Quyền riêng tư

Quyền riêng tư

Quyền riêng tư, được bảo vệ an toàn để yên tâm sử dụng

Quyền riêng tư, được bảo vệ an toàn để yên tâm sử dụng

Samsung xử lý thông tin cá nhân của khách hàng một cách minh bạch và cung cấp các chức năng bảo vệ quyền riêng tư với công nghệ bảo mật tiên tiến để khách hàng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm và dịch vụ.

Các tính năng bảo vệ thông tin cá nhân tích hợp sẵn

Quản lý an toàn thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cung cấp một trang web nơi bạn có thể quản lý an toàn dữ liệu cá nhân có giá trị của mình.
Bạn có thể kiểm tra dữ liệu nào được thu thập và sử dụng trong các ứng dụng và dịch vụ của Samsung.