Samsung Flip

Gantt Chart template

Samsung Flip Customer Relationship Management model template Samsung Flip Customer Relationship Management model template

Introductie

Een Samsung Flip Gantt Chart template wordt gebruikt om het verloop van een project overzichtelijk in kaart te brengen, door deze over een tijdslijn onder te verdelen in subprojecten en/of taken. Deze grafische weergave van een project geeft weer wat de kritische paden zijn en hoe de deelprojecten en taken onderling van elkaar afhankelijk zijn.

Rules of the game

Er bestaan bijna oneindig veel varianten van de Gantt Chart, omdat elk project een eigen aanpak vergt. In deze template gaan we uit van een eenvoudige opzet van het projectplan met maximaal vier deelprojecten, die elk maximaal drie taken hebben. 
Bij het opzetten van een Gantt Chart is het belangrijk om een project op te delen in fasen. Bijvoorbeeld de fasen: ontwerpen, ontwikkeling, testen, marketing en aftersales.

Stappen

 1. Tijdlijn
  Noteer de dagen, weken of maanden die het project gaat duren en vul deze in op de tijdlijn as. (In dit model wordt gebruik gemaakt van maximaal 10 dagen, weken, of maanden).

 2. Fasering
  Deel het project op in maximaal vier fasen en vul deze in op de fasen as. 

 3. Taken
  Vul onder elke fase de drie belangrijkste taken in die gereed moeten zijn om de fase af te ronden.

 4. Duur van de taak en fase
  Vul voor elke taak de duur in door de blokjes achter de taak van de dagen, weken of maanden te arceren. Na afloop kun je hetzelfde doen voor de fasen. Deze loopt vanaf het begin van de eerste taak tot het eind van de derde taak.

 5. Kritische paden (optioneel)
  Zet op de laatste dag, week, of maand van een bepaalde taak een uitroepteken of geef deze een specifieke kleur om - indien nodig - aan te duiden dat dit de uiterste deadline is. Doe dit alleen als je zeker weet dat als de deadline niet gehaald wordt, het gehele project in gevaar komt.

 6. Afhankelijkheden (optioneel)
  Verbind - indien nodig - met een verticale lijn, de verschillende taken of fasen met elkaar als er een grote mate van afhankelijkheid is.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle management brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com