Nalepke za oceno energetske
učinkovitosti se spreminjajo

Energetske nalepke hladilnikov, pomivalnih strojev, pralno-sušilnih strojev in pomivalnih strojev bodo v letu 2021 posodobljene, skladno z novimi predpisi. Pozabite na razred A+++ in pozdravite prvotno lestvico od A do G, ki vam bo pomagala pri lažji orientaciji.

Zakaj se energetske nalepke spreminjajo?

Energetske nalepke, ki so bile prvič predstavljene pred 20 leti, so izdelke ocenile z A za visoko učinkovitost oziroma s F za nizko učinkovitost in tako spodbudile proizvajalce k novostim z uporabo energetsko učinkovitejših tehnologij. Čez čas se je shema razvila, zato so bili dodani razredi A+, A++ in A+++, kar je povzročilo zmedo pri potrošnikih.

Od leta 2021 naprej bodo razredi A+, A++ in A+++ postopoma opuščeni za hladilnike (vključno z vinskimi kletmi), pralne stroje, pralno-sušilne stroje in pomivalne stroje, nov sistem ocenjevanja pa bo uporabljal le razrede od A do G.

Novi predpisi veljajo za evropske potrošnike in bodo v veljavi tudi v državah, ki niso članice EU (kot npr. na Norveškem in v Švici).

Kaj pa zdaj?

Nove nalepke bodo vidne v fizičnih trgovinah in na spletu od 1. marca 2021 naprej. Ob nakupu novega hladilnika, pralnega stroja, pralno-sušilnega stroja ali pomivalnega stroja od septembra 2020 naprej bodo v škatli priložene nove in stare nalepke.

Nov element teh nalepk je QR koda, ki potrošnikom nudi dodatne, uradne (nekomercialne) informacije, če kodo skenirajo s pametnim telefonom. Ti podatki so na voljo vsem evropskim državljanom in so v EPREL EU podatkovni bazi.

Oglejte si nove nalepke za vsako nalepko

Kako so delovale stare nalepke?

Trenutno lestvica razredov energetske učinkovitosti obsega vse od A+++ (najučinkovitejši) do G (najmanj učinkovit) in upošteva le naslednje dejavnike:

• poraba energije
• velikost prostora za shranjevanje
• ali ima naprava zamrzovalni predelek

Kako bodo delovale nove nalepke?

Nove energetske nalepke prvič ne bodo prikazovale le energetske učinkovitosti in porabe, ampak bodo vsebovale še druge elemente, skladno z izboljšanjem splošne trajnostnosti. Glede na izdelke bo EU zakonodaja o ekološkem oblikovanju vsebovala informacije o dejavnikih, kot so:

• popravljivost
• možnost recikliranja
• vzdrževanje
• ponovna uporabnost
• nadgradnje
• ravnanje z odpadno belo tehniko

Oglejte si nove nalepke za vsako nalepko

Kaj to pomeni za
vaše Samsung izdelke?

Naše energetske nalepke za hladilnike, pralne stroje, pralno-sušilne stroje in pomivalne stroje bodo usklajene z novo zakonodajo. Ne stremimo le k temu, da bi bili naši izdelki energetsko čim učinkovitejši, ampak tudi zmogljivi in inovativni, kot so le lahko.