กรณีศึกษา

โรงแรม มณเฑียรสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

เราตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ทางโรงแรมทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และนั่นเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจเป็นพันธมิตรกับ ซัมซุง

2021-12-20

เราตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ทางโรงแรมทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และนั่นเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจเป็นพันธมิตรกับ ซัมซุง เพราะเรามั่นใจว่า ซัมซุงเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เรื่องความทันสมัย นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ และครบครั้นทั้งเรื่องเทคโนโลยีและไอทีโซลูชั่นมากมาย ทางโรงแรมติดตั้ง ซัมซุงทีวี สำหรับห้องพักทั้งหมดสำหรับโครงการปรับปรุงนี้ รวมไปถึงห้องแกรนด์ บอลลูมใหม่ที่ได้รับการตกแต่ง ปรับปรุงให้ทันสมัย การปรับปรุงโรงแรมมณเฑียรสุรวงศ์ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “Revival of the Original” และซัมซุงตอบทุกโจทย์ความต้องการ เปลี่ยนโฉมโรงแรมให้ได้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นด้วย

คุณวัชระ จันทร์ทอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์แอนด์วอเตอร์โซลูชั่นส์ จำกัด

เรามีความสุขมากกับภาพลักษณ์ปัจจุบันของโรงแรม ในมุมมองด้านการบริหาร เราความสำคัญกับต้นทุนการลงทุน จากประสบการณ์ในมุมมองเรื่องของเทคโนโลยีคุณต้องมองในระยะยาว วันนี้ธุรกิจโรงแรมกลับมาคึกคักขึ้น มีงานประชุม งานอีเวนท์ งานสังคมและงานแต่งงาน ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า ซัมซุง คือพันธมิตรที่ร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีให้กับเราอย่างยั่งยืน

Mr. Grant Healy
Asset Manager, Montien Hotel, Surawong

ร้าน Mars.cnx ร้าน Mars.cnx