Kaj pokriva vaša garancija

PODATKI O GARANCIJSKIH STORITVAH IN POSTOPKI

APPAREILS MOBILES

Splošne določbe in pogoji 

Samsung nudi garancijske storitve za vse vrste izdelkov. Spodaj so opisane ponujene garancijske storitve za različne skupine izdelkov. Samsungovi izdelki imajo polno garancijo za navedeno obdobje. Nekateri Samsungovi izdelki imajo različne garancijske dobe zaradi narave dizajna, proizvodnje ali pričakovane življenjske dobe, garancija pa velja od datuma nakupa prvega uporabnika.


1. Garancija je veljavna le v primeru predložitve garancijske kartice in originalnega računa kot dokazilo nakupa ali potrdilo z vidnim datumom nakupa, nazivom prodajalca, številko modela in serijsko številko izdelka. Samsung si pridržuje pravico, da zavrne garancijo v primeru pomanjkanja takšnih informacij, ali če so le-te spremenjene po opravljenem originalnem nakupu izdelka od prodajalca.

2. Samsungove obveznosti so omejene na popravilo okvare ali zamenjavo poškodovanega dela ali na zamenjavo celotnega izdelka.

3. Popravilo mora opraviti Samsungov pooblaščeni servisni center. Garancija bo neveljavna tudi v primeru, če je nepooblaščeni servisni center poskusil odpraviti okvaro. Samsung ne bo odgovoren za nadomestilo stroškov odškodnine, ne bo mu treba izpolniti zahtev in nadomestiti škodo, ki je nastala zaradi nepooblaščenega popravila izdelka.

4. Garancija ne velja v drugih primerih, razen v primerih poškodb materiala, dizajna ali izdelave.

 

Garancija ne krije naslednjega: 

Občasnega preverjanja, vzdrževanja, popravila in zamenjave delov zaradi obrabe.

Zlorabe ali napačne uporabe, vključno z, vendar ne omejeno na uporabo izdelka, razen za ustrezni namen ali uporabo, ki ni v skladu z navodili o vzdrževanju ali uporabi, ki jih je določila družba Samsung. Poškodb, ki so nastale zaradi uporabe izdelka z dodatnim priborom, ki jih Samsung ni odobril. Okvare na izdelku, ki je nastala zaradi nepravilne postavitve ali uporabe, ki ni v skladu z navodili in tehničnimi in varnostnimi standardi, navedenimi v priročniku za uporabo.

Nesreče, višje sile, strele, poplave, požara, javnega zbiranja, okvarjenega prezračevanja, nihanja napetosti ali karkoli drugega, kar ni v pristojnosti družbe Samsung.Nepooblaščene predelave izdelka zaradi zadovoljevanja lokalnih ali mednarodnih tehničnih standardov v državah, v katerih izdelki Samsung prvotno niso bili zasnovani.Poškodbe baterije, ki jo je povzročilo čezmerno polnjenje ali okvara med uporabo, ki ni v skladu s posebnimi navodili, navedenimi v uporabniškem priročniku.Če je serijska številka na izdelku zamenjana, obrisana, odstranjena ali nečitljiva. Baterije se polnijo samo s pomočjo polnilnika, ki ga je odobril Samsung.Če so celice ali spoji baterije zlomljeni ali kažejo na nedovoljeno poseganje.


5. Pričujoča garancija ne vpliva na zakonske pravice kupca kot tudi ne na njegove pravice v zvezi s sporazumom prodajalca o nakupu/prodaji.

6. Garancija ni prenosljiva. Garancija pripada izključno kupcu, Samsung in njegovi servisni centri, ki so navedeni na garancijskem listu, ne bodo odgovorni za nenamerne ali bistvene poškodbe ali kršitve garancije tega izdelka.

7. IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Samsung ne bo odgovoren za izgubo katerih koli shranjenih podatkov v izdelku, ki so predmet popravila ali zamenjave.

8. Zgoraj navedeni postopek se nanaša na garancijski servis, uporabnik pa bo odgovoren za kakršne koli stroške, ki bodo nastali zaradi neveljavne garancije.


Samsung si pridržuje pravico pri končni odločitvi glede ugotavljanja težave in izbiri ustreznega servisnega dejanja. Zamenjani deli prevzamejo preostanek garancije originalnega izdelka. Preberite Samsungovo izjavo o omejeni garanciji in se seznanite s celotnimi garancijskimi pogoji, glede na to, da za določene modele veljajo drugačni pogoji. Nekatere veljavne omejitve in restrikcije ter navedeni programi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Garancija na področju evrope 

Samsungova omejena garancija proizvajalca (Garancija na področju Evrope)


Samsung nudi omejeno garancijo proizvajalca končnim uporabnikom, ki v Evropskem gospodarskem prostoru in v Švici (»Evropa«) kupijo izdelek, ki ga je Samsung dal na trg v Evropi.

 

Končni uporabniki lahko zahtevajo storitve, ki jih pokrivajo garancije po vsej Evropi. Pravica do garancije (garancijski rok in ponujene storitve) pripada državi, kjer je predložena garancijska zahteva.

 

Upoštevajte, da gre za prostovoljno garancijo proizvajalca, ki zagotavlja dodatne pravice poleg zakonskih pravic končnih uporabnikov, v skladu z veljavnimi nacionalnimi zakoni o prodaji blaga, na katere pa ne vpliva.

 

Za predložitev zahteve za omenjeno garancijo morajo imeti končni uporabniki izvirno dokazilo o nakupu (tj. ko je bil izdelek prvotno prodan končnemu uporabniku).

Promocijske akcije, ki podaljšujejo ali izboljšujejo pogoje omejene garancije proizvajalca, so specifične glede na državo, ter jih ni mogoče zahtevati v državah, razen v tistih, kjer se izvajajo.

 

Ta garancija ne zajema brezplačnega popravila Samsungovega izdelka, ki ni naprodaj v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici (na primer osebni prenosni izdelek in/ali izdelek, neposredno kupljen izven Evropskega gospodarskega prostora ali Švice); na voljo je le popravilo za plačilo in pod pogojem, da je izdelek mogoče popraviti.

 

Stroški popravila takega izdelka bodo zaračunani lastniku izdelka, čas popravila takšnega izdelka pa je lahko daljši kot običajno. 

· Podrobnosti o stroških popravila in predvidenem času popravila so vam na voljo v servisnem centru.

 

Ali je popravilo takšnega izdelka možno, je treba preveriti v servisnem centru. 

· Če so za popravilo izdelka potrebni veliki deli (na primer TV-paneli, vrata hladilnika itd.) ali nadomestni deli niso na voljo (na primer zaradi konca proizvodnje določenih nadomestnih delov itd.), popravilo Samsungovega izdelka, ki v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici ni na prodaj, ni možno.

 

Če obstaja bistvena razlika v specifikaciji izdelka, ki je naprodaj v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici oziroma izven omenjenega prostora, popravilo Samsungovega izdelka, ki ni naprodaj v Evropskem gospodarskem prostoru ali v Švici, ni možno.

 

Samsungovega izdelka, ki v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici ni naprodaj, ni mogoče popraviti, če je osnovno servisno okolje, potrebno za popravilo takega izdelka, drugačno: na primer pasovna širina, napetost itd.

 

V primeru dodatnih vprašanj se, prosimo, obrnite na Samsungovo podporo uporabnikom na 080 697 267.