Samsung Flip

template voor de Value Chain van Porter

Samsung Flip Customer Relationship Management model template Samsung Flip Customer Relationship Management model template

Introductie

De Samsung Flip template voor de Value Chain van Porter wordt veel gebruikt om een interne bedrijfsanalyse te maken van een onderneming. Met deze template splits je alle activiteiten op, waardoor per onderdeel gekeken kan worden of, en zo ja waar, de onderneming een concurrentievoordeel heeft of kan behalen.

Definities


Inkomende logistiek: 
het ontvangen en opslaan van ingekochte goederen of grondstoffen.

Operations: het verwerken van de grondstoffen en/of de assemblage van een product.

Uitgaande logistiek: het ontvangen, opslaan en bezorgen van het eindproduct.

Marketing & Sales: de promotie en verkoopactiviteiten, zodat het eindproduct aan klanten verkocht wordt.

Service: reparaties, retouren en service vragen.

Inkoop: het inkopen van grondstoffen, producten of halffabrikaten.

Technologische ontwikkeling: ICT (hardware en software) en R&D (research & development).

Human Resource Management (HRM): personeelsbeleid, werving & selectie, trainingen & opleidingen, etc.

Infrastructuur: algemeen management, finance, ondersteunende diensten, etc.

Marge: de omzet minus de inkoopkosten.

Stappen

Definieer en noteer binnen elk segment op welke manier je het hier beter of veel minder goed doet dan de concurrent.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle management brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com