Samsung Flip

kernwaarden brainstorm template

Samsung Flip kernwaarden brainstorm template Samsung Flip kernwaarden brainstorm template

Introductie

Veel ondernemingen hebben kernwaarden. Maar als je vraagt wat ze precies betekenen of inhouden, blijven veel medewerkers stil. Een van de redenen is dat veel lijstjes van kernwaarden te algemeen of te generiek zijn. Een andere reden is soms dat kernwaarden niet gedragen worden door het collectief aan medewerkers.
Deze Samsung Flip kernwaarden brainstorm template helpt om collectief tot zo feitelijk mogelijke en gedragsturende kernwaarden te komen.

Rules of the game

Kernwaarden zijn gedragsturende waarden. Ze hebben niets te maken met doelstellingen, bedrijfsvoering, missies of visies. Ze gaan over de manier hoe de onderneming wil dat de mensen binnen de onderneming zich gedragen tot elkaar en hun omgeving. 

Voorbeeld 1: Een onderneming stelt als een van de kernwaarden, dat ze respectvol is naar haar medemens.
Het probleem van dit containerbegrip is, dat dit multi-interpretabel is. Zeker binnen een onderneming met verschillende medewerkers uit diverse culturen. Wat voor de één compleet respectloos is, kan voor de ander de normaalste zaak van de wereld zijn.

Voorbeeld 2: Een onderneming stelt als een van de kernwaarden, dat ze innovatief is.
Het probleem met het containerbegrip innovatie is, dat het te vaag is. Het zegt niets over het gedrag van mensen, maar zegt iets over de aard van productontwikkeling. Daarnaast kan het nooit gedragen worden door iedereen binnen de onderneming, omdat niet elk individu innovatief is, of hoeft te zijn.  

De overeenkomstigheid tussen voorbeeld 1 en 2 is bovendien dat dit geen kernwaarden zijn. Het zijn namelijk de fundamenten van elke onderneming. Het verschil tussen kernwaarden en fundamenten is, dat zonder fundamenten de onderneming nooit (lang) levensvatbaar kan zijn. Kernwaarden zeggen niets over de levensvatbaarheid van de onderneming. Ze zeggen iets over de stijl en het imago van de onderneming op basis van hoe medewerkers zich horen te
gedragen.

Stappen

 1. Inventarisatie grensoverschrijdend gedrag
  Benoem de gedragingen, het mogen nu nog containerbegrippen zijn, die de grens van acceptatie overschrijden. Bijvoorbeeld: “diefstal”, “liegen”, “discrimineren”, etc.

 2. Inventarisatie gewenst gedrag
  Benoem de waarden, het mogen nu nog containerbegrippen zijn, die richting geven aan het gewenste gedrag binnen de onderneming. Bijvoorbeeld: “blijdschap”, “optimisme”, “bescheidenheid”, etc.

 3. Cluster en prioriteer
  Cluster alle grensoverschrijdende gedragingen én cluster de gewenste waarden. Prioriteer deze clusters door er een waarde aan te geven van links naar rechts. De meest linkse is de meest belangrijke waarde en de meest rechtse is de minst belangrijke waarde.

 4. Benoem waar het precies over gaat
  Stel je bij elke cluster de vraag: “waar gaat dit precies over?”. Beantwoord de vraag met: “Wij willen/geloven/denken/voelen/…” en plaats het antwoord op de kernwaarde as. 

  Voorbeelden: 
  - Wij willen vriendelijk zijn, daarom groeten we elkaar en onze klanten.
  - Wij geloven in eerlijkheid. Eén leugen en je bent een leugenaar.
  - Wij denken eerst aan een ander, voordat we ons eigen belang behartigen.
  - Wij voelen ons goed als we elkaar gewoon bij de voornaam noemen.

 5. Definieer waar het echt over gaat
  Prioriteer de vijf belangrijkste kernwaarden en maak hierbij onderscheid tussen oorzaak en gevolg. Alles wat een gevolg is van andere kernwaarden hoort niet in het lijstje thuis.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle HRM brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com