R01 R0101 ae 01017000 SM-N9005ZKEXSI
 • SM-N9005 1 Front BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212249_front_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212249_front_black30002000370370#00000030281087
 • SM-N9005 2 Front BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_002_Front_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_002_Front_black30002000370370#00000030463584
 • SM-N9005 3 Front With Pen BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212258_front-with-pen_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212258_front-with-pen_black30002000370370#00000030281096
 • SM-N9005 4 Left Perspective BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212276_left-perspective_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212276_left-perspective_black30002000370370#00000030281103
 • SM-N9005 5 Right Perspective BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212285_right-perspective_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212285_right-perspective_black30002000370370#00000030281110
 • SM-N9005 6 Right Side BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212338_right-side_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212338_right-side_black30002000370370#00000030281116
 • SM-N9005 7 Left Side BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212347_left-side_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212347_left-side_black30002000370370#00000030281124
 • SM-N9005 8 Right 55 Degree BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212356_right-55-degree_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212356_right-55-degree_black30002000370370#00000030281130
 • SM-N9005 9 Left 55 Degree BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212365_left-55-degree_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212365_left-55-degree_black30002000370370#00000030281144
 • SM-N9005 10 Front Landscape BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212374_front-landscape_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212374_front-landscape_black30002000370370#00000030281145
 • SM-N9005 11 Back Landscape BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212383_back-landscape_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212383_back-landscape_black30002000370370#00000030281155
 • SM-N9005 12 Back Left Perspectiv BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212536_back-left-perspectiv_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212536_back-left-perspectiv_black30002000370370#00000030281163
 • SM-N9005 13 Back Right Perspecti BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212545_back-right-perspecti_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212545_back-right-perspecti_black30002000370370#00000030281170
 • SM-N9005 14 Pen BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212554_pen_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212554_pen_black30002000370370#00000030281179
 • SM-N9005 15 Back Left Perspectiv BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212768_back-left-perspectiv_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212768_back-left-perspectiv_black30002000370370#00000030281191
 • SM-N9005 16 Back Right Perspecti BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212778_back-right-perspecti_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212778_back-right-perspecti_black30002000370370#00000030281195
 • SM-N9005 17 Front Left Perspecti BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212788_front-left-perspecti_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212788_front-left-perspecti_black30002000370370#00000030281205
 • SM-N9005 18 Front Right Perspect BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212798_front-right-perspect_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212798_front-right-perspect_black30002000370370#00000030281215
 • SM-N9005 19 Pen Dynamic BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212808_pen-dynamic_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212808_pen-dynamic_black30002000370370#00000030281224
 • SM-N9005 20 Front Dynamic1 BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212818_front-dynamic1_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212818_front-dynamic1_black30002000370370#00000030281231
 • SM-N9005 21 Front Dynamic2 BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000212828_front-dynamic2_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000212828_front-dynamic2_black30002000370370#00000030281238
 • SM-N9005 22 Back BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213042_back_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213042_back_black30002000370370#00000030281247
 • SM-N9005 23 Back Dynamic1 BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213101_back-dynamic1_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213101_back-dynamic1_black30002000370370#00000030281250
 • SM-N9005 24 Back Dynamic2 BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213111_back-dynamic2_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213111_back-dynamic2_black30002000370370#00000030281264
 • SM-N9005 25 Front Dynamic With P BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213121_front-dynamic-with-p_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213121_front-dynamic-with-p_black30002000370370#00000030281271
 • SM-N9005 26 Front Dynamic With P BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213131_front-dynamic-with-p_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213131_front-dynamic-with-p_black30002000370370#00000030281280
 • SM-N9005 27 Front Dynamic With P BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213141_front-dynamic-with-p_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213141_front-dynamic-with-p_black30002000370370#00000030281281
 • SM-N9005 28 Combination1 BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213493_combination1_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213493_combination1_black30002000370370#00000030281291
 • SM-N9005 29 Combination2 BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213503_combination2_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213503_combination2_black30002000370370#00000030281297
 • SM-N9005 30 Combination3 BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213513_combination3_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213513_combination3_black30002000370370#00000030281305
 • SM-N9005 31 Set1 BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214363_set1_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214363_set1_black30002000370370#00000030281319
 • SM-N9005 32 Set2 BlackSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214373_set2_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214373_set2_black30002000370370#00000030281323
 • SM-N9005 33 Front PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213869_front_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213869_front_pink30002000370370#ffc6f430281329
 • SM-N9005 34 Front With Pen PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213878_front-with-pen_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213878_front-with-pen_pink30002000370370#ffc6f430281341
 • SM-N9005 35 Back PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213887_back_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213887_back_pink30002000370370#ffc6f430281351
 • SM-N9005 36 Left Perspective PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213896_left-perspective_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213896_left-perspective_pink30002000370370#ffc6f430281360
 • SM-N9005 37 Right Perspective PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213905_right-perspective_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213905_right-perspective_pink30002000370370#ffc6f430281361
 • SM-N9005 38 Right Side PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213914_right-side_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213914_right-side_pink30002000370370#ffc6f430281371
 • SM-N9005 39 Left Side PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213923_left-side_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213923_left-side_pink30002000370370#ffc6f430281377
 • SM-N9005 40 Right 55 Degree PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213932_right-55-degree_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213932_right-55-degree_pink30002000370370#ffc6f430281385
 • SM-N9005 41 Left 55 Degree PinkSM-N9005Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213941_left-55-degree_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213941_left-55-degree_pink330330330330#ffc6f430281398
 • SM-N9005 42 Front Landscape PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213950_front-landscape_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213950_front-landscape_pink30002000370370#ffc6f430281404
 • SM-N9005 43 Back Landscape PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213959_back-landscape_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213959_back-landscape_pink30002000370370#ffc6f430281414
 • SM-N9005 44 Back Right Perspecti PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213968_back-right-perspecti_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213968_back-right-perspecti_pink30002000370370#ffc6f430281420
 • SM-N9005 45 Back Left Perspectiv PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213977_back-left-perspectiv_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213977_back-left-perspectiv_pink30002000370370#ffc6f430281429
 • SM-N9005 46 Pen PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213986_pen_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213986_pen_pink30002000370370#ffc6f430281439
 • SM-N9005 47 Left Perspective Lan PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214103_left-perspective-lan_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214103_left-perspective-lan_pink30002000370370#ffc6f430281445
 • SM-N9005 48 Back Right Perspecti PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214113_back-right-perspecti_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214113_back-right-perspecti_pink30002000370370#ffc6f430281449
 • SM-N9005 49 Front Left Perspecti PinkSM-N9005Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214123_front-left-perspecti_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214123_front-left-perspecti_pink330330330330#ffc6f430281463
 • SM-N9005 50 Front Right Perspect PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214133_front-right-perspect_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214133_front-right-perspect_pink30002000370370#ffc6f430281470
 • SM-N9005 51 Pen Dynamic PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214143_pen-dynamic_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214143_pen-dynamic_pink30002000370370#ffc6f430281479
 • SM-N9005 52 Front Dynamic1 PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214153_front-dynamic1_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214153_front-dynamic1_pink30002000370370#ffc6f430281483
 • SM-N9005 53 Front Dynamic2 PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214163_front-dynamic2_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214163_front-dynamic2_pink30002000370370#ffc6f430281490
 • SM-N9005 54 Front Dynamic With P PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214263_front-dynamic-with-p_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214263_front-dynamic-with-p_pink30002000370370#ffc6f430281499
 • SM-N9005 55 Front Dynamic With P PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214273_front-dynamic-with-p_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214273_front-dynamic-with-p_pink30002000370370#ffc6f430281505
 • SM-N9005 56 Front Dynamic With P PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214283_front-dynamic-with-p_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214283_front-dynamic-with-p_pink30002000370370#ffc6f430281517
 • SM-N9005 57 Combination1 PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214293_combination1_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214293_combination1_pink30002000370370#ffc6f430281524
 • SM-N9005 58 Combination PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214303_combination2_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214303_combination2_pink30002000370370#ffc6f430281529
 • SM-N9005 59 Combination PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214313_combination3_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214313_combination3_pink30002000370370#ffc6f430281541
 • SM-N9005 60 Back Dynamic1 PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214343_back-dynamic1_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214343_back-dynamic1_pink30002000370370#ffc6f430281551
 • SM-N9005 61 Back Dynamic2 PinkSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000214353_back-dynamic2_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000214353_back-dynamic2_pink45003000370370#ffc6f430281555
 • SM-N9005 62 Front WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213295_front_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213295_front_white30002000370370#ffffff30281567
 • SM-N9005 63 Front With Pen WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213304_front-with-pen_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213304_front-with-pen_white30002000370370#ffffff30281571
 • SM-N9005 64 Back WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213313_back_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213313_back_white30002000370370#ffffff30281581
 • SM-N9005 65 Left Perspective WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213322_left-perspective_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213322_left-perspective_white30002000370370#ffffff30281589
 • SM-N9005 66 Right Perspective WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213331_right-perspective_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213331_right-perspective_white30002000370370#ffffff30281593
 • SM-N9005 67 Right Side WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213342_right-side_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213342_right-side_white30002000370370#ffffff30281608
 • SM-N9005 68 Left Side WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213351_left-side_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213351_left-side_white30002000370370#ffffff30281616
 • SM-N9005 69 Right 55 Degree WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213360_right-55-degree_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213360_right-55-degree_white30002000370370#ffffff30281623
 • SM-N9005 70 Left 55 Degree WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213369_left-55-degree_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213369_left-55-degree_white30002000370370#ffffff30281629
 • SM-N9005 71 Left 55 Degree WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213378_left-55-degree_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213378_left-55-degree_white30002000370370#ffffff30281638
 • SM-N9005 72 Back Landscape WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213457_back-landscape_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213457_back-landscape_white30002000370370#ffffff30281647
 • SM-N9005 73 Back Right Perspecti WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213466_back-right-perspecti_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213466_back-right-perspecti_white30002000370370#ffffff30281656
 • SM-N9005 74 Back Left Perspectiv WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213475_back-left-perspectiv_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213475_back-left-perspectiv_white30002000370370#ffffff30281657
 • SM-N9005 75 Pen WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213484_pen_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213484_pen_white30002000370370#ffffff30281667
 • SM-N9005 76 Back Left Perspectiv WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213710_back-left-perspectiv_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213710_back-left-perspectiv_white30002000370370#ffffff30281676
 • SM-N9005 77 Back Right Perspecti WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213720_back-right-perspecti_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213720_back-right-perspecti_white30002000370370#ffffff30281684
 • SM-N9005 78 Front Left Perspecti WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213730_front-left-perspecti_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213730_front-left-perspecti_white30002000370370#ffffff30281694
 • SM-N9005 79 Front Right Perspect WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213740_front-right-perspect_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213740_front-right-perspect_white30002000370370#ffffff30281704
 • SM-N9005 80 Pen Dynamic WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213750_pen-dynamic_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213750_pen-dynamic_white30002000370370#ffffff30281711
 • SM-N9005 81 Front Dynamic1 WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213760_front-dynamic1_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213760_front-dynamic1_white30002000370370#ffffff30281718
 • SM-N9005 82 Front Dynamic2 WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213770_front-dynamic2_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213770_front-dynamic2_white30002000370370#ffffff30281725
 • SM-N9005 83 Back Dynamic WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213780_back-dynamic1_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213780_back-dynamic1_white30002000370370#ffffff30281735
 • SM-N9005 84 Back Dynamic WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213790_back-dynamic2_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213790_back-dynamic2_white30002000370370#ffffff30281739
 • SM-N9005 85 Front Dynamic With P WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213800_front-dynamic-with-p_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213800_front-dynamic-with-p_white30002000370370#ffffff30281748
 • SM-N9005 86 Front Dynamic With P WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213810_front-dynamic-with-p_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213810_front-dynamic-with-p_white30002000370370#ffffff30281756
 • SM-N9005 87 Front Dynamic With P WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213829_front-dynamic-with-p_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213829_front-dynamic-with-p_white30002000370370#ffffff30281762
 • SM-N9005 88 Combination WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213839_combination1_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213839_combination1_white30002000370370#ffffff30281776
 • SM-N9005 89 Combination WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213849_combination2_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213849_combination2_white30002000370370#ffffff30281777
 • SM-N9005 90 Combination WhiteSM-N9005Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9005ZKEXSI_000213859_combination3_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9005ZKEXSI_000213859_combination3_white30002000370370#ffffff30281787
#000000,#ffc6f4,#ffffffBlack,Pink,White
SM-N9005 Front Black

Design Your Life

• Smarter Large Screen Experience
• Everyday made Easier with S Pen
• Premium Compact Design

ColorBlack Pink White 

Product Features

See All

Specifications

See All

Network/Bearer and Wireless Connectivity

 • GSM / HSPA+ / LTE support
 • GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) support
 • LTE (800/850/900/1800/2100/2600 MHz) dependent on market support
 • HSPA+ (850/900/1900/2100 MHz) support
 • 802.11 a/b/g/n/ac available
 • Wi-Fi Direct available
 • Bluetooth 4.0 : PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, DI, MAP
 • NFC available
 • DLNA, MHL 2.0 support
 • KIES, KIES Air support

Display

 • FHD sAMOLED Technology
 • 16M Color Depth
 • 5.7" Size
 • 1920 * 1080 Resolution
 • S Pen

Memory

 • 32 / 64 GB Memory

Sensors

 • Accelerometer, Geomagnetic, Gyro, RGB light, Barometer, Proximity, Gesture, Temperature & Humidity, Hall available

Colour

 • Jet Black / Classic White / Blush Pink

Battery

 • 3200 mAh Standard Battery
 • Up to 11 Hours Internet Usage Time (3G)
 • Up to 11 Hours Internet Usage Time (LTE)
 • Up to 13 Hours Internet Usage Time (WI-FI)
 • Up to 13 Hour Video Playback Time
 • Up to 84 Hours Audio Playback Time
 • Up to 21 Hours Talk Time (W-CDMA)
 • Up to 420 Hours Standby Time (W-CDMA)
 • Up to 380 Hours Standby Time (LTE)

Services and Applications

 • Samsung Apps available
 • Available in Samsung Hub (depedent on market)
 • Available in Samsung Hub (depedent on market)
 • Available in Samsung Hub (depedent on market)
 • ChatON available
 • ActiveSync available
 • EAS/MDM/ODE/VPN

OS

 • Android support

Chipset

 • Quad available
 • 2.3GHz Quad GHz CPU Speed

Camera

 • CMOS, 2MP Megapixels Camera Resolution(Front)
 • CMOS, 13MP Megapixels Camera Resolution(Rear)
 • Power HCRI LED (1EA) Flash
 • Auto Focus available

Physical Specification

 • 151.2 * 79.2 * 8.3 mm mm Dimension (HxWxD)
 • 168 g Weight

Connectors

 • USB 2.0, USB 3.0 (MTP only)
 • 3.5mm Stereo Earjack
 • MicroSD External Memory Slot (up to 64GB)
 • Micro SIM (3FF) support
 • Micro USB 3.0(5.3V, 2A) Connector
 • MHL available

Location

 • Assisted GPS, GLONASS available

Audio and Video

 • Video Format : MP4, M4V, 3GP, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBMVideo Codec : MPEG4, H.263, H.264, VC-1, VP8, WMV7/8, MP43, Sorenson Spark, HEVC
 • UHD Video Playback available
 • Recording up to 60fps
 • Audio Format : MP3, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTACodec : MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, FLAC, WMA, WAV
Network/Bearer and Wireless Connectivity
Infra
2G
4G
3G
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Bluetooth Profiles
NFC
Connectivity Support
PC Sync.
OS
Display
technology
Colour Depth
Size
Resolution
S Pen
Chipset
CPU Type
CPU Speed
Memory
Camera
Camera Resolution(Front)
Camera Resolution(Rear)
Flash
Auto Focus
Sensors
Physical Specification
Dimension (HxWxD)
weight
Colour
Connectors
USB
Earjack
External Memory Slot
SIM Support
Connector
MHL
Battery
Battery
Internet Usage Time(3G)
Internet Usage Time(LTE)
Internet Usage Time(Wi-Fi)
Video Playback Time
Audio Playback Time
Talk Time(W-CDMA)
Standby Time(W-CDMA)
Standby Time(LTE)
Location
Services and Applications
Samsung Apps
Music Hub
Readers Hub
Game Hub
ChatON, mFluent IM
ActiveSync
B-to-B Compability
Audio and Video
Video Format
Video Resolution
Video Frame rate
Audio Format