ความหลากหลาย · ความเสมอภาค · การยอมรับ

ความหลากหลาย · ความเสมอภาค · การยอมรับ

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ที่หลากหลายเพื่อสร้าง
อนาคตที่ดีกว่า

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ที่หลากหลายเพื่อสร้าง
อนาคตที่ดีกว่า

เป็นตัวของตัวเอง เราสร้างพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม

ที่ Samsung เราเชื่อว่านวัตกรรมและการเติบโตจะได้รับการขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมที่ไม่แบ่งแยกกันและบุคลากรที่มีความหลากหลาย
เรามุ่งหวังที่จะสร้างทีมงานระดับสากลที่ทุก ๆ คนต่างมีส่วนร่วมและมีโอกาสเท่าเทียมกัน สร้างแรงบันดาลใจให้คนเก่งของเราเป็นตัวเองอย่างแท้จริง
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมให้กับลูกค้า คู่ค้า และชุมชนของเรา

บุคลากรของ Samsung

เพราะพนักงานของเราต่างมอบประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกันให้แก่ Samsung
พวกเขาจึงทำให้เราสร้างพรุ่งนี้ที่ดีกว่าได้

Employee Resources Groups (ERGs)

เราให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่าน Employee Resource Groups
ซึ่งผู้คนแลกเปลี่ยนความคิดกัน เรียนรู้จากความแตกต่าง และเปลี่ยนให้เป็นสินทรัพย์

* ที่ Samsung มี ERGs ต่าง ๆ เกี่ยวเพศ, LGBTQ+, เชื้อชาติ พ่อแม่วัยทำงาน และผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน ในภูมิภาคต่าง ๆ มากมาย ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ลาตินอเมริกา และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

Initiative Highlights

เราได้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ครอบคลุม
โดยการผสมผสานความพยายามของ DEI ที่หลากหลายเข้ากับการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเรา

* โครงการหรือกิจกรรมริเริ่มในการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยุติลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบริษัทในเครือแต่ละแห่ง

การเชิดชูเกียรติและรางวัล

ตั้งแต่เราเริ่มต้นเส้นทางของการสื่อสารและการมีส่วนร่วมเพื่อความหลากหลายและการยอมรับที่มากขึ้น
ความพยายามของเราได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้สนับสนุน รัฐบาล และองค์กรพัฒนาเอกชน