Kako nivelirati perilicu rublja?

Jedna od najvažnijih stvari u korištenju perilice rublja je niveliranje. Pobrinite se da je perilica postavljena na ravan, čvrst pod koji nije sklizak. Ako pod nije ravan, upotrijebite noge za niveliranje kako biste podesili visinu perilice.

Kontrolni popisi prije niveliranja

 • Provjerite jesu li transportni vijci uklonjeni (samo stroj s prednjim punjenjem).
 • Pazite da perilica ne dodiruje druge predmete.
 • Provjerite je li rublje u perilici uravnoteženo.
 • Tijekom normalnog rada motor može stvarati buku.
 • Kombinezoni ili odjeća s metalom mogu uzrokovati buku tijekom pranja. To je normalno.
 • Metalni predmeti poput kovanica mogu uzrokovati buku. Nakon pranja, uklonite ove predmete iz bubnja ili kućišta filtra.
 • Ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa strane i stražnje strane perilice. 

Napomena:

 • Molimo vas da pažljivo pročitate sva važna upozorenja i sigurnosne upute u korisničkom priručniku.
 • Pazite da se ne ozlijedite tijekom bilo kakvog popravka. 

Ovi alati mogu biti potrebni za niveliranje. (Ovaj alat nije isporučen s perilicom rublja.)

 • ključ
Ključ.
 • Odvijač s ravnom glavom
Odvijač s ravnom glavom.
 • Libela
Libela.

Napomena: Izgled dijelova i pribora može se razlikovati od gornjih slika.

Postavite libelu na vrh perilice i provjerite nivelaciju. 

 

Podešavanje nogu za niveliranje

Korak 1. Otpustite matice za pričvršćivanje nogu za niveliranje pomoću ključa.

Korak 2. Okrenite steznu maticu u smjeru kazaljke na satu da biste je olabavili. Nivelirajte perilicu rublja ručnim podešavanjem nogu za niveliranje pomoću ključa.

 • Za povećanje visine okrenite stezaljku (maticu za visinu) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 • Za spuštanje vrata okrenite stezaljku (maticu za visinu) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. 
Okretanje stezne matice u smjeru kazaljke na satu da biste je olabavili.

Korak 3. Po dovršetku stegnite steznu maticu okrećući je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Zatezanje stezne matice.

Korak 4. Provjerite razinu pomoću libele (sve 4 strane stroja trebaju biti nivelirane.)

Korak 5. Ako dođe do pretjeranih vibracija ili vrtnje, završite ciklus i ponovno namjestite lijevu/desnu stranu nogu.

Napomena: Prekomjerna sila može oštetiti noge za niveliranje.

Provjerite je li perilica ravna tako da provjerite položaj kade.

Gurnite perilicu na mjesto. Otvorite poklopac perilice i ulijte vodu u kadu malo ispod razine pulsatora.

 • Ako je perilica ravna, pulsator se nalazi u središte vode.
 • Ako nije, izravnajte perilicu rublja okrećući prednje noge za niveliranje u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke na satu, prema potrebi.
Provjera položaj kade kod stroja za punjenje odozgo.

Podešavanje nogu za niveliranje

Nivelirajte perilicu rublja ručnim podešavanjem nogu za niveliranje.

Korak 1. Okrenite noge za niveliranje (A) u smjeru kazaljke na satu da biste ih olabavili. Nivelirajte perilicu rublja ručnim podešavanjem nogu za niveliranje. 

Okretanje nogu za niveliranje u smjeru kazaljke na satu radi otpuštanja.

Korak 2. Kada je niveliranje završeno, zategnite matice (B) ako postoje (neki modeli možda nemaju matice).

Pritezanje matica.

Preporuča se pokrenuti način kalibracije nakon završetka niveliranja. Provjera vašeg stroja putem ovog načina rada pomoći će u postizanju uravnoteženog rada i poboljšanog učinka pranja.

Svaki tip uređaja ima drugačiji način kalibracije (stroj s prednjim punjenjem i s punjenjem odozgo). Obično je potrebno 3 ili 5 minuta za pokretanje načina kalibracije (ovisno o modelu koji imate).

Saznajte više o pokretanju načina kalibracije na Kako pokrenuti način kalibracije na mojoj perilici rublja.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window