Samsung Flip

SWOT analyse template

Introductie

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats en kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld om een heel bedrijf, een product of productgroep, of een marketingcampagne te analyseren.

Rules of the game

Kansen en bedreigingen zijn altijd externe factoren welke je niet kan beïnvloeden. De sterktes en zwakten zijn altijd de interne factoren waar je wel invloed op uit kan oefenen.

Definities


Strengths

Sterke punten gaan over wat jouw bedrijf of product bovengemiddeld goed doet of beter dan de concurrentie. 
Bijvoorbeeld het hebben van de beste prijs of de laagste productiekosten.

Weaknesses
Zwakke punten gaan over wat jouw bedrijf of product minder of slechter doet dan de concurrentie.
Bijvoorbeeld gebrek aan service of slecht cashflow management.

Opportunities
Kansen gaan over wat er in de toekomst mogelijk kan gebeuren dat jouw bedrijf of product op een positieve manier kan beïnvloeden.
Bijvoorbeeld een concurrentiestrijd of een verbeterend economisch klimaat.

Threats
Bedreigingen zijn alle dingen die jouw bedrijf of product in gevaar kunnen brengen.
Bijvoorbeeld door nieuwe concurrenten of hogere inkoopprijzen.
 

TIP: Bij het creëren van een SWOT zijn er mensen die een hele lijst van sterktes en kansen kunnen opschrijven en moeite hebben met de zwakten en bedreigingen. Het vragen aan enkele buitenstaanders kan helpen om deze zwakke punten en bedreigingen in kaart te brengen.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle management brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com