se provode. Dodatna prava iz komercijalnog jamstva koja su predmet navedenih promotivnih akcija primjenjiva su isključivo u državi u kojoj je pojedina promotivna akcija provedena i odnose se isključivo na sudionike navedenih promotivnih akcija koji ispunjavaju uvjete propisane previlima pojedine promotivne akcije.

Za detaljne informacije, kliknite na poveznicu – Ograničeno komercijalno jamstvo 

Samsung proizvodi kupljeni izvan Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske (izvan Europe)

Samsung proizvod koji Samsung nije stavio na tržište u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj ne može se besplatno popraviti na temelju ovog komercijalnog jamstva, već se može popraviti samo uz naplatu i pod uvjetom da je popravak moguć.

Troškovi popravka takvog proizvoda naplatit će se vlasniku proizvoda, a vrijeme potrebno za popravak takvog proizvoda može biti duže nego inače.  

Pojedinosti o troškovima popravka i procijenjenom vremenu popravka takvog proizvoda mogu se dobiti u servisnom centru.

Servisni centar će provjeriti je li popravak takvog proizvoda moguć ili ne. 

U slučaju da su potrebni veliki dijelovi za popravak (poput TV ploča, vrata hladnjaka itd.) ili kada dijelovi za popravak nisu dostupni (primjerice zbog završetka proizvodnje tih dijelova za popravak itd.), postoji mogućnost da takav Samsung proizvod koji Samsung nije stavio na tržište u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj neće biti moguće popraviti.

Popravak Samsung proizvoda koji Samsung nije stavio na tržište u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj neće biti moguć ako postoji značajna razlika u specifikaciji proizvoda između takvog proizvoda i Samsung proizvoda koji je Samsung stavio na tržište u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj.

Samsung proizvod koji Samsung nije stavio na tržište u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj ne može se popraviti ako je osnovno servisno okruženje potrebno za popravak takvog proizvoda (poput širine pojasa, napona itd.) različito.

 

Ako imate dodatnih pitanja, molimo kontaktirajte Samsungovu korisničku podršku na broj 072 726 786.

 

Informacije komercijalnog jamstva

DAVATELJ KOMERCIJALNOG JAMSTVA: SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH („Samsung”)

KOMERCIJALNO JAMSTVO

Niže navedeni uvjeti Samsungovog komercijalnog jamstva primjenjuju se zajedno s prethodno (gore) navedenim uvjetima.

Komercijalno jamstvo se primjenjuje na potraživanja prema Samsungu od strane vlasnika Samsung proizvoda koji u Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj (u daljnjem tekstu zajedno navedeno kao: „Teritorij”) kupe proizvod koji na tržište stavlja povezana pravna osoba društva Samsung Electronics, čije sjedište se nalazi na Teritoriju. U slučaju bilo kakvog nepodudaranja uvjeta ovog Komercijalnog jamstva i dokumentacije iz pakiranja proizvoda primjenjuju se uvjeti iz pakiranja proizvoda. Ovo Komercijalno jamstvo važeće je za osobe koji zakonito steknu vlasništvo proizvoda na koji se odnosi komercijalno jamstvo. Obnovljeni proizvodi nisu obuhvaćeni ovim Komercijalnim jamstvom.

OVO KOMERCIJALNO JAMSTVO JE DOBROVOLJNO KOMERCIJALNO JAMSTVO PROIZVOĐAČA I DAJE DODATNA PRAVA U ODNOSU NA PRAVA VLASNIKA PROIZVODA PROPISANA VAŽEĆIM NACIONALNIM PROPISIMA, ALI NE UTJEČE NA NAVEDENA PRAVA. 

 

STANDARDNI JAMSTVENI ROK

Samsung jamči da proizvod nema nedostataka u materijalima i izradi tijekom 24 mjeseca od datuma prve kupnje proizvoda od strane prvog kupca („datum prve kupnje”). Potraživanja koja proizlaze iz ovog komercijalnog jamstva prijavljena izvan ovdje navedenog jamstvenog roka neće biti prihvaćena.

 

KOMERCIJALNO JAMSTVO SAMO ZA ODREĐENE DIJELOVE

Samsung pruža sljedeće produžene rokove komercijalnog jamstva od datuma prve kupnje proizvoda za određene dijelove (napomena: troškovi rada povezani s ugradnjom takvih dijelova nisu pokriveni ):

Keramički emajl u mikrovalnim pećnicama: 5 godina 

Motor s neposrednim pogonom u perilicama za rublje: 20 godina 

Motor s neposrednim pogonom u usisivačima: 10 godina

Inverterski kompresor u hladnjacima: 20 godina

Kompresori u sustavima ekološkog grijanja: 5 godina 

 

POTROŠNI DIJELOVI

Niže navedene stavke su potrošni dijelovi (osim ako je drugačije navedeno važećim nacionalnim zakonima) te se stoga uobičajeno smanjenje njihove učinkovitosti kao rezultat redovne upotrebe ne smatra nedostatkom ni kvarom.

Na navedene stavke odnose se sljedeća pravila u pogledu jamstvenog roka komercijalnog jamstva:

Baterije za mobilne uređaje i tablet računala: jamstveni rok 12 mjeseci od datuma prve kupnje 

Baterija robotskog usisivača: jamstveni rok 6 mjeseci od datuma prve kupnje 

Filtar za vodu hladnjaka: Bez jamstva 

Vrećica usisivača: Bez jamstva 

Filtri za usisivače: Bez jamstva 

Uložak tonera za pisač: jamstveni rok 6 mjeseci od datuma prve kupnje / uporabni vijek po broju ispisanih stranica (mehanički ili električni kvar) 

Jedinice za skeniranje pisača: jamstveni rok 6 mjeseci od datuma prve kupnje / uporabni vijek po broju ispisanih stranica (mehanički ili električni kvar)

Prijenosni remeni pisača: jamstveni rok 6 mjeseci od datuma prve kupnje / uporabni vijek po broju ispisanih stranica 

Posuda za otpadni toner pisača: Bez jamstva 

 

AŽURIRANJE SOFTVERA

Određeni elektronički uređaji povremeno zahtijevaju ažuriranje softvera kako bi optimalno radili s drugim uređajima i mrežama. Samsung sva ta ažuriranja pruža besplatno putem internet. Više informacija možete pronaći na adresi www.samsung.com/hr. Dužnost je Potrošača primijeniti ta ažuriranja i osigurati da je najnoviji softver instaliran na proizvodu. Ako se problem s proizvodom može riješiti instalacijom Samsungova javno dostupnog besplatnog ažuriranja softvera, Samsung takav problem ne smatra nedostatkom koji je obuhvaćen ovim Komercijalnim jamstvom.

 

PRAVA VLASNIKA PROIZVODA

U slučaju kvara proizvoda za vrijeme trajanja jamstvenog roka, Samsung će proizvod pokušati popraviti u razumnom roku. Ukoliko popravak proizvoda u razumnom roku nije moguć, proizvod će biti zamijenjen novim. Kod popravka ili zamjene Samsungovog proizvoda mogu biti korišteni novi dijelovi ili obnovljeni dijelovi koji su funkcionalno ekvivalentni novima, osim ako je drugačije propisano primjenjivim nacionalnim zakonima. Svi dijelovi zamijenjeni pri provođenju servisa na temelju ovog komercijalnog jamstva postaju vlasništvo Samsunga, a ugrađeni novi dijelovi postaju vlasništvo vlasnika uređaja.

 

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV

U slučaju da je potreban servis u skladu s ovim Komercijalnim jamstvom, vlasnik proizvoda treba kontaktirati Samsungov pozivni centar i slijediti dobivene upute. Ukoliko je tehnički moguće te ukoliko vlasnik proizvoda da svoj izričiti pristanak za to, Samsung će koristiti metodu udaljenog pristupa kako bi dijagnosticirao problem odnosno kvar proizvoda. Kontaktni podaci za Samsung i Samsungov pozivni centar nalaze se na kraju ovog Komercijalnog jamstva.

Potraživanja podnesena na temelju ovog Komercijalnog jamstva valjana su isključivo nakon što vlasnik proizvoda predoči dokaz prve kupnje proizvoda, koji se sastoji od izvorne fakture ili računa ili bilo kojeg drugog valjanog dokaza kupnje navedenog u primjenjivim nacionalnim zakonima, a koji sadržava datum kupnje, naziv prodavača te naziv modela ili broj proizvoda.

 

POPRAVCI NA TEMELJU KOMERCIJALNOG JAMSTVA

Popravke koji se izvršavaju na temelju ovog komercijalnog jamstva mora izvršiti Samsungov ovlašteni servisni centar. Ovo komercijalno jamstvo ne pokriva troškove popravaka koje nije izvršio Samsungov ovlašteni servisni centar, kao ni štetu koja eventualno nastane na proizvodu uslijed takvih popravaka.

 

PREINAKA

Proizvod se ne smatra neispravnim u smislu materijala ili izrade ako su potrebne preinake kako bi bio sukladan s važećim nacionalnim ili lokalnim tehničkim ili sigurnosnim normama i / ili mrežnim postavkama na snazi u bilo kojoj zemlji osim zemlje za koju je proizvod izvorno osmišljen i proizveden, prema označenom na proizvodu, izvornom pakiranju i / ili u izvornom priručniku za proizvod. Komercijalno jamstvo ne pokriva takve preinake niti bilo kakvu štetu koja nastane kao posljedica tih preinaka niti se za njih osigurava naknada.

 

IZNIMKE

Komercijalno jamstvo ni u kojem slučaju ne obuhvaća sljedeće:

(a) periodične preglede, održavanje i popravak ili zamjenu dijelova uslijed uobičajenog trošenja i habanja;

(b) estetska oštećenja, uključujući između ostalog ogrebotine i udubljenja;

(c) troškove povezane s uklanjanjem ili instalacijom proizvoda;

(d) kvarove ili štetu uzrokovanu bilo čime što se ne može pripisati proizvodnji i izvedbi proizvoda (uključujući između ostalog vatru, vodu, nemar, viruse, neispravnu uporabu itd.);

(e) uporabu proizvoda u poslu, djelatnosti ili zanimanju;

(f) zlouporabu ili neispravnu uporabu, uključujući između ostalog nekorištenje proizvoda za njegovu uobičajenu svrhu ili korištenje protivno Samsungovim uputama za uporabu i održavanje;

(g) uporabu proizvoda uz dodatnu opremu, punjače ili pribor koji Samsung nije odobrio za uporabu s ovim proizvodom;

(h) kvar proizvoda koji proizlazi iz neispravne ili nepotpune instalacije ili uporabe koja nije u skladu s trenutačno važećim tehničkim ili sigurnosnim normama ili nepridržavanja uputa iz priručnika proizvoda, osim ako je instalaciju proizvoda obavio Samsung;

(i) oštećenja baterije uzrokovana pretjeranim punjenjem ili uporabom koja nije u skladu sa specifičnim uputama za brigu o proizvodu navedenima u priručniku proizvoda;

(j) slučajeve u kojima je broj modela, serijski (IMEI) broj ili broj proizvoda na proizvodu namjerno izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili oštećen tako da je nečitak;

(k) slučajeve u kojima je bilo koja brtva na kućištu ili ćelijama baterije slomljena ili pokazuje znakove neovlaštenog rukovanja;

(l) slučajeve u kojima je šteta na proizvodu nastala kao posljedica ponovnog podešavanja isporučenog proizvoda (bilo hardvera ili softvera), osim uz prethodni pristanak Samsunga;

(m) slučajeve u kojima je došlo do oštećenja na ploči zaslona;

(n) slučajeve u kojima vlasnik proizvoda odbija dati Samsungu relevantnu lozinku ili sigurnosne informacije za proizvod koji su Samsungu nužni za popravak proizvoda na temelju ovog komercijalnog jamstva;

(o) nedostatke koji se mogu popraviti instalacijom službenog softvera ili ažuriranja softvera koja ne omogućava Samsung, ali su dostupna bez naknade na tržištu; te

(p) probleme koji se mogu riješiti pomoću Samsungovih standardnih metoda popravka (udaljeno ili automatsko upravljanje, dijelovi koje može instalirati vlasnik proizvoda), a vlasnik proizvoda odbija upotrebljavati te metode bez opravdanog razloga.

Servisi koje Samsung provodi radi ispravka bilo kakve štete ili nedostataka prouzročenih nekim od ovih isključenih razloga podložni su naknadama za rad, prijevoz i dijelove. Ponovna instalacija izvornog softvera može se naplatiti.

 

POTROŠAČEVI PODACI / PREDMETI OSTAVLJENI U PROIZVODU

Samsung ne snosi odgovornost za SIM kartice, memorijske kartice, CD i DVD diskove ili bilo koje druge medije za pohranu, sadržaje, podatke ili intelektualno vlasništvo koji pripadaju vlasniku proizvoda, a koji nisu uklonjeni iz proizvoda prije davanja proizvoda na popravak na temelju ovog komercijalnog jamstva.

Kako bi se izbjegla svaka sumnja, ovo komercijalno jamstvo ne pokriva hardver ili softver bilo koje treće osobe koji se može prodavati ili isporučivati uz Samsungov proizvod.

Vlasnik proizvoda je odgovoran za izradu sigurnosnih kopija i drugu zaštitu svojih podataka od gubitka, oštećenja ili uništenja. Samsung nije odgovoran za gubitak bilo kojih podataka bez obzira na uzrok.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Kupac ima prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke stvari na temelju Zakona o obveznim odnosima prema prodavatelju besplatno. Ovo komercijalno jamstvo ne utječe na prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke.

 

KOMERCIJALNO JAMSTVO NA PODRUČJU EUROPE

Potrošači mogu zatražiti prava na temelju ovog komercijalnog jamstva diljem Teritorija kontaktiranjem nadležne lokalne korisničke servisne službe povezanog društva Samsung Electronics. Prava iz komercijalnog jamstva (jamstveni rok i sadržaj komercijalnog jamstva) procjenjuju se prema propisima one države u kojoj je podnesen zahtjev na temelju komercijalnog jamstva. 

 

KONTAKT PODACI ZA SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, PRATERSTRASSE 31 / 14, 1020 BEČ, AUSTRIJA

SAMSUNGOV POZIVNI CENTAR: 072 726 786

Izmijenjeni uvjeti komercijalnog jamstva navedeni u ovom tekstu vrijede od 1. siječnja 2022.