Seznanite se z načinom za uravnavanje hrupa pri slušalkah Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds Pro vam omogoča, da se boste lahko bolj osredotočili na glasbo brez zunanjega hrupa, nova funkcija zaznavanja glasu pa olajša uravnavanje odpravljanja hrupa.

Preden preizkusite priporočene rešitve, opisane v nadaljevanju, preverite, ali je programska oprema naprave in relevantnih aplikacij posodobljena na najnovejšo različico. Programsko opremo mobilne naprave posodobite v naslednjem vrstnem redu:

1. korak. Pojdite v Settings (nastavitve) Software update (posodobitev programske opreme).

2. korak. Tapnite Download and install (prenesi in namesti).

3. korak. Sledite navodilom na zaslonu.

Vključite način za uravnavanje hrupa na slušalkah Buds Pro

Pri slušalkah Galaxy Buds pro obstajata dva načina za uravnavanje hrupa: aktivno odpravljanje hrupa in način zaznavanja zvoka iz okolice. Funkcija aktivnega odpravljanja hrupa je namenjena blokiranju zunanjega hrupa okoli vas; uporablja se, kadar se želite izogniti motnjam, na primer pri poslušanju glasbe.

Način zaznavanja zvoka iz okolice pa namenjen temu, da okolico jasno slišite, tako da lahko med pogovorom hitro zaznate morebitne nevarne situacije ali slišite glas druge osebe. Uravnavanje hrupa lahko omogočite na več načinov.

1. način: dotaknite se slušalke in zadržite dotik

Če želite omogočiti način aktivnega odpravljanja hrupa ali način zaznavanja zvoka iz okolice, se preprosto dotaknite ene od slušalk in dotik zadržite. Zaslišali boste pisk, ki sporoča, da je odpravljanje hrupa vključeno.

Dotaknite se ene od slušalk Galaxy Buds Pro in dotik zadržite

Vsakič, ko se slušalke dotaknete in dotik zadržite, se način za aktivno odpravljanje hrupa in način zaznavanja zvoka iz okolice vključita po tem vrstnem redu. Privzeto je nastavljeno, da se način odpravljanja hrupa aktivira z dotikom in zadržanjem dotika.

Vnaprej nastavljeno funkcijo dotika in zadržanja dotika vsake slušalke lahko uporabite tudi za hitro in priročno aktiviranje drugih funkcij.

Kako prednastaviti dotik in zadržanje dotikae

1. korak. Odprite aplikacijo Galaxy Wearable in tapnite nastavitev Touch and hold (dotakni se in zadrži)

2. korak. Za vsako slušalko izberite želene ukaze. (Preklop med načinoma uravnavanja hrupa, Bixby, povečanje in zmanjšanje glasnosti, Spotify.)

Funkcija dotakni se in zadrži v aplikaciji Galaxy Wearables

2. način: uporabite aplikacijo Galaxy Wearable

Način uravnavanja hrupa v aplikaciji Galaxy Wearable aktivirate tako, da odprete aplikacijo in tapnete Aktivno odpravljanje hrupa (Active noise cancelling) ali zaznavanje zvoka iz okolice (Ambient sound). Slišali boste enak pisk, ki označuje, da je funkcija omogočena.

Raven prilagajanja aktivnega odpravljanja hrupa prilagodite z nastavitvijo High (visoko) ali Low (nizko) pod Active noise cancelling level (raven aktivnega odpravljanja hrupa) ali pa glasnost prilagodite tako, da povlečete vrstico za prilagajanje glasnosti zvoka iz okolice.

Nastavljanje funkcije odpravljanja hrupa v aplikaciji Galaxy Wearables

3. način: z uporabo vmesnika Galaxy Buds Pro

Če na začetni zaslon dodate nova vmesnika Galaxy Buds Pro, lahko s hitrim upravljanjem vklapljate in izklapljate tudi način uravnavanja hrupa. Preprosto tapnite levo ikono hitrega uravnavanja, nato lahko preklapljate med aktivnim odpravljanjem hrupa (Active noise cancelling), zaznavanja zvoka iz okolice (Ambient sound) ali izklopom (Off).

Opcija načina zaznavanja zvoka iz okolice v vmesniku Galaxy Buds Pro

Več o uporabi vmesnikov Buds Pro najdete v podpori Samsung: Kako uporabljati nova vmesnika za Galaxy Buds Pro.

Opomba:

  • Če sta mikrofon (zunanji mikrofon med nošenjem slušalk) in njegovo območje v celoti pokrita, se lahko pri zagonu funkcije aktivnega odpravljanja hrupa pojavijo motnje zvoka.
  • Način uravnavanja hrupa je možno aktivirati samo, ko slušalki nosite v ušesih.

Funkcija zaznavanja glasu, ki samodejno zazna vaš glas

Ko med poslušanjem glasbe začnete govoriti, vaši slušalki Galaxy Buds Pro samodejno zaznata vaš glas in zmanjšata glasnost glasbe, tako da boste lahko kjerkoli jasno slišali sogovornika. Ko funkcija vašega glasu nekaj časa ne zazna, se samodejno vrne na prejšnjo nastavitev. (Ročno lahko nastavite na 5, 10, 15 sekund.)

  • Zaznavanje glasu pri aktivnem odpravljanju hrupa: aktivno odpravljanje hrupa izključeno + glasba tiše + zaznavanje zvoka iz okolice vključeno (mikrofon je osredotočen na sogovornikov glas).
  • Zaznavanje glasu pri zaznavanju zvoka iz okolice: glasba tiše. 

Opomba: 

  • Funkcija zaznavanja glasu zazna glas s pomočjo senzorjev za zaznavanje glasu v obeh ušesnih slušalkah. Če uporabljate samo eno slušalko, ta funkcija morda ne bo na voljo.
  • Če pride do tresljajev, na primer med ščetkanjem zob, kašljanjem ali mrmranjem, si slušalke slednje lahko napačno interpretirajo kot vaš glas.
  • Če želite med pogovorom ročno deaktivirati način zaznavanja zvoka iz okolice, se dotaknite in pridržite slušalko oziroma lahko zaznavanje glasu deaktivirate tudi v aplikaciji Galaxy Wearable.
Kako aktivirati funkcijo zaznavanja zvoka?

1. korak Odprite aplikacijo Galaxy Wearable in tapnite Voice detect (zaznavanje glasu) ter vključite stikalo, da funkcijo aktivirate.

2. korak Določite čas, ki bo potreben za avtomatsko deaktivacijo načina zaznavanja zvoka iz okolice (Ambient sound).

Funkcija zaznavanja glasu v aplikaciji Galaxy Wearables

Opomba: Posnetki zaslona in meni naprave se lahko razlikujejo glede na model naprave in različico programske opreme.

Hvala za vaše mnenje