Okolje

Okolje

PlanetFirst:
Zemlja je naša
priorieta

PlanetFirst: Zemlja je naša priorieta

Panoramski pogled na deklico, ki kolesari po ozki stezi sredi bujnega zelenega travnika. Panoramski pogled na deklico, ki kolesari po ozki stezi sredi bujnega zelenega travnika.

Sistem vrednosti ekološkega upravljanja

Družba Samsung Electronics je svojo filozofijo ekološkega upravljanja za 21. stoletje utemeljila v Okoljski deklaraciji družbe Samsung leta 1992. Od tedaj v naših prizadevanjih segamo onkraj pasivnega upoštevanja okoljskih zakonov in predpisov. Ekološko upravljanje izvajamo preko ponujanja okolju prijaznih rešitev za stranke in oblikovanja načrta za trajnostno prihodnost. Zdravo okolje je ključno za našo prihodnost.

Filozofija

K ohranjanju človeških življenj in globalnega okolja
prispevamo s poslovnimi praksami, ki so spoštljive
do ljudi in narave.

Vizija

Strankam zagotavljamo nove trajnostne izkušnje z
inovativnimi, okoljsko zavednimi izdelki in tehnologijami
ter utiramo pot do trajnostne prihodnosti globalne družbe.

Podnebne spremembe ogrožajo naš celoten svet Pri dejavnostih, ki jih že izvajamo, v odziv vključujemo zmanjševanje izpustov in povečanje uporabe obnovljivih virov energije.

Podnebni ukrepi

Aktualni ukrepi za trajnostno, nizkoogljično prihodnost

Panoramski pogled na gore in zelene gozdove ob mirnem jezeru. Panoramski pogled na gore in zelene gozdove ob mirnem jezeru.

Elektronika je lahko prijaznejša do okolja.
V družbi Samsung Electronics pri razvoju vseh naših izdelkov že v fazi načrtovanja mislimo na okolje.
Trudimo se uporabljati napredno tehnologijo za udobnejše življenje in zdravo okolje.

Okolju prijazni izdelki

Načrtovani za zdrav planet

Moški, ki sedi za mizo, na kateri sta prenosni računalnik in mobilni telefon. S svinčnikom na papir riše obliko izdelka in z nasmehom na obrazu zre v računalniški zaslon. Moški, ki sedi za mizo, na kateri sta prenosni računalnik in mobilni telefon. S svinčnikom na papir riše obliko izdelka in z nasmehom na obrazu zre v računalniški zaslon.

Prek inovativne tehnologije si prizadevamo izdelovati boljše izdelke z manj viri in poiskati načine za ponovno uporabo odpadnih izdelkov in izdelkov ob koncu življenjske dobe

Učinkovita poraba virov

Krožnemu gospodarstvu naproti Naše strategije ohranjanja okolja

Bližnji posnetek rok osebe, ki s kovinsko pinceto prijema notranje dele razstavljenega mobilnega telefona. Bližnji posnetek rok osebe, ki s kovinsko pinceto prijema notranje dele razstavljenega mobilnega telefona.

Zavezani smo k ohranjanju okolja – v naših proizvodnih obratih in drugod Z iskanjem vsestranskih rešitev in sprejemanjem preventivnih ukrepov vzdržujemo okolju prijazne obrate. Zunaj naših obratov pa sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, da bi ohranili biotsko raznovrstnost širšega ekosistema.

Okolju prijazni proizvodni obrati

Sobivanje z naravo

Ženska sedi na naslanjaču v veliki pisarni, okrašeni z rastlinami ter dekorativnim stenskim elementom s trto in zelenjem. Ženska sedi na naslanjaču v veliki pisarni, okrašeni z rastlinami ter dekorativnim stenskim elementom s trto in zelenjem.

Naša prizadevanja k trajnostnosti vodijo močna okoljska načela

Podatki za okolje

Prenesite naše pravilnike in smernice, da izveste več

Na modrem ozadju vidimo napis „Podatki za okolje: za več informacij prenesite naše pravilnike in smernice“. Na modrem ozadju vidimo napis „Podatki za okolje: za več informacij prenesite naše pravilnike in smernice“.