Samsung Flip

template voor de motivatie hygiëne theorie van Herzberg

Introductie

De Samsung Flip template voor de motivatie hygiëne theorie van Herzberg is een template waarmee je kunt toetsen of de voorwaarde voor medewerkers’ motivatie binnen de onderneming aanwezig zijn. Deze template helpt om verbeteringen aan te brengen en in één overzicht te zien wat mogelijk storende factoren kunnen zijn.

Rules of the game

Als je voor elk aspect van de motivatie hygiëne theorie hoog scoort wil dit niet zeggen dat iedereen binnen de onderneming altijd gemotiveerd is. Er kunnen externe factoren of factoren vanuit het verleden zijn, waardoor medewerkers (tijdelijk) gedemotiveerd zijn.

Het blijkt dat als deze template door directieleden of het hogere management wordt ingevuld, dat er gemiddeld hogere scores per segment gegeven worden, dan als medewerkers de template zelf invullen. Het is daarom voor een accurate invulling verstandig om medewerkers te betrekken.

Stappen

Benoem per segment de positieve kwaliteiten en geef het segment een cijfer van 1 tot 10. 1 is het laagste cijfer en 10 is het hoogste. Als een segment een 10 krijgt, dan wil dit zeggen dat er niets meer te verbeteren is. 

Prestaties: Is de onderneming in staat om bijzondere prestaties te verrichten waar medewerkers gezamenlijk trots op kunnen zijn?
Waardering krijgen: Worden zaken als inzet en initiatief gewaardeerd of beloond.
Het werk: Is het werk eenzijdig, uitdagend, zwaar of eenvoudig?
Verantwoordelijkheid: Krijgen medewerkers veel of weinig verantwoordelijkheid.
Ontwikkeling: Kunnen medewerkers groeien en zichzelf ontwikkelen en krijgen ze daar de middelen en tijd voor?
Groei: Kunnen medewerkers doorgroeien naar andere functies of rollen?
Bureaucratie: Is er veel of weinig bureaucratie binnen de onderneming?
Onderlinge relaties: Is er veel, weinig, en goed of slecht sociaal contact tussen medewerkers en afdelingen.
Werkomstandigheden: Zijn alle benodigde faciliteiten en/of technologieën aanwezig en in goede staat?
Status: Krijgen medewerkers de status die ze verdienen door hun functietitel, of speelt status een negatieve rol binnen de onderneming?
Beloning: Worden de werkzaamheden onder, gelijk aan, of boven de norm beloond.
Veiligheid: Geeft de onderneming de zekerheid van een baan voor de lange termijn en voelen mensen zich veilig om alles te bespreken?

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle hrm brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com