Što je pokriveno vašim jamstvom

Jamstvena politika

Jamstvene informacije

PODACI O USLUGAMA JAMSTVA & POSTUPCI

Samsung daje usluge jamstva za sve vrste proizvoda. Niže se nalazi opis ponuđenih usluga jamstva za različite skupine proizvoda:

Samsungovi proizvodi imaju puno jamstvo za navedeni period. Neki Samsungovi proizvodi imaju različite periode jamstva zbog prirode dizajna, proizvodnje ili očekivanog vijeka trajanja, a jamstvo stupa na snagu od datuma kupnje prvog korisnika.

OPĆE ODREDBE I UVJETI

1. Jamstvo je važeće samo ako je priložena jamstvena kartica i originalan račun kao dokaz kupnje ili potvrda na kojoj je vidljiv datum kupnje, ime prodavača, broj modela i serijski broj proizvoda. Samsung zadržava pravo odbijanja jamstva ako nedostaju takve informacije ili su iste izmijenjene nakon originalne kupnje proizvoda od prodavača.

2. Samsungove obveze ograničene su na popravak kvara ili zamjenu oštećenog dijela, ili pak, zamjenu samog proizvoda.

3. Popravak mora izvršiti Samsungov ovlašteni servisni centar. Jamstvo će biti nevažeće, čak i ako je neovlašteni servisni centar pokušao otkloniti kvar. Samsung neće biti dužan nadoknaditi troškove odštete, udovoljiti zahtjevima i nadoknaditi štetu koja je nastala zbog neovlaštenog popravljanja proizvoda.

4. Jamstvo nije primjenjivo na druge slučajeve osim oštećenja u materijalu, dizajnu i izradi. 

JAMSTVO NE POKRIVA SLJEDEĆE:


Povremena provjeravanja, održavanje, popravak i zamjenu dijelova uslijed trošenja.

Zloupotrebu ili pogrešnu primjenu, uključujući, ali ne ograničavajući se na korištenje proizvoda osim za ispravnu svrhu ili onu koja nije u skladu sa uputama o održavanju i korištenju od strane tvrtke Samsung. Oštećenja nastala korištenjem proizvoda s dodatnim priborom koji nije odobren od strane Samsunga. Kvar na proizvodu nastao od neispravnog postavljanja ili korištenja koje nije u skladu s uputama i tehničkim ili sigurnosnim standardima navedenim u priručniku za korištenje. 


Nezgode, viša sila, udari groma, poplava, požar, javna okupljanja, neispravna ventilacija, fluktuacija napona ili sve ostalo što nije u nadležnosti tvrtke Samsung. Neovlašteni prepravci na proizvodu s ciljem udovoljavanja lokalnim ili međunarodnim tehničkim standardima u zemljama u kojima proizvodi Samsunga nisu originalno dizajnirani.Oštećenje baterije uzrokovano pretjeranim punjenjem ili kvarom uslijed korištenja koje nije u skladu s posebnim uputama navedenim u priručniku za korisnike.Ako je serijski broj na proizvodu izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili nečitak. Baterije se pune pomoću punjača i to samo onog odobrenog od strane Samsunga. Ako su ćelije ili spojevi baterije slomljeni ili pokazuju dokaze o neovlaštenoj intervernciji.

5. Ovo jamstvo ne utječe na ustavno pravo kupca niti na njegova prava vezana za sporazum prodavača o kupnji / prodaji.

6. Ovo jamstvo nije prenosivo. Jamstvo pripada isključivo kupcu i niti Samsung niti njegovi servisni centri navedeni u jamstvenom listu neće biti odgovorni za nenamjerne ili značajne štete ili kršenje jamstva ovog proizvoda.

7. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Samsung neće biti odgovoran za gubitak bilo kojih pohranjenih podataka u proizvodu koji su popravljeni ili zamijenjeni

8. Gore navedeni postupak odnosi se na jamstveni servis, a korisnik će biti odgovoran za bilo koje troškove koji nastanu uslijed nevažećeg jamstva.

Samsung zadržava pravo na donošenje konačne odluke o utvrđivanju problema i odabiru odgovarajuće servisne radnje. Zamijenjeni dijelovi pretpostavljaju ostatak jamstva originalnog proizvoda. Pročitajte svoju Samsung izjavu o ograničenom jamstvu kako biste doznali potpune jamstvene uvjete, budući da za određene modele vrijede drukčiji uvjeti. Neka ograničenja i restrikcije koja se primjenjuju i navedeni programi subjekti su promjene bez prethodne najave.

JAMSTVO NA PODRUČJU EUROPE


Samsungovo ograničeno jamstvo proizvođača (Jamstvo na području Europe)

Samsung daje ograničeno jamstvo proizvođača krajnjim korisnicima koji u Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj („Europa”) kupe proizvod koji je Samsung stavio na tržište u Europi.

Krajnji korisnici mogu zatražiti usluge obuhvaćene jamstvom diljem Europe. Pravo na jamstvo (jamstveni rok i ponuđene usluge) pripada onoj državi gdje je podnesen jamstveni zahtjev. 

Imajte na umu da je ovo dobrovoljno jamstvo proizvođača i da daje dodatna prava osim zakonskih prava krajnjih korisnika prema važećim nacionalnim zakonima o prodaji robe te na njih ne utječe.

Kako bi podnijeli zahtjev prema ovom jamstvu, krajnji korisnici moraju imati izvorni dokaz kupnje (tj. kada je proizvod izvorno prodan krajnjem korisniku). 

Promotivne akcije koje produljuju ili poboljšavaju uvjete ograničenog jamstva proizvođača specifične su prema državi i ne mogu se zahtijevati u državama osim one u kojoj se provode.

Za detaljne informacije, kliknite na poveznicu – Ograničeno jamstvo 

Samsung proizvodi kupljeni izvan Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske

 

Samsung proizvod koji se ne prodaje u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj (poput osobnog proizvoda za nošenje i / ili proizvoda izravno kupljenog izvan Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske) ne može se besplatno popraviti u okviru ovog jamstva, već se može popraviti samo uz naplatu i  pod uvjetom da je popravljiv.

Troškovi popravka takvog proizvoda naplatit će se vlasniku proizvoda, a vrijeme potrebno za popravak takvog proizvoda može biti duže nego inače.  

-Pojedinosti o troškovima popravka i procijenjenom vremenu popravka mogu se dobiti u servisnom centru.

Servisni centar mora provjeriti je li takav proizvod popravljiv ili ne. 

-Postoji mogućnost, u slučaju da su potrebni veliki dijelovi za popravak (poput TV ploča, vrata hladnjaka itd.) ili kada dijelovi za popravak nisu dostupni (primjerice zbog završetka proizvodnje tih dijelova za popravak itd. .), da Samsung proizvod koji se ne prodaje u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj neće biti moguće popraviti.

Popravak Samsung proizvoda koji se ne prodaje u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj neće biti moguć ako postoji značajna razlika u specifikaciji proizvoda između takvog proizvoda i Samsung proizvoda koji se prodaju u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj.

Samsung proizvod koji se ne prodaje u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj ne može se popraviti ako je osnovno servisno okruženje potrebno za popravak takvog proizvoda različito: poput širine pojasa, napona itd.

Ako imate dodatnih pitanja, molimo kontaktirajte Samsungovu korisničku podršku na broj 072 726 786.

Jamstvene informacije

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH („Samsung”)

OGRANIČENO JAMSTVO

U ovom dokumentu iznose se uvjeti Samsungova ograničenog jamstva za potrošače krajnje korisnike („Jamstvo”). Samsung nudi odvojene pakete komercijalne podrške za poslovne krajnje korisnike. Za više informacija posjetite Samsungovu internetsku stranicu na adresi www.samsung.com/hr. Za potrebe ovog Jamstva „poslovni krajnji korisnik” je svaka osoba koja upotrebljava proizvode društva Samsung u svom poslu, djelatnosti ili zanimanju. To uključuje fizičke osobe koje se bave svojim poslom, djelatnošću ili zanimanjem kada to zakon dopušta. „Potrošač krajnji korisnik” je bilo koja druga osoba (dalje u tekstu „Potrošač”). Jamstvo se primjenjuje na potraživanja prema Samsungu od strane Potrošača koji u Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj (zajedničkim nazivom „Teritorij”) na dan ili nakon 01.07.2013. kupe proizvod koji na tržište stavlja pravna osoba društva Samsung Electronics sa sjedištem u Teritoriju. U slučaju bilo kakvog nepodudaranja uvjeta ovog Jamstva i dokumentacije iz pakiranja proizvoda primjenjuju se uvjeti iz pakiranja proizvoda. Ovo Jamstvo važeće je za Potrošače koji zakonski steknu vlasništvo nad proizvodom. Potrošači koji unajme ili zakupe proizvod društva Samsung moraju kontaktirati društvo koje daje uslugu najma ili zakupa kako bi odredili primjenjivost ovog Jamstva. Obnovljeni proizvodi nisu obuhvaćeni ovim Jamstvom.

IMAJTE NA UMU DA JE OVO JAMSTVO DOBROVOLJNO JAMSTVO PROIZVOĐAČA I DA DAJE DODATNA PRAVA, ALI NE UTJEČE NA OSTALA ZAKONSKA PRAVA POTROŠAČA PREMA VAŽEĆIM NACIONALNIM ZAKONIMA. 

 

STANDARDNI JAMSTVENI ROK

Samsung jamči da proizvod nema nedostataka u materijalima i izradi tijekom 24 mjeseca od datuma izvorne kupnje proizvoda od strane izvornog Potrošača („datum izvorne kupnje”). Sva potraživanja koja proizlaze iz ovog Jamstva zabilježena izvan ovdje navedenog jamstvenog roka neće biti prihvaćena. Potraživanje sukladno ovom Jamstvu ne utječe na preostali jamstveni rok, osim ako je drugačije određeno važećim nacionalnim zakonima.

 

JAMSTVO SAMO ZA ODREĐENE DIJELOVE

Samsung pruža sljedeće produžene jamstvene rokove od datuma izvorne kupnje za određene dijelove (troškovi rada povezani s ugradnjom takvih dijelova nisu uključeni):

Keramički emajl u mikrovalnim pećnicama: 5 godina 

Motor s neposrednim pogonom u perilicama za rublje: 10 godina 

Motor s neposrednim pogonom u usisivačima: 10 godina

Inverterski kompresor u hladnjacima: 10 godina

Kompresori u klimatizaciji: 5 godina

Kompresori u sustavima ekološkog grijanja: 5 godina 

 

POTROŠNI DIJELOVI

Sljedeće su stavke potrošni dijelovi (osim ako je drugačije navedeno važećim nacionalnim zakonima) te se stoga uobičajeno smanjenje njihove učinkovitosti kao rezultat redovne upotrebe od strane Potrošača ne smatra nedostatkom. U tom smislu imaju sljedeći jamstveni rok:

Baterije za mobilne uređaje i tablet računala: 12 mjeseci od datuma izvorne kupnje 

Baterija robotskog usisivača: 6 mjeseci od datuma izvorne kupnje 

Filtar za vodu hladnjaka: Bez jamstva 

Vrećica usisivača: Bez jamstva 

HEPA filtri za usisivače: Bez jamstva 

Uložak tonera za pisač: 6 mjeseci od datuma izvorne kupnje / uporabni vijek po broju ispisanih stranica (mehanički ili električni kvar) 

Jedinice za skeniranje pisača: 6 mjeseci od datuma izvorne kupnje / uporabni vijek po broju ispisanih stranica (mehanički ili električni kvar)

Prijenosni remeni pisača: 6 mjeseci od datuma izvorne kupnje / uporabni vijek po broju ispisanih stranica 

Posuda za otpadni toner pisača: Bez jamstva 

 

AŽURIRANJE SOFTVERA

Određeni elektronički uređaji povremeno zahtijevaju ažuriranje softvera kako bi optimalno radili s drugim uređajima i mrežama. Samsung sva ta ažuriranja pruža besplatno putem interneta, na adresi www.samsung.com/hr. Dužnost je Potrošača primijeniti ta ažuriranja i osigurati da je najnoviji softver instaliran na proizvodu. Ako se problem s proizvodom može riješiti instalacijom Samsungova javno dostupnog besplatnog ažuriranja softvera, Samsung takav problem ne smatra nedostatkom koji je obuhvaćen ovim Jamstvom.

 

PRAVA POTROŠAČA

U skladu s uvjetima iz ovog Jamstva, tijekom jamstvenog roka Samsung će, po vlastitom nahođenju (osim ako je drugačije navedeno primjenjivim nacionalnim zakonima), popraviti sve nedostatke Samsungovog proizvoda ili besplatno omogućiti zamjenski proizvod (osim troškova prijevoza, uklanjanja ili instalacije proizvoda do mjere dopuštene nacionalnim zakonom) unutar razumnog vremenskog roka. Dijelovi za popravak ili zamjena Samsungovog proizvoda omogućuju se na principu zamjene i mogu biti ili novi ili obnovljeni dijelovi tako da budu funkcionalno ekvivalentni novom proizvodu osim ako je drugačije navedeno primjenjivim nacionalnim zakonima. Jamstveni rok u slučaju popravljene ili zamijenjene stavke preostali je jamstveni rok izvornog proizvoda ili određeno duže razdoblje prema važećim nacionalnim zakonima. Sve izvorne stavke zamijenjene pri provođenju servisa u skladu s ovim Jamstvom postaju vlasništvo Samsunga, a nove ili zamijenjene stavke postaju vlasništvo Potrošača.

 

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV

U slučaju da je potreban servis u skladu s ovim Jamstvom, Potrošači moraju kontaktirati Samsungov pozivni centar i slijediti dobivene upute ili savjete. Ako je moguće, Samsung smije koristiti metodu udaljenog pristupa kako bi dijagnosticirao problem, a u tom slučaju Potrošač mora Samsungu i / ili zastupnicima Samsunga dati pristanak za daljinski pristup proizvodu. Kontaktni podaci za Samsung i Samsungov pozivni centar nalaze se na kraju ovog Jamstva.

Potraživanja podnesena na temelju ovog Jamstva valjana su isključivo nakon što izvorni Potrošač predoči dokaz kupnje proizvoda, koji se sastoji od izvorne fakture ili računa ili bilo kojeg drugog valjanog dokaza kupnje navedenog u primjenjivim nacionalnim zakonima, a koji sadržava datum kupnje, naziv preprodavača, naziv modela ili broj proizvoda.

 

JAMSTVENI POPRAVCI

Popravke koji se izvršavaju u skladu s ovim Jamstvom mora izvršiti Samsungov ovlašteni servisni centar. Ne plaćaju se naknade niti se daje jamstvo za popravke koje nije izvršio Samsungov ovlašteni servisni centar.

 

PREINAKA

Proizvod se ne smatra neispravnim u smislu materijala ili izrade ako su potrebne preinake kako bi bio sukladan s važećim nacionalnim ili lokalnim tehničkim ili sigurnosnim normama i / ili mrežnim postavkama na snazi u bilo kojoj zemlji osim zemlje za koju je proizvod izvorno osmišljen i proizveden, prema označenom na proizvodu, izvornom pakiranju i / ili u izvornom priručniku za proizvod. Jamstvo ne pokriva takve preinake niti bilo kakvu štetu koja nastane kao posljedica tih preinaka niti se za njih osigurava naknada.

 

IZNIMKE

Jamstvo ni u kojem slučaju ne obuhvaća sljedeće:

(a) periodične preglede, održavanje i popravak ili zamjenu dijelova uslijed uobičajenog trošenja i habanja;

(b) estetska oštećenja, uključujući između ostalog ogrebotine i udubljenja;

(c) troškove povezane s uklanjanjem ili instalacijom proizvoda;

(d) kvarove ili štetu uzrokovanu bilo čime što se ne može pripisati proizvodnji i izvedbi proizvoda (uključujući između ostalog vatru, vodu, nemar, viruse, neispravnu uporabu itd.);

(e) uporabu proizvoda u poslu, djelatnosti ili zanimanju;

(f) zlouporabu ili neispravnu uporabu, uključujući između ostalog nekorištenje proizvoda za njegovu uobičajenu svrhu ili korištenje protivno Samsungovim uputama za uporabu i održavanje;

(g) uporabu proizvoda uz dodatnu opremu, punjače ili pribor koji Samsung nije odobrio za uporabu s ovim proizvodom;

(h) kvar proizvoda koji proizlazi iz neispravne ili nepotpune instalacije ili uporabe koja nije u skladu s trenutačno važećim tehničkim ili sigurnosnim normama ili nepridržavanja uputa iz priručnika proizvoda, osim ako je instalaciju proizvoda obavio Samsung;

(i) oštećenja baterije uzrokovana pretjeranim punjenjem ili uporabom koja nije u skladu sa specifičnim uputama za brigu o proizvodu navedenima u priručniku proizvoda;

(j) slučajeve u kojima je broj modela, serijski (IMEI) broj ili broj proizvoda na proizvodu namjerno izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili oštećen tako da je nečitak;

(k) slučajeve u kojima je bilo koja brtva na kućištu ili ćelijama baterije slomljena ili pokazuje znakove neovlaštenog rukovanja;

(l) slučajeve u kojima je šteta na proizvodu nastala kao posljedica ponovnog podešavanja isporučenog proizvoda (bilo hardvera ili softvera), osim uz prethodni pristanak Samsunga;

(m) slučajeve u kojima je došlo do oštećenja na ploči zaslona;

(n) slučajeve u kojima Potrošač odbija dati Samsungu relevantnu lozinku ili sigurnosne informacije za proizvod koji su Samsungu potrebni za pružanje usluga u skladu s ovim Jamstvom;

(o) nedostatke koji se mogu popraviti instalacijom službenog softvera ili ažuriranja softvera koja ne omogućava Samsung, ali su dostupna bez naknade na tržištu; te

(p) probleme koji se mogu riješiti pomoću Samsungovih standardnih metoda popravka (udaljeno ili automatsko upravljanje, dijelovi koje može instalirati Potrošač), a Potrošač odbija upotrebljavati te metode bez opravdanog razloga.

Servisi koje Samsung provodi radi ispravka bilo kakve štete ili nedostataka prouzročenih nekim od ovih isključenih razloga podložni su naknadama za rad, prijevoz i dijelove. Ponovna instalacija izvornog softvera može se naplatiti.

 

POTROŠAČEVI PODACI / PREDMETI OSTAVLJENI U PROIZVODU

Samsung ne prihvaća odgovornost za Potrošačeve SIM kartice, memorijske kartice, CD i DVD diskove ili bilo koje druge medije za pohranu, sadržaje, podatke ili intelektualno vlasništvo koji pripadaju Potrošaču, a koji nisu uklonjeni iz proizvoda prije vraćanja na popravak.

Kako bi se izbjegla svaka sumnja, ovo Jamstvo ne pokriva hardver ili softver bilo koje treće osobe koji se može prodavati ili isporučivati uz Samsungov proizvod.

Potrošač je odgovoran za izradu sigurnosnih kopija i drugu zaštitu svojih podataka od gubitka, oštećenja ili uništenja. Samsung nije odgovoran za gubitak bilo kojih podataka bez obzira na uzrok.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ovo je Jamstvo Potrošačev jedini i isključivi pravni lijek protiv društva Samsung, u maksimalnoj mjeri dopuštenoj važećim nacionalnim zakonima. Ništa u ovom Jamstvu ne isključuje odgovornost društva Samsung (ako ona postoji) Potrošačima za tjelesne ozljede ili smrt, prijevaru, namjerne činove ili grubu nepažnju ili bilo koji predmet za koji bi isključivanje odgovornosti Samsunga bilo nezakonito prema važećim nacionalnim ili europskim zakonima. Odgovornost Samsungovih zaposlenika, osoblja, zastupnika i posrednika isključuje se ili ograničava u istoj mjeri kao i za društvo Samsung. U najvećoj mjeri koju dopuštaju važeći nacionalni zakoni, Samsung nije odgovoran za neuspješne servise koji su posljedica zadržavanja, spriječenosti ili ometanja Samsunga ili Samsungovih posrednika, zaposlenika ili izvođača u izvršavanju dužnosti prema ovom Jamstvu, a zbog okolnosti koje su izvan razumne kontrole. Zakonska prava Potrošača prema bilo kojim važećim nacionalnim zakonima u vezi s kupoprodajnim ugovorima nisu zahvaćena ovim Jamstvom.

 

JAMSTVO NA PODRUČJU EUROPE

Potrošači mogu zatražiti usluge obuhvaćene jamstvom diljem Teritorija kontaktiranjem nadležne lokalne korisničke servisne službe društva Samsung Electronics. Pravo na jamstvo (poput jamstvenog roka i ponuđene usluge) pripada onom Teritoriju gdje je podnesen jamstveni zahtjev.

 

KONTAKTNI PODACI ZA SAMSUNG

 

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, PRATERSTRASSE 31 / 14, 1020 BEČ, AUSTRIJA

 

SAMSUNGOV POZIVNI CENTAR: 072 726 786