Kako upotrebljavati način Dobar san na klimatizacijskom uređaju?

Upotreba funkcije Dobar san omogućit će vam ugodno vrijeme u krevetu. Istovremeno, ova će značajka štedjeti energiju dok spavate. 

Iskusite način Dobar san

 

Način Dobar san posebna je značajka za najugodniji san koja automatski prilagođava temperaturu i vlažnost. Ova značajka održava optimalnu tjelesnu temperaturu za maksimalan odmor. Također može smanjiti potrošnju energije za 36 % u usporedbi s konvencionalnim načinom hlađenja.

način dobar san na unutarnjoj jedinici

Napomena: Stvarni dizajn daljinskog upravljača može se razlikovati ovisno o modelu koji imate. 

3 faze načina Dobar san

Faza utonuća u san (A)
U ovoj fazi značajka smanjuje temperaturu da biste lakše zaspali. Temperatura će se smanjiti 1 – 2 °C ispod postavljene temperature. Ova faza traje najviše jedan sat. 

Faza čvrstog sna (B)
U ovoj će se fazi vaša tjelesna temperatura malo povećati. Klimatizacijski uređaj automatski povisuje temperaturu 1 – 2 °C iznad postavljene temperature. Traje od 2 do 7 sati te korisnik može samostalno prilagoditi trajanje.

Faza buđenja (C)
Ova vam faza omogućuje da se probudite uz ugodan varirajući zrak koji osvježava. Temperatura raste za 3 °C na postavljenu temperaturu i varira unutar tog raspona.

3 faze načina dobar san

Napomena: Ova se značajka razlikuje ovisno o modelu koji imate. (Modeli samo za rashlađivanje ne uključuju način grijanja.)

Kako upravljati načinom Dobar san

1. korak Odaberite način Cool (Hlađenje) ili Heat (Grijanje) upotrebom tipke za način.

odaberite način cool

2. korak Pritisnite tipku Timer (Brojač) tri puta i prikazat će se ikona za san.

pritisnite tipku timer

3. korak Vrijeme spavanja postavlja se s pomoću tipke sa strelicom. Pritiskom tipke SET (Postavi) potvrdit ćete vrijeme spavanja.

pritisnite tipku sa strelicom

4. korak Prilagodite temperaturu pritiskom tipke + ili -

prilagodite temperaturu

Napomena:

  • Zadani sati rada postavljeni su na 8 sati.
  • Preporučena je postavljena temperatura između 25 i 27 °C za rashlađivanje i 21 do 23 °C za zagrijavanje.
  • Značajka Bez vjetra nije dostupna u načinu grijanja.

5. korak Ako želite upotrebljavati način Dobar san uz značajku Bez vjetra, pritisnite tipku Wind-Free (Bez vjetra). (samo za Wind-Free modele)

pritisnite tipku wind-free

6. korak Pritisnite tipku SET/Cancel (Postavi/Isključi) da biste aktivirali i deaktivirali način.

Napomena: 

  • Ako ne pritisnete tipku SET/Cancel unutar 10 sekundi nakon pritiska tipke good’/bio sleep (dobar/biološki san) klimatizacijski će se uređaj vratiti na prethodni status.
  • Stvarni dizajn daljinskog upravljača može se razlikovati ovisno o modelu koji imate.

Kliknite gumb "POŠALJI" kako biste poslali svoju povratnu informacije. Zahvaljujemo na sudjelovanju.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama