Samsung Flip

scrum framework template

Introductie

De Samsung Flip Scrum framework template kan gebruikt worden om projecten op te delen in verschillende deelprojecten, die elk in verschillende sprints worden opgeleverd. Een sprint wil zeggen, dat er in een afgebakend tijdsbestek door één team alleen aan één deelproject wordt gewerkt en pas als deze gereed is, start de volgende fase. Verschillende teams kunnen wel tegelijkertijd aan verschillende deelprojecten werken.
Het idee achter de scrum methodiek is, dat er op deze manier vaak vooruitgang te zien is en het overzichtelijk blijft welke onderdelen van het project al gereed zijn en welke nog niet. Door een doorlooptijd achter de verschillende fasen te benoemen, kan de gehele of resterende doorlooptijd van het project eenvoudig gemanaged worden.

Definities


Product backlog: 
Dit omvat alle deelprojecten die wel gedaan moeten worden, maar niet binnen de scope van het project vallen. 

Sprint backlog: Dit zijn alle deelprojecten die als het ware in de wachtrij staan op mee te beginnen. 

Sprint: Dit is het deelproject waaraan gewerkt wordt. 

Afgeronde deelprojecten: De verzameling van deelprojecten die zijn afgerond.

Planning: De specifieke planning van het deelproject waaraan gewerkt wordt.

Implementatie: De specifieke activiteiten die nodig zijn om het deelproject, waaraan gewerkt wordt, af te ronden.

Review: De controle op het eindresultaat van het deelproject waaraan gewerkt wordt.

Retrospective: Een analyse of het eindresultaat van het afgeronde deelproject invloed heeft op reeds afgeronde en toekomstige deelprojecten.

Dagelijkse scrum: Het is gebruikelijk - maar niet noodzakelijk - om elke dag een oplevering te doen binnen een scrum project.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle management brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com