Dostopnost v mobilnih napravah Galaxy

Prikaže se meni »Dostopnost«. Ta vključuje možnosti kot so »Bralnik zaslona«, »Izboljšave vidnosti«, »Izboljšave«, »Izboljšave sluha«, in »Interakcija in spretnost«. Prikaže se meni »Dostopnost«. Ta vključuje možnosti kot so »Bralnik zaslona«, »Izboljšave vidnosti«, »Izboljšave«, »Izboljšave sluha«, in »Interakcija in spretnost«.

Pomožni meni

Pomožni meni je zasnovan za osebe z omejenimi motoričnimi sposobnostmi ali drugimi telesnimi okvarami. Prek pomožnega menija lahko dostopate do fizičnih gumbov in vseh delov zaslona s preprostim pritiskanjem ali podrsanjem.

* Slike naprav so simulirane za ponazoritev.