ภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจ

เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

Samsung Electronics สร้างสรรค์อนาคตอย่างต่อเนื่อง เราสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักเพื่อค้นพบเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีชีวิตที่เปี่ยมสุขมากขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้น

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค

นวัตกรรมอันชาญฉลาดที่คุณคาดไม่ถึง

เราสร้างวัฒนธรรมของความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าเป็นแรงผลักดันให้เราเติบโตและเป็นผู้นำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ไอทีและการสื่อสารสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าและความสะดวกสบายให้ลูกค้าของเรา

เรากำลังขยายอุปกรณ์พกพาที่สร้างความแตกต่างอย่างมาก และทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนานวัตกรรมเจเนเรชันถัดไป

โซลูชันด้านอุปกรณ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจเนเรชันต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม

นักวิจัยและนักพัฒนาทุกคนทั่วโลกกำลังทำงานเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตชิ้นต่อไป เพื่อสร้างคุณค่าใหม่และทำให้โลกดีกว่าเดิม

ศูนย์การวิจัยและพัฒนา

กำหนดอนาคตด้วยนวัตกรรมและปัญญาที่ไม่หยุดนิ่ง