เรื่องราวของแบรนด์

เรื่องราวของแบรนด์

เราถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อสร้างนวัตกรรมอันขับเคลื่อนโดยมนุษย์ที่เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับเราทุกคน

เราถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อสร้างนวัตกรรมอันขับเคลื่อนโดยมนุษย์ที่เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับเราทุกคน

เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในปี 1969 เมื่อ Samsung ได้ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับความปราถนาที่ต้องการจะช่วยเหลือ
ผู้คนให้ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
หลังจากที่เวลาผ่านไปกว่า 50 ปี เราก็ยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ พร้อมช่วยให้ผู้คนทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
เราเดินหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยแรงขับเคลื่อนจากวัตถุประสงค์ของเรา เพื่อช่วยให้เราคำนึงถึงผู้คนและสิ่งที่ผู้คนเหล่านั้นให้ความสำคัญ
ไว้ในทุก ๆ สิ่งที่เราสร้างสรรค์อยู่เสมอ

เราดำเนินธุรกิจอยู่ได้ด้วยค่านิยมต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งขับเคลื่อนเรา

"ค่านิยมของเราคือหัวใจสำคัญของทุก ๆ สิ่งที่เราทำ เราดำเนินตามหลักการสำคัญห้าประการ
ที่รวบรวมความมุ่งมั่นของเราไปสู่ผู้คน, ความเป็นเลิศ, การเปลี่ยนแปลง, ความซื่อตรง ความรุ่งโรจน์ร่วมกัน เราให้ความสำคัญกับหลักการเหล่านี้เพื่อสร้างการเติบโต สร้างนวัตกรรม และพัฒนาสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อทำให้เรานำค่านิยมต่าง ๆ ไปใช้งานจริงได้ในทุก ๆ วันอย่างต่อเนื่อง"

ประสบการณ์ของมนุษย์

เราให้ความสำคัญแก่ผู้คนเป็นอันดับแรกในทุก ๆ สิ่งที่เราทำ

แถบสีดำและขาวดึงดูดเข้าหาผู้ชายคนหนึ่ง แสดงถึงปรัชญาประสบการณ์ของมนุษย์ (Human Experiences) ของ Samsung แถบสีดำและขาวดึงดูดเข้าหาผู้ชายคนหนึ่ง แสดงถึงปรัชญาประสบการณ์ของมนุษย์ (Human Experiences) ของ Samsung

นวัตกรรมที่รุดหน้า

เราคิดค้นวิธีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ

หลอดไฟที่ส่องสว่างแสดงถึงปรัชญานวัตกรรมที่ก้าวหน้า (Progressive Innovation) ของ Samsung หลอดไฟที่ส่องสว่างแสดงถึงปรัชญานวัตกรรมที่ก้าวหน้า (Progressive Innovation) ของ Samsung

การยืนกรานที่จะมองโลกในแง่ดี

เราท้าทายตัวเราเองและสภาพที่เป็นอยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก

กระดานโต้คลื่นที่หันไปทางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แสดงถึงปรัชญาการท้าทายและมองโลกในแง่ดี (Defiant Optimism) ของ Samsung กระดานโต้คลื่นที่หันไปทางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แสดงถึงปรัชญาการท้าทายและมองโลกในแง่ดี (Defiant Optimism) ของ Samsung

ความซื่อตรงและความโปร่งใส

เราตั้งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอด้วยการเปิดกว้างและซื่อสัตย์ต่อลูกค้ากับเหล่าพันธมิตรของเรา

ฟองสีใสแสดงถึงปรัชญาความซื่อสัตย์และโปร่งใส (Integrity & Transparency) ของ Samsung ฟองสีใสแสดงถึงปรัชญาความซื่อสัตย์และโปร่งใส (Integrity & Transparency) ของ Samsung

การพัฒนาทางสังคม

เราเชื่อว่าทุกคนควรได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ มีความยั่งยืน และก่อให้เกิดสิ่งดีงาม

ผู้คนที่กำลังวาดภาพบนฝาผนังด้วยกันแสดงถึงปรัชญาการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น (Social Betterment) ของ Samsung ผู้คนที่กำลังวาดภาพบนฝาผนังด้วยกันแสดงถึงปรัชญาการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น (Social Betterment) ของ Samsung

เราคือนักบุกเบิกผู้ไม่ลดละ

เรากำหนดเส้นทางของเราเอง เพราะเรามองเห็นอุปสรรคและโอกาสต่าง ๆ เพราะเราไม่กลัวต่อสิ่งใหม่ ๆ หรือสิ่งที่ยังไม่มีใครได้รู้จัก เพราะเราจินตนาการและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่กรุยหนทางใหม่ที่ทำให้ผู้คนทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

เราเป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

เรารุดไปข้างหน้าอยู่เสมอ เพื่อนำพาเราทุกคนไปสู่ยุคสมัยใหม่ ๆ พร้อมช่วยยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ

กำแพงสีขาวสองกำแพง มีบันไดที่กำแพงด้านหนึ่งขึ้นไปยังประตูสู่ฟ้ามีเมฆ แสดงถึงจิตวิญญาณนักบุกเบิกที่ไม่ย่อท้อซึ่งสร้างความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร กำแพงสีขาวสองกำแพง มีบันไดที่กำแพงด้านหนึ่งขึ้นไปยังประตูสู่ฟ้ามีเมฆ แสดงถึงจิตวิญญาณนักบุกเบิกที่ไม่ย่อท้อซึ่งสร้างความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร

เรามองเห็นศักยภาพอันเหลือล้นที่ผู้อื่นมองไม่เห็น

เราเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และสร้างความสำเร็จ เราก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองเท่านั้น แต่เพื่อช่วยสร้างความสำเร็จที่แท้จริงให้แก่มวลมนุษยชาติด้วย

รั้วสำหรับกระโดดข้ามวางบนลู่แข่งสีแดง แสดงถึงจิตวิญญาณนักบุกเบิกที่ไม่ย่อท้อซึ่งมองเห็นความเป็นไปได้ที่คนอื่นไม่เห็น รั้วสำหรับกระโดดข้ามวางบนลู่แข่งสีแดง แสดงถึงจิตวิญญาณนักบุกเบิกที่ไม่ย่อท้อซึ่งมองเห็นความเป็นไปได้ที่คนอื่นไม่เห็น

เราสร้างผลกระทบให้กับทุก ๆ ชีวิตในทุก ๆ วัน

เราเชื่อว่าการสร้างผลกระทบที่ดีและช่วยยกระดับจิตใจผู้คนในแต่ละวันนั้นคือการสร้างสรรค์สถานที่ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

หม้อสีเขียววางบนชั้นวางแสดงถึงจิตวิญญาณนักบุกเบิกที่ไม่ย่อท้อซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตผ่านกิจกรรมในแต่ละวัน หม้อสีเขียววางบนชั้นวางแสดงถึงจิตวิญญาณนักบุกเบิกที่ไม่ย่อท้อซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตผ่านกิจกรรมในแต่ละวัน

ศิลปะแห่งการแสดงออก

วิธีที่เราใช้ในการแสดงออกตัวตนของเราช่วยบ่งบอกสิ่งที่เราเป็นได้อย่างยิ่ง ดังนั้น เราจึงเสาะหาวิธีต่าง ๆ ในการแสดงออกตัวตนของเราผ่านทางตัวอักษรและดีไซน์ต่าง ๆ อย่างมั่นใจ, ถ่องแท้, ร่วมสมัย และสนุกสนานอยู่เสมอ

ตัวหนา

แต่ไม่ทะนงตัว เรายินดีที่จะแบ่งปันความคิดใหม่ ๆ หรือความคิดที่แหวกแนวออกไปเพื่อส่งเสริมความคิด, จุดประกายความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น

วัตถุสี่เหลี่ยมสีดำขนาดใหญ่สองชิ้น วางคู่กับหินอ่อนใสขนาดเล็ก แสดงถึงโทนของแบรนด์ Samsung ที่มี "ความมั่นใจ“ วัตถุสี่เหลี่ยมสีดำขนาดใหญ่สองชิ้น วางคู่กับหินอ่อนใสขนาดเล็ก แสดงถึงโทนของแบรนด์ Samsung ที่มี "ความมั่นใจ“

ความถ่องแท้

เราน้อมรับทั้งสิ่งดี ๆ และสิ่งแย่ ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของชีวิตอันน่าดึงดูด, มีความเชื่อมโยง และเป็นจริง อย่างไม่สวยหรูหรือตึงจนเกินไป

ผู้หญิงกำลังวาดภาพบนผืนผ้าใบด้วยสีพาสเทล แสดงถึงโทนของแบรนด์ Samsung ที่มี "ความถ่องแท้“ ผู้หญิงกำลังวาดภาพบนผืนผ้าใบด้วยสีพาสเทล แสดงถึงโทนของแบรนด์ Samsung ที่มี "ความถ่องแท้“

ความร่วมสมัย

เราพัฒนาไปข้างหน้าอยู่เสมอเพื่อดำเนินชีวิตและผลักดันให้โลกก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน เราเปิดกว้างและใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อยังคงไว้ซึ่งความเกี่ยวข้องและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนในการลองใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ ๆ

แแว่นกันแดดสีขาว ทาทับด้วยสีสันสดใสแสดงถึงโทนของแบรนด์ Samsung ที่ "ร่วมสมัย“ แแว่นกันแดดสีขาว ทาทับด้วยสีสันสดใสแสดงถึงโทนของแบรนด์ Samsung ที่ "ร่วมสมัย“

ความสนุกสนาน

เรานำความรอบรู้, ความอบอุ่น และมนุษยธรรมมาใช้ผ่านเรื่องราวและประสบการณ์ต่าง ๆ ของเรา เราถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อสร้างความสนใจและยกระดับจิตใจให้แก่ผู้คนในรูปแบบต่าง ๆ ที่คาดไม่ถึง

จุดสีเหลืองสดและชมพูสดบนพื้นสีที่สว่างน้อยกว่าแสดงถึงโทนของแบรนด์ Samsung ที่ "สนุกสนาน“ จุดสีเหลืองสดและชมพูสดบนพื้นสีที่สว่างน้อยกว่าแสดงถึงโทนของแบรนด์ Samsung ที่ "สนุกสนาน“