Kako se upotrebljava programska traka uređaja Galaxy Z Fold4

Programska traka koristan je alat koji možete pronaći na bilo kojem uređaju Galaxy Z Fold4, a omogućuje vam da upravljate svojim najdražim aplikacijama, radite u njima i prebacujete se iz jedne u drugu te još mnogo više. U nastavku saznajte više o tome kako se upotrebljava i aktivira programska traka te kako je najbolje iskoristiti.

Prikaz programske trake uređaja Galaxy Z Fold4.

Kako aktivirati programsku traku

Slijedite korake u nastavku za aktivaciju programske trake:

Prikaz zaslona „Postavke” i „Zaslon” s opcijom „Zaslon” i označenim preklopnim gumbom za opciju „Programska traka”. Prikaz zaslona „Postavke” i „Zaslon” s opcijom „Zaslon” i označenim preklopnim gumbom za opciju „Programska traka”.

Korak 1. Idite na Postavke uređaja, dodirnite „Zaslon” i uključite preklopni gumb za opciju „Programska traka”.

Prikaz zaslona „Programska traka” s označenim preklopnim gumbom za opciju „Prikaži nedavne aplikacije”. Prikaz zaslona „Programska traka” s označenim preklopnim gumbom za opciju „Prikaži nedavne aplikacije”.

Korak 2. Nakon dodirivanja opcije „Programska traka” uključite preklopni gumb za opciju „Prikaži nedavne aplikacije” ako želite da se u programskoj traci prikazuju nedavno pokrenute aplikacije.

Kada navigacijsku traku postavite na opciju „Geste prelaska prstom”, omogućava se izbornik pod nazivom „Prikaži i sakrij dodirivanjem i držanjem”. Ako aktivirate ovu funkciju, možete dodirnuti i držati područje donje programske trake za prikaz ili skrivanje.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window