MagicInfo Solution

Prezentačné riešenie SMART

MagicInfo™ Solution

Výkonné a intuitívne riešenie pre správu obsahu.

MagicInfo™ Solution
MÁTE OTÁZKY?
MÁTE OTÁZKY?
Upútajte publikum efektívnou digitálnou komunikáciou

Zaujmite zákazníkov obsahom na digitálnych displejoch

    Získať pozornosť zákazníkov je pre každú firmu úplne kľúčové. Digitálne zobrazovacie zariadenia tento účel spoľahlivo spĺňajú. Ale iba zaujať nestačí, pozornosť vašich klientov je nutné udržať a prehĺbiť. Preto sú potrebné účinné nástroje pre tvorbu a správu obsahu, ktoré dokážu splniť najnáročnejšie požiadavky vašej firmy. Systém MagicInfo™ práve takéto nástroje poskytuje a patrí k absolútnej špičke riešenia správy digitálneho zobrazenia. MagicInfo™ obsahuje softvér vhodný na rôzne účely a na použitie v rozmanitých prostrediach za účelom dosiahnutia maximálnej návratnosti investícií. Nezáleží na tom, či sa jedná o použitie vo veľkej spoločnosti s rozsiahlou sieťou rozmanitých displejov, alebo o snahu malej firmy získať veľkú konkurenčnú výhodu. Riešenie Samsung vždy prináša konštantne vysokú úroveň kvality a spoľahlivú konektivitu, ktoré spoločne pomáhajú vytvoriť perfektnú platformu pre zobrazovanie dynamického obsahu na digitálnych displejoch.

Využite akýkoľvek model riadenia, ktorý vyhovuje vášmu podnikaniu

Využite akýkoľvek model riadenia, ktorý vyhovuje vášmu podnikaniu

Pod systém MagicInfo™ spadajú dve riešenia. Sú navrhnuté tak, aby pokryli rozsiahlu škálu potenciálnych spôsobov použitia.

● MagicInfo™ Express (pre miestnu správu)
Užívateľsky prívetivé a zároveň komplexné riešenie pre lokálne použitie
MagicInfo™ Express je ako stvorené pre majiteľov menších firiem. Ponúka jednoduché ovládanie, ale zachováva si vysokú mieru efektivity. Prevádzkovateľom poskytuje jednoduchý spôsob vytvorenia, načasovania a zobrazenia obsahu nielen priamo v predajni, ale napríklad aj vonku na budove. Softvér podporuje platformu PC (Windows®/Mac®), tablety a smartfóny (Android™/iOS™), takže majitelia firiem získajú výkonné a mimoriadne nenáročné riešenie.

● MagicInfo™ Server (pre sieťovú správu)
Komplexné riešenie pre centrálnu správu digitálneho zobrazovania
MagicInfo™ Server zefektívňuje zobrazovanie obsahu na veľkom množstve digitálnych displejov. Poskytuje zjednotené sieťové riešenie, ktoré výrazne zjednodušuje správu rôznych pripojených prvkov. Zároveň uľahčuje nasadzovanie obsahu a riadenie hardvéru, takže sa môžete sústrediť na naliehavejšie úlohy.

Jednoduché, moderné a zjednotené používateľské rozhranie

Jednoduché, moderné a zjednotené používateľské rozhranie

    Ľahká použiteľnosť je základným kameňom riešenia MagicInfo™. Vďaka intuitívnemu prevedeniu ostanete vysoko produktívni a môžete zabudnúť na starosti a zbytočné zdržanie spôsobené nedôležitými problémami.  S užívateľsky prívetivým rozhraním na stolnom počítači, tablete a mobilnom telefóne ľahko obsah ako vytvoríte, tak aj publikujete. A naviac si rozhranie zachováva svoj dizajn naprieč jednotlivými platformami, takže budete rovnako výkonní bez ohľadu na nástroj, ktorý k práci použijete.

Rozšírené funkcie podporujú výnimočnosť v podnikaní a marketingu

Rozšírené funkcie pre efektívnejší marketing

    K ďalšiemu zvýšeniu vašej produktivity prináša riešenie MagicInfo™ nové funkcie a aktualizácie.

● DataLink
Funkcia DataLink umožňuje digitálnym displejom Samsung SMART Signage v reálnom čase automaticky aktualizovať obsah získaný z pripojenej vzdialenej databázy. Zákazníkom sa tak vždy ukážu správne informácie v správny čas bez nutnosti náročného nastavenia. Naviac podporuje publikovanie obsahu z kanálov RSS, takže môžete na displejoch zobrazovať napríklad predpoveď počasia alebo burzové spravodajstvo.

● Meranie cieľovej skupiny
Po inštalácii voliteľnej kamery je možné displej používať k rozpoznávaniu zákazníkov na základe veku a pohlavia. Stane sa tak užitočným nástrojom pre získavanie informácií o cieľovej skupine vašich klientov.

Celkové náklady vlastníctva

Celkové náklady vlastníctva

    Riešenie MagicInfo™ je vyvinuté špeciálne pre digitálne displeje spoločnosti Samsung. K bezproblémovému chodu nevyžaduje žiadne ďalšie úpravy a môžete sa spoľahnúť na rýchlu a spoľahlivú inštaláciu celého systému. Výkonné funkcie plánovania a správy majú pod kontrolou nielen zobrazovaný obsah, ale aj samotný displej. Umožňujú jeho zapínanie a vypínanie alebo úpravu jasu podľa stanoveného harmonogramu, takže pomáhajú šetriť náklady na prevádzku digitálnych obrazoviek. Užívatelia riešenia MagicInfo™ tiež môžu prostredníctvom ľahkého nahratia nového firmvéru udržovať svoj systém vždy aktualizovaný a stopercentne spoľahlivý. 
Systém MagicInfo™ naviac pre integráciu databáz alebo meranie cieľovej skupiny nevyžaduje nasadenie žiadnych nových alebo doplnkových riešení. Aj v predvolenej konfigurácii totiž poskytuje všetky dôležité funkcie. Ponuku poskytovaných služieb ľahko rozšírite pridaním optimalizovaných profesionálnych funkcií.

    ※Právne vyhlásenie
Mac a iOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. 
Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.
Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách.