วิธีดำเนินการ

ลงชื่อสมัครสมาชิก Samsung Business Account โดยทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
 


สร้าง
Samsung account

sign in or create your samsung account sign in or create your samsung account
 


รอรับการยืนยันภายใน 3 วันทำการ

Wait to receive verification This may take up to 3 days Wait to receive verification This may take up to 3 days
 


เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก Samsung Business พร้อมรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกใหม่

Shop Samsung Business with your new members only benefits Shop Samsung Business with your new members only benefits

สินค้าขายดี