Kako očistiti filtre u perilici posuđa?

Kako bi područje crpke ostalo čisto, treba očistiti filtre. Slijedite dolje navedene korake i pazite da filtar i područje odvoda budu čisti od hrane i ostataka.

Provjerite sklop filtra unutar odvodne crpke

Samsung perilice posuđa dizajnirane su tako da su odvodna crpka i sustav za filtriranje radi vaše udobnosti smješteni na dohvat ruke.

Odvodna crpka ispušta prljavu vodu iz perilice posuđa koja nastaje kad perilica radi. Unutar odvodne crpke nalazi se sklop filtara za filtriranje smeća i stranih tvari. Ako je sklop filtara začepljen smećem ili stranim tvarima, to može uzrokovati probleme, kao što su neuobičajena buka, mirisi od otpada hrane itd. Stoga slijedite upute u nastavku i redovito čistite filtre.

Korak 1. Otvorite vrata perilice posuđa i uklonite donju rešetku i posuđe.

Korak 2. Držite propeler radi sigurnosti. Zatim okrenite sklop filtara na dnu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga izvukli.

Okretanje sklopa filtara na dnu.

Korak 3. Podignite sklop filtara i izvadite ga.

Korak 4. Odvojite grubi i fini filtar radi čišćenja.

Odvajanje grubog i finog filtra.

Korak 5. Očistite grubi i fini filtar pod tekućom vodom (ili mekom četkom uklonite ostatke).

Čišćenje grubog i finog filtra.

Korak 6. Provjerite područje udubljenja i tamo uklonite sve strane tvari.

Provjera područja korita.

Korak 7. Sastavite grubi i fini filtar i stavite ih u ispravni položaj.

Sastavljanje filtara.

Korak 8. Ponovno sastavite filtar okrećući ga u smjeru kazaljke na satu.

Napomena: Stvarni izgled filtra može se razlikovati od vašeg modela.

  • Nemojte fini filtar staviti naopako.
  • Možda biste trebali koristiti zaštitne rukavice kada uklanjate filtre ili provjeravate područje udubljenja.
  • Stvarni izgled filtra može se razlikovati od vašeg modela.
  • Cijeli sklop filtra treba redovito čistiti.
  • Nikada nemojte pokretati perilicu posuđa bez filtara.
  • Prilikom čišćenja filtara nemojte ih slučajno oštetiti.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window