Samsung Flip

Ansoff matrix template

Introductie

De Samsung Flip Ansoff matrix template is bedoeld om op strategisch en tactisch niveau in kaart te kunnen brengen waar de groeipotentie van een onderneming, dienst, of een product ligt. Over vier assen kunnen kansen en bedreigingen worden geanalyseerd die helpen bij het maken van keuzes.

Rules of the game

De kunst bij de Ansoff template is om zoveel mogelijk te werken met feiten in plaats van aannames. Het nadeel van aannames is, dat er voor elke aanname een voor en een tegen argument te bedenken is. Dit kan leiden tot eindeloze discussies.

Definities


Marktpenetratie: De kansen en bedreigingen die er zijn om met een bestaand aanbod, binnen een gelijkblijvende vraag, meer afzet te genereren. Meestal ten koste van een concurrent.

Productontwikkeling: De kansen en bedreigingen die er zijn om met het bestaande aanbod op een manier te innoveren, zodat er meer afzet plaats zal vinden.

Diversificatie: De kansen en bedreigingen die er zijn om verschillende varianten van het bestaande aanbod in de markt te zetten, zodat er meer afzet plaats zal vinden.

Marktontwikkeling: De kansen en bedreigingen die er zijn om met het bestaande aanbod nieuwe markten aan te boren.

Stappen

  1. Definieer binnen elk van de vier kwadranten de top drie kansen en bedreigingen.

  2. Combineer indien mogelijk twee of meerdere kwadranten (de beste strategie is soms een combinatie).

  3. Prioriteer de kansen en bedreigingen binnen de gekozen strategie.

  4. Elimineer de kansen en bedreigingen die een verwaarloosbaar effect zullen hebben. 

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle strategy brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com