Raznolikost · Enakost · Vključevanje

Raznolikost · Enakost · Vključevanje

Negovanje raznolike
kulture za ustvarjanje
boljše prihodnosti

Negovanje raznolike
kulture za ustvarjanje
boljše prihodnosti

Bodite zvesti sami sebi in skupaj z nami oblikujte boljšo prihodnost

V družbi Samsung verjamemo, da sta gonili inovativnosti in rasti vključujoča kultura in raznolika delovna sila.
Ustvariti si želimo globalno ekipo, ki vsem članom zagotavlja pripadnost, enake priložnosti in spodbudo pri izražanju njihovega pristnega jaza.
Skupaj si prizadevamo ustvariti boljši jutri za naše stranke, partnerje in skupnosti.

Ljudje družbe Samsung

Ker naši zaposleni družbi Samsung prinašajo svoje številne izkušnje in poglede,
lahko z njihovo pomočjo oblikujemo boljšo prihodnost.

Skupine zaposlenih (ERGs)

Cenimo raznoliko in vključujočo kulturo, ki poganja inovacije prek skupin zaposlenih,
kjer si ljudje izmenjujejo ideje, se učijo iz razlik in jih spreminjajo v sredstva.

* V družbi Samsung obstaja veliko ERGs glede na spol, pripadnost LGBTQ+, raso, zaposlenost staršev in veteranov v različnih regijah, med drugim v ZDA, Evropi, Latinski Ameriki in jugozahodni Aziji.

Initiative Highlights

Spodbujamo vključujoče tehnološko okolje z
integracijo raznolikih DEI prizadevanj pri naših operacijah in izdelkih.

* Programi delovnih pobud oz. dejavnosti se lahko spremenijo ali opustijo, odvisno od okoliščin vsake podružnice.

Priznanja in nagrade

Odkar smo začeli našo pot komunikacije in uveljavljanja več raznolikosti in vključevanja,
so naše napore prepoznale skupine za zagovarjanje pravic, vlade in nevladne organizacije.