Samsung Flip

template voor de Value Positions van Treacy & Wiersema

Introductie

De Samsung Flip template voor de Value Positions van Treacy & Wiersema kan gebruikt worden om je concurrentievoordeel ten opzichte van anderen in kaart te brengen aan de hand van drie assen: je hebt een betere kostenstructuur, je hebt een beter product of je hebt een betere relatie met je klant.

Rules of the game

Hoewel deze template niet alle aspecten van een concurrentieanalyse behandelt, wordt het wel veel gebruikt om een quickscan te maken. Binnen deze quickscan worden waarderingen niet op basis van feiten, maar op basis van aannames gegeven.

Stappen

  1. Benoem je sterkste punten per as.

  2. Geef elk punt een waardering van 1 tot 5. Hierbij is 5 de hoogste waardering.

  3. Geef een totaalcijfer per segment / as, en teken op basis van deze waardering een driehoek in het midden.

  4. Herhaal stap 1 t/m 3 voor elke concurrent die je ook wilt meten.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle strategy brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com