ศูนย์การวิจัยและพัฒนา

ศูนย์การวิจัยและพัฒนา

กำหนดอนาคตด้วยนวัตกรรมและปัญญา

กำหนดอนาคตด้วยนวัตกรรมและปัญญา

Samsung Research เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงของ Samsung Electronics เพื่อเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในอนาคตที่สร้างคุณค่าใหม่ ๆ ผ่านนวัตกรรมและปัญญาที่ไม่หยุดยั้ง

Samsung Research เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา (R&D) ขั้นสูงของแผนกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค (CE) และแผนกไอทีและการสื่อสารสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IM) ของ Samsung ทั้งนี้ Samsung Research เป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ Samsung โดยมีนักวิจัยและนักพัฒนามากกว่า 10,000 คน ที่ทำงานในศูนย์การวิจัยและพัฒนาในต่างประเทศ

ภายใต้วิสัยทัศน์ “กำหนดอนาคตด้วยนวัตกรรมและปัญญา” เราดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างแข็งขัน เพื่อค้นหาโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ ในอนาคตและทำให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างมูลค่าใหม่และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

การวิจัยหลักที่ Samsung Research รวมถึงหัวข้อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความฉลาดทางข้อมูล การสื่อสารเจเนเรชันใหม่ หุ่นยนต์ Tizen การดูแลชีวิตและประสบการณ์ใหม่ สื่อยุคถัดไป และการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรากำลังขยายขอบเขตการวิจัยออกไปยังสาขาที่มีแนวโน้มดีเพื่อสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี AI

ศูนย์กลางแห่งนี้กำลังทำงานร่วมกับศูนย์การวิจัยและพัฒนาในต่างประเทศ 14 แห่งใน 12 ประเทศทั่วโลก และศูนย์ AI ระดับโลก 7 แห่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทั่วโลก การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความร่วมมือทางเทคโนโลยีให้เป็นระดับสูงสุดอย่างเท่าเทียมกันผ่านนวัตกรรมแบบเปิดที่มีการใช้งานอย่างแข่งขันกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง สถาบันวิจัย และบริษัทพันธมิตรทั่วโลกที่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของโลก

Samsung Research ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก ซึ่งสร้างคุณค่าใหม่สำหรับอนาคตผ่านนวัตกรรมและปัญญาอย่างไม่หยุดยั้ง