Samsung Electronics Benelux B.V. – Privacybeleid

Het Samsung Privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op online en mobiele websites, interactieve applicaties, diensten en producten (afzonderlijk een “Dienst” en tezamen “Diensten”) die verwijzen naar dit Privacybeleid en die binnen Nederland, België of Luxemburg worden aangeboden door of voor Samsung Electronics Co. Ltd., met zetel te 129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 Korea, of haar dochterondernemingen in de Benelux, Samsung Electronics Benelux B.V., een bedrijf geregistreerd in Nederland. Het ondernemingsnummer van dit bedrijf is 0472450079. De maatschappelijke zetel van dit bedrijf is gelegen te Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Nederland en hun respectievelijke dochterondernemingen (samen “Samsung”, “wij” of “ons”). (tenzij een ander beleid is voorzien bij een bepaalde Dienst, website of applicatie, in welk geval een dergelijk afwijkend beleid bepalend is).

Het Privacybeleid geeft aan hoe we de informatie gebruiken die u ons verstrekt of die we anderszins verzamelen via uw gebruik van de Services. Lees het Privacybeleid goed door. Door gebruik van één van de Diensten geeft u aan dat het Privacybeleid van Samsung heeft gelezen, accepteert en er mee instemt, zoals die staan vermeld in het Privacybeleid en eventuele andere van toepassing zijnde voorwaarden.

Het is mogelijk dat dit Privacybeleid na verloop van tijd wordt gewijzigd. We zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen door het bijwerken van deze pagina. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen. Voor wijzigingen aan het Privacybeleid die wij beschouwen als grootschalige, zullen we gedurende enige tijd een mededeling doen op de website. Indien u na wijziging gebruik blijft maken van de Diensten zal betekenen dat u akkoord gaat met de wijzigingen en het bijgewerkte Privacybeleid. Het Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 27 januari 2014.

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
  Expand
 • Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
  Expand
 • Hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens?
  Expand
 • Wat met anonieme gegevens?
  Expand
 • Wat met gegevens met betrekking tot minderjarigen?
  Expand
 • Aan wie delen wij uw persoonsgegevens mee?
  Expand
 • Direct marketing en uw voorkeuren
  Expand
 • Hoe een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens of hoe deze te wijzigen?
  Expand
 • Hoe garanderen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?
  Expand
 • Links
  Expand

Contact Gegevens

Post adres: Samsung Electronics Belgium, Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, Belgium
Telefoonnummer Belgie: 02-2012418

1 Als wij uw persoonsgegevens meedelen aan een Onderneming van de Samsung Groep met maatschappelijke zetel buiten de Europese Economische Ruimte, dan delen wij deze persoonsgegevens niet mee vooraleer we maatregelen genomen hebben om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als van ons wordt vereist ingevolge de Belgische privacywet.